НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

194. ПОКАЗАНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

ТОМ 5
Алтернативен линк

194. ПОКАЗАНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


Учителят също е призван да дава показания пред градоначалника Свинаров. Той заплаши Учителя, че има власт да направи каквото иска с него. Учителят му отговаря: „Всичко е в Божиите ръце и Божията правда раздава правосъдие, но за всяко едно престъпление, за да се възмезди трябва да изчака времето си. И вие ще дочакате това време". И това време наистина дойде след това и както споменахме той бе съден от съд за служебни нарушения, изкористяване на властта си и отиде в затвора. А сега ще поднесем показанията на Учителя Дънов, собственоръчно записани и дадени на софийския градоначалник. Те са цитирани на стр. 42-43 от „Духовна култура", кн. 11-12,1923 г..

Показанията на самия Дънов:

„Именувам се Петър Дънов, родом от гр. Варна, живея в София, ул. „Опълченска" 66, 50-годишен, православен, грамотен, неженен, не осъждан. Занимавам се с психически научни изследвания. В София съм от 1906 г. Обиколил съм цяла България и само с тези изследвания се занимавам. От ред години държа в София беседи). Свършил съм науките си в Америка. Следвал съм по медицина и богословие. Беседите ми са с научно, морално, религиозно значение; държа ги на закрито място на ул. „Витошка", в дома на г-жа Ружа Иванович. По-рано тия проповеди държах на ул. „Опълченска"; посещаван съм винаги от 100-150 души, повечето жени от различни възрасти; често ме посещават в дома ми мъже и жени от разни възраст, на които давам съвети религиозни и хигиенни. Събранията правя един път в седмицата и то в неделя, и траят около един час и това в 10 ч. сутринта. Дал съм наставление на моите съмишленици всяка сутрин да излизат рано преди изгрев слънце вън от града, да наблюдават кога изгрява слънцето и след изгрева му да се обръщат към него гърбом, като всички, които отиват за тая цел, бъдат пръснати в края на гората (думата е за Борисовата градина) от двадесет до сто метра един от друг. Често пъти и аз за себе си излизам към източния край на боровата гора за същата цел, което ще продължавам до 22 того. От религиозна точка зрение проповядвам на моите слушатели от Библията, която аз доста добре съм изучил. На въпроса за средствата/от които живея, заявявам, че получавам от моите приятели. Живея у Петко Гумнеров, на когото сега наем не плащам, също и за храна, понеже и той страдаше от по-рано от някои болести, от които по мое наставление той виде благодарност. Той е секретар на Върховния касационен съд. Също и неговата г-жа страдаше от стомах и ревматизъм, на която също съм дал нужните наставления за изце-ряването й. Салона на Р. Иванович държа безплатно. Повече няма какво да кажа."

(подпис) П. К. Дънов

Показанията писани от друг, диктувани от Дънов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ