НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

220. ГЕОРГИ РАДЕВ И ОТКЛОНЕНИЕТО

ТОМ 5
Алтернативен линк

220. ГЕОРГИ РАДЕВ И ОТКЛОНЕНИЕТО


Георги Радев владееше няколко езика говоримо и писмено. Ако днес погледнете на фотография очертанието на главата и лицето му ще се чудите как могат толкова дарби да се вливат в една такава малка глава. Чудо е природата. Но това чудо остана само като пример за чудноватите неща в Школата. Той се занимаваше с френология, написа „Лица и души". Занимаваше се с астрология, преведе една астрология на Сефариал, Работеше по различни теми и публикува много статии в „Житно зърно". Беше редактор на същото списание. За да се покаже, че младежите не са случайно хванати от гората и доведени в Окултната Школа и че са малко по особени от другите и по-даровити то като доказателство бяха направени много преводи от чужди автори.

Жорж се захвана да превежда един западен окултист Бо-Ин-Ра и в разстояние на няколко години той поместваше в „Житно зърно" тези статии. Дойде време и тези преводи той ги издаде на собствени разноски в три отделни книги. Към всяка от тях той поместваше предговор, доказвайки как небесните откровения отначало чрез „Житно зърно", а сега чрез тези три книги се вливат в душите на учениците като Небесна манна.

Един ден една сестра взима трите книги на Бо-Ин-Ра, преведени и издадени от Жорж и ги занася на Учителя, за да му се похвали понеже лично Жорж й ги е надписал с посвещение. Тя хвали усърдието на Жорж, че ги е превел и издал на собствени разноски. Учителят само мълчи. Накрая тя иска да знае лично от Учителя с коя книга да започне най-напред. А той се намръщва, лицето му взема строг израз и заявява: „Това е окултист обърнат с главата надолу. Бо-Ин-Ра е Учител на Черната ложа". Сестрата се уплашва и побягва. След това Учителят извиква друга сестра и нарежда: „Изхвърлете ги навън". Казва: не приберете, а „изхвърлете". Жорж научава за тази случка. Ако бяха попитали Учителят нещата по друг начин щяха да се развият. Те бяха решили да се освободят от обществените задължения, да не се подчиняват на държавните органи в университета, а се подчиниха на внушенията на Черната ложа. След като преведе и издаде тази книга, то здравето му се разклати и той се разболя от туберкулоза на белия дроб. Веднъж Учителят заяви за Жорж: „Аз него го откупих от Черната ложа и вместо свободата да употреби за Школата на Изгрева, той я употреби за себе си, за да се занимава с неговите си неща". Могат да се изредят много примери за непослушание. Черната ложа имаше проекция на Изгрева и тя отклони много хора. Тя намери добра почва в някои умове и работеше като им внушаваше противоположни мисли, които можеха да се схванат от онези, които бяха на Изгрева. Разбира се в една Окултна Школа всичко се проверява чрез човешки изпити. Тогава се вижда най-добре кой е крив и кой е прав.

Днес някой от вас ако прелисти първите годишнини на „Житно зърно" ще провери колко е голямо непослушанието на ученика и колко е голямо неговото отклонение. За това отклонение трябваше да се плаща. Веднъж Учителят го бе откупил, но втори път трябваше всеки сам да плаща за отклонението си. Така стана, че всички ние станахме свидетели как той изгоря като свещ. А можеше да бъде факел и да освети пътя на много души, движещи се в университетските среди. Можеше, но не би.

Тук остана като една свещ, която догоря. Аз пиша и за една поука, която следващите поколения-трябва да знаят и помнят. „Дърво посято и израснало, което цъфти и не дава плод се отсича и хвърля в огъня". Това е окултен закон, който регулира живота. Ние го видяхме как действува на Изгрева.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ