НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

51. ГОСТУВАНИЯ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА (1899-1990) ТОМ 9
Алтернативен линк

51. ГОСТУВАНИЯ


В.К.: Зная че Учителят е ходил на Рила на летуване. А ходил ли е по гости по провинцията по време на Школата 1922-1944 год.? Е.А.: Много рядко. Ходеше в Русе веднъж, но за какво не зная. Вероятно за недоразуменията по имотите на русенци. Ходи в Казанлък, то беше, едно семейство от Ст. Загора имаха неразбории, вътре в семейството. И те отишли в Казанлък, и там се срещнали в един дом с Учителя, и Учителя нарочно отиде в Казанлък, искаше да ги примири, защото братя и сестри от семейство Мечеви се караха за наследство. Така съм осведомена, че за това е отишъл Учителят. Той искал да им помогне, да не идват в София, да ги помирява. Има една хубава снимка на Учителя заснет с Камбуров на балкона на къщата на д-р Дуков. В.К.: Какво ще кажете за стария Петър Тихчев? Е.А.: Учителят е бил при него на квартира, когато е следвал в Свищов. Чувала съм, че Учителят е бил при него на квартира на пълен пансион, когато е учил гимназия. Нали протестантско училище е имало в Свищов, незнам какво е било точно, но гимназия е било. Той във Варна е учил гимназия, но после в Свищов е следвал след това, как е било, подробности не зная. Той много често е говорил за този Петър Тихчев. Когато е бил вече свободен отивал при него и много хубави духовни разговори са имали и бил много доволен. Жена му също много харесала Учителя и както всяка майка така с по-обикновени разбирания казала: „Да оженим нашата дъщеря за него". Той нали е бил млад тогава. Да, съвсем млад. Но той не искал: „Абе не мога това да му кажа. Никога разговорите не дохождат за такива неща и не мога такова нещо да му кажа. Ние само духовни разговори водим, не мога да кажа такова нещо". Но тя непрекъснато настоявала. „Ще си отиде, казва, ще изпуснем човека. Такъв добър човек къде ще намерим за нашата дъщеря". „Е, рекъл, при удобен случай ще Му кажа, но не знам, не ми се е отдавало случай".Това ми е понятно,защото Учителят, аз ви казах и по-рано, Той не говореше обикновено. Той говореше в стила на беседите. Като четете беседите, това беше Неговият език. В обикновения разговор така умееше да превърне нещата, винаги по принцип ги гледаше и разглеждаше. Мога да си обясня, че така е било и тогава. Макар че тогава е бил пак съвсем млад, но Той си е носил тези възможности, които ги е изявил впоследствие. И така се случило, че момичето се разболяло и умряло. И тогава той казал на жена си: „Е, сега оженили ги?" Сега повече нищо не зная. Всичкото друго е тълкувание. Всичките други разни тълкувания, чувала съм ги. Петър Тихчев си е заминал отдавна. Аз 1920 год. дойдох, то преди моето раждане е била тази случка. То е било преди да отиде в Америка. В.К.: По онова време в Търново е семейство Елена и Константин Иларионови. Е.А.: Това бе едно семейство, което също нямаше дечица. Но за сметка на това Елена беше необикновена. Елена Иларионова беше много мила и сериозна жена. Беше предана, така отмерен човек, тя имаше отмерен характер, имаше контрол на ума и на сърцето, принадлежеше към тъй наречените отмерени и уравновесени хора. Тя беше от тях. Тя не беше от тия които се екзалтират. Тя беше дисциплинирана и външно и вътрешно. Вероятно Учителят е видял тези качества у тях и затова когато е ходил в Търново, те са Го поканили още преди, когато Иларионови са били в Цариброд. Те там са се срещнали, защото там има една къща, която Елена Иларионова е била направила за мъжът си, когато той бил болен. Тогава тя била изпратила писмото пък Учителят пристигнал без да получи писмото. Такъв е случаят и той оздравял братът Константин. В.К.: Освен у тях на друго място отсядаше ли Учителя? Е.А.: Той Учителят не ходеше така на всяка къща, не, не ходеше. После те са едни от най-старите хора които Той е познавал в Търново. В Търново е имало доста голямо братство. Сега са останали много малко хора. Те си отидоха, поминаха се.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ