НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4. Фактура № 01361/5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка на маса за стенографите и други вещи

платени (420 лв.) от Гаврил Велев Величков, Справка от Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

4. ФАКТУРА № 01361 / 5.12.1958 гг. от „Всестранни услуги” - София

за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени (420 лв.)

от Гаврил Велев Величков


Публикувано изображение


СПРАВКА

Вергилий Кръстев

1.    “Разпродажба на Изгрева” - виж в “Изгревът”, том 4, с. 221.

2.    Датите за разрушението на Изгрева - виж в “Изгревът”, том 4, с. 222.

3.    Защо се разруши Изгрева - виж в “Изгревът”, том 4, с. 214-217 -“Белият костюм за белия брат”.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ