НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. Възвишената мисъл: 6 авг. 1941 г.

Савка Керемидчиева ТОМ 32
Алтернативен линк

1. ВЪЗВИШЕНАТА МИСЪЛ

беседа, държана от Учителя, 6 август 1941 г.


Всяка възвишена мисъл, която прониква в твоят ум, това е Духът Христов вътре. Това е колективният импулс, това не си ти. Това е дебелоглавство, да мислиш, че ти си го направил. На всяка една душа Бог е определил един момент, когато тя ще се прояви. Няма да бързате, ще чакате. Готов ли си сега за този момент?

Един ден Господ ще ви тури един хубав ум, едно красиво сърце и една красива душа. Има един начин, чрез който Бог Се проявява на своите избрани. Великият музикант се проявява благодарение на своите способни ученици, на тях той изявява изкуството си, а на обикновените той не изказва своя талант. Външните форми не са. ни най-малко не ни изповядат.

Множественост на състоянието.

Ако аз смеся едно знание от водата и тя каже, че аз правя престъпление с нея, заслужава ли тя смесване или не? И тя пак ще се върне във водата. Сродна двойственост е на човешкото съзнание, то е Божественото, но щом е раздвояване на съзнанието, човек който и така може да говори и инак може да говори, това не е Божествено. Любовта само от Бога иде. Абсолютно безкористие, пълна любов. Да може да любите враговете си и след туй да любиш Бога и ближните си както себе си, това е християнство.

Латинската раса нямат глава да носят култура.

Единственият народ, който може да се моли сносно, да употребява, това е саксонската раса. Те имат морални качества.

Българите пишат ли, дадат един контингент писатели, туй не е вътрешен морал.

Кое е най-важното в човека? - Главата. Най-красивото? - Лицето. Най-изразителното - гърдите. На първо място у човека, личи главата. Глава на църквата е Христос, а църквата е тяло на Христа. А всичко друго е членове на Христа.

Три неща остават, които човек трябва да постигне в себе си: ще растнеш. Аз съм работил повече, пеел съм повече, свирил съм повече.

Във всички от вас, трябва да се стремите да приготвите вашето съзнание. Имаш едно съзнание, което ще дойде някога, но съзнанието човек, който е. Така бил говорил или инак бил говорил, това не е Божествено.

Любовта само от Бога иде. Абсолютно безкористие, пълна любов. И да може да любите враговете си, и след туй да любите Бога и ближните си като себе си, това е християнство.

Латинската раса нямат глава да носят култура.

Единственият народ, който може малко сносно да употреби, това са саксонската раса. Те имат морални качества.

Българите могат ли да дадат един контингент от писатели? Трябва един вътрешен морал.

Кое е най-важното в човека? Главата е най-красивото, лицето е изразителното, гърдите. На първо място у човека личи главата. Глава на църквата е Христос, а църквата е тяло на Христа. А всичко друго е членове на Христа.

Три неща остават, които човек трябва да постигне в себе си: ще растеш. Аз съм работил повече, мислил съм още повече, свирил съм още повече.

Във всички от вас, трябва да се стремите да приготвите вашето съзнание. Имаш един славен момент, който ще дойде някога заради вас.

Радвайте се на туй, което ви очаква. Нека всеки добър човек, който служи на една идея, да ви причини една радост, всеки умен човек, в каквото и да е отношение. Молете се един за други, да отслабят всичките ви недъзи.

Единство трябва сега на хората, единство в Любовта, а туй единство е Мъдрост, в едно единство в Мъдростта. Само на тази е в множеството, Истина, Мъдрост, Добродетел. Наближило ви е Царството Божие. И ако вий доброволно не отворите вашите врати на това Царство, един ден вратата ви ще се обърне на парообразна, и вий ще останете безлични и без почит. Тогава Истината ще дойде. Тя няма да бъде лично заради вас, такъв е закона.

В Божественото, трябва да пожертвате всичко за славата Божия на Земята. В който град влезете, кажете: „Наближило ви е Царството Божие!”

Бог е Любов!

Добрата молитва.

Любовта е център. При нея става Мъдростта. А от нея излиза Истината.

Вода, лед, пара.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ