НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

181. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА МАРА ГРАБЛАШЕВА

ТОМ 5
Алтернативен линк

181. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА МАРА ГРАБЛАШЕВА


Една от онези първите сестри, които заварихме при Учителя бе Мара Граблашева. Но по онова време много хора, които заобикаляха Учителя бяха много своенравни и всеки пренасяше своят живот, своите привички, с които бе свикнал и които носеше от векове и ги донасяше в Школата на Учителя. Да, всеки искаше да внесе тук нещо свое и да го прикачи върху братския живот. А че тук бе Школа, че тук се говореше и изнасяше едно ново Учение и едно ново Слово, което трябваше да се приложи именно в условията на братския живот - това много малко се оценяваше. Възприемаха го, но после или се забравяше, или срещаше противодействие именно от собствените привички на всеки един от нас. Мара Граблашева чрез своето поведение и начин на общуване и обхода с другите беше започнала да предизвиква доста забележки от останалите. Стигна се до там, че заради нейният начин на живот и поведение се критикуваше Учителя, хвърляха му се упреци, обвиняваха го във всичко и то заради нея и заради такива нейни грешки. Нейният мъж се казваше Величко Граблашев и бе заминал в Америка със сина си, а тя остана тук с дъщеря си. Започна да създава много неприятности на Учителя. Влизаше в стаята му, искаше да спи на кревата му, на леглото му, понякога я намираха, че се е завряла под кревата му и едвам я измъкваха от там. Тя бе станала медиумична и в нея влизаха духове, които я използваха, за да притесняват Учителят и да го злепоставят в обществото. По едно време тя започна да говори срещу Учителя, че той използвал парите на учениците си за свои користолюбиви цели. Това нейно поведение не остана незабелязано от Учителя и той бе прилагал към нея различни методи. Понякога приложи и най-стария метод и я би няколко пъти с бастуна. И този именно бастун на Учителя стана причина да се изкушат в него неколцина. Бяха дошли на Изгрева няколко приятели, които все се съмняваха дали това е Учителят или не и дори беше дошъл лично доктор Кирил Паскалев и след като видя как Учителят налагаше с бастуна Граблашева разколеба се в Учителя, отдели се и каза: „Не може да бъде - Учител да бие ученик". Отдалечи се от нас, след няколко месеца се разболя и почина. Имаше и един друг брат Цветанов от Бургаско, който заради Учението на Учителя жена му го напусна, той бе прогонен от службата си, беше безработен и изживяваше доста противоречия в себе си и от вън. Живота му се разви така, че той заради Учението бе атакуван както и от вън, така и от вътре чрез жена си. И той идва на Изгрева и като вижда как Учителят налага с бастуна Граблашева изведнъж преминава през такова разочарование и с плач напуска Изгрева. Чули го да плаче: „Аз за това Учение напуснах жена, напуснах служба, напуснах всичко, за да се добера до истината. А днес видях истината: Учителят да налага с бастун ученик. Край с мене". И той с плач напусна Изгрева и се загуби от нашите среди. А бастунът на Учителят продължаваше да изпълнява понякога тази роля и спрямо други като Граблашева, а пък самата Граблашева продължаваше да си живее и хич не я беше еня, че е яла бой от Учителя или пък, че някой се е разочаровал от Учението заради бастуна на Учителя. Така че Граблашева бе предметно Учение и обучение за мнозина.

Отивам при Учителя и го питам какво става със сестра Граблашева.

„Нея я измъчва ревност. Тя гледа, че на едни повече се дава и иска насила да получи, но насила разбира се не става. Тя иска да помогне, но когато човек помага не трябва да иска никаква заплата. Така е Божественото. Но ти можеш да поговориш с нея. Дойде ли на човек мисъл да направи едно добро, то веднага трябва да го направи. Аз виждам, че и други има, които искат да помогнат и имат хубави стремления. Но ако речеш да им помогнеш тъй както аз на теб помагам мнозина ще се съблазнят и ще помислят, че това е користолюбие. Но все пак опитай се да поговориш с нея."

Аз наистина отидох при нея и използвах един случай когато тя беше смирена в себе си, съсредоточена и беше в един светъл период и обърнах внимание, че с нейното поведение тя пречи и излага Учителя. Тя се обърна към мен, погледна ме и каза: „От къде на къде аз да преча. Няма такова нещо. Ти си заблуждаваш". Изгледах я втрещена и тогава разбрах, че аз не говорех с истинската Граблашева, а с онази Граблашева, която виждахме да създава бели и неприятности. Не беше тя, а в нея влизаха други същества и я използваха като оръдие срещу Учителя.

Отивам и съобщавам на Учителя за онова, което успях да установя след разговора с нея. Той каза: „В нея от един път се раждат много желания. Иска всичко наведнъж да поеме. Един човек, който дава за един час сто обещания не може да ги изпълни. Но добре е, че си й говорила". „Учителю, аз й предложих да учи с мене музика." Учителят се зарадва на моето решение да й предавам уроци. Хареса му това, че тя ще започне да учи някаква наука. После каза: „Те не разбират единицата. Под единица може да се разбере една мравка, един човек, един ангел, едното. Всички тези неща човек трябва да ги има предвид когато му се говори, за да разбере. Има един Бог, има един Учител и има един ученик".

Веднъж Граблашева бе взела едно одеало, донесе го и искаше да го подари на Учителя. Той не го прие, тя се разсърди и излезна и на сред Изгрева взе, че го запали и то започна да гори. По едно време Учителят дойде, вдигна бастуна и отново я наложи няколко пъти. Одеалото изгоря и Учителят нареди пепелта от него да се изхвърли вън от Изгрева. Отидох и му докладвах, че пепелта е изхвърлена, а той каза за нея: „Тя смята, че всичко, което е твое едновременно и нейно и може да стане нейна собственост. Това, което тя смята, то не е за земята, то е за духовния свят. На земята тук има частна собственост. А това, което можеш да направиш за нея, то да се помолиш на Бога за нея. Тя това, което е вършела по-напред към мъжа си, върши го сега тук на Изгрева. По-напред ходеше да вдига скандали на мъжа си в кантората, че се срещал с жени. А пък тук нейната ревност се обърна на друго място и сега тя ревнува всички, които се приближават към мен. Аз имам ученици и тук е Учителя, който се грижи за тези ученици. Те със старата Попова не отиват нагоре, те вървят надолу и слизат надолу.

На човек му е определено кармически какво положение ще заема, през какви мъчнотии има да мине. Има си духове, които се разправят с това, това им е задачата, кармически духове са това, кармически служебни духове са това.

На земята каквото придобие човек всичко може да му се отнеме. Те са неща, които преминават. Остава само съзнанието, че човек е изпълнил дълга си и то е, което го радва. Тук на физическото поле какво ще спечелите? Само ще образувате връзки и трябва след това да ги развързвате и то чрез кармическия закон. А кармическата развръзка не е лесна работа и за двете страни. Тя е трудна за разрешаване и от кармическите духове".

Мина известно време и отново Граблашева изигра поредния си номер, на който бяхме свикнали да виждаме и да чуваме. Тя протестираше срещу Учителя, беше недоволна от него, че не й се обръща внимание и още много такива неща. Отивам при Учителя, а той ми казва: „Да се пазиш от духът на недоволството, който живее у Граблашева. Да се пазиш не от Граблашева, но от този дух, който живее в нея, защото той може да прескочи от нея и да влезе в теб и от теб да премине в други. Този дух прескача от ученик на ученик, но в нея постоянно живее, защото тя е направила дом за него". Ето едно откровение за един свят, за който ние нямахме никаква представа, нямахме познания и не знаехме как да се предпазим. Учителят ни даде знания, методи как да се справяме и все пак не винаги сполучвахме, а някои от нас ставаха потърпевши, а други изгаряха поради незнание и поради проявено любопитство.

Методи Константинов по онова време се засели да живее в дома на Граблашева. По едно време той се отдалечи от Учителя. Отивам аз при Учителя и казвам: „Учителю, Методи се отклони заради Граблашева. Той трябва да възстанови връзките си с вас. Да му поговоря ли?" „Той имаше тази връзка, но това беше привидно. Но все пак може да му поговориш." Отивам при Методи и го питам: „Методи, кое е за теб по-важно - Учителят или твоята хазайка и стопанка Граблашева". Методи мига и не може да проумее защо му задавам този въпрос. „Методи, Учителят ме изпрати, за да те питам за какво си дошъл на земята - заради Граблашева или за Школата му?" Методи слуша, мълчи. Аз си тръгнах. След няколко дена Методи отново се върна на Изгрева и целуна десницата на Учителя.

Когато забележките на приятелите не помогнаха, то те се оплакаха на Учителя от нея, но той нищо не им отговори. Но се случи така, че дойде реда на една поредна нейна демонстрация на Изгрева и всички без изключение настръхнаха срещу нея. Независимо от това, че ние слушахме от Учителя за Любовта като принцип в природата и затова, че тя трябва да се въдвори между хората, ние бяхме готови да изхвърлим Граблашева от Изгрева само и само да не петни Учителя и Учението му. В този момент тя разбра, че положението е вече нетърпимо и че последният й час е ударил. Тогава отиде при Учителя, коленичи пред него, помоли го да й прости, да й помогне, за да се справи със всичко, което се е стоварило срещу нея, върху нея и което я е обзело като сили на разрушение. Учителят я изслуша внимателно, после вдигна ръка и я благослови. Всички стояхме изненадани, изтръпнали от тази гледка. Гледахме издигнатата ръка на Учителя за прошка и опрощение и виждахме жеста, с който благославяше една човешка душа, която се разкайваше и търсеше помощ и търсеше своят път към Бога. По-късно тя лека-полека се опитваше и осъзнаваше, че ставаше проводник на сили насочени срещу Братството и Учителя. Имаше моменти когато тя бе много усърдна за делото на Учителя, но идваха и други моменти когато всичко, което бе направила за Учителя тя го рушеше за минути. Ние свикнахме с нея, търпяхме я, защото бяхме видели онзи вдигнат жест на Учителя за прошка и жест за благослове-ние на една човешка душа, търсеща своят път към Бога.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ