НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Забележка:

ТОМ 5
Алтернативен линк


Забележка: Поради големият обем на книгата не бяха включени още няколко раздела както и не бе поставено съдържание на книгата, за което се извиняваме на читателите.


Благодаря на онези, които дадоха своята лепта според своите възможности за издаването на том V: Марийка Марашлиева, Мария Арсова - София, Кина Стоянова - гр. Раднево, Жанета Йорданова Новакова - гр. Русе и Величка Няголова - Франция,

*

* *


Съставител и редактор


д-р Вергилий Кръстев

Глабен сътрудник и предварителен машинопис

Марийка Марашлиева


Компютърен консултант от том I до том V
Стефан Кръстев Предпечатна подготовка Величка Халембакова

Тираж том I, II, III, IV по 3000 броя.Том V по 2000 броя.

Печатницата изчислява книгопечата във валута - DM, поради което не е поставена цена на книгата и тя се определя допълнително съобразно курса за месеца.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ