НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

128. ЧОВЕШКАТА СЪДБА, ЧОВЕШКАТА КАРМА В ПЪТЯ ГОСПОДЕН

ТОМ 5
Алтернативен линк

128. ЧОВЕШКАТА СЪДБА, ЧОВЕШКАТА КАРМА В ПЪТЯ ГОСПОДЕН


Разказах ви за съня, за видението и за моето убеждение, че след петдесет години съвместен живот - това бе истината за живота ми - съдба и карма, карма и живот. Беше трудно, страшно и понякога отвратително. Да се подчиниш на съдбата си е едно, а да разрешаваш един кармически възел с някого е друго, а да се отровиш от съдбата и кармата си през целият си земен път е нещо трето. А това да трае над петдесет години е много. Беше много трудно, беше адски трудно, защото беше възлязъл в мене адът от долу, от хиляди години, който чакаше, за да може съдбата ми в този живот да ме спре в един момент, в една точка, за да разреша един кармически възел от хилядолетия. Да го разплетеш този Гордиев възел, там е задачата със знанията и методите на Учителя. А за колко време? На мен ми отне петдесет години и повече. И дано го разплета докрай и да си свърша работата, че в другия живот не искам да имам задължения към този човек наричан днес Борис Николов и комуто аз нарочно наричам с думата „братче". А другите като чуваха това ме оглеждаха и се питаха какво означава това: брат, съпруг или нещо трето. Третото беше важно и то е, което ще разберете накрая на моят разказ. \

Та в разказа за съня ми или видението имаше момент когато аз бях застанала в двора пред тази къщичка и чаках младежа да си свърши работата, която така или иначе не свършваше, а Христа ме чакаше вече изнервен от моето забавяне и заради което си тръгна бавно, полека-лека по своят път. Та тук символично ми бе показано, че стоейки пред къщичката означаваше какво ще предпочета - света ли или Бога. Предпочетох Бога и тръгнах след Христа. А щом тръгнах след Христа и онзи младеж след време постоя, постоя, замисли се и тръгна след Христа. Щом човек предпочита Бога, то онзи, който е свързан с него кармически ще трябва да тръгне или към Бога, или към света. А въжето, което е завързано за човешката съдба и карма може да се скъса ако онзи вторият реши да остане в света. Тежък е света и остава долу под краката ни. Но че тръгна онзи младеж с мен, след Христа, бе едно правилно разрешение на задачата. Ако беше останал, връзката, която съединяваше човешката съдба и карма щеше да се скъса и щеше да остане кармата и да чака своето време в друго прераждане да може да се задвижи отново закона на причината и последствието, че да се изплати кармата. Това означаваше, че съдбата на човека се определяше от кармата и в този живот те се разделяха наляво и надясно и особено ако човек тръгне в пътя на Христа както бе в моят случай със съня. Ако не бе тръгнал този младеж след мен и след Христа в този живот нямаше да се срещнем на земята - аз щях да бъда при Учителя, а той в света. Много по-късно Борис ми разказваше някои неща в живота си и там имаше един спомен на младини когато той отишъл в Австрия да се записва за студент, седи пред някакъв паметник и взима едно решение - да зареже следването и да се върне в България при Учителя. И което е още по-важното той навремето имал сън като младеж където съня му го отвежда в същият този град, пред същият този паметник с куфари в ръка и тогава по време на сън взима някакво много важно решение. Така че решението, което бе взел на сън, после той го взе на яве и така той се върнал в България, дошъл при Учителя и ние там се срещнахме. Ако бе останал в Австрия неговият път щеше да отиде в друга посока, би се отдалечил от България, от Учителя, от Школата така както сториха много други хора, които бяха дошли на земята в плът родени между българите, но се отдалечиха в света и се разминаха с Учителя, с Христа и с Бога. Та човешката съдба ако се постави в служба на Бога, ако човек в своят живот, в сегашното си прераждане е дошъл със своя лична програма и която е негова собствена съдба и поеме пътя на Христа и постави себе си и съдбата си в служение на Бога то може да се каже, че съдбата му ще вземе друга по-благоприятна посока. Нищо не може да направи човек без Бога и ако не се свърже с него. Ако се свърже и от своята съдба я направи съдба за Бога, то пътищата Господни са неизброими и незрими и те ще го изведат на онова място, където кармата му ще бъде благосклонна към него и той ще бъде в най-благоприятно положение за разрешаване на тази карма с най-малко сили и в най-благоприятен завършек. Когато човек постави живота си за Бога, постави силите си в служение за Бога, то Бог съдействува в пътищата му. А как става разплащането? Това, което тук на земята е множество, горе на Небето е единица. И онова, което горе на Небето е единица, тук долу на земята е множество. Това е принципът на Божествения Дух, принципът на множеството и на единството обединени в едно. Ако ти с целият си живот и сили посветиш на Бога онова, което ти даваш като множество при него отива като единица там горе и като дойде да се разплаща кармата ти ще платят с единица, което долу на земята е множество и ще се задоволят всички изисквания на кармата ти и така ще се освободиш. Значи горе на Небето ще заплатят със златна единица, а тя долу ще плати с хиляди левове и ще ти изплати кармата. Това е онзи израз, в който се казва, че Бог съизволява в пътищата на праведния.

Имаше един случай, на който съм присъствувала, но не съм била уведомена за него. По-късно го разправяха на Изгрева, за да покажат другата страна на случая, че е имало голяма, страшна и хилядолетна карма. И че някой бе в плен на тази карма. И че пленникът на тази карма бил Борис, а пък аз съм го впримчила в мрежите си посредством тази карма. Че ако е бил впримчен в мрежите на тази карма аз не съм я изплела, а той си я е изплел. А че трябва да се плаща - няма как, ще се се плаща без остатък. Ще ви разкажа случая. Рождената сестра на Борис Николов се казваше Цанка и за която ще говорим много пъти. Тя разказваше този случай наляво и надясно. Когато го чух за мен беше един факт, реален, абсолютен и нищо повече. Само че тя го тълкуваше по своему. Аз не го тълкувах, а го приех като факт и толкоз. И той бе исторически факт за мене. Случаят е следният. По онова време ние сме на Изгрева на поляната и аз и Борис се намираме заедно един до друг на Изгрева. По едно време Учителят изпраща някои от приятелите при Борис, за да го викне да отиде при него, за да му каже нещо. В това няма нищо чудно, обикновено Учителят извикваше някого посредством други, които изпращаше и онзи трябваше да дойде при него. Чудното е в това, че Борис бе така устроен, че винаги стоеше настрана от общата група. Ако сме група той винаги стои все настрана. Ако сме до Учителя той стои на най-отдалеченото място. Докато ние се стремяхме и се борехме помежду си кой да бъде в близост до Учителя той като че ли се стремеше все да стои настрана и от там да наблюдава. Веднъж запитах Учителя за това поведение на Борис. Каза ми: „Това за него е съвсем нормално, обикновено и естествено". Така възприемаше Борис нещата от далече, такъв беше вътрешният му фокус и фокусното му разстояние между него и Учителя, което бе строго определено. Та това бе чудновато за мен. Учителя го извиква посредством един приятел, но аз, която съм била с него като съм чула за това тръгвам заедно с него. Според Цанка това е било много неучтиво от моя страна, а пък за мене това бе нещо съвсем естествено. Аз бях в ежедневна близост до Учителя както и до Борис, така че съм сметнала, че тази покана се отнасяла и за мен. Учителят ни приема, ние сме двамата пред него, но Учителят нищо не казвал, мълчал и бил недоволен от това, че извикал Борис на разговор с него, а пък аз съм се домъкнала с Борис. След като сме постояли при Учителя и след като той е мълчал ние сме си били тръгнали заедно. Като сме се отдалечили Учителят се обърнал към Савка, която е присъствала в този момент до него и рекъл: „За този съвпад на Борис с Марийка се чака 15 000 години". Поканата е била за него и вероятно Учителят е искал да му каже нещо лично, но се въздържал понеже аз съм била там. Та моята вина е била, че съм отишла с Борис заедно та се е задействувал този астрологически аспект чакащ 15 000 години за разрешение. Ако не съм отишла с Борис при Учителя в този момент можело е да се размине този астрологически аспект според думите на Цанка. Та тук какво разминаване може да има. Нали ми бе дадено този астрологически аспект на сън, т.е. на видение още на 14 години. А тогава на Изгрева когато се отнася този случай съм била на 25 години. И че този аспект се е задействувал още през 1911 година. А аз се срещам с Учителя през 1916 година, а тази случка се случва след десет години. А от друга страна сънят на Борис също се задействува и той напуска Австрия, връща се в Школата на Учителя. Та ето какво значи човешки съдби. Срещнахме се при Учителя, за да се задвижи аспект от 15 000 години, т.е. една карма чакаща разрешение. Човек може да има велики опитности в живота си. Опитностите не разрешават главният въпрос. Важното е какво човек е направил от себе си, около себе си и за себе си. В живота е важно какво е направил, как е използвал живота си на земята. Само онзи, който положи живота си за Бога има неговото съдействие да го насочи и постави в един от пътищата Господни, за да го заведат при Бога.

Аз съм пред Учителя на разговор.

„Ако реката тече през една област дето всичко е изсечено и слънцето грее то тя ще пресъхне. За да не пресъхва реката трябва да засадиш колкото се може повече дръвчета и да израснат та да засенчат мястото. Трябва постоянно да садиш добри и разнообразни мисли.

Да кажем имаш един приятел, когото обичаш и не можеш да се отделиш от него. Обаче трябва да отидеш на училище и тебе ти е мъчно, мислиш, че си се отделила от него. Обаче той има способността да взема много лица. Превърне се в професор и ти предава лекцията, но ти не го познаваш. После се превърне в друг професор и ти предава другата лекцията, но ти и там не го познаваш кой е." „Учителю, аз искам да го виждам и познавам навсякъде." „Божията Любов е неизменна, но благата, в които се изявява са различни. За Любовта не се говори, тя само се проявява."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ