НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Сканирани документи на Борис Николов и Галилей Величков

Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ НА

БОРИС НИКОЛОВ И ГАЛИЛЕЙ ВЕЛИЧКОВ1. Стенограми на Борис Николов от затвора 1958-1963 г. – стр.964

2. Писмо на Учителя Дънов до Гавраил (Галилей) Величков: 16 март 1944 г. – стр.972
Бележка / Вергилий Кръстев – стр. 973

3. Фактура № 2770 / 4.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка (№ 1190) на цигулка и други вещи, платени (1500 лв.) от Гаврил Велев Величков. – стр.974

4. Фактура № 01361 / 5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени (420 лв.) от Гаврил Велев Величков – стр.975
Справка / Вергилий Кръстев – стр.976


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ