НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. СИНОВЕ ПО ПЛЪТ И СИНОВЕ ПО ДУХ

Златка Георгиева (Вачева) ТОМ 6
Алтернативен линк

8. СИНОВЕ ПО ПЛЪТ И СИНОВЕ ПО ДУХ


Васил Константинов, моят чичо е роден в Хотово, Мелнишко, мисля, че е. Завършва гимназия и постъпва във Военното училище в София. Завършва с отличен успех Военното училище, той е голям математик в артилерийската част и се оженва за едно момиче от Тутракан. Богата наследница и изобщо богата мома на име Милка. С нея живеят много щастливо, оженени с голяма любов. Майка ми навярно е предчувствувала изглежда, че този брак няма да бъде успешен, макар че като влюбени той я вземал под пелерината си, защото я извиква и й казва: „Милке, ти си богатска дъщеря, но Васил както го виждаш, е с една пелерина, военната униформа и няма нищо друго освен красотата". Роди им се син Петър, който е на моята възраст, роден през февруари 1919 г. Когато детето стана на 6 ^ 7 години чичо Васил го уволниха по Ньойския договор. Той беше стигнал чин майор, обаче като го съкратиха нямаше вече пелерина нали, любовта като че ли беше до там и тя се върна при родителите си. Милка дойде след време да си прибере багажа като беше оставила детето при родителите си. Той, разбира се, й даде всичко нейно и дори това, което той беше купил. Чичо преживя това нещо много тежко и благодарение на Учителя той можа да се съвземе постепенно и да преживее това разочарование. Все пак, когато идваха празници той се усамотяваше в стаята си, заключваше се и тежко понасяше празниците. Трябваше аз да отивам, да чукам, да го моля и да го викам да ядем, да вечеряме или да обядваме. Когато Милка дойде да си вземе багажа казала на чичо ми, че предпочита свекървата да не е вкъщи. Когато тя дойде и майка ми отива някъде, нали на гости. Тя идва и той й дава абсолютно всичко. Не само това, но и това, което той е купувал по време на техния брак. Но, разбира се, така се разделят. Даже те нямаха официален развод, но понеже в Румъния вече можело да се сключи граждански брак тя се омьжва за един румънец с две деца. Много често баща й, който е бил приятел на моя дядо поп му е казвал: „Ех, попе, попе, по-добре да съм издържал Василя, че Васил беше добър, пък аз този чужд румънец пак аз го издържам". Тя е идвала в Русе, срещала се с братя Маркови и чрез тях поиска издръжка за синът си. Баща ми каза по тоя повод на чичо Васил: „Ти ще го издържаш, ако той дойде при тебе да живее. Но да издържаш дете, което не те познава, няма смисъл". Те идваха в Русе както и ние отивахме с майка ми с футболистите, когато отиваха в Румъния, те взимаха туристи със себе си. Той идва с футболистите в Русе като турист и не се отбива да види баща си. И такова едно момче той трябва да издържа. Баща ми беше против и казваше: „Ти, ако искаш ние може да я задържим (Милка), защото ти нямаш развод с нея". Баща ми беше секретар на апелативния съд и знаеше всички закони. Чичо казваше, че на сила в никакъв случай и той беше вече в Братството и не можеше да допусне това. Така постепенно той се увлече в Учението и беше един от ревностните братя в Русе, които вземаха дейно участие в братския живот. Той предаваше частни уроци по математика и в тая връзка се сприятели по-късно с Петър Филипов, на когото много помагаше при вземането на изпити като частен ученик. Петър взе гимназиално образование като частен ученик. Дори известно време чичо Васил беше на квартира при Петър, за да могат сутрин от 2 ^ 3 часа да решават задачи по математика. Той идваше на Свирчовица при Софка. Идваше, при братя Маркови и при Никова Ватев, където четяха беседите. По-късно той дойде при нас в София и се включи отново в братския живот както на Рила, така и в София. Той беше касиер на магазина при летуването на Рила така също и към братския стол.


Когато веднъж в Русе го обвиняваха, че е изоставил синът си, той каза, че за неговия случай той е искал мнението на Учителя и постъпва така както е било най-разумно. В такъв смисъл беше неговото изказване, че е послушал съвета на Учителя. А той е бил също такъв както на брат му, т. е. на баща ми. Има синове по плът, има синове по дух. Проверихме го,


Васил Константинов посещаваше в София Общия и младежкия окултни класове с разрешение от Учителя. Той е имал срещи с Учителя, но е бил по-затворен и не сме чували от него нещо да казва във връзка с разговорите му с Учителя. На Рила с чичо Васил сме ходили още преди 1930 г. както и 1931 г., когато стана нещастието с детето на брат Новаков. Аз бях свидетелка на това, което се случи с момчето на Новаков. Той, Георги притича просто срещу колата. Ние отивахме във вегетарианския ресторант. Той се отскубна от ръката на майка си. Колата идваше по ул. „Раковска" отгоре, спускаше се, ние вървяхме по „Царя" и той се притече в колата, тя го блъсна и го уби. съпругата на Новаков Стефка много тежко понесе това нещастие и след смъртта на детето живееше като че без желание.


А чичо Васил почина в София през 1948 г. Не видя сина си но плът, но живя и работи с други, които му станаха синове по дух.


Записала: Марийка Марашлиева


Забележка: Момченцето на Басан се нарича Рафаел, дъщеря му Ирен, а жена му Естер. Басан се е преименувал от Моис на Морис.


Веднъж Басан беше дошъл със семейството си и летувал на „Златни пясъци". Поканил и Златка. Тя гледала тогава внучето си Георги, дете на дъщеря й Румяна, но с тая работа се наела сестра Радка Симеонова, която живее на Изгрева наблизо до тях и така Златка прекарала с тях на „Златни пясъци" и на техни разноски. Докато е работел братския стол на Изгрева, децата на Златка са се хранили там. Нейния чичо Васил е бивал касиер на братския стол в София, както и касиер на магазина на езерата с брат Колю Йорданов и Гради Минчев. Бащата на Златка, Георги Константинов е починал през 1969 г. Той се е запознал с Учението преди 1919 г, Васил Константинов е починал 1948 г. Златка има три деца: Румяна, род. на 20.V.1945 г., Георги и Ивайло. Майката на Златка - Друмка е починала 1955 г.
Златка е летувала със семейството на Басан още 2 години на море в България и една година е била с тях на вилата им в Монте Карло.За верността на горното: М. Марашлиева, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ