НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4. Неделно утринно слово: 13 юли 1941 г

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

4. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО

държано на 13 юли 1941 г.


Хората, които се занимават с любовта, трябва да бъдат много внимателни.

Любовта е най-правото в света, но и най-страшното. Няма по-хубаво нещо от нея, когато тя дойде в дома ви, но няма и по-страшно нещо от нея, когато тя напусне дома ти. Смъртта нищо не е при това.

Ти казваш: „Не ме обичат!” Ти не мислиш право. Слънцето те обича, водата те обича, звездите и снеговете те обичат, Бог те обича. А пък, че някоя жаба не те обичала, това не е най-голямото нещастие!

В човешкия свят се оценява, колко струват изгубените неща. Всеки човек, който влезе в Божествения свят, той вече обича всички хора.

Ако в Божествения свят ти само един човек пренебрегнеш, ти ще изгубиш всичкото си щастие.

В човешкия свят обичаш само най-хубавото, пък в Божествения свят обичаш всички.

Питаш: „Как да го обичам?” Ще го обичаш така, както обичаш себе си. За да обичаш някого, трябва да влезеш в положението му и да усетиш каква нужда има той, какви блага има, и да видиш при какви условия живее. Придобивайте познанието на Любовта. Щом дойдете до пълнотата на Божията Любов, тогава всяка болест се лекува. Любовта е една сила, която лекува нещата, защото повече болести се дължат на известна нечиста материя, която се е залепила за човека. Болестите са микроби, които изяждат човека.

Ние се събираме тук в неделя, за да приемем Божието благословение. Вие казвате: „Как да обичаме?” Щедро давайте, и щедро вземайте. Дръжте мисълта, че ви обичат.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ