НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

12. И НА ДВАМАТА ЕДНАКВО

ТОМ 8
Алтернативен линк


12. И НА ДВАМАТА ПО ЕДНАКВО

   Ангел Янушев и Асен Арнаудов са приятели.  По-късно аз станах приятелка на Ангел Янушев. И ние много често бяхме  тримата заедно, както при записването песните на Учителя, но така и при  концертите. Веднъж Учителят ми каза: "Гледай да даваш на двамата по  равно, за да не ги скараш. Ти ще бъдеш причината ако ги скараш". Аз  често си мислех върху думите, как така аз ще ги скарам и как мога да  давам на двамата еднакво, защото смятах, че имам еднакви отношения с  тях. Много се занимавах с този въпрос. И постепенно започна да ми става  ясно. При едно разногласие във възгледите помежду им, на Ангел и Асен,  то аз взех вътрешно страната на единия от тях. Те така се нахвърлиха  един срещу друг, толкова ожесточено, че аз се уплаших. Веднага си  спомних думите на Учителя. "Ще гледаш да даваш еднакво и на двамата." И без да кажа дума никому,  вътрешно взех да давам правото и на другия, като заедно с това се молех  усърдно. И постепенно единия, който беше разярен, почти взе да се  успокоява и дойдоха до споразумение, макар и не пълно, но се примириха.  Това бе един голям окултен закон, непознат за мен, закон, който учех.  Голямо изкуство е човек да дава по равно. Равното не е мярка както  теглилките при един кантар, от едната страна слагаш теглилка от един  килограм, а от другата страна слагаш ябълки, които да се изравнят с  теглилката. Тук не се извършва по един и същ начин изравняването, но  това е вътрешна мярка в човека за някаква справедливост, за равновесие  между хората. Това нещо започнах да разбирам още по-добре, когато Асен  вътрешно вземаше страната на двама ни, на Ангел или на мен. Тогава  възникваше спор между мен и Ангел и често се карахме пред Асен. Почнах  да го разбирам този закон, но никога не го казах на тях. Понякога Асен  беше доволен от тази кавга, защото Ангел по-малко правеше тези погрешки.  Много спорове имаше, Много грешки се правеха. Но бях доволна, когато  бях вътрешно уравновесена, вътрешно спокойна и можех да бъда еднаква и с  двамата. Тогава имахме такова хубаво задружно чувство. В такова едно  съзвучие на тримата, ние сме в салона и си говорим за Учителя. Трябваше  да има голям салон с пиано, много инструменти и бял роял. Всички  музиканти трябваше да имат специално облекло. Всеки в разговора си се  стремеше да направи на Учителя нещо най-хубаво. Мечти и блянове. Така  увлечени ние не сме забелязали, че часът е 12 през нощта. Горе Учителят  скръцна с вратата. Ние се ослушахме. Учителят започна да слиза по  стълбите. В първия момент ние си помислихме, че Го смущаваме, въпреки че  говорехме доста тихо. Учителят отвори вратата на салона и видяхме, че  Той носеше кутия с бонбони и ни почерпи за хубавите разговори. Ние се  смеехме, макар че бяхме хванати в нашият заговорнически кроеж, да  построим нещо хубаво в мечтите си. Ние започнахме да Му разправяме за  какво сме говорили, като всеки от нас разправяше мечтите на другия. Аз  първа казах: "Учителю, Асен иска да ви подари един бял роял". Учителят  ни гледаше с много любов и се усмихваше. Беше истинско съзвучие.  Съжалявам, че не записах това, което каза Учителят. Но аз бях на небето и  не мислех за това, че някога това състояние ще ни напусне. Какво се  случи по-нататък? Асен не подари бял роял на Учителя. Учителят закупи  арфа на Асен, за да свири с нея. А тя струваше толкова, колкото струва  един роял, По-късно Асен присвои тази арфа и не я предаде на онези деца  от братството, които учеха арфа. Дойде време и той продаде тази арфа на  чужди хора, а парите си ги сложи в джоба. Ето ви един пример, как закона  на равновесието има и обратна сила.

По-късно намерих в тефтерчето си следните думи на  Учителя: "Можеш да имаш брат, само в живота на космическото съзнание.  Самосъзнаниетс разрешава въпроса за прехраната, а космическото съзнание  разрешава въпроса за Любовта към Бога. Всеки, който живее в космическото  съзнание само той може да разбере какво значи да имаш съприкосновение с  Бога Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост  за душата, за която апостол Павел казва: "Щастието, което ни очаква за в  бъдеще не може да се сравни с бъдещето на целия свят".

По този начин аз разбрах, че в този живот не съм имала братя и сестри в Господа Моего и Бога Твоему.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ