НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

22. ВРЪЗКАТА С УЧИТЕЛЯ И С БОГА

ТОМ 5
Алтернативен линк

22. ВРЪЗКАТА С УЧИТЕЛЯ И С БОГА

Един ден изпитах усещането след молитвата си, че съм направила една сполучлива връзка с Бога. Имах невероятно преживяване, което продължи часове. След това минах през Изгрева и се срещнах с няколко приятели. Присъствах на някакъв конфликт и след него се усетих, че съм ограбена отвътре и че в мене отново е настъпил пустош. Отивам при Учителя цялата разколебана й поела всички тези влияния, които ме упостошиха. Той ме прие и започна един разговор с него.

„Всички хора имат нужда от регулиране, хармонизиране на енергиите си. У децата се регулират тези енергии чрез храната. Възрастният човек хармонизира тези енергии чрез чувствата си. Разумният човек това осъществява чрез мисълта си, той се съгласува чрез мисълта си. Съгласуване значи говорене с думи: едновременно има и песни, и мисъл вътре в тях. Има стари песни, които за да ги регулираш трябва да ги нахраниш. У тебе процесът е регулиране и хармонизиране. У тебе голямата опасност е като се разочароваш да минеш от едната крайност, в друга. Тебе те спасих от явна смърт. Ония, които те преследваха кармически искаха да ти отрежат главата.

Пази се! Дръж връзката си! Съзнанието ти да бъде будно!

Човек трябва да стане тъй девствен и чист като че сега е излязъл от Бога. Тогава човеците нито се женят, нито за мъж отиват, защото всичкото го имат в себе си. А днес това, което виждате, което чувствате и преживявате това още не е любов, то е предаване на енергия. Човек като се е нахранил не трябва да мисли дали ще го нахранят утре или не. Доста е на деня неговото зло.

Любовта може да се предаде по физически, астрален (чувствен), умствен, причинен и по хиляди начини, но всякога резултатите са еднакви. Тя, Любовта внася: светлина, топлина и свобода. Любовта не прави никога зло. В нея зло няма. Каквото направи, все е за добро. Любовта ти трябва да бъде непреривна, тогава тя е духовна. А тя е такава, когато няма сянка от съмнение. Всяко съмнение спъва любовта. Като се усъмниш тя си отива или ти се отдалечаваш от нея, а щом повярваш ти пак се свързваш с нея. За да не се съблазняваш, мисли, че в света съществуват само двама души - два пола: мъж и жена и си живеят сами. Ако мислиш за много хора ще се объркаш. Когато слънцето грее питаш ли защо то грее над всичките хора? Ако отидеш при един извор да пиеш от него вода и го попиташ: аз ли първа пия от тебе? Какво ще ти отговори изворът? Ще ти каже, че ти си първа. След тебе като дойде друг и пие той също ще е пръв. Водата, която тече винаги е чиста. Ако е шише и той пие от това шише, то онзи, който пие от шишето може да омърси шишето и да каже водата в него е омърсена. Но извора никога не може да омърси, той непрекъснато извира. Когато си в кладенеца и ти пущат въже да излезеш не питай какво ще стане с въжето. Като излезеш вън въжето по други пътища ще върви. Тук примерът с въжето играе ролята на вярата. Вярата да ти бъде онова въже, което да те измъкне от кладенеца нагоре на видело и към светлината.

Не е хубаво човек да знае кой му прави добро. Любовта никога не трябва да се изявява навън. Казвай, заради Господа го правя това. Това, което ти давам сега ще го внасяш и към другите братя, сестри да се ползват от него. Няма да се страхуваш. Разпусни сърцето си! Сърцето ти е свито, защото много си лъгана от хората с това, което не е любов. Двама мъртви нищо не могат да си предадат, но един разумен може да оживи един мъртъв. Мене нищо не ми струва да дам, защото имам много в себе си. Аз искам да ти дам изобилно, за да не речеш, че не съм ти дал." „Учителю, с какво да ви се отплатя?" „Ще се отплатиш по закона на Любовта.

Ти някой път идваш при мен цялата подпушена и с други влияния. Тебе аз те лекувам по един начин. Лекувам те чрез паси. Други трябва една година да лежи болен, за да се излекува - всеки по различен начин. По който начин си се разболяла, по същия начин ще те оздравим. Любовта е такава сила в човека,'която се равнява на всички останали сили у него. За да се получи равновесие трябва всички други сили да й се противопоставят иначе завлича човека. Това, което ти говоря не е за тялото ти, но е за душата ти. Сега всички чисти духове ще дойдат да работят върху тебе.

Ще мислиш, че Бог е Любов. Ще мислиш, че си заедно с всички добри хора, с ангелите, с Бога. Когато един ангел влезе в тебе, за да ти помогне има ли нещо лошо в това? Не, това е цяло благословение. Днес в теб е влязъл един малък лъч от светлина. Трябва да пазиш връзката си. Трябва да се пазиш от влиянието на околните хора, да се ограничаваш от тях. Трябва да избираш другарките и другарите си. Трябва енергиите в човека да са свързани и да образуват кръг. Който още не може да се пази от чуждите влияния, то той си има един опекун, който го пази. Това е неговият ангел-хранител.

Сега да се пазиш от съблазни. Например може да ти се представи такъв случай: ти си спасена, а някой те накара да се хвърлиш във водата и мине за твой спасител. Но този спасител предварително вземе парите ти и после ти ги връща като свои негови пари. Това не е благодетел проявен от него. Затова трябва да пазиш връзката си с Бога.

Аз те изваждам от кладенеца и ти казвам „Втори път на параход, който потъва да се не качваш". „Учителю, аз искам да се кача на вашият параход

та да не потъвам". „Хубаво, качи се.

В тебе има уголемение на черния дроб. Вследствие на това настроението ти е често апатично и има едно недоволство у тебе. Черният дроб има своята роля в човешкият организъм и той Представлява уд в Божественият организъм и тоя уд едновременно е в единния, човешкият организъм. Но когато човек минава през творческите енергии в животинското царство ще види много хубави и много грозни работи. Същото е когато човек преминава и през човешкият свят. Когато попадне човек само в творческите енергии той е един калейдоскоп, всичко се преобръща. Сега хората са попаднали там. Хората навсякъде представляват една развалина, има едно разкапване. Те са претърпели корабокрушение и сега всеки се е заловил за една дъска и тя ще го изтласка например на брега.

Вашите чувствуват, че ти нещо ново придобиваш, ще им въздействаш с живота си. Като дам на някого някоя хубава книга хората вместо да се радват, то завиждат. Те трябва да се зарадват и да отидат и кажат „Ти получи една хубава книга, почети ни малко от нея". „Учителю, вие сте ми казвали, че тясна връзка може да се образува само с дванадесет души." „Да, казвал съм. Представи си, че една река със водите си е събрана в един кюнец. Този кюнец изсипва водата си в два кюнеца. Те от своя страна изсипват в други кюнци и се получават много разклонения. Необходимо ли е първият кюнеца да пълни всяко едно разклонение? Не, той пълни само двата кюнеца.

В тебе има въображение, макар че органа на въображението ти не е развит. В четири години може да развиеш челото си. Трябва да развиеш челото си. Като живее човек за Бога постепенно му се дават условия, за да се развива.

Духовете, които днес те преследваха кармически искаха да ти отрежат главата, но аз те спасих. Никой няма право да реже главата на другия. Те, духовете искаха да направят това, за да живеят те, да се възползват от твоят живот за себе си. Човек остава в ръцете на духовете, когато е грешил против законите, когато не е изпълнявал Волята Божия. Тогава и Бог се оттегля от него и той остава сам с кармата си и трябва да я изплаща.

Затова пази връзката си с Бога."

Днес, 5 август, сряда 1925 година. Учителят ми каза: „Връзката е вече образувана. Ти имаш Божието Благословение".


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ