НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.4.2. Стефан Стефанов Гидиков-син. - В: Табаков, Симеон Киров. Опит за история на град Сливен.

ТОМ 35
Алтернативен линк

1.4.2. СТЕФАН СТЕФАНОВ ГИДИКОВ - СИН

В: Табаков, Симеон Киров. Опит за история на град Сливен.

Т. 2, Политически, духовен и икономически вървеж

на сливенци от старо време до днес.

София: К-т Историята на гр. Сливен, 1924, с. 544-545.

През 1897 г. се полагат основите на най-сериозното през тия години списание „Живот”, с редактор-издател Стефан Гидиков, което продължава до 1899 г. Списанието „Живот” бе месечно илюстровано научно-литературно”. Списвало се с рядка вещина, на каквато се радва и самият му редактор-издател, и отговаряло на модерните западни списания (особно на английското Review of Reviews). И до днес това замряло по парични средства списание не е надминато от някои по-нови български списания, каквито напоследък охотно почнаха да никнат и чезнат, ограничени в сухи догматични рамки, или имащи пред очи чисто спекулационни разчоти. Списанието „Живот” първо между другите подхвърли на критически разбор злободневния тогава български социализъм, който през това време действително беше своеобразен български.

В списанието „Живот” участвуваха мнозина млади сливенски сили, между които и студентите по френска литература в Париж Ив. Стойнов и х. Николов (днес покоен и погребан в Париж). Редакторът му Стеф. Гидиков (р. 1872 г.), западен възпитаник, внук на Руско Миркович и син на споменатия вече, заслужил през духовното ни възраждане обществен деец Ст. Гидиков, днес е обещающа сила из полето на социал-економическите ни и политически въпроси. Опитал се отначало в поезията с редица стихотворения из разни списания и отделни брошури под псевдоним Венко, но скоро наваксва излятата си в сантиментална насока енергия с тая на положителните си жизнени мисли и начинания. Сътрудничил е на най-сериозните ни списания и вестници, а недавно е участвувал с един внушителен дял по най-жизнените у нас въпроси в списанието .Демократически преглед.” Като образован и безкористен гражданин на Сливен, тук не е минавало нито едно обществено движение, в което той да не е бил един от първите двигатели. При това, той се брои между най-първите пионери на кооперативното дело у нас. (Сп. „Народно Стопанство”, бр. 9, с.12).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ