НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11. Неделна беседа: 12 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

11. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 12 октомври 1941 г.


Всякога положението на човека в живота се подобрява, като изпълнява Волята Божия. Когато ти дойде един човек на гости, ти да считаш, че Господ ти е дошъл на гости, и тогава твоето отношение ще бъде право. И каквото направиш спрямо него, да ти е приятно, като съзнаваш, че Господ ти е на гости.

У човека, който има свръхсъзнание, характер, характера е устойчив. И погледа му, и очите му, и тялото му, всичко е устойчиво у онзи, който има свръхсъзнание. Свръхсъзнанието е врата, през която Любовта пристига в човека. Ако вие добиете свръхсъзнание, болестите ви ще бъдат най-леки, мъчните задачи ще ви бъде приятно да ги разрешавате. Не да изповядваш един мироглед отвън, но веруюто ти да е в твоят ум, сърце и воля.

Ако се обичате един други, това показва, че изпълнявате Волята Божия. Всеки един от вас, като отиде в онзи свят, ще намери своите мисли, чувства и постъпки като плодове, увиснали върху райските дървета. Слабите хора да се срещат с добри хора, а пък силните хора да се срещат с лошите хора. Силните в доброто да се срещат с лошите хора, пък слабите в доброто да се срещат със силните в доброто.

Всички велики хора на миналото, са сега на Земята. Нищо на Земята не е умряло, всичко е живо. Всички велики хора, всички велики и добри хора на миналото, са на Земята, и благодарение на тях света върви напред.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ