НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. ЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪБОРА

МАРИЯ ТОДОРОВА ТОМ 5
Алтернативен линк

3. ЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪБОРАСъщата година през 1920 имаше събор през месец август в град Търново. Аз разбрах това от другите възрастни приятели, които посещаваха беседите на Учителя. Наканих се и аз да отида, но един възрастен брат ме спря. Обясни ми, че там отиват само онези, които са поканени с официални покани. Дори ми извади и ми показа личната покана, която Учителят му бе написал и връчил. Аз не бях получила такава покана и дълбоко умъчнена си останах в София.

Учителят през първите години при всеки един събор е поканвал поименно участниците в съборите. Това днес можете да го прочетете в протоколите от тогавашните събори, но тогава аз не знаех, че са имали такива събори, че има такива протоколи, защото всичко това се пазеше от възрастните приятели като тайна, като свещена тайна. След като видях личната покана от Учителя, че той ги дава поименно аз разбрах, че моето място не е за събора в Търново и че е неуместно да пътувам. Тогава нещата не бяха такива, каквито са днес, тогава едно момиче да бъде пуснато само да върви по улицата в София беше голямо геройство, а пък да бъде пуснато да пътува с влак далеч от родителите си беше не само необичайно, но цяла революция в семейството. Всички онези, които пристъпвахме като млади при Учителя трябваше да се развързваме от онази невидима верига от тогавашните схващания за морал на младите момичета. Само онова момиче, което се оженваше можеше да излезне само от дома, но то отиваше в друг дом и отново беше завързано от порядките на новия дом. Нямаше човек от младото поколение било младеж или момиче, които да бяха се освободили от тези връзки, които бяха невидими и видими вериги. Не забравяйте тогава, че ние бяхме зависими от бащите си и от майките си, ние бяхме зависими от тяхната издръжка и живеехме под един и същ покрив. Да стане човек независим това означаваше да разкъсаш роднинската и семейната връзка, а като я разкъсаш ти оставаш навън без препитание, без покрив, без хляб и без вода. Така че онези младежи, които постепенно прииждаха при Учителя всеки един се освобождаваше от тези връзки благодарение на невидимата помощ на Учителя, Понякога драматично, понякога болезнено, а понякога нещата се случваха съвсем спонтанно и случайно. По-късно научихме, че за нашето освобождаване Учителят бе платил скъпо и прескъпо като разнищваше и развързваше нашата родова карма.

Когато приятелите се завърнаха от събора през 1920 година споделиха много впечатления и аз стоях някакси настрана изолирана, което още повече ме умъчняваше. Учителят разбра и прочете моето състояние изписано по лицето ми и обхванало ме изцяло и ме попита: „Вие защо не дойдохте на събора?" Отговорих му, че един брат ме е спрял като ми е показал личната покана от Него. Учителят не каза нищо. По-късно този брат Епитропов сподели с мен, че Учителят му направил забележка, че не е трябвало да ме спира и съм могла да отида на събора. Казал му: „Бог е този, който определя пътя на душите и определя своите ученици." Брат Епитропов бе много изненадан от това изявление на Учителя и след дълго преосмисляне дойде да ми се извини. Като изкупване на греха си към мен той обстойно ми разказа целия път от заминаването от София, целия събор и всички случки до най-пълни подробности както и връщането им в София. Така потънах в една друга атмосфера. И следващата година, когато отидох на събора всичко онова, което се случи около мен вече не бе непознато, а аз бях го вече преживяла всичко чрез разказа на брат Епитропов.

През следващата година -1921 аз бях вече поканена лично от Учителя на събора в Търново. Това е един цял обрат в живота на човека слезнал на земята, защото той външно трябва да се определи и да дойде при Учителя. А може и да се размине, както направиха това стотици българи. А вътрешното определение е много труден процес - той е непрекъснат, който се осъществява ежедневно и с годините. Ти, който си влязъл в това Учение се определяш ежедневно, ежечасно и да не говорим за годините, през които преминаваш. Определяш се ще служиш ли на този жив Бог или не, ще прилагаш ли това, за което си научил от Словото и за което си дошъл на земята и как ще издържиш ежедневните си изпити. Е, това е важното. А другото, че четеш, че слушаш, че одобряваш чутото и прочетено понеже си в присъствието на аурата на Учителя това е само твоя привилегия. Онези от вас, които не сте срещнали Учителя, както по съборите, така и по време на Школата то вие ще го срещнете в Словото му. А ще се доближите до него чрез Словото му в неговите беседи, а дали ще го срещнете в Словото му това зависи от вас и от вашето съзнание дали ще може да се запали една малка искра във вашето съзнание от Словото на Учителя да се пробуди то и да преминете в онзи път на ученика, където трябва да прилагате неговото Слово. Ние се срещнахме с Учителя по различно време. Той лично ни издирваше като че ли бяхме посети като семена в браздите в българската нива и дойде време да израснем като житни класове. По онези невидими пътища чрез които бяхме посети ние прииждахме в Школата му в разстояние на 22 години. Всеки дойде по своето си време в онова време, в което бе посят в българската нива, за да може в строго определено време да порасте и да дойде в Школата на Учителя. А следващият момент бе да се определи. Това не беше само личен въпрос, но това бе съдба. В първите събори Учителя изпращаше лични покани, тези лични покани ги изпращаше и за младежките събори. Учителят викаше учениците си да дойдат и да учат и да влезнат в Школата му. Това не беше необикновен момент да получиш лична покана от Учителя, а това бе епоха в твоя живот - за сега и за в бъдеще. На тези събори времето бе друго. Тук имаше други невидими течения като че ли времето бе спряло, а това бе космическото време на Школата и на Учителя. Това време не беше измерено и не се отмерваше от часовници и дати в календара, а това се отмерваше от душите ни, които осъзнаваха, че съставляват едно целокупно цяло от всемировата душа на Бога.

Този пост е редактиран от Albena: 27 октомври 2011 - 22:02


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ