НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

18. Словото на Учителя и „Изгревът”

Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

18. СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ И „ИЗГРЕВЪТ”

Виж „Изгревът”, том 15, с. 945.


18.1.    На с. 945, в самото начало има изявление на Буряна Пенкова. Аз не съм й внушавал какво да напише. Тя го е написала, както трябва.

18.2.    На с. 945-946 е изявлението на Ефросина Ангелова- Пенкова и Вихър Пенков. Каквото са смятали - това са написали. Не съм внушавал какво да напишат!

18.3.    На с. 946 са написани Приложения от 22 точки.

18.4.    От с. 947-979 има Приложения, извадени на скенер с почерка и ръкописа на Борис Николов за доказателство на това, което съм написал в моя защита. И то срещу лъжата и подлостта на сестри Шкодреви, и за техните 3 престъпления към „Изгревът” и мен.

18.5.    А сега идваме до най-важното!

А то е на с. 959-960, с почерка на Борис Николов - написва каквото трябва да се знае за „Свещени думи".

Същото виж и в „Изгревът”, том 3 от 1995 г. на с. 393-394, че това е документация към 115 страници.

18.6.    Накрая, на с. 960 той написва, че ми ги предава на съхранение. Дата: 20.11.1977 г.

18.7.    Аз организирах още от самото начало да се напишат тези „Свещени думи”. Без мен те щяха да се изгубят и да се променят от злосторниците.

Аз ги издадох в „Изгревът”, том 14.

Това аз го направих, а не враговете на „Изгревът”. Така стоят нещата. И то накрая. Амин!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ