НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки и бележки към снимките в "Изгревът", том IX

ТОМ 9
Алтернативен линк

Снимки и бележки към снимките в "Изгревът", том IX

Публикувано изображение
Снимка 1. Учителят Петър Дьнов.

Публикувано изображение
Снимка 2. Учителят Петър Дьнов.

Публикувано изображение
Снимка 3. Съборът 1927 год. на Изгрева.

Публикувано изображение
Снимка 4. Съборът 1927 год. Учителят в салона

Публикувано изображение
Снимка 5. Съборът 1927 год., пейки пред навеса.

Публикувано изображение
Снимка 6. Навесът е преустроен в трапезария.

Публикувано изображение
Снимка 7. Пейките пред салона и трапезарията.

Публикувано изображение
Снимка 8. Бараките на стенографките

Публикувано изображение
Снимка 9. „Параходът“ на стенографките.

Публикувано изображение
Снимка 10. Отпред „Параходът“ на Паша, отзад бараката на Савка.

Публикувано изображение
Снимка 11. Приемната, салонът и трапезарията на Изгрева.

Публикувано изображение
Снимка 12. Учителят изнася беседа в салона.

Публикувано изображение
Снимка 13. Учителят пред слушателите си.

Публикувано изображение
Снимка 14. Със стомни пред извора на Диана - Бад.

Публикувано изображение
Снимка 15. Стенографките - Савка, Паша и Елена

Публикувано изображение
Снимка 16. Трите стенографки пред бараката си.

Публикувано изображение
Снимка 17. Паша Теодорова и Елена Андреева.

Публикувано изображение
Снимка 18. Ема Риба, Буча Бехар, Марияна, Елена Андреева и Петра Шелингозова.

Публикувано изображение
Снимка 19. Ема Риба - Латвия и Елена Андреева.

Публикувано изображение
Снимка 20. Буча Бехар, Николай Шиваров и Елена Андреева.

Публикувано изображение
Снимка 21. Хилда - съпруга на Васко Искренов, Димитринка Атанасова, Паша Теодорова и Елена Андреева.

Публикувано изображение
Снимка 22. При Говедарци. Отпред отляво: Елена Андреева и Ема Риба, изправената в средата е Савка Керемидчиева.

Публикувано изображение
Снимка 23. На Рила. Отдясно седнали: Елена Андреева, прави отдясно Савка и Паша.

Публикувано изображение
Снимка 24. Елена Андреева, втората й майка, Щерю - баща й, Савка Керемидчиева.

Публикувано изображение
Снимка 25. Николай Шиваров, Петра Шелингозова, Буча Бехар и Елена Андреева на Изгрева.

Публикувано изображение
Снимка 26. Елена Андреева стенографира пред Учителя.

Публикувано изображение
Снимка 27. Елена Андреева с Люба Славянска.

Публикувано изображение
Снимка 28. Елена Андреева в прогимназията с братовчедка си.

Публикувано изображение
Снимка 29. Щерю Атанасов
Снимка 30. Елена Андреева - 1919 г.
Снимка 31. Елена Андреева на 32 год.
Снимка 32. Любомир Лулчев.

Публикувано изображение
Снимка 33. Учителят, Теофана Савова, Граблашева, Маркова.

Публикувано изображение
Снимка 34. Учителят разговаря с Елена Андреева.

Публикувано изображение
Снимка 35. Елена Андреева разговаря с Учителя.

Публикувано изображение
Снимка 36. Учителят играе Паневритмия на Изгрева.

Публикувано изображение
Снимка 37. Елена Андреева на Паневритмия - трета отляво.

Публикувано изображение
Снимка 38. Атанас Николов, Паша Теодорова, Елена Андреева, Учителят, Савка Керемидчиева, Катя Зяпкова, седнали: Цанка Екимова, Дора Карастоянова.

Публикувано изображение
Снимка 39. Учителят на Рила.

Публикувано изображение
Снимка 40. Учителят на Молитвеният връх

Публикувано изображение
Снимка 41. Елена Андреева, Савка Керемидчиева и Учителят.

Публикувано изображение
Снимка 42. Седнали: Цеко, Елена, Стоянка Илиева, Учителят, Паша, прави: Савка и Марияна от Латвия.

Публикувано изображение
Снимка 43. Седнали: Цеко, Елена, Учителят, Симеон Симеонов, непозната, Паша Теодорова, прави: Савка и Марияна.

Публикувано изображение
Снимка 44. На Рила. Учителят играе Паневритмия.

Публикувано изображение
Снимка 45. На Рила. Паневритмия с Учителя на третото езеро.

Публикувано изображение
Снимка 46. Бивака Витоша: Дядо Благо, Бертоли, Учителят, Любомир Лулчев и Тодор Стоименов.

Публикувано изображение
Снимка 47. Любомир Лулчев с жена си - Гела (Ангелина).

Публикувано изображение
Снимка 48. Лулчев разговаря с Учителя.

Публикувано изображение
Снимка 49. Учителят на Рила 1932 год.

Публикувано изображение
Снимка 50. Учителят на поляната на Изгрева 1941 год.

Публикувано изображение
Снимка 51. Усмивка и привет на Учителя., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ