НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. Който има уши, нека слуша : Неделна беседа, 28 септ. 1941 г. в 10 ч. с

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

2. КОЙТО ИМА УШИ, НЕКА СЛУША

Неделна беседа, държана на 28 септември 1941 г. в 10 часа, сутринта, в София


Който има уши, нека слуша. Вятърът ми говори и вие казвате: „На мен защо не говори?” На глухите кой ще говори? Глухите виждат само мърдането на устата. Вие виждате, че природата се движи. Това е за глухите хора. Който вижда само мърдането в природата, той е глух. Във всяка проява има говор, реч. Така разумно се говори в природата. Ще ви кажа: „Какво казват тези, които говорят?” Виж, това няма да ви кажа. И да ви го кажа, няма да ви ползва. Но казваш: „Да разбере този, който не е опитал.”

Писанието казва: „Бог е огън пояждающ!” Няма да стане нищо в света, което Бог да не разруши. Всичко това ще го разруши, всичко от човешката култура ще бъде разтопено. Нищо няма да остане за спомен, нито косъм няма да остане. Кажете ми тогава, какво има да ви радва в един порядък, в който всичко ще изчезне? Какво ще остане тогава, кое ще бъде измрялото? В онзи свят трезви и пияни хора на едно място не могат да живеят. Крадци при крадци, учени при учени, добри при добри, лоши при лоши. Всеки при своите си. В света причината за всички погрешки, е пожеланието. Много малка е тази причина. Измериш нещо и нема зло. В самото явление нема зло, но всички причини, пожеланието ражда [....]

Винаги сърцето на човек е причина за неговото падане. Човешката душа страда по причина на своето сърце. Всички болести, всички страдания и нещастия, произтичат от закона на нечистотата. Човешката душа е учителка на ума и на сърцето. Тя ги учи на Божествените закони. Ако вие обичате някого, понеже ви е дал повече любов, и ако обичате някого, понеже ви е дал повече подаръци, любов ли е това? Онзи човек ви обича, който ви предлага храната на доброто. Онзи човек ви обича, който може да нахрани вашата душа с храната на Любовта, че сърцето ви да стане добро. Онзи човек ви обича, който може да донесе храната на светлината във вашият ум, че да имате, да добиете знание. Ако един човек не внесе знание, с което ума да разбира, и ако един човек не ти носи храна, която може да развива доброто във вашето сърце, той не ви обича, той е лош човек.

Сега вие се считате нещастни. Че как ще бъдете щастливи? Вий с този ум, какви светли мисли ще имате? Законът е такъв в света: този, който те обича, като дойде, ако сте на легло, вий ще станете, вий ще оживеете. Този закон няма изключение. Той ще ти донесе храна. Ако човешкото сърце не се храни с храната на любовта, и ако човешкият ум не се храни със светлината, човек не може да се развива. Ума и сърцето на човека трябва да служат на любовта, и да бъдат под ръководството на Божия Дух. Само в това е изявлението на света. Този идеал трябва да стане плът и кръв.

Днес, всеки ден човек се терзае и страда, човек трябва да бъде радостен и весел.

Човек, който обича истината, не желае да прави престъпление. Може да му дадеш цялата Вселена, нема да направи. Човешката душа трябва да се върне при Бога чиста, каквато е била в началото. Като се е родила в материята, човешката душа се е заблудила. Вий заблуждавате вашата душа с материята, в която тя живее. Давате неестествена храна на нея, неестествени са и чувствата, и страдате. Христос казва: „Ако човек не се отрече от баща си и майка си и от братята си и сестрите си, и от своя си живот, и от себе си, не може да бъде ученик.” Това е дълбокия вътрешен смисъл. Ако искате, приемете го, ако не искате, не го приемайте. Тогаз вие ще опъвате каиша на бъдещето.

Бог поругаем, не бива. Лъгали са хората ангелите, но лъгали са хората. Който говори лъжа, ще го турят на местото. Лъжата не се прощава. Българският народ не ме интересува, какво ще направи, не ме интересува това - да си живеят хората в този свят както искат. Никакви блага заради тях не идат вече. По този начин ще живеят, никакви блага няма да има вече. Ако се откажат от този начин на живот, но не от страх, а от любов. Вътрешна чистота се изисква, абсолютна вътрешна чистота. Един мъж трябва да носи живот за всички жени, и една жена трябва да носи живот за всички мъже. Дето отива, човек не да вдигне скандал, но мир да носи навсякъде. Това е служение на любовта. Щом влезем, да носим Божието благословение, че всички, и болни да се радват.

Не употребявайте Божия свят за ваше удоволствие.

Не ви е пратил Господ в света да се удоволствате. Той е дал този живот да го употребите не само за вас, а този живот е за всички. Ще имате толкова, колкото ви трябва, другото ще го предадете. Бог ще ви държи отговорни, че не сте предали живота дето трябва. Ще ви държат отговорни за доброто, което не сте предали. За всичко онова, за което сте пратени, ще ви държат отговорни. Отивам в един дом, за да върша волята Божия, отивам на планината, за да върша волята Божия, отивам на училище, да извърша волята Божия. Четем, да извършим волята Божия, да приложим Любовта.

Та казвам, докато съм в света, слушайте ме. Но аз като Си замина, мрак ще има, какъвто не е бил. Това да го знаете. Христос казва: „Докато съм с вас, виделината ще бъде с вас, докато ме слушате да ви проповядвам, това което Бог ви казва, хубав е пътят ви, но като престане Господ да говори, мрак ще има в света.” Опитайте онова, което е вярно, и го приложете! Всички мъже в света са като един мъж. Няма много мъже в света, и всички жени са като една жена. В Любовта се обединяват хората. Другото е само отражение на една жена. Ако има хиляди огледала, ще има хиляди отражения в огледалата, но това не са жени, това са отражения на жените.

Аз съм дошъл в света да ви покажа пътя към Бога, как трябва да служите на Бога. Всички сте пратени при мен, да ви покажа пътя, по който Бог ще ви научи. Нема да ви излъжа, ще ви покажа този път. Писанието казва: „Всички ще бъдат научени от Бога.” Нема други от времето на Христа, който да е показал този път. Никой не е показал пътя на хората до сега. Той им го показа. Кой е пътят сега? За да служиш, трябва единство, трябва да съзнаваш, че Господ е навсякъде. Господ с милиони лъчи види всеки ден. Той вижда най-малките побуждения. Вижда и мълчи. Той не иска да си заминеш, Той не Се гневи и никого не съди. Той чува този зов на страдание и праща ангелите Си, и казва: „Идете да кажете кои са причините. Аз ще ви покажа пътя, да идете при Господа.” Сега вие мислите да изучите и Земята, но не да намерите Господа. Вие трябва да изучите онова, което е на Земята, което Бог е вложил. После трябва да знаете как да минете към Слънцето и към Месечината. Ако не разберете тези закони, вие от Земята не може да отидете на едно или друго място.

Казано е: „Аз съм вратата!” Вратата, това е Любовта. Христос казва: „Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Исуса Христа, Когото си проводил!” И на друго място казва: „Никой не може да дойде при мен, ако Отец ми не го изпрати. И никой не може да отиде при Отца, ако не му покажа пътя!” Роденото дете отива при Бога. Човек след като се роди, отива при Бога, Бог да го учи. Ще учите да прилагате Божиите закони. Веднага да почувствате, че сте родени да приложите законите на Учението. Трябва да се родите от Бога. Тогаз, ако дойде буря отвън, нема да се плашете. Бурята е за пречистване.

Всичко онова, което Бог е направил е благословение за онази душа, която се е родила. Всяка душа родена, отива при Бога. Казвам: вие, родените души да не съдите още. Ще се откажете от утробата на майка си, да излезете навън. Баба Мария на Черни връх казва: „Изуйте обущата си!” Нали на Мойсея Господ каза: „Изуй обущата си, защото мястото, на което седиш е свято!”

Всички трябва да изуете обущата си, защото мястото, на което живеете, е свято! Само когато Бог ви привлече със своята Любов и не намерите вашата майка и вашият баща, братя и сестри, да вършите волята Божия вие може да бъдете ученици на Христа.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ