НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

32.СЕСТРА ДАРЛИНКА СЪНУВА

ТОМ 8
Алтернативен линк


32. СЕСТРА ДАРЛИНКА СЪНУВА

Някаква вълшебна музика я понася, издига. Една гиздава полянка -посреща.

Маргаритите надянали разкошни венци, карамфилите  облекли скъпи премени. А другите цветя. - Надпреварвани в багри и  хубост. Полянката е в най-празничен вид. Полянката посреща гости.

Тук-там някои нагиздени хубавици пошушват. Други -  кокетно усмихва-т.А младите момци. Издигнали високо глави над тях,  оглеждат ги и им се радват, радват. Поклоните и усмивките им нямат край.

Дарлинка вижда: Слънцето. Галеният му син се  плъзга между нагизде-ните хубавици. Погалва с усмивка и обсипва с  брилянти. И гости заприиждат.

Носени от слънчеви лъчи, с венци и крила,  пристигат небесните служители - изпълват украсената полянка. Краката им  едва докосват цветята. Крилата. - Изпълват простора с песен от крила.

Дарлинка пристъпва. Тя се изкачва на естрада.  Естрада от цветя. И засвирва. И хилядите ангели подемат. Подемат и  засвирват и те. И превръщат всичко в музика. Нагиздените хубавици се  превръщат в слух. Забравят скъпите премени. Младите момци затихват,  унесени в чудно хубавата песен. Те гледат Дарлинка, гледат хилядите  ангели и слушат, само слушат.

Дарлинка вижда: Един ангел се отделя от многото.  Издига се над тях и се разгъва в красота и сила. Размахва мощно крила и  се понася. Към нея! към Дарлинка.

И тя вижда венец. Венец от лаври в ръцете на  ангела. Ангелът се извива над нея, погалва с лъх от мощни крила и полага  венеца. На главата на Дарлинка ангелът полага лавров венец. Дарлинка  отваря очи. Цигулката засвирва. И превръща се сънят в действителност.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ