НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.63. Животните - нашите по-малки братя

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2.63. ЖИВОТНИТЕ - НАШИТЕ ПО-МАЛКИ БРАТЯ


Днес ще работим с Учителя при пчелите. Кошерите са наредени край западната ограда на Изгревската полянка. Учителят заедно с група братя и сестри преместихме кошерите в южната градинка при полянката в няколко реда. Там има по-добри условия за тях. След това всички отидохме при заслона и седнахме. Стана въпрос за пчелите и изобщо за животните. Учителят каза между другото следното:

Животните са предметно учение за човека. Без тях той не може да прогресира. Той се учи от тях. Те са пособие за него. Животинското царство е азбука. Който разбере животните, ще разбере и човешкия живот. Катеричката щом се наяде, ще събере останалите плодове и ще ги зарови; кокошката ще разрови и ще остави. А свинята оре и разхвърля, търси в земята. Благодарение на воловете, че орат нивите и благодарение на дърветата, ние живеем. Всяко животно ще ти помогне в известни случаи да разберете живота. У кучето се развиват известни енергии, които са полезни за човека.

Ако човек издигне организма си да трепти по-силно, отколкото трептенията на паразитите, те бягат от него.

Хората считат за прости морските звезди, но те не са прости: като им се откъсне един лъч, израства нов.

Има растения, които живеят дълъг живот - по 5-6-7 хиляди години.

Ние вървим в посока обратна на животните: от гдето идват те, ние натам отиваме; на където отиват те, ние от там идем. Животните са изостанали в развитието си, скъсали са ги в този клас, в онзи клас и са изостанали.

Природата е унищожила големите предпотопни животни, понеже не е икономична голямата форма. Те бяха изместени от малките форми, в които природата вложи по-голяма интелигентност.

Птичките си служат с внушението. В едно лястовичо гнездо беше влязло врабче. Лястовиците летят покрай гнездото и му казват: „чирик, чирик”, и най-после го изпъдиха. Те викаха: „чирик” по особен начин, който слухът не може да издържи и най-после излезе навън.

Животните са стъпала, по които човек се е изкачвал. Всички животни - това са деца, които не мислят. Това са малки деца. Някои от тях имат наченки на мисъл. И животните не ги съдят за престъпленията, много малки наказания има за техните престъпления. Животните нямат развита брада. И най-свирепите, нямат брада. Значи те са страхливи.

Животните - това са души, които не мислят за последствията.

Дошъл е вече век за освобождение на млекопитающите. Автомобилите, тракторите и машините ги освобождават от големия труд. Те се освобождават от голямото робство. Това е в реда на нещата. Невидимият свят иска да ги освободи. Префинената възвишена природа на човешката душа не може направо да влезе в контакт с тази груба среда, а посредством животинската душа. И сега човек е половин животно, половин човек. Обаче, след време животинската природа на човека ще бъде преодоляна и ще дойде моментът, когато ще се въплоти истинският човек.

Сега има машини, които вършат работа за хиляда коня. Сега в разумния живот ние влизаме вече в условия с по-малко труд, та да свършим повече.

Мравките, пчелите и пр., се съобщават по радиото. Предават си мисли, телеграми чрез въздуха. У тях отдавна има радио. Пчела от пчела приема. Всеки кошер си има специфични вълни, които другите кошери нямат.

Пчелите знаят 2-3 часа по-рано за развалянето на времето и се връщат.

Когато петелът пее не от земята, а от високо, например, качил се е на плета, то времето ще се подобри.

Когато ще се развали времето, свинята взема пръчици, върти се с тях на кръг.

Когато времето ще се развали, жабите крякат, пиявиците се дигат, мухите слизат по-низко, а лястовиците хвърчат низко, за да ги ловят. Така се познава, че времето ще се развали.

Какво понятие имат мравките за хората? Те нямат понятие за човека, те не подозират, че има такова разумно същество. Те го считат за някой планински връх. У животните има много разумни неща, за които в бъдеще ще пишат.

У пчелите има ясновидство. Те работят в кошера, който е добре затворен, за да не влиза отвън никаква светлина. Човек би помислил, че работят в тъмнина, обаче това не е. Как ще могат да работят в тъмнина с такава точност, и да знаят кое де се намира? Те работят в по-мека астрална светлина и не пущат външната светлина, защото тя би им пречила.

И у коня има известно ясновидство. Конят има известни предчувствия. Когато човек тръгне с кон на път, дето ще има премеждие, конят се спира и не иска да върви, а господарят едва насила ще го накара да върви.

Някой път ние носим тъгите и скърбите на животните. Някой вълк 3-4 деня е гладувал, като попаднеш в неговата нужда, мислиш, че нещо ти не достига. А пък то на вълка не достига. Или на някоя лисица не й достига нещо, защото не е взела една кокошка от курника. И ти плачеш, понеже приемаш мисълта на лисицата.

Някои неща животните знаят повече от човека. Например, човек още не знае да преде тъй тънко както паякът. Човек няма още знанието на пчелите и на паяка. Електрическата риба знае да направи в тялото си електрически батерии. Човек чрез живата материя не може да образува електричество, а рибата може. Това изкуство човек не го знае. Той се е научил да предава електричеството чрез мъртвата материя, а може и чрез живата материя да прави това. Когато човек се приближи до свръхсъзнанието, ще придобие повече. Човек трябва да знае, че всяко животно има своя специалност. Едно колибри, една райска птица седи по-горе от човека по дрехите. Кой човек може да направи такива пера с такива краски? Тази птица има изкуството да боядисва перата си чрез кръвта. Това е наука. Човек трябва да съзнае, че във всяко живо същество има дарба. А той ги пренебрегва. Той казва: „Това е инстинкт.” Меда можеш да го държиш много години, без да се развали. Колко хубава изработка! А човешките консерви като ги държите, колко ще траят? Значи в това отношение човек е изостанал назад.

В Средиземно море има една риба с остра муцуна, която образува в себе си сярна киселина. Тя се храни с морски таралежи. И като отиде при морския таралеж, излива върху него киселината и чака от известно разстояние. След това налива втори път. И варовитата черупка на таралежа се разяжда от киселината. Образува се дупка, рибата си завира в дупката муцуната и се храни с вътрешността на таралежа. Значи животните и растенията не са така прости, разбират химия, владеят науки. Човек не може да измисли такива бои, каквито са краските по крилата на пеперудите, и в перата на птиците. Онези краски са по-трайни. Човек стои от тях по-високо в това отношение, че в него има много възможности.

Учителят погледна котката, която минаваше покрай нас и каза: „Тази душа е изостанала, трябва да побърза. У котките ухото им е много остро горе. Това показва, че у нея има някои низши елементи. Една котка хвана птичка и я изяде. Казах й: „Защо изяде птичката?” Тя каза: „За това не говори сега.”

Като дойде котка в един дом, домът прогресира. Здравословна е котката. Като дойде котка в къщи, пъди болестите.

Аз наблюдавам животните и вадя заключение. Някоя буболечка като я бутнеш, престори се на умряла и после като я оставиш, тръгне. Гледам два бръмбара търкалят една топка: единият със задните си крака притегля, а другият с предните си крака бута. И тази топка се търкаля.

Кучето винаги гледа да се хвърли отподире върху човека. Човешките очи са много силни и кучето се плаши от тях.

До една пейка паяк направи паяжина и хвана мравка. Друга мравка дойде, скъса паяжината от всички страни, отиде в дупката, изгони паяка, нападна го и паякът избяга. От где знаеше втората мравка, че паякът е хванал мравка в паяжината? - По радиото е получила съобщение.

Дето има мравки, змий няма, понеже мравките ги хапят и изливат в тях мравчена киселина. Мравките си пращат мисли една на друга чрез пипалата. Пипалата изпращат и приемат радиовълни.

При река Камчия видях голям смок, около два метра. Той се спря, и аз се спрях. Казах: „Мини ти.” Той ми каза: „Мини ти.” Но аз, понеже го поканих пръв, той мина.

Веднъж в градината видях змия и тя ме видя, и си изправи главата. Казах й мислено на нейния език: „Не стой тука на пътя, ще те претрепят! Хората не разбират твоя поздрав!” И тя си отиде.

Ако има мухи в стаята и отвориш прозореца, и им говориш с мисълта си, няма да мине [........], и всички излезят навън. Аз им казвам, че вън има хубава храна за тях.

Охлювът долавя мислите. Казвам им: „Яжте долните листа, а не горните.” Те тогава отиват при долните листа и ядат. А някой път, когато не казвам това, те отиват при по-горните листа.

Правил съм опити, от които се вижда, как животните приемат мислите на хората: една буболечка влезе в една дупка, за да изкара един червей. Обаче аз пратих мисъл, че мога да запуша дупката, и тя не ще може да излезе. Тогава буболечката видя, че има опасност, излезе и отиде на 4-5 метра разстояние и чакаше. После като видя, че няма опасност, върна се и изкара червея.

На Витоша веднъж видях, че един копой гонеше заек. Казах на копоя: „Престани да го гониш.” Копоя се спря, помисли си малко и след това се обърна назад и си отиде.

Миналата година видях, че един сокол хвана гарга. И двете паднаха на земята, понеже се бореха. Казах на сокола: „Защо си хванал тази гарга?” Соколът пусна гаргата и отлетя.

Като кацне някоя мушичка на мене и аз мисля добре за нея, тя мисли, че е в рая и се върти, много й е приятно. Щом съм недоволен, тя седи и не се мърда, тя мисли, че е студено. Тя не знае нищо за мене, но чувствува, че не са добри условията. Тя не го отдава на мене, но казва: „Природата е такава.” Но аз зная, че нейното състояние се дължи на мене.

Кои животни са най-напреднали? Душите на кои животни в бъдеще ще се въплотят в човешка форма? Най-първо слонът, волът, конят, овцата, маймуните и пр.

Тревата сравнително е на по-низко стъпало, а плодните дървета представляват най-висшият живот в растителното царство.

Пакостите, които правят животните, са много малко в сравнение с добрините, които правят.

Един брат каза: „Какво значение имат скъпоценните камъни?” Учителят каза: „Всеки скъпоценен камък е във връзка с едно напреднало същество. Когато това се разкрие на човека, той вижда величието на Бога. Който не знае, ще стъпи върху един камък, в който има кристали от гранат, и няма да обърне внимание. А това е един велик свят. Като почне човек да одухотворява, той почва да вижда това, което по-рано не е виждал. В гл. 21 в Откровението се говори за 12 порти, направени от скъпоценни камъни: аметист, сапфир, смарагд, топаз, халцедон и пр. Те символизират 12-те добродетели.”

Една сестра запита: „В що се състои еволюцията, и кои са факторите на еволюцията?”

Учителят каза: „Смисълът на еволюцията е този: Божественият Дух работи във всички природни царства: минерално, растително, животинско и човешко. Смисъла на еволюцията е да се създават все по-висши форми, чрез които Божественият Дух да се прояви. В минерала се проявява Божествения Дух в по-малка степен, в растителната и животинска форма в по-голяма степен, в човешката форма - в още по-голяма степен. Още по-добре в ангелската форма. В това е, именно смисълът на еволюцията.

Еволюцията е основен закон в Битието. Само че факторите на еволюцията са други, а не както мисли механичната биология. Има психични фактори на еволюцията. Външните условия влияят, но начинът, по който организмът реагира на външните условия, е психичен.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ