НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. Срещи с малките братя - Уводни думи

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2. СРЕЩИ С МАЛКИТЕ БРАТЯ


УВОДНИ ДУМИ


Учителят казва, че когато човек възприеме правилно Любовта от Бога и правилно я изявява, то всички по-доле от него стоящи - животни, растения, цветя и тревички и до най-малките живи същества, трябва да почувствуват тази Божия Любов, която минава през човека, да я възприемат и те, да им въздействува.

В „Срещи с малките братя”, ние имаме едно реално проявление на Любовта и нейното въздействие върху тези по-малки наши братя.

Всеки по свой път има възможност да изяви получената от Бога Любов, и по такъв начин да стане фактор за нейното осъществяване на Земята. Затова Любовта не се проповядва - тя се живее и се изявява.

Велико и славно е човек да се почувствува свързан с Бога, с Любовта -неизказана радост и блаженство!

Нека всеки да прави малки опити, докато стигне до едно непреривно изявление на Любовта, докато осъществи Царството Божие в себе си и съдействува за осъществяването му на Земята.

София, 9.11.1971 г., Изгрев

Борис Николов


На Виргил за обич към малките братя.
Борис

Учителят Дънов към Борис Николов през 1924 г.:
„Ти ще пишеш разкази за животните.”

Разказчетата „Среща с малките братя” имат за цел да събудят съчувствие, обич към животните.
Всяко същество, било то и най-малкото, чувствува нужда от обич.

Борис Николов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ