НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

212. КАК СЕ НАПИСА И ИЗДАДЕ КНИГАТА „УЧИТЕЛЯТ", УЧИТЕЛЯТ НЕ СЕ ДОКАЗВА

ТОМ 5
Алтернативен линк

212. КАК СЕ НАПИСА И ИЗДАДЕ КНИГАТА „УЧИТЕЛЯТ", УЧИТЕЛЯТ НЕ СЕ ДОКАЗВА


Да се напише книга за Учителя когато той беше още жив, беше идея, която кръжеше над Изгрева много години, но не можа да се свали и осъществи. Методи Константинов беше се върнал от следването си в Полша и донесе диплома и докторат. Затова бе много горд пред всички. Беше дипломиран доктор по обществени науки. Методи отива при Учителя, занася и показва дипломата си - доволен е и предоволен. „Методи, какво ще правиш ти сега с този докторат?" Методи изумява, а Учителят продължава: „С нея ще проправяш път на Учението". Методи се върна на Изгрева от Полша, беше много деен, искаше да направи нещо по-особено, занимаваше се с политика, искаше да играе особена роля в обществения и политически живот на страната.

Току-що беше си дошъл и аз го наблюдавам. Със себе си бе донесъл полски влияния по женска линия. Беше много тънък по женската част и му бяха слаби ангелите. Имаше такава слабост, обичаше флиртовете и интересните връзки за духовно приобщаване, облагородяване и общение, както той се изразяваше пред нас. Ето аз съм застанала пред Учителя и Методий минава покрай нас. „Учителю, ама Методий много се е омърсил там в Полша както наблюдавам". Учителят го погледна и отсече: „Сестра, права си, омърсил се е, понеже се е мърлял, мърлял с овцете там". А когато един селянин у нас пуска овена си при овцете есенно време, за да се оплодят, израза се нарича „Мърли се тази овца, мърли се онази овца". Та от моят израз „омърсил се", излезна „мърлил се е". Беше много смешно и много забавно от страни, но беше хем вярно, хем трагикомично. А пък Учителят е майстор да каже онази дума, която трябва точно на място.

По един такъв повод Учителят каза: „Аз говорих на Методи. Казах му, че такива разговори, които той провежда със сестрите тук са флирт. В окултният клас такива неща не трябва да се допущат. Брат и сестра трябва да разговарят по морални подбуждения и да се извисят в един идеен свят, а не да слизат в чувствения свят - тогава стават мъже и жени от света.

Той, Методи изпадна под влияние на Георги Марков. Той насила му се наложи, а такива неща на окултния ученик не се позволяват. После те повлияха зле на Магдалина. Магдалина стана лоша ученичка поради тези влияния.

Аз гледам лицето на Методи е потъмняло. Това не е хубав признак. После той е станал мързелив, вече не работи, осланя се на другите. Магдалинините духове са влезли в него".

Той премина през големи изпитания, после замина да защитава докторат в Полша и се завърна от там.

Методи имаше голяма разположение към мен и Борис. Това бе естествено разположение, защото той бе човек на големи идеи, за голяма реализация, бе вътрешно много широк и не бе дребнав, нито се подаваше на дребните ежби, минаваше и прескачаше през тях. Това му качество го караше да се приближава към нас, но когато другите виждаха това, скачаха и се опитваха да го откъснат от нас, като търсеха винаги някакви доводи, които винаги ги намираха.

Методи получава идеята за написване книга за Учителя една сутрин при ставане. Тя направо слезнала от горе и кацнала на главата му. Решава да пише, сяда на масата и написва няколко листа. Но се сеща, че брат Боян Боев бил започнал да пише нещо по този въпрос. Отива при него, споделя и брат Боян възторжено приема идеята. Веднага тръгват от Изгрева и отиват в Мърчаево. А това е лятото на 1944 г. Учителят ги изслушва. „Вие тази книга двама души няма да може да я напишете, защото няма да излезе. Трябва да бъдат четирима човека". А те са двамата: Методи и Боян. Но кои ще бъдат другите двама? Започват да изреждат пред Учителя имената на всички приятели, които имат писателски талант. Изреждат към 20-тина имена. След всяко име Учителят казва „не" и клати с глава. Изреждат имена, гадаят и пак изреждат. Накрая спират, вдигат безпомощно ръце: „Други не виждаме". Тогава Учителят добавя: „Ще поканите Борис и Марийка. Иначе тъй тази книга няма да я напечатате". След тези думи те се оглеждат, недоумяват защо Учителят не одобрява всички онези, които пишат в „Житно зърно", всички писатели, поети, философи, които се намират на Изгрева и в нашите среди. Да, но Учителят препоръчва мен и Борис. А ние не бяхме писатели и нямахме амбицията да бъдем такива. Другото, което им прави впечатление е, че според думите на Учителя двама души тая книга не могат да я напишат. И третото е, че ако не ни поканят и ако не вземем участие тъй и тъй няма да бъде напечатана тази книга. Тогава двамата пристигат у дома от Мърчаево, засмени, възторжени и всеки започва да разказва своя дял от този разказ. Ние приехме с голяма радост предложението им. Приехме това като задача от Учителя и се разделихме с голямо въодушевление. Уточнихме се да се съберем следващия път и да си изработим програма за работа.

Следващият път се събрахме у дома. Боян Боев започна да чете онова, което бе написал преди това. Боян беше много предан и верен ученик. Имаше много добри качества, а една от най-добрите му беше, че бе безкористен във всяко едно отношение. Имало е моменти когато аз се спра, стрес-вам се от някоя негова дейност, погледна Учителя и той с поглед ми каже: „Не се страхувай, той е безкористен". Тогава пристъпвах към него. Той 13 години беше болен от туберкулоза на коляното и не се оплака нито веднъж на никого. Веднъж Учителят се спира и го гледа как куца и се мъчи, па го пита: „Бояне, как искаш, сега ли да си изплатиш дълговете или да отсрочим за друг живот?" и му показва с бастуна куцият му крак. Боян се е подпрял на своят бастун и бърже гръмогласно извиква: „Сега, сега, сега". Не говори, а вика от болка и натъртва на думата „сега". Учителят се усмихва, поклаща с глава и добавя: „Хубаво, тъй да бъде както си рекъл". Боян беше нещо като секретар на Братството, защото всичко минаваше през него и той поддържаше безбройна кореспонденция. Непрекъснато се движеше с писалка и тетрадка и записваше всичко онова, което Учителят говореше при частните разговори. Имаше навик когато излезе някой от посещение при Учителя, той го спира, запитва какъв е случая, поради което търси помощта на Учителя, записва всичко, както и думите на Учителя. Беше авторитет за всички. Веднъж Боян бе решил да осъществи една своя идея и потърси моята помощ. Аз не бях готова за нея, смутих се и се запитах, какво ли цели с нея. Отива при Учителя и споделям опасенията си. Учителят ме погледна строго: „Брат Боян е най-безкористния човек на Изгрева". Успокоена аз си тръгнах и започнах да размишлявам как най-добре да съдействувам на брат Боян.

Четиримата сме седнали у дома на масата. Брат Боян започна да чете онова, което бе написал. А това бяха главно доказателства за Учението, доказателство за идването на Учителя и доказателства, че това е Учителят. Беше събрал цитати и изявления от много места. Всичко бе направено във вид на полемика, която трябваше да докаже, че Учителят е дошъл на Изгрева. \

Методи беше написал образа на Учителя, неговата външна проява, външни черти на образа, които бяха мъгляви и неубедителни.

Слушаме ние с Борис. Свършиха и чакат да чуят нашето мнение за материала, който прочетоха. Но аз мълча. Борис също мълчи. За да излезем от това неудобно положение предложих следващия път да се срещнем отново и тогава ще чуят мнението ни, защото трябва да проучим всичко това, което е ново за нас, да го разгледаме подробно и да няма прибързани решения. Те си оставиха материалите и си отидоха. Останахме двама. „Е, Борисе, какво е твоето мнение?" Той мълчи и не обелва дума. Аз го гледам и казвам: „До тук за мене е една голяма нула". Борис ме изгледа с ужас. „Ами тези двама заслужили братя, единия с докторат?" Аз бях много възбудена. Изведнъж у мен дойде едно решение. Изрекох го: „Учителят не се доказва. Учителят се изявява и проявява чрез Духът. Ученикът не се занимава с доказателства за Учителя. Негово задължение е да върви по пътя на ученика, който е даден в Словото на Учителя".


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ