НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. Как се откри Бивака „Ел Шадай” на Витоша и къде се дяна Словото на Учителя Дънов?

Архивите със Словото на Учителя Дънов на бивака „Ел Шадай” ТОМ 32
Алтернативен линк

АРХИВИТЕ СЪС СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

НА БИВАКА „ЕЛ ШАДАЙ” И НА „РЕЗНЬОВЕТЕ” НА ВИТОША


БИВАКА „ЕЛ ШАДАЙ” НА ВИТОША


1. КАК СЕ ОТКРИ БИВАКА „ЕЛ ШАДАЙ” НА ВИТОША

И КЪДЕ СЕ ДЯНА СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ?

Виж „Изгревът”, том 3, с. 149-150.


1.1.    Борис Николов разказва как се открива Бивака от Учителя през една зима със сняг до колене.

1.2.    Тук след време Учителят е давал много упражнения, които са описани в „Изгревът”, том 9, с. 38-40, с. 59-62 по разказите на Елена Андреева.

1.3.    На Бивака Учителят седеше и говореше, а Боян Боев е стенографирал.

По-късно той дешифрира беседите и подготвя един материал от 1054 страници, и го озаглавява „Разговорите при изгревите на Слънцето и при планината Ида (Витоша).”

1.4.    За архива на Боян Боев - виж в „Изгревът”, том 12, с. 890-902.

На с. 896-897 е заглавието „План за издаване на творчеството от архива на Боян Боев” - с. 896-897.

На с. 897 е описано предателството на Димитър Зарков от гр. Казанлък и отпечатаха този материал от 1054 страници, под заглавие „Акордиране на човешката душа” в три тома.

1.5.    Прочетете на с. 897 какво пише и как започва от първата страница материала,който откраднаха.

А на с. 898 сме показали оригиналната страница от кражбата.

1.6.    В „Изгревът”, том 9, на с. 841-844 е „Духът на Истината и Духът на Заблуждението над Казанлък”, където е разказано и написано за тази кражба, заедно с публикувания Протокол.

1.7.    В „Изгревът”, том 11, на с. 809-813 е описано как са започнали да издигат ново заблуждение, че този материал го е имало и на други места. Много добре, но покажете да го видим. Отговорът ще намерите на с. 828 в точка 10. Прочетете „Кои са враговете на Учителя Дънов”, с. 826-831.

1.8.    А в точка 11, на с. 900-902 е разказано за всички стенографи и най-интересното е, че между тях няма нито един българин по плът и дух! Няма!

А защо ги няма, когато Учителят Дънов е изпращал на мнозина лични покани? Не дойдоха и се повтори онази случка по времето на Христа, когато са поканени „званите”. Не дойдоха и след това бяха извикани куците, сакатите, слепите, просяците и гладните. Това същото го имаше на Изгрева. А тези хора осъзнаваха това и казваха: „Сега ние сме избраните и ние сме „званите”, а другите ги няма.”

А защо няма нито един българин? На този въпрос аз съм отговорил, и ще си го намерите в един от томовете на „Изгревът”.

1.9.    А какво има написано в „Изгревът”, том 11, с. 809-813? Нали можете да четете, и сте писмени и четящи? Прочетете го. И се определете кому да вярвате, и накъде да вървите.

1.10.    В „Изгревът”, том 16, на с. 881-883 е предаден протокол чрез подпис на лицето Димитър Зарков от гр. Казанлък, че получава разговорите на Боян Боев с Учителя от с. 1-1058 за компютърен набор. Вижте подписа му. Той е в оригинал и не е подправен.

1.11.    А какво е написано в „Изгревът”, т. 16, на с. 881-883 - ще си го прочетете и ще си го проверите. Много е важна проверката, за да не ви лъжат и отклоняват.

1.12.    И тогава никой не може да каже, че не знае. Отпечатано е. Има го. И да го е чел. А който не иска де чете, ще му кажем: „Много да ти са годините в лъжа!”

1.13.    Да, ама сега не четат „Изгревът”, а го отхвърлят. Правете го.

Та този „Изгревът” не е за вас, а за други поколения, които ще дойдат след вас.

ВИЕ НЕ СЕ ОКАЗАХТЕ ДОСТОЙНИ ДА БЪДЕТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ, КОГАТО СЕ ИЗДАВАШЕ ПОРЕДИЦАТА „ИЗГРЕВЪТ”! НЕ СЕ ОКАЗАХТЕ! НО СЕ ОКАЗАХТЕ ПРОТИВНИЦИ, ДОРИ И ВРАГОВЕ!

1.14.    Защо ви занимаваме с всичко това? Нали говорим как се откри „Бивака” и как там Учителя е говорил Словото Си? А къде е то сега? Кой го открадна, и кой го отпечати?

1.15.    В „Изгревът”, том 29, на с. 621 [с. 96 от томчето „Пътят на ученика”, Съборни беседи, 1927 г. 2. фототипно издание. 2014], ще си прочетете по какъв начин се изтегля Словото на Учителя отдаден отпечатан текст.

Точно това го извърши Небето и в отпечатаните книги Словото на Учителя е изтеглено, и там няма нищо.

Така Словото се заключва с 9 катинара.

Амин!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ