НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Бележки

Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

БЕЛЕЖКИ


Вергилий Кръстев


1. Хороскопите на Борис Николов, Мария Тодорова и Галилей Величков бяха направени от Светозар Няголов.

2. Ръкописите ми бях връчени преди 10 години. Днес е 2016 г. Той познаваше тези личности и беше израснал на Изгрева. Светозар беше астролог и само той можеше да ги състави. Друг не можеше!

3. Хороскопите бяха въведени на компютър и подготвени за печат от Буряна Пенкова - рождена сестра на Вихър Пенков.

4. Всички хороскопи отпечатани в поредицата „Изгревът” са въведени от Боряна. Това е една много трудна, но и едновременно непосилна работа. Това аз го оценявам, за което благодаря. И Светозар го оценяваше.

5. Светозар върху един хороскоп се мъчеше почти цяла седмица. И то при условие, че хороскопа му се отвори за ума и съзнанието му. Това беше една велика борба. Борба на живот и смърт.

Ние трябваше да докажем, че тази Школа на Учителя Дънов е била на земята и онези, които са били в нея, са обитавали земята българска.

Днес са отвъд, в Невидимия свят, а ние сме тук, още живи на земята и затова издаваме „Изгревът”, том 32. Да ви е честит! И да ви е за вечни времена.

Амин.

5.02.2016 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ