НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III. Мисли на ученика

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

III.


МИСЛИ


HA


УЧЕНИКА


Борис Николов
Плодовете

За ангелите човеците са като плодните дървета. Всеки момент ангелите слизат от небето, за да видят дали има плодове в градината на вашият ум, сърце, в глъбините на вашата душа. Виждам. Виждай красотата, обичай светлината, приемай въздуха и кажи: „Колко е хубав Твоя Мир, Господи!” Приеми водата и благодари: „Чудесен е този течен минерал!” Навсякъде виждай красотата. Срещнеш болен, кажи: „Добър е Господ!” Състоянието на болния ще се промени. Това е магията на Любовта.

Бог

Ти трябва да имаш представа за Бога и да знаеш, че каквато и да бъде тя, всякога ще е несъвършена като тебе. „И това е живот вечен да позная Тебе Единнаго и Истиннаго Бога.”

Учителят

Учителят направи баланс на епохата. Направи преоценка на ценностите, на постиженията, на резултатите постигнати до сега. Всички понятия, разбирания, ценности на човеците бяха прегледани, проверени доколко те са ценни и съществени. Учителят прецени отношенията на хората, техните чувства, мисли и идеи, пресе всичко, остана само най-същественото. Тогава Учителят даде основните положения на Божественото Учение. Тази огромна работа извърши Учителят в своите беседи и лекции. Важно е да пие човек от вечния извор. Които пият от него те са едно през всички времена, където и да се намират. Които черпят от вечният извор на всекиго могат да помогнат.

Смисълът на живота

Да бъде човек път на Божията мисъл, път на Божествените чувства, проявление на Неговата Воля.

Нашето свидетелство

Ние свидетелствуваме за Бога с нашия живот. Храни душите ни със Твоето Слово! После е казано: „Хлябът наш насъщни.”

Биологичен закон

Противодействията, мъчнотиите, страданията повишават жизнеността. Ако човек избягва мъчнотиите, неблагоприятните условия, жизнеността му намалява. Природата често съчетава противоположни характери, които проявяват различията си в борба. Това повишава жизнеността. Когато човек свикне с известна среда, жизнеността му почва да намалява. Трябва да излезе от тази среда, за да се повиши жизнеността му. Борбата на огранизъма с външната среда повишава жизнеността. Не всяка промяна, обаче, води към повишена жизненост. Трябва голяма разумност.

Невидимият свят

Невидимият свят би ни се изявил много по-ясно, но ние със своите състояния не даваме условия за това. Чистотата е първото условие, за да се изяви Невидимия свят.

Идеята Йоан Предтеча

Представителите на това движение във философията, науката, художественото слово трябва да се познават. Прави правете Неговите пътеки.

Баланс на епохата

Човечеството излиза вече от фазата „Йоан Кръстител”, и влиза в новия път „ученик на Христа”.

Представители на течението „Йоан Кръстител” в световната литература. „Той ще има дух и сила Илиина” е казано в Евангелието. Извадете онези места от Евангелието, където се говори за Йоан Кръстител, отношението му към Христа и отношението на Христа към него.

Срещата

Един ден това, което си вършил ще те срещне. То може да те срещне като човек, а може да те срещне в друга някоя форма на живота, или като условие за тебе - като добри условия или като лоши условия. Човек сам определя бъдещето си. Бог ни обича и чрез нашите близки и чрез всеки плод, който ни изпраща.

Мога. Бог каквото каже, става. Всички същества Го слушат и вършат Неговата Воля. Разумния свят няма да ти се изяви като нещо вън от тебе. Той ще се изяви и чрез теб, ума, сърцето, волята ти. Ти си едно с Него.

Добрите чувства

Очите са създадени, за да виждат Царството Божие.

Молитва, дадена от Учителя през 1899 г. във Варна:

„Господи Боже мой, направи да видя Твоето Лице. Развесели ме заради Името Си, освети ме заради Духът Си, въздигни ме заради Словото Си, помогни ми заради обещанието Си, ръководи ме заради Истината Си, укрепи ме заради Правдата Си и бъди Ти благословен всякога, защото Си благ и истинен към всички. Амин.”

Като станеш сутрин, кажи: „Господи, покажи ми какво да сторя днес за Тебе и научи ме какво да направя, за да употребя времето си в най-доброто дело, каквото на Тебе е угодно.”

Нашето обещание пред Бога

1.    Вярвам от сърце и душа в Единния, Вечния, Истинен и Благ Бог на Живота, Който е говорил.

2.    Вярвам в моя Господ и Спасител, Който ми говори сега.

3.    Вярвам в Божия, Вечен и Благ Дух, Който приготовлява моето спасение.

4.    Вярвам в моя приятел Господ Исус Христос и във всички мои братя, Синове на Бога Живата.

5.    Приемам да изпълня Волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание.

6.    Отричам се от себе си, от всичко световно за Божията Любов.

7.    Ще посветя живот и здраве и всичко друго за Божията Слава и за славата на Неговото дело.

8.    Ще слушам Господи гласа Ти и съветите Ти, когато ми говориш.

9.    Готов съм да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.

10.    Ще се трудя Господи да ходя винаги пред лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя никога да не Те огорчавам.

Варна, ноември 1899 г.

Учителят - Божиите обещания към призваните, дадено на учениците в първите времена:

„И тъй, във всичко, което обещавате пред Мене гледайте да не кажете някоя измама, защото ще бъдете повинени на смърт. И знай, че стоиш пред мене, Твоя Господ, Който знай твоето лукаво и непостоянно сърце, което е пълно с всички пороци. За то трябва да се обърнеш към Мен и да се възобновиш чрез Моя Дух и да се обработиш и възпиташ чрез моето сърце. Ти, който от сега ставаш Мой, поверяваш всичко в Моите ръце. От сега Аз Сам ще те ръководя, Сам ще промислям и уреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все що трябва да вършиш, ще лягаш и ще ставаш под моите крила. Аз ще бъда страж над тебе, и окото ми ще бди за съдбините на твоето слово. Ще ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утринните зори на зората. Преди да повикаш ще ти отговарям, и преди да пожелаеш, ще ти давам своето благословение, своето Божествено дарование. Ще бодърствувам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името Ми и да не опетняваш благодатта Ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, от жестокосърдечието се огорчавам. За всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка заповед, която ще ти дам. Радост на живота ти да бъде всичко да изпълняваш, за всичко да благодариш. Когато лягаш и когато ставаш, когато ядеш и когато пиеш, когато всичко вършиш, за всичко да благодариш в сърцето си. А сам Аз, Бог Един ще те утешавам във всичко, и мира ти ще изгрее като утринното слънце на живота.”

2 упражнения, дадени от Учителя. АУМ

Първото упражнение ще се прави една седмица. Второто - две. Всяко ще продължи по пет минути.

Лицето обърнато към изток, седнало положение, ръцете на коленете с дланите към коленете, телото изправено, нозете събрани. При първото упражнение ще се диша дълбоко и при всяко поемане и изпущане на въздуха, ще се изговаря на ум или низко, много тихо „Аум” - дума, която означава „всички Божествени качества и сили”.

При първото упражнение ще се изпраща по една хубава мисъл в света, но ще се гледа да бъде съобразно с Божията Воля. Ако не, тя пак ще се изпълни, но за зло на онзи, който я изпраща.

При второто упражнение всяко приемане и изпущане на въздуха ще става на степени и преброяване бавно на цифрите от 1 до 8, като при поемането на въздуха ще се затуля дясната ноздра с показалеца на дясната ръка, а при изпущане ще се затваря лявата ноздра с показалеца на лявата ръка. Първото упражнение ще се прави по три пъти на ден - сутрин, обед и вечер, а второто два пъти - сутрин и вечер. Упражненията ще се правят преди ядене.

Как да се призовава Името Божие за изцеление?:

„Навсякъде присъствуващ и всесилен Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас Твоите слуги, за слава на Името Ти. Благодарим, че Си ни послушал. Ти Си само наш Господ и няма други освен Тебе. Ти си само, Който винаги можеш да изцеляваш. Твоето изцеление е здраве за телото и душата. Възвърни дружното действие между ума и душата, между душата и телото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на телото за работа полезна. Нека този (брат, болния или сестрата), по плът, който страда, да приеме Твоята

Милост, за да можем ние да се радваме винаги в присъствието на Твоята Сила. Амин!”

Молитва за идването на Царството Божие:

„Господи, направи ме носител на Твоята Истина, изпълнител на Твоята Правда и образ на Твоята Любов.”

Тайна Молитва. Молитва за братята и сестрите.

Еднъж в месеца, в края на първата седмица трябва да се молим два пъти на ден за общото благо на познатите ни братя и сестри, като ги поменуваме по име пред Лицето на Господа. Ще се почва с думите: „Господи, да възлезе нашата сърдечна молба за нашите по дух братя: (следват имената на братята и сестрите). Изпрати им всички Твои добрини, и ги развесели с Твоето присъствие.”

След това да се приложат и нашите благопожелания, които Духът би продиктувал. Завършва се с Добрата Молитва.

Формула, дадена от Учителя:

„В Божия план е аз да раста в Добродетелта, в Божия план е аз да раста в Божията Правда, в Божия план е аз да живея в Божията Истина, в Божия план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, в Божия план е аз да узрея в Божията Любов. Следователно аз съм в пътя на Истината на Божествения живот. Туй право никой не може да ми отнеме, то е мое собствено право. Дето е Господ, там съм и аз.”

Кажете ли така, вие сте оградени с една мощна аура и всички бели братя са на ваша страна.

Учителя - метод за развиване на ясновидство:

Концентриране и размишление върху Евангелието на Йоанна: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя. Който има Моите заповеди и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюблен ще бъде от Отца ми и Аз ще го възлюбя и ще явя на Себе Си нему.” /14 гл., 21-23 ст./

„Който люби Мене, ще упази Моето Слово и Отец Ми ще го възлюби и ще дойде при него и ще направи жилище у него.” /15 гл., 7 ст./

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате ще просите и ще ви бъде.” /15 гл., 7 ст./

„Почнете с най-малкото, с Любовта, общение с природата, дълбоко дишане, чиста мисъл, чисти чувства, чисти желания. Най-добрия метод за влизане във връзка с Невидимия свят е Молитвата.”

Десет най-важни стиха от Евангелието на Йоанна. Учителят ги е дал и опитал силата им:

1.14 гл., 15 ст. „Ако имате любов към Мен упазете Моите заповеди и Аз ще умоля Отца и Той ще ви даде друг Утешител да пребъдва с вас.”

2.    11 гл., 42 ст. „Отче, благодаря Ти, че ме послуша и аз зная, че винаги ме слушаш, но за предстоящия народ рекох това, за да повярват, че Ти си ме проводил.”

3.    12 гл., 24 ст. „Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само. Ако ли умре, много плод принася.”; 12 гл., 22 ст. „Господине, искаме да видим Исуса!”

4.    8 гл., 29 ст. „Този, Който ме е проводил, с Мене е. Не ме е оставил Отец самичък, защото аз правя всякога що е Нему угодно.”

5.    6 гл., 63 ст. „Духът е онова, което дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря, Дух са и живот.”

6.    3 гл., 33 ст. „Който приеме свидетелството Негово запечатал е, че Бог е истинен. Защото този, когото е Бог пратил, Словото Божие говори. Понеже Бог не дава Духът с мярка Нему. Отец люби Сина и всичко е дал в Неговите ръце.”

7.    3 гл., 3 ст. „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството

Божие.”

8.    20 гл., 21, 22 и 23 ст. „Мир вам! Както ме Отец проводи и аз провождам вас. И това като рече духна и каза им: Приемете Духа Светаго! На когото простите греховете, простени му са, на когото задържите, задържани са.”

9.    21 гл., 5 ст. „Казва им Исус: Деца, имате ли нещо за ядене?”

10.15 гл., 26 ст. „А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца Духът на Истината, който от Отца изхожда, Той ще свидетелства за Мен, но вие свидетелствате, понеже отначало сте с мен.”

Човек, в когото живее една велика идея, се различава от всички.

Нисши духом

Нисшите духове ще познайте по това: те не обичат да учат. Те бягат от знанието както нощните птици от светлината. Те въртят човека в света на страстите и нисшите чувства и го ограбват. Те държат човека в невежество. За това намират различни поводи, разпалват неговите лични чувства и амбиции.

В своята дълга история Земята е минала големи катаклизми. Животът ги е надживял. И човешките общества преживяват такива катаклизми. И при тях някои ще се приспособят, други ще загинат. Какво чудно нещо е едно цветенце! Няма съмнение, че то има един център, който е създал тези форми в своите оригинален живот, багри, аромат. Но зад този център трябва да седи един разумен свят, който се изявява чрез него. Всяко същество е свързано с Всемирния живот, и се подхранва от него. Чудно нещо е Великия Единен живот. Най-важното е да възлюбиш Господа, да Го виждаш и да Го приемаш всеки ден. Всеки ден посрещайте Господа!

Невидимият свят

Казваш: Невидимия свят. Коя област на Невидимия свят познаваш? Невидимият свят има безброй много области: нисши и висши.

Небето

Има един велик живот, възвишен, красив. Наричайте го Небето, наричайте го Царство Божие. Той е представен от любящи, интелигентни същества - души на Любовта, Мъдростта и Истината. Бог се изявява чрез тях. Търси винаги този свят. Човек е опитал Небето, познава го от части -обичта на майката, на бащата, на брата, на сестрата. Добрата постъпка е изява на Небето. Знанието е изявление на Небето. Човек навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко в този Велик живот. Всяка красота с която се срещаме принадлежи на Небето. Един е извора на живота. Един е извора на доброто. Един е извора на Любовта. Един е извора на Мъдростта. Всяко знание и светлина иде от него. Всякога посрещай Господа. За всичко благодари.

[1966 г, 5 април] - Замина си брат Колю Каишев. Винаги въодушевен от идея, винаги безкористен. Сега, като го няма отвън, ще го потърсим отвътре, но на своето време той пак ще дойде отвън. Внимавай да чувстваш Божието присъствие навсякъде, да общуваш с Божия Дух, това е важното. Бога познаваме с Духа си, обичаме Го с душата си, търсим Го с умът си, чувствуваме Го със сърцето си.

Живото пространство

Какво значи живо пространство? Да чувствуваш Божието присъствие и да живееш в него. Пространството е живо, когато чувствуваш Бога в него.

Заминалите

Казвам ви: И загубените души ще се намерят пак.

Слепият

Човек, който е равнодушен към красотата, е сляп. Живота е вечен. Мъртъв за злото, жив за доброто. Мъртъв за неправдата, жив за правдата.

Пазачът

Човек в когото умът не е развит, лесно става плячка на нисшите духове. Доброто пази човека. Школата на Учителя е път за развиване ума и сърцето. Добрата мисъл, добрите чувства са, които пазят човека.

Лъжата

Влезе ли някъде лъжата, тя всичко разваля.

[Великден, 10 април 1966 г.] Трагедията седи в това: човек е забравил своята родина, света от който е дошъл, в който живее. Земята е временно негово жилище. Същината на енергията, електричеството е освободена атомна енергия. Мисълта и чувствата са енергия от по-висока октава. Те са енергии на атомното ядро, източник на неограничени енергии, непознати на науката, но човек в общия живот се ползва от тях. Има един проблем, превръщане на енергиите. Той мъчно може да се проследи и промисли. Това, което става днес в света е чистене.

Божията Любов

Какъв ум, какво сърце и каква воля се иска от човека, за да живее в Божията Любов! Няма по-хубаво от това да живееш в Божията Любов. Ала за това се иска сърце чисто, ум светъл, душа обширна, дух мощен.

Бог

Някои търсят Бога в пространството и не Го намират. Ако е за пространствено търсене, ние пътуваме в Космоса със Земята, със Слънчевата система, с нашата Галактика. Бог е в делата на човека, зад делата седят чувствата, зад чувствата - мисълта. Бог е в съзнанието на човека, не Го търсете някъде в пространството. Намерите ли Го в себе си, ще Го видите и отвън и навсякъде.

Призванието ни

Призвани сме да работим за Великото и Свято Дело, за обединение на човеците чрез любовта към Бога в едно Велико Братство. Тази идея е жива във Висшите Светове. Сега трябва да слезе на Земята. Желанието да служим на една Велика Идея не е още достатъчно. Трябва да придобием знание и сила, трябват методи за работа. Трябва човек да подържа връзка с Великия Разумен Свят и да има Неговото съдействие. Това е пътят, който Учителят ни откри. Ние сме силни със знанието, което Бог ни дава. Ние сме силни с живота, който Учителят ни дава.

Моето наказателно дело: 4 - 1959 г. на Софийския Градски Съд. Намира се в специалния архив.

Време и пространство

Човек не може да преодолее времето и пространството с механизми. Времето е живот и пространството е живот. Природата е поставила други пътища по които човек може да излезе от времето и пространството. Човек има една природа, която е извън времето и пространството. Великите Духове пътуват през пространството без препятствие.

Волята Божия

Когато решиш един въпрос според Волята Божия, чувстваш едно разширение, една свобода. Нещастието на човеците е в това своенравие. Те знаят Волята Божия, но не искат да я изпълняват. Противят се на нея. С това те сами себе си ограничават.

Градина на Всемира

Откъде иде един дух? С кое Слънце на Всемира е свързан? На коя планета е живял? Сред кое човечество? Всичко това е написано на лицето му, но кой може да го чете? Чувствайте се граждани на Всемира, където и когато да живеете - навсякъде и всякога. Духът е свободен.

Собствеността

Колективната собственост е пак частна собственост.

Работниците

Ние търсим онези, които вършат Божията Воля, онези, които работят за Царството Божие, на тях подаваме ръка. Това са нашите братя, където и да се намират по Земята.

Лекуване

Има много видове лечение, но има едно, което се прилага много и е ефикасно - лекуване чрез труд, чрез работа, чрез движение.

Божествената искра

Дълбоко в човека е скрита Божествената искра. Ако можем да я извикаме в един човек, той ще покаже към нас най-хубавото отношение, най-хубавите чувства и грижи. В това седи изкуството да живееш в тях.

Пътуванията на птиците

В птиците има чувство за земния магнетизъм. Той ги ръководи в техните препитания. Те не се ориентират зрително, но те са свързани със земния магнетизъм, т.е. със Земята като цяло. Органическата и неорганическата природа са обединени със закони и сили, които действат в тях. Животът на Земята като планета и органическия живот върху нея, те са едно цяло.

Човек

Като гледаш хората като характери, като ги анализираш, ще разбереш какви култури съществуват в Космоса, какви човечества живеят по неизброимите небесни тела. Може ли да анализираш чертите на едно лице, линиите, плоскостите, израза на лицето? - Това е сложно писмо.

Смисълът на живота

Божията Любов е реалност. Ние трябва да я покажем чрез живота си. Всеки, който дойде до нас да може да я опита. Природата е изявление на Божията Любов към нас. Тъй да ти проникне Божията Любов и да се изявява чрез тебе в твоята пълнота. В това седи смисъла на живота. Божията Любов или Царството Божие, което проповядваме трябва да го покажем чрез живота си. Учителят казва: „Вий сте Царството Божие. Божията Любов е живот.” Тъй трябва да я опитаме ние, инак как ще я познаеме?

Да познаем Тебе, Единната, Истинната Бога! Тъй е казано в Евангелието.

Богомилското Учение

Богомилството не е във вярване, а в живот - живот според Евангелието. На богомилите преписват много неща с които те нямат нищо общо.

Вещество и антивещество

Всяка органическа форма е резултат от срещата на вещество и антивещество. Когато човек попадне в силовото поле на една лоша мисъл, това не е здравословно. Това е опасно. Как може да се пази човек? Ще извика една добра мисъл, тя да го пази. Тъй човек се огражда от лошите влияния чрез молитвата, чрез добрите мисли.

Пространството е живо и разумно. Откъде идат тези прекрасни форми, тази музика, тази мисъл, чувство, това изкуство, този богат живот? От пространството. То е живо и разумно.

Мисъл

Религиозната мисъл, мистичната мисъл е по-близо до Истината, отколкото научната.

Невидимият свят

Невидимият свят, трябва да го познаваме. С него трябва да имаме жива, реална връзка. На Земята си дават среща същества от различни светове на Вселената. Те пътуват безпрепятствено. Те преодоляват неизмеримото пространство по законите на духовния свят. Каква култура представят те? Погледнете лицето на един човек, анализирайте чертите му, овала, израза, погледа, разгледайте характера му. Това е проекция на един живот във Всемира, живот на далечни светове, на далечни човечества. Животът е един и всички човечества в Космоса общуват помежду си.

Времето и пространството

Времето е движение, сложно, многоизмерно движение. Пространството е съдържание. Времето е изявление на съдържанието. Чуден е живота, тайни ни обгръщат. Да благодарим и за това! Времето и пространството са загадки.

Стари мехове

С нечестните комунисти няма да работим. Не са честни, не са добри. Нищо ново не носят. Те са завършек на стария живот, негови ликвидатори. „Не наливайте ново вино в стари мехове” е казано в Евангелието.

Печатът на Духа

Писател не се става по назначение. Писателят трябва да има печата на Духа. Божия Дух да почива на него. Както и на природата.

Три свята

Човешкият свят е малък - света на малката човешка личност. Света на ангелите е велик. Те са Божии служители, те пътуват в целия Всемир. Света на Синовете Божии, това е животът за Цялото. „Аз и Отец ми едно сме” е казано в Писанието.

Един живот

Творците, героите на човечеството, святите, учените хора идат от Слънцата на Всемира. Те слизат по законите на ритъма и хармонията. Те идат периодически, на групи. Какви чудни същества са посещавали Земята, каква красота, сила, мъдрост, изкуство, знание, готовност за жертви, какви примери са ни оставили те, какво са донесли от неизброимите светове на Всемира! От някъде сме дошли и ще се върнем там откъдето сме дошли. Мировият живот е един. Човечествата общуват, споделят своите постижения. Гениите, великите хора са представители на човечества - тяхна проекция. Пространството е само среда чрез която се извършва това общуване. Живота е всемирен. Той е навсякъде. Животът се проявява където и както иска. Той преодолява пространството чрез проникване. Той има вътрешна сила и може да се проектира в най-далечните предели на Всемира. Затова казвам: Пространството е живо, пространството е изпълнено с живот.

Малкият живот

Малкият живот, трябва да бъде в съгласие с Големия, иначе той ще разруши себе си. Каква вътрешна сила има животът, каква могъща приспособимост да посреща условията, да се справя с тях, каква разумност да се справя с всички мъчнотии!

Ново съзнание

Да би могъл като си тук да се чувстваш навсякъде! Да би могъл като си сега, да се чувстваш всякога! Не е лесно да се роди едно ново съзнание в човека, с едно ново чувство за себе си, едно ново отношение към Всемира и всички същества. Много трябва да се работи за това. Тук трябва да се извърши вътрешно преустройство. Когато природата започва работата си, тогава и ние трябва да започваме нашата. Това е великото, Божественото в живота. Да мислим и да чувствуваме тъй, както Бог се проявява във видимата природа.

Единственият съвет

Четете Евангелието, проучвайте и прилагайте Словото на Учителя. Работете върху себе си и върху другите с любов. Да дойде във вас живота на Христа и на Учителя. Истинските писатели са белязани от Духа. Другото множество, което се управлява - младежта. На младежта трябва да й се даде идеал и да й се покаже пътя.

Простата и съвършена истина

Щом съм тук, аз съм навсякъде. Щом съм сега, аз съм всякъде. Който живее под покрива на Всевишния ще пребивае под сянката на Всемогъщата.

Царството Божие

И днес Царството Божие влиза в човека. То се изразява в една нова мисъл, в едно ново чувство, в едно ново съзнание, освободено от ограниченията на личността.

Великата загадка

Животните са една загадка. От къде идат тия чудни форми? Кой е онзи център, който ги организира и подържа? Какво съдържание от големия живот е вложено в тях? И растенията са загадка. Техният живот е говор на един съвършен свят. Трябва да се правят преводи.

Формула, дадена от Учителя:

„В Божия план е аз да раста в Добродетелта. В Божия план е аз да възраствам в Божията Правда, в Божия план е аз да живея в Божията Истина, в Божия план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, в Божия план е аз да узрея в Божията Любов. Следователно аз съм в пътя на Истината и на Божествения Живот. Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право. Гдето е Господ, там съм и аз.”

Кажете ли тази формула, вий сте оградени от мощна аура и всички бели братя са на ваша страна.

Огнената пещ

Който е минал през огнената пещ и е излязъл жив, влиза във вечния живот. В огнената пещ изгаря човешката личност, човек приема големия живот като свой живот.

Светията

Свети неговия ум, свети неговото сърце, свети неговата душа.

Постиженията на ученика

Постиженията в пътя на ученика са свещени. Той не ги изнася на показ. Тъй трябва да се чувстват, и те трябва да останат като една вътрешна сила в него.

Духовете

Когато човек е в областта на страстите, той е във властта на духовете. Ако искаш да бъдеш свободен от лошите духове, не трябва да имаш техните страсти.

Малките братя

Има нещо трогателно в това, че едно мъничко същество устоява срещу другите същества и стихии на природата. И те се борят.

Светът на формите

В религиозните хора има един страх, те не смеят да се откъснат от формите на догмите. Те са като децата, които не смеят да се отпуснат и да проходят. Религиозните хора се страхуват от свободната мисъл. Те още не са дошли до мисълта. Фикции - формата е на фикции. Няма го вече собственика на формата. Животът, безименния е вечен. Искаш да познаеш вечния живот. Махниформата. Вечниятживотебезличен. Както има материя, която прониква нашата материя и не среща никакво препятствие, тъй има и мисъл, която прониква нашата мисъл, нашето съзнание безпрепятствено. Нито времето, нито пространството са препятствия за нея. С тази материя човек пътува в Космоса.

Врагове

Когато те нападнат врагове - мълчи, не ги изобличавай! Когато те нападат враговете, мълчи! Ти си един Божествен център, който те нападат. Той е враг на Божественото.

Безсмъртието

Ние говорим за безсмъртните, т.е. за онези, които любят Бога. Наблюдавайте духовете как работят, но не предавайте, че разбирате техните хитрини. Всеки ден разговаряй с Господа, нека Той да те учи и води. Каквото си придобил в пътя на слизането, ще го посветиш на Бога в пътя на възлизането.

Мислите ли, че животът спира до границата на нашите сетива, че отвъд тази граница нема живот?

Затворите

Има затворени души в някои форми. Трябва да ги различаваме и познаваме. Някои от тях са много опасни. Природата ги държи затворени като в шишета.

Приливи и отливи

Има приливи на познанието, има и отливи. Има приливи на мисълта, има и отливи. Приливи на чувствата и отливи на чувствата, приливи в работата и отливи в работата. В приливите работи, в отливите си почивай.

Животът

Животът е вечен и непреривен. Той преминава от един свят в друг. Той прихожда в един свят и започва в друг. Той се възражда и обновява, възкръсва и разцъфтява.

Животът всякога възтържествува над условията, понеже има един източник към който се възвръща и от който черпи сили.

Заминалите

Около човека и в човека живеят неговите близки заминали. Те участвуват в сегашния му живот. Те всякога имат какво да му кажат и да го предупредят, но той рядко слуша гласа им, или съвсем не го слуша. Тогава има хора, които могат да разговарят със заминалите и да предадат на другите туй, което те имат да им кажат. Такива посредници се срещат рядко с онези, които предават вярно и точно, чисто въобще. Такива посредници, трябва да се опрат понякога на нещо свързано с човека, да почувстват неговия магнетизъм, да уловят неговата вълна - чашката кафе или някой негов предмет. Такива опитности имат днес много хора, но разбира се казаното, трябва да се проверява. Заминалите вземат голямо участие в нашия живот.

Живот на Цялото

Човектрябва да приема живота като едно велико цяло. Неизброимите форми в които той се явява са клетки на този велик организъм. Но човек трябва да работи много време и да се учи в школата на живота докато дойде това разбиране, до това виждане на този живот. Ние не се задоволяваме с дворци и палати, ако ще да бъдат те и най-разкошните. Ние живеем във величествения храм на природата. Това се отнася и до обстановката и до съзнанието.

Свободата

Като разговаряш с човека, не упражнявай никакво насилие. Не му натрапвай своите възгледи. Трябва да имаш усет какво той може да приеме. За големите идеи малко хора са готови. Ако не е готов, не му говори за тях, само ще го смутиш. Не насилвай човека. Пътят на любовта изключва всяко насилие. Не е нужно хората да мислят еднакво, да вярват в едно и също нещо или да живеят по един и същи начин. Това е невъзможно! Разнообразие между човеците всякога ще има, дори богатство. Ти търси Божествената искра, стъпките на Духа, където Бог работи в тази среда. Може да са най-малките прояви, но тъкмо те са ценни. Досетливост, пак да знаеш какво да говориш и как да говориш, това е голямо изкуство. Днес никой народ не желай да воюва. Държавниците трябва да разберат това.

Човешката реч

Човешката речнеенай-съвършената, макарчетукчовеке напреднал много. Но има по-пълна и по-съвършена реч - говора на природата. Всъщност, органическите форми и движенията, формите в природата са език. Човек говори и изучава птичия говор. Облаците са говор, водите са говор, цветята са говор и човеците са говор. Какво изучаваме ние в тази чудна и богата природа? - Божиите закони. Можем ли да си представим, че е било време, когато да не си бил? Не е имало и няма да има. Ние живеем във вечността, ние имаме вечния живот.

Мисълта

Една хубава мисъл е дреха на едно същество. Едно хубаво чувство е дреха на един ангел. Чрез него той ще ти се изяви. „Вярвайте в Мен, че аз съм дошъл да ви покажа истинския път, който води към вечния живот”, казва Учителят.

Вещество и антивещество

Енергията се отделя при среща на вещество и антивещество. От най-малките количества енергия до мировите катаклизми този закон важи. Това е среща на вещество с антивещество.

Космичният живот

Човек е сложно същество. Фокус в който се засрещат космични течения. Какви комбинации на планетните човечества стават, какво съжителство указват планетни влияния, това може да се преведе - планетни човечества.

Грехът спрямо Духа Света го

Човеците може да платят скъпо за този цинизъм в който погазват законите на Разумния свят. Това всеки ще опита. Всеки грях ще се прости, само грехът спрямо Светият Дух няма да се прости. По-съвършен от говора с думи е говорът без думи. С него човек може да разговаря с всички същества. Него всички разбират. Това е всемирния космичен език. Всички човешки езици са преводи от него.

Важно правило

Закон за вземането и даването: Ако вземаш от един човек, независимо от това дали е с негово съгласие или без негово съгласие, ти вземаш и от неговата карма и от неговата дихарма. Вземай от добрите и здравите хора; избягвай да вземаш от лошите, злите и болните хора. Те може да ти дават, ти го тури настрана. Чрез вземането и даването ти се свързваш с човека и така поемаш и от неговите болки.

Истинският Учител

Дойде истинския Учител в света, а след Него какви ли не нови учители изпълниха. На тях присвоиха името учител, за да компрометират това свещено име. Маркс, Ленин, Димитров, Мао. Техните съчинения се разпространяват в милиардни тиражи. Те искат да привлекат човеците, да им покажат път, пътят на лъжливите слънца. Как не се е предрешвала лъжата в историята! Че и нашият имитатор в Париж копира Учителя, иска да се представи за Него. Ако ви кажат - тук е или ето там е, не вярвайте. Различаване трябва, будно съзнание е нужно, разумност и интелигентност.

Полифен, Циклопът, Едноокият, грубата сила

Полифен иска да унищожи Одисея - разумното, но ще изгуби окото си. Може ли сляпата сила да удолее разумното? Митовете са поетични и символични образи на дълбоките закони на живота, останали от древните окултни школи.

Грешникът и праведника

Грешника показва докъде надолу може да слезе човек. Праведният показва до къде може да се изкачи. Не съдете лошите хора. Той показва до къде можеш да слезнеш. Радвай се на добрия и праведния. Той показва до къде можеш да се издигнеш. Формите на живота са безброй, но те са образи на силите, които действат в даден момент. Тези сили са различни.

Човешките косми

Човешките косми изпускат лъчи. Те са видими и осезаеми, магнитни и електрични. Чувствителният човек ги усеща. Затова до някои хора ти е приятно да се допреш, а до други не ти е приятно.

Работническото движение

За да се разбира правилно работническото движение, трябва да се освободи от обсебванието на азиатския дух.

Небесните жилища

Бог създава небесните жилища и ги украсява, за да живеят душите и да се радват на живота, но духовете на злото се стремят да ги разрушат.

Паметта на природата

Във веществото всичко се записва както на магнетофонната лента. Тези записи съдържат събитията, които стават. Всичко това се записва в материята. Чудното е, че човешката душа има сетива, има способности с които може да разчита тези записи. Тези записи могат да съществуват хиляди и милиони години. В тях тлее някакъв съвсем малък живот. Този живот втъкан в материята, става същина от нея, нейно свойство. Какви сили пазят тези записи, в какви тайници на материята се пазят те, това е тайна. Може би в самото атомно ядро се съхранява тази фина енергия. Човешката памет, която е едно чудо има това свойство на веществото. Тази последователност при запомнянето, това изложение на паметта като че се развива някаква лента. Като се наруши тази последователност, обърква се паметта. Следователно тук има последователност в записите, или някаква вътрешна структура, някаква цялостност на процеса. Днес теорията за относителността и модерната физика са се доближили до обяснението на това явление. Теориите за елементарните частици и квантите приближават човека до разкриването на тези тайни, а този разпространен днес уред магнетофон, подсказва това свойство на веществото, макар и чисто механически. Наистина техниката копира природата. При днешната сложна механизация става все по-явно, че човешките машини представляват стилизирани органи и форми на органическия свят. И използват силите, които досега човек не познаваше, но които функционират в човешкият организъм.

Разумността може да бъде във веществото, тогава имаме живи същества. Когато разумността е вън от веществото имаме минерали. Когато разумността е вън от веществото имаме кристалите. Готварската сол например, ако я стриеш може да я разтвориш във вода. От разтвора като го изпариш, пак можеш да получиш същите кристали. Когато една мида, ако я счукаш не можеш да получиш вече отново мидата. Това показва, че разумността, която е работила е вън от материята. Всяка човешка мисъл, всяко човешко чувство и постъпка е залегнала и записана в човешкото тяло. Освен това във въздуха, в растенията, в животните наоколо, в скалите, в цялата природа във всемирния живот нищо не се загубва. То само се трансформира. Древните наричат това превращение.
Избори

В Бялото Братство избраните са избрани по дух, а не по плът. Те не се назначават и избират с болшинство. Духът поставя работниците по местата им. Духът ги е призовал отвътре, изтъкнал ги е и ги е поставил на работа. Кой където е поставен, да върши своята работа. Божиите работници работят и горе на небето и долу на Земята. Те не се избират и назначават от човеците. Какво са милионите и какво са милиардите пред една топла братска усмивка? - Нищо.

Работници

Работниците за Новата Култура са призовани и разпратени по цялата Земя. Те работят. Работата им е голяма. Работата им е една. Христос казва: „Затова жътвата е голяма, а работниците са малко. Молете се господаря на жътвата да изпрати работници.” Ний се молим за това.

Работниците на Братството

Носителите на Новата Култура не се назначават отвън. Това не става с укази и избори. Духът ги поставя и ръководи. Силата е в Него. Той носи дарбите и способностите, силите. Божият Дух дава всичко. Казано е: „Изпроводи ни благия си Дух!” Тъй се молим ние. Днес борбата е голяма, докато се одолеят Духовете на Разрушението. „Този път ние ще победим” казва Учителят. Божиите работници са навсякъде, от всички народи, вери, всред всички обществени слоеве, сред всички професии, науки и изкуства. Те движат човечеството напред, проправят пътя му, внасят в живота доброто, красотата, честността, чистотата. Силата на Духа е в тях. Те изцеляват, повдигат, помагат. Те се изявяват и като външни работници, когато е необходимо. Но обикновено те работят скрито, тайно, в мълчание. Христос казва: „Слава от человеци не приемай!”

Равностранният триъгълник

Равностранният триъгълник - равновесие между ума, сърцето и волята - условие, за да бъде призован человек на работа за делото Божие. Неуравновесените натури носят борби и противоречия в себе си, те не са още за работници.

Молитвата

Молитвата е сила. Но работниците за новото не работят само с молитва. Те работят и с чука и с длетото, с чука и с боите, те са провод, певци и музиканти, те извършват всички подвизи, те воюват на всички фронтове - и на материалния и на военния фронт. Те са навсякъде малки и големи. Те образуват една мощна вълна. Тук е приложено напълно законът на единството. Големите и силните помагат на слабите. Законът за единството работи в света, той иде отвътре, закон на Божествения живот, Закон на Божия Дух. Животът всякога ще бъде йерархически устроен. Това е Великото Братство. Учете и работете да се устройвате да влезете в него, да се удостоите да влезете в него.

По-важно от знанието са добродетелите.

Силите на Духа

Казано е: „Духът не угасяй!” Всеки човек е призован да работи в едно поле. Кой където е, да върши работата си - работата за благото на човечеството. Тази работа е основана на добродетелите. Няма ли тях, нищо няма, и всичко друго губи своя смисъл.

Извора

Всеки, който дойде до извора да пие от водите му. Ти обичаш бялото облаче в небето, теменужката и люляка, полята, защо да не обичаш и този човек такъв, какъвто е? Аз не желая да причиня зло на никое същество. И змия като срещна, пропущам я да си мине по пътя. С това изразявам любовта си към нея. Змията ще обичаш като змия. Тя е сила на природата, има своето значение и смисъл. Някои от страхливите братя се изплашиха от властите, когато започна гонението. Спомнете си за силните на цар Давида, спомнете си и за първите приятели около Учителя. Първите са работници на Учителя, силните духом, които имат вяра жива. Те са живи и днес. Те работят за делото на Учителя.

Бог е Бог на живите, а не на мъртвите!

28 май 1972 г. [Край на първа тетрадка.]

1956 г. Има време и нема време. Когато кажеш: „Има време” Бог е с тебе, когато кажеш: „Нема време", ти си сам.

Упражнение, дадено от Учителя за възприемане на праната, жизнената сила или на мистичен език Божествения Живот.

1. Вдишване с двете ноздри много бавно.

2. Задържане въздуха колкото се може по-дълго. През време на задържането организмът изтегля от въздуха богатствата, които са вложени в него.

3. Издишване съвсем бавно.

При вдишването се произнасят мислено следните думи: „Господи, благодаря Ти за Божествения Живот, който си вложил във въздуха и който приемам заедно с него.”

При задържане на въздуха мислено се произнасят следните думи: „Божествения живот, който съм приел с въздуха прониква в целият ми организъм, отива до всичките ми органи и внася навсякъде сила, живот и здраве. Той ме оживява, освежава и укрепява.”

Издишване. Мислено се произнасят следните думи: „Целият ми организъм е напълно укрепен. Аз съм напълно здрав, изпълнен с енергия за работа. Благодаря Ти Господи за Твоята Любов към мен.”

Във време на вдишването и задържането живо ще си представите, че Божествения живот прониква в организма от клетка в клетка, от орган в орган, отива чак до върха на пръстите на краката и на ръцете. Въздуха има четири неща:

1. Химически състав: азот и кислород;

2. Божествения живот прониква въздуха;

3. Божествената Мисъл чрез въздуха ти можеш да я приемеш;

4. Божията Любов. Ако мислиш, че заедно с въздуха приемаш Любовта на Бога, ще я приемеш и ще растеш в нея.

Бялото Братство

Който и да се опитва да упражнява върху нас насилие, няма да успее. Преследват ли ни, ние изчезваме, няма ни. Ще се появим, когато дойдат условията. Комунистите не могат да се примирят с нас, те са

противоположното на нас. Ние проповядваме Любовта, те проповядват умразата. Ние сме за Божествената Мъдрост, те са за човешкото знание. Ние сме за свободата, те са за насилието и робството. Въпреки всичко и те ще свършат работата си за делото. Ние не сме нито слаби, нито безпомощни.

1963 г. - Първият ден на голината Господ ме извади от затвора с 4 000 други затворници. Такава е Неговата Воля.

Защо приехме пътя на страданието? За да не се допусне лъжата и лицемерието да влезат в Братството. За да се запази чистотата на Делото и свободата на Духа. Ние не приехме да се нагаждаме и да търгуваме. Истината и Свободата за нас са святи. За тях сме готови на всички жертви.

Живота

Ако говорим за живота, хората си представят само органическия живот. Животът има освен органическата проява, още хиляди други изявления, които хората малко познават.

Богоявление

Господи, когато Ти ме посетиш, душата ми се весели.

Любовта и свободата

Онези, които обичате, ще ги обичате такива, каквито са. В Любовта условия не се поставят. Любовта не търпи никакви ограничения. Богатството, което Учителят остави, всяка мисъл, облечете ги в разказ, в примери. Всяка идея предайте в подходяща обстановка, действие и движение.

Пътят на служението

Словото. За Бога трябва да се говори по нов начин. Бог живее в душата ти, в светилището, и от там озарява целия ти живот. Бога трябва да покажеш в живота си, в делата си, в мисълта си. Винаги се радвайте. Външните условия каквито и да са, посрещайте ги като герои. Това е борба, това са задачи. Винаги се радвайте, за всичко благодарете.

Моето време

Нека се скрие Божественото учение от очите на хората. Такива са времената сега. То ще дочака своето време. Христос казва: „Моето време още не е дошло, а за вас всякога е време.” Само разумните, Божествените процеси имат свое време, т.е. за тях всичко е предвидено. Те имат свое време, те влизат в един голям Божествен процес - Програма.

Здравето

Един здрав човек пръска около себе си здраве, от него излизат лъчи здравословни. Благословение е да живееш сред здрави хора. То е все едно да живееш до плодни дървета, отрупани с плодове. То пречиства въздуха, предпазва от болести. Каква сила има в мисълта и в доброто чувство? Това са лъчи на живота, здравословни и хранителни. Иде ново човечество, което ще мисли.

Връзката

Свързвай се с Невидимия свят, с напредналите същества там. Те от своя страна ще те свържат със своите хора тук на Земята, т.е. с онези човеци, които имат връзка с тях.

Житното зърно

Когато се посее, житното зърно минава през смъртта, умира. Това преживява Братството сега, но то ще поникне на своето време и ще принесе плод.

Новият човек

Един нов човек слиза сега на Земята по образ и подобие Божие. Може ли да доловиш неговите черти? Ние не знаем кои са определени да работят за Божието Дело. Учителят е приготвил работниците си и те ще дойдат от всички страни, от всички народи. И когато огънят обхване душите, душите им ще лумнат като пламъци. Много души, които ние не знаем, са определени за работа за делото. Ще дойдат Божиите работници - учениците на Учителя. Те са пръснати по цялата земя. В любовта няма раздяла. Пътят продължава и след смъртта. И ние вървим ръка за ръка с онези, които обичаме и които ни обичат. Ние си помагаме в Молитвата, в мисълта. Приятелството ни е вечно. В Любовта няма раздяла. Ученикът е надвил страха от страданията и от смъртта. Хората няма да разберат материалния свят, ако не приемат духовния. Духовният свят ръководи явленията в материалния свят. Рудолф Щайнер [виж Изгревът:, т. 1.2. изд. 2011, с. 284-286] при срещата си с брат Боян е казал за България и за славянството и за Учителя следното: „От къде си?” Брат Боян отговаря: „Ида от България, дошъл съм да следвам естествена история.” - „От България ли? България е важна страна, която има да играе роля в историята на човечеството.” Боян се сеща, че Щайнер говори за мисията на Учителя. Това е било декември месец 1907 г.

Сестра Ботева, женена за германец пита Шайнер каква е съдбата на България. „Мисията на България е свързана с мисията на Русия” отговаря Щайнер.

Учителят казва за Толстоя:

„Той беше тръгнал за България. Това Учение, което говоря в България, ще се пренесе в Русия. Там ще се приложи. Паневритмията ще се играе в Германия и в други държави.”

Щайнер казва на брат Боян: „Бъдещето е на Славянството, там

ще бъде Шестата подраса. Запомнете: като отидете в България няма да работите като мене тук, а ще работите с Евангелието и сърцето.”

На запад е умувания, а у нас ще се работи с Любовта. Тъй работи и Учителят.

Горният разговор със Щайнер ми е предаден от брат Боян Боев и аз съм го стенографирал буквално.

Благодарността

Животът е велико благо, винаги благодарете. Сега учениците са на изпитание. Това е битка. Има изкуство да се ограждаме и да се пазим, има правила и закони, които трябва да се спазват, и които учениците познават.

Царството Божие

Ние търсим Царството Божие в себе си, в ближния си, в живата природа. Учителят казва: „Вие сте Царството Божие!”

Молитвата

Ученикът, който има Молитвата като сила, побеждава навсякъде и излиза от всяка мъчнотия и противоречие, преодолява всичко. Ние сме работници на Царството Божие.

Себе си ли утвърждава един човек, за себе си ли иска нещо? За себе си нищо не иска.

Любовта

Любовта условия не поставя. Ще приемеш човека такъв, какъвто е, и такъв ще го обичаш. Все едно, ти не можеш да го измениш. Факторите, които работят върху човека са големи, само Любовта създава условия да се прояви най-хубавото, което човек носи.

Различаване

Първото качество в пътя на ученика е различаването. Трябва да се познае същината. Формата говори за нея. Различаването започва с познаването на себе си. Бог в човека, това е мярката. Бог учи човека да различава.

Вярата

Атеистите се борят с остарелите представи и понятия на хората, останали от миналото. Разглеждай вярата като подтик, като сила, която е тласкала човека към добри дела, към самопожертване, към подвиг. Работата над себе си се ръководи от вярата. Вярата е сила на душата.

Съвестта

Съвестта е онзи вътрешен закон, който определя отношенията на човека към всички живи същества. Съвестта, това е мярката - Божествената мярка. Когато човек отрече Бога, отрича тази мярка, няма правилни отношения към природата, създава около себе си страдания. Човек без Бога значи човек без съвест.

Молитвата

Молитвата е свещен акт. Тя не е за показ. Ученикът винаги е в молитва - и когато работи и когато почива. Силата е в Тайната молитва. Христос казва: „Не бъдете като фарисеите, които се молят на всеки ъгъл, да ги видят хората.” Молитвата е сила на душата - дишане. С молитвата всичко може да се постигне. Човек, който има силата на молитвата, и без да говори или върши нещо, с присъствието си само помага, лекува, предизвиква добрите условия, пази от беди и нещастия, носи здраве, успех във всяко начинание. Молитвата е връзка с Бога. Човекът на вярата винаги говори истината. На думата му можеш да разчиташ. Човек, който е умирал много пъти, той е и възкръсвал много пъти. Такъв човек от смъртта не се бои.

Ученикът на Божествената Школа

Ученикът на Божествената Школа знае изкуството да превръща злото. Вярно е, враговете на Братството ме хвърлиха в затвора, лишиха ме от свобода, причиниха ми най-големите страдания и зло, но ние учениците пак им се отплатихме - 50 месеца им работихме и им донесохме големи приходи. Проведох им курсове, подготвих им кадри, майстори, работихме на няколко големи обекта и ги завършихме.

Това прави около 50 000 лв. сегашни пари. А накрая се сложиха нещата тъй, че с мен заедно освободиха 4 000 души! Чудна е Божията милост и благост! И така, не коментирам.

Аз казвам: „Така беше, така беше, кой може да оспори?” Обаче, когато учениците, щото аз бях в затвора, ама зад мене имаше хора, които се молеха, които мислеха, които работеха. Тъй че туй е обща работа. Тя не е моя лична работа. И тази работа даде такъв резултат - 4 000 души освободиха, когато най-малко очакваха. И понеже заповедта на Невидимия свят беше: „Ще ги освободите за Нова година!” А в затвора не бяха готови никак, нито удостоверения приготвени, нито други формалности изпълнени, нито пък даже списъците определени кои ще бъдат пуснати. Обаче, бяха решили, че към 7-ми 8-ми ще ни освободят. Какво нещо е волята на небето! Никой не може да я отмени! Понеже решението горе беше за първи да ни пуснат, следва една Заповед. Два дни и две нощи работиха в администрацията и приготвиха всичко. Да, нощем - пишат, пишат, пишат, пишат. Мобилизираха всичко, приготвиха книжата. На първи сутринта ни пуснаха. Осем часа бяха ни отделили в отделно здание, да не сме във връзка със затворниците, които остават. Щото някои имаше криминални, които останаха. Те имаха присъди. А нас ни отделиха още два дена преди да ни пуснат. Заповедта толкова категорична и с такава сила, че управата беше решила: „Е, тия да ги пуснем на 7-ми - 8-ми.” - „Не, на първи ще ги пуснем!” А туй е воля на небето, никой не може да се противи. Ако небето каже нещо, вземе едно решение, няма сила на Земята, каквато ще да бъде тя, може да е интернационална, може да е....., всичко е подчинено на Божията Воля.\Бележка на съставителя:

Това беше заповед на Никита Хрушчов, който ръководеше СССР

Сън сънувам

Учителят прави упражнения с ръцете си като упражнения на йогите. Строги движения, пози, ностакава съсредоточеност, с такава красота и сила и голямо множество хора, наредени в редици правят същите упражнения. При това всички са излезли вън от къщите - на улиците на града. Аз съм само наблюдател, не участвам в упражненията. Някои от тях правя, но не със същата сериозност с която ги правят хората.

Скромността

Нашите простички, наивни, верующи братя и сестри бяха като един воал с който Учителят прикри Братството. Той ги скри от комунистите, както и от старото общество. И вижте, във време на процеса как беше представено Братството - с грохнали, жалки, болни, слаби хора. Те по-скоро бяха прикритие за Великото Учение, за богатството и знанието, което Учителят донесе, и което не е за комунистите, не е за днешните хора, които сега ни съдят. Те останаха тържествуващи със съзнанието за своето превъзходство. Те останаха с впечатлението, че Братството е слабо и загиващо, безпомощно. Учителят пак тури шапка-невидимка, скри Учението, прибра Се. Тези алчни, груби, порочни хора не са достойни да видят Божието Дело! Когато се пренася скъпоценния камък през места, където върлуват разбойници, не трябва да се шуми. Ученикът изчаква времето, той живее в мир. Ученикът на Божествената Школа има мира в себе си.

Молитва, дадена от Учителя преди ядене и след ядене:

„Благославяш ни Господи и ние опитваме изобилието на Твоята благост.”

Тази молитва се произнася три пъти преди ядене и след завършване на яденето.

Тя може да замести нашата молитва, която произнасяме ние преди ядене - „Божията Любов носи изобилният и пълен живот.” А може да се произнесат и двете молитви.

Виждането

Физическият свят е велик свят. В него ние виждаме формите. Светът на сърцето е велик свят. В него ние виждаме чрез чувствата. Дойде ли до чувствата, то е виждане чрез сърцето. Светът на мисълта е велик свят. В него ние виждаме чрез мисълта си. В този свят как ни посещават нашите приятели, обични и близки? Със своите мисли.

Упражнение

Сутрин вдишвай въздуха плавно, бавно и дълбоко. Произнасяй в себе си: „Да се прослави Името Божие в мен!” Задържай въздуха. - „Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен!” Издишването е бавно и плавно. - „Да бъде Волята Божия!”

Молитвата

„Животът ни да бъде Молитва!”

Силата

Ние не се възхищаваме от силата на атомната бомба, но пред онази сила, която отваря пъпчиците на дърветата, на дърветата, на цветята, ние благоговеем. На нея се покланяме. Великият невидим свят говори чрез цветята, говори чрез всяко живо същество. Това е живият език на природата.

Откровение

Откровение, гл. 3, 7 ст. - 14 ст. „И на ангела на Филаделфийската църква пише: „Така казва Святият, Истинният, който има ключа Давидов, който отваря и никой не затваря. И затваря и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе врата отворени и никой не може да ги затвори, защото имаш малко сила и опазил си Моето Слово и не си се отрекъл от него. Ето, ще направя тези, които са от съборището сатанинско, които казват себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат, ето ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил Словото на Моето търпение и Аз ще опазя тебе от времето на изкушението, което ще дойде над всичката Вселенна, да изкуси онези, които живеят по Земята.”

Музикални закони направляват живота

Виж красотата на цветята. Тя не е преходна, това е красота в движение. Красотата не отминава безвъзвратно, а се възвръща по закона за ритъма на своето време и ние пак се срещаме с нея.

Умът и сърцето

Между сърцето и ума съществува дълбока вътрешна връзка. Соковете на сърцето хранят ума, светлината на ума, озаряват сърцето. Те се взаимно допълнят. Това е Духовния свят. Свещена връзка съществува между тях. Ума е представител на Духа, а сърцето на Душата. Това е Духовния свят. Той се изучава в Школата на Учителя.

Поръчение

Бог ме изпрати да проповядвам в затвора, подкрепи ме с Духът Си и ме ръководи през всичкото време. Той ме учеше на такъв език да говоря на човеците там. Не само с думи се говори, но и с дела. Ние разбираме Невидимия свят чрез видимия. Трябва да се прави превод. Едно от последните правила, които Учителят даде: „Злото ограничавайте, доброто насърдчавайте!”

Видимият свят ни разкрива Невидимия свят.

Един скрит закон: Който не може да прости на брата си и от него ще си издири последната стотинка, която дължи. Спомнете си притчата за жестокия заемодавец.

Формула, дадена от Учителя:

„Всичко мога да направя, всичко мога да постигна, когато Божият Дух ме ръководи и Божията Любов е с мен.”

Великото изкуство

Ученикът трябва да усвоява и развива изкуството да живее с Бога. Него той, трябва да изучава през всичките дни на живота си и да се ползва от опита на всички, които са разработвали това изкуство през всичките векове.

Учителят

„Ще се изберат дванадесет беседи от беседите на Учителя, принципални. Ще се преведат на много езици и ще се отпечатат. Това е нареждане на Невидимия свят за работа.”

Бялото Братство

Бялото Братство е не само Всемирно, то е Космично Братство.

Като е благословен, който дава, благославя се и който взема. Ние сме зов на Синовете Божии. Където и да са те, ние сме един живот. Бялото Братство не съществува за комунистите. Те го преследват, искат да го заличат. Те ще опитат какво значи човек да живее без Бялото Братство. Бялото Братство съществува за човечеството, за онези, които го търсят и обичат. Тези седем свещени думи са дадени в първите времена от живота на Братството от Учителя: „Люби Бога, обичай ближния си, търси съвършенството.” Народ, който пази тези седем свещени думи има бъдеще. Всеки жив организъм изпраща лъчи в пространството, и те могат да бъдат доловени и човек се докосва до дълбоката същина на живота. Учителят казва: „Не е безразлично какви плодове ще ядеш. Дали ябълки, круши, череши, грозде или други. Черешите произвеждат един резултат, ябълките други, гроздето - трети. Ако си малокръвен, яж краставици.”

От томчето „Старото отмина”, с. 151.

Преходната красота

Тя трябва да се нарече вечната красота в движение. Пространството е изпълнено с живот и как може човек да се ориентира? Трябва да има Божествената мярка на Духа. Само с нея може правилно да прецени и определи всеки живот. Човек трябва да има Божествената мярка, т.е. живота на Царството Божие.

Връзката с Бога

Връзката с Бога се подържа чрез светъл ум, чрез чисто сърце, чрез силен Дух. Ученикът работи постоянно с любовта. На тази връзка всякога може да се разчита.

Невидимият свят

Невидимият свят е велик свят - обширен и необятен. Човек може да общува със съществата, които живеят там, може да изучава този свят, но трябва мярка, съразмерност, музика, ритъм. Бог е мярката. Добре че има съпротивление. В усилията си да го преодолеем, ние израстваме и укрепваме. Нищо не може да смути Великия Божествен живот. Христос казва: „Аз и Отец ми едно сме.” Ученикът казва: Аз и Отец ми едно сме.

Бялото Братство

Всички, които носят Духа Христов образуват Бялото Братство. Животът, на който принадлежим е толкова велик, че не може да бъде смутен от никакви препятствия тук на Земята.

Важно положение

Всяко живо същество представлява една възможност да се свържеш с Бога. Във Великия Божествен живот всяко същество има своето място. Изучавай и виж кой е научил това малко цветенце да покрие стебълцето си от цвета с лепило, за да запази цвета от вредни насекоми? Също, кой е научил и нас на ум и разум? - Божият Дух, Който пълни сърцата ни с Любов, Който озарява умовете ни със светлина.

Живот вечен

Както сте се срещнали сега, ще се срещнете и за в бъдеще. Или онзи, който е устроил сегашната ни среща, ще устрои и бъдещата. Животът на който принадлежим е толкова велик, че не може да бъде смутен от никакви противоречия. Всяко живо същество представлява една възможност да се свържем с Бога. Не го пренебрегвай! Всеки заеме своето място и изпълнява своята служба в Божествения живот.

Дивото карамфилче

Кой е научил това карамфилче да покрие стеблото си под цвета с лепкава смола, за да запази живота от вредителите. Същият, Който е научил и нас на ум и разум - Божият Дух, Който пълни сърцата ни с любов, Който озарява умовете ни със светлина.

Божественият промисъл

Онзи, Който се е грижил за мен до сега, ще се погрижи и за в бъдеще, а ние ще използваме и най-малката възможност за проява на братския живот. Няма да я пропуснем. Ако ни препятствуват в едно отношение, ще намерим други начини да вършим работата си. Ние благодарим за условията, които Бог ни е дал, които Учителят ни е приготвил. Той ще даде свобода и простор за делото Си и да напредва. Разбира се ние имаме врагове, но те не знаят, че ние принадлежим на Царството Божие. Който се бори срещу нас, бори се срещу Царството Божие. Има ли някой, който да е устоял срещу Царството Божие? Христос беше сам срещу Рим и юдеите. Кой победи? Къде остана тяхната власт, сила и богатство? Дух Господен е над мен. Тези хора са културни, но користолюбиви, те са погълнати само от грижа за себе си.

1936 г. Какво остана от онези, които устроиха нападението срещу Учителя? Какво ги постигна? \Бележка на съставителя: виж „Изгревът”, т. 1, с. 41-45 ; т. 1.2. изд. 2011, с. 655-665; т. 5, с. 334-336; т. 9, с. 69-74.]

Ние бехме свидетели на това. Учителят ни предаде уроци, предаде ни примери изключителни - търпение, самообладание, воля. Това е най-силния пример, който Той ние давал. Когато Той минаваше през страданията и ни показа как да ги носим ние, еднъж Той прошепна само: „Това е по-тежко от Голгота!”

Ултразвуковите гами

Някои птички, животни и насекоми издават звуци, пеят. До известно място ние слушаме звуците им, песента им, от там нагоре не чуваме нищо, а виждаме, че те продължават да пеят. Те преминават в свръхзвукова тоналност. Това има за в бъдеще да се изучава. Ако изпуснеш мисълта и не я запишеш, мъчно можеш после да я догониш. Търсете първом Царството Божие! Пространството е изпълнено с живот и как може да се ориентира човек в него? Човек трябва да има Божествената мярка на Духа. Само с нея може правилно да определи всеки живот. Човек трябва да има Божествената мярка, живота на Царството Божие.

Връзката с Бога

Ум светъл, сърце чисто, дух крепък. Това е задачата, която стои пред ученика.

Невидимият свят

Невидимият свят е обширен. Човек може да направи връзка със съществата, които живеят там, може да изучава този свят, но трябва да има мярката. Бог е мярката. Той да те води и учи. Добре, че има противодействие, съпротивление в пътя. В усилието си да го преодолеем ние израстваме и укрепваме.

Мирът

Нищо не може да смути великия живот. Когато ученика го почувства като свой живот, придобива мирът.

Бялото Братство

Онези, в които Христос живей, които носят Неговия Дух, образуват Бялото Братство. Всеки ще намери своето място в Божествения живот. Онзи, който ни учи, Който е научил това цветенце, това карамфилче да покрие стеблото си под цветенцето си с лепило, за да не могат дребните насекоми да повредят цвета. Той е същия, Който учи и нас на ум и разум -Духът Божии, Който изпълня сърцата ни с Любов.

Връзката с Бога

Всяко живо същество, растение или животно е една възможност да се свържем с Бога. Но трябва любовта да открие тази възможност.

Упование

Онзи, Който се е грижил за мене досега, ще се погрижи и за в бъдеще. Ще има простор и свобода за Божието Дело. „Дух Господен е над менеГказва пророкът. Не беше ли Христос сам срещу юдеите и Рим? Те бяха силните. Кой победи? Силата не е в множеството.

Българският народ

За тази епоха българския народ е избран народ. Божият Дух присъства в него. Тези думи се отнасят за избраните. „Той ми е съсъд избран и драгоценен!” казва Христос. Затова е важна Неговата преценка - какво Той ще одобри и какво няма да одобри. Което Той не одобри, няма бъдеще.

Изкуството да се радваме

Христос казва: „Бъдете като децата.” Ако не станете като децата! Който може да се радва на едно цветенце, на едно поточе, на дъждовните капки, на птичките, наближило го е Царството Божие. Самата мисъл, самото това, че Божествения свят съществува ни прави щастливи. Всяка тревичка, всяко цветенце, всяко живо същество свидетелствува за Бога.

Брат Боян Боев се помина на 21 август 1963 г. в 18 часа и 35 минути.1 [Бележка на съставителя: виж „Изгревът”, т. 3, с. 29-35; т. 5, с. 541-554'т. 9, с. 108-117]

Слово от брат Борис при заминаването на брат Боян:

Сега, когато изпращаме нашия обичен брат Боян, душите ни са изпълнени със спомени за него. Наистина ние извървяхме светъл творчески път заедно с него, път на служение и жертва. Този път не свършва до тук, защото той е път във Вечността. Нито връзката ни с брат Боян се прекъсва, защото тя е връзка във Вечния живот. Сега какво да кажа, имаше извор в планината с чиста, прохладна вода, всеки можеше да почерпи от него. Имаше плодно дърво, което пренасяше много плод. Питат ме: „Къде е дръвчето?” Казвам: „Дървото е в центъра, не се е загубило. Един ден, когато дойде времето му, дръвчето пак ще израстне, ще се яви отново във всичката си красота и сила. Ако трябва да кажем нещо за Царството Божие, то ще бъде това: „Царството Божие е в сърцата на онези, които любят Бога.” И на вас казвам сега: Занапред брат Боян ще живее в сърцата на онези, които го познават и обичат. Тук той си е приготвил най-хубавото място. Сега аз приветствам нашия обичен брат Боян, жив повече от всякога в сърцата и душите ни. Там неговата светла, творческа работа продължава. И не само това. Аз му пожелавам същия светъл път и в душите на онези, които в бъдеще ще дойдат и ще го познаят. Ще го обичат, защото не може никой, който познава брат Бояна да не го обича.

Това беше словото за заминаването на брат Боян, когато го изпращаме - 1964 г., месец ноември.

Благодарността

Животът е хубав, даже и когато страдаме, когато сме в борби, даже и когато сме на кладата. За всичко благодарете! Благодарността е основа на здравето. Чрез нея човек се отваря и приема Божиите блага.

Царството Божие

Онези, които не вярват, ни запитват: „Къде е това Царство Божие, което ни проповядвате?” Отговаряме: „В чистите сърца, в светлите умове, в Божията сила, която е в нас!”

Живата връзка

Ние работим да освободим човека от остарелите религиозни представи, които всъщност са формализъм и материализъм, и да доведем човека до виждането на живите, Божествени закони, които движат всичко и да му разкрием единството, да разбере той онези връзки и отношения, които съществуват между явленията. Нова мисъл трябва, дълбоко и вярно чувство и жива връзка с Великата разумност. Учителят я нарича: Любов, Мъдрост и Истина.

Свещеници и служители на Бога Живаго

От всяко същество, било то и най-малкото излиза към тебе желание и заповед, което те ограничава. Как ще запазиш тогава свободата си? Само Бог ни остава свободни. В Божия храм има непрекъснато служение, Молитва, песнопеене, хваление и благодарност. Това хваление, това служение отива в целия Всемир. И тъй, Всемирът е изпълнен със Славата Божия, тъй се създават световете. Божията мисъл създава световете, човечествата, животните и растенията. Голямо благословение е да бъдеш и ти призван да участваш във великото служение. Казано е: „Бъдете свещеници, служители на Бога Живаго!” Ако търсим свободата, ще я намерим в Царството Божие.

Словото

Словото сега е в своята вечна светлина, чистота и сила. Никакви изопачавания, никакви лъжи не могат да смутят неговият Мир, да нарушат неговата чистота. Хората могат да ходят в своите си заблуждения колкото си искат, това няма значение. Могат да градят храмове, да създават догми, обряди, да се борят за власт и богатство. Словото сияе като слънцето и дава живот на всички - и на добрите и на злите.

Какво се иска от човека? - Любов към Бога! С любов търси Истината. За всичко може да се безпокоиш, само за Учението не се безпокой. То ще се запази чисто при всичките условия. Божественото Учение не може да се поквари!

Очите се затварят за един свят, а се отварят за други.

Предвиждание

Какво виждане има душата и какво знание се разкрива пред нея! -Разумният свят. Без съдействието на Великия Разумен свят ние не можем да извършим и най-малката работа. Връзката си с Великия Разумен свят поддържай винаги.

Съвършенството

Търси съвършенството в простотата. Натруфени и сложни работи не са съвършени. Ние обичаме да пием вода от чистия планински извор. Тя носи здраве.

Учениците

Ние разрешаваме задачите си като ученици на Божествената школа. Това е истинското ни положение.

Добродетелите

Добродетелите произтичат от Любовта. Формите на живота са неизброими. Живот има при всички условия, но може да не е като нашия. Невидимият свят се изявява чрез видимия. Той създава тези форми на живота.

Формула, дадена от Учителя:

Изпращайте всяка сутрин тази мисъл: „Да се прослави Господ тъй както е писал в Своята Велика Книга. Да се прослави Името Божие тъй както е писал в Своята Книга и като се прослави Господ тъй както е писал в Своята Велика Книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя.”

Великата книга

Какво представлява проявената природа - кристалите, животните, човеците? Проекция на принципите, законите, силите, добродетелите на единния всемирен живот, живота на Бога. Това е отворената книга на природата пред нас, от която ние се учим. Пак трябва да кажем: Бог ме погледна през твоите хубави очи и ми се усмихна, затова се възрадвах.

Сънят: Скритата лознииа. 27 декември срещу 28. 1964 г.

Сънувам голямо лозе на един склон, хиляди чукани, но всичките обрани. Нито едно грозденце! Ходя из лозето и гледам, никъде не виждам грозде. Тогава дойде един човек и ми каза: „Ела с мен!” Заведе ме при една голяма лозница, покрита с лозови пръчки и листа, отвори пръчките и ми я показа. Тя беше отрупана с грозде - зряло, хубаво - грозд до грозд. След това пак го покри, скри го да не се вижда. - „За да не я оберат хората.” - Каза той. - „После аз не съм за Братството.” Какъв хубав образ за Братството, гледай. По-сполучлив образ за нашето положение не може да има! Лозницата, която е скрита, а цялото голямо лозе няма ни едно грозде. Това е света. Какво има в този свят? Нещастието на човеците седи в това, че ги обсебват нисши същества и ги обират.Те не могат да се защитят от тях. Съществува такъв закон: „За да бъдеш свободен от нисшите същества не трябва да имаш техните слабости.” В Школата на Учителя се работи върху учениците да бъдат свободни.

Благата ръка

Откак свят светува ние знаем, че камшика е унижавал човека, но не го е повдигал. Но любовта на майката, на бащата, на брата, на сестрата, тя е повдигала човека. Любовта на Учителя, онова знание, което Той дава, музиката - те повдигат човека. Красотата на природата, изгревите на Слънцето, те са повдигали човека. Бог води човека с благата си ръка все по-нагоре и по-нагоре. Извел го е от положението на животното, довел го е до положението на ангел. Дълбоко в естеството на човека има една интимно скрита трагедия, едно влечение да се отдаде на злото. От време на време тя избухва навън и обзема човека. Човек обича злото и ако да не беше тъй, не би имало то власт над човека. Само Господ може да ни спаси от злото, само Той може да ни освободи от него.

На южното небе грее Орион и Сириус. Като ги гледаш, благословение иде от тях. Колко приятели имаме на небето! Колко приятели във Вечността! Когато дойдем до този живот казваме: „Нема вече време, има само Вечност.” Връзката между нас и звездите е тъй реална, както водата на извора от който пием. От звездния мир към нас са отправяни лъчи видими и невидими. Те ни свързват с него. Всичко каквото става в нас, става с участие на звездите. Животът на пространството е живот на Цялото, на този живот принадлежим и ние. Божественото Учение за тази епоха ще остане свободно от всякакви форми и организации. То излиза освободено от тях в своята красота и чистота. Неговата емблема е изгряващото слънце, чистият планински извор, светлият ум и чистото сърце, момъкът и девицата. Тези образи ни е дал за него Учителят.

Беседата „Божествените условия”, с. 239.

Учителят говори за връзките, които ще се създадат с жителите на другите планети.

Работа

Работата не само храни човека, но го и възпитава. Подържа здравето му, хармонира силите му, туря ред и порядък в живота му.

Царството Божие

Във всяко явление има един Божествен, творчески момент. Това е момент на Царството Божие. Следователно има постъпки на Царството Божие, има мисия на Царството Божие, има чувства на Царството Божие. Затова е казано: „Търсете първом Царството Божие и неговата Правда.” Човек трябва да навлезе живо в цялото Битие, човек трябва да живее в цялото Битие, във всички същества, да чувствува топлота и близост с тях, да ги обича.

Вечният живот - живот за Цялото

Може много пъти да се явяваме, да вземаме една или друга форма. Всъщност ние във всичко живеем. Няма граници за живота. Всемирът е нашия дом, дома Господен. Всеки лъч, който достига до нас от звездите е антена, чрез която можем да влезем във връзка с Бога. Ако една билка излъчва лъчи, които убиват вредните бактерии, каква ще бъде силата на лъчите, които излизат от човешкия ум? Какво мощно въздействие имат те! Докъде отива тяхната сила и какви са техните възможности? Силата на човешката мисъл, на лъчите, които човек изпраща в пространството, това трябва да се проучава. Някои хора с присъствието си правят средата здравословна. Разгледайте един плод, неговите качества. Някой е мислил за тебе, когато е създавал този плод. Мислил е за тебе с обич.

„Неговата Истина е щит и всеоръжие” - цитат в „Добрата молитва”. Ние всякога побеждаваме. Крайната победа е винаги наша. Защото Неговата Истина е щит и всеоръжие. Това е цитат от 91 Псалом.

„Хвалете Господа!” Хвалете Господа с делата си, хвалете Го с всяко движение, мисъл и чувство. Хвалете Го със слово и песен, с усмивка и дела. Хвалете Господа и мир и щастие ще дойде между човеците. Да виждаш Божественото с почит и уважение да се отнасяш към него, където и да Го срещнеш.”

Приказката за рибаря и.........

Идеята е тази: Божественото не може да бъде подчинено на човешкото.

Дарбите

Една дарба не я пресилвай. Пресилиш ли я, ще я загубиш. Една струна като я опънеш повече отколкото трябва, ще се скъса. Благодари за малката дарбичка, която имаш.

Божественият ред и порядък

Има естествени закони на живота. Ученикът ги пази всях. Божественото Учение е Учение за Божествения ред и порядък. Защо трябва да се изменя естествения ред на нещата заради нас? Приеми го какъвто е и бъди едно с него.

Бялото Братство и третия Интернационал

Комунистите казват: „Не желаем да работим с вас!” И ние казваме: „Не желаем да работим с вас!” Като идеология ние сме диаметрално противоположни.

Спомни си оградата между Бялото Братство и Третия Интернационал - оградата в „Опълченска” 66 между двата двора, която ние правихме и Учителят изискваше от нас да няма никакъв аралък между двете огради. Учителят живееше в „Опълченска” 66, в съседство с майката на Георги Димитров, където живееше и самия Георги Димитров. Между двата двора имаше дъсчена ограда, и тя беше доста грохнала. Тогава Учителят взе инициативата да се поправи оградата. Извика нас младите, няколко души, купихме материал и почнахме да възстановяваме оградата. Ние, обаче, работехме обикновено, допирахме дъските колкото може и оставаха все пак малко аралъци, понеже дъските не бяха идеално прави. Тогава Учителят каза: „Не така, не така, ще ги изгладите и изправите дъските, да няма никакъв аралък.” Тогава ний вземахме плание, инструменти, изправихме и прилепвахме дъските тъй, че никакъв аралък нямаше между двете огради. [Бележка на съставителя-, виж „Изгревът”, т. 1.2. изд. 2011, с. 546-553]

В тази работа Учителят влагаше известна идея, която сега можем да си изясним. Ние не сме религиозно движение. Не дойдохме да създадем религиозни форми. Ние сме духовно движение. Помни правилото: Злото ограничавай, доброто поощрявай. Мисълта и чувствата са връзка, разстоянието няма значение. Тази връзка е реална.

„Идилията”

Около два месеца преди да си замине брат Георги Куртев, Петър Камбуров получава писмо от него: „Брат Петре, като си замина, моля те, ела и преди да вдигнат телото ми в колесницата, изсвири ми „Идилията”, защото през 1920 г. Учителят като ми я свири, каза: „С тази песен ангелите водят душата на праведния при Бога!” Петър отива и изсвирва „Идилията” на брат Георги. Това беше по време на пълното слънчево затъмнение през 1961 г., 14 февруари.

„Идилията” в Тополииа

Няколко дни преди сбирката в Тополица, Петър получава телеграма: „Ела!” Петър отговаря: „Ако не съм болен, ще дойда.” В събота вечерта взема бързия влак за Тополица, но бързия влак за Варна не спира на гара Тополица, а на гара Чернобил, една спирка преди Тополица. Слиза Петър на перона, с него слизат само двама или трима младежи. А времето е зимно, студ голям, сняг дълбок, виелица, нощ непрогледна. Петър пита младежите: „Няма ли някой да отива в Тополица?” Никой не отива. Казва: „Покажете ми поне пътя.” - „Къде ще вървиш в такова време бе човече!? Вълци ще те изядат.” Остава Петър сам в зимната нощ сред виелицата. Ни пътя знай, ни посоката, но като се ориентирал накъде, тръгва. Казва си Петър: „Господи, Ти напред и аз след Тебе.” Върви, върви, идва до един завой на пътя, гледа напред - фенер блещука, люлее се на една и на друга страна, чува, чува се, че някой свирка песенчицата: „Напред да ходим смело”. Петър се провиква: „Хей, тази свирка ми е позната!” Оттатък се обажда глас: „Тази свирка търсим ние!” И фенера почва да се приближава. Скоро пристигат братята. Те тръгнали да го посрещат. Пристига и талигата, тя минала по другия клон на пътя, да не би да се разминат. Сядат в колата и пристигат в Тополица. Старият братски салон вие го знайте, нисичък, задушен, препълнен със 70 души, чакат с молитви и песни, разговори чак до другия ден. „Извикахме те само да ни свириш Идилията!” Какви чудни връзки съществуват само между душите! Те са сила! Невидимия свят чрез тях се проявява, и той е, който ги устройва. [Бележка на съставителя: виж „Изгревът”, т. 1.2. изд. 2011, с. 492-493 - Петър Камбуров.]

Сбирката в Тополица става всяка година на Никулден. Тя е традиция. На тази сбирка братята от Тополица канят приятели от цяла България и тогава се събират по няколко стотин души. По-рано салонът беше малък, обикновена селска стая. Сега си построиха нов салон, който може да събере 200-300 души. Тази сбирка и сега става точно на Никулден. И каквото да е времето, гости има преизобилно.

Братският съвет. 27 Февруари 1964 г.

На всекиго е позволено да се страхува, но не и на Братският съвет. Какъв пример ще даде той? Какво поведение, трябва да има ученика, когато е в опасност? Особено в такова време, трябва да се даде пример на приятелите. Пример на безстрашие. Каквото и да ни струва този пример, трябва да го дадем. Това е наш дълг в момента.

Въздухът

Въздухът не е само химическо съединение, той е среда, чрез която се предават лъчи и вещества. Във въздуха всички растения и животни отделят нещо от себе си. Ние чрез него ги приемаме. И какво нещо е планинския въздух! Той е като кръвта, храни клетките в организъма. Голямо значение има въздуха, среда, която свързва всички живи същества от видимия и Невидимия свят.

Условията

Внимавай да опиташ всяко положение през което минаваш, да го преживееш дълбоко, да го опиташ какъв вкус има. Опитай се след това да разбереш защо ти е дадено. Какво се иска да изработиш в него? Така ти ще бъдеш във връзка с разумния свят, който дава всички условия. Хората са насилници! Опасно е да се нагажда човек да бъде такъв, какъвто хората го искат. Христос предупреждава учениците Си: „А най-вече се пазете от лъжата и лицемерието.” Ангелите облякоха Земята, създадоха растенията, Архангелите я населиха, а Бог постави човека в райската градина. Зад явленията в природата седят разумни същества. В Евангелието е казано: „Идете в Галилея и там ще Ме видите!” Галилея, това е високата планина, света на светлата мисъл и благородните чувства.

Братството на помирителите

Всички, които любят Бога, образуват Братството. Братството не е външна организация, макар че може да има и външен израз. Които любят Бога, те се и обичат. Ограждай се! Живеем сред хиляди опасности. Ограждай се! Ставай с 91-ия Псалом и лягай с 91-ия Псалом. Чети Добрата молитва! Казано е: „Непрестанно се молете!”

Словото е небесния хляб. С него ще израстнете. Ние сме от онези, които обичат Бога. Словото е отправено към онези, които са готови да Го приемат. То е небесния хляб. С него ще израстнете.

Мисълта

„Слънцето е мисълта на Бога.” Казва Учителят.

Свещени думи на Учителя

Светлината във физическия свят се разпространява слюидно. Тя отива неограничено далеч. Всички източници на светлината изпращат такива вълни. Те се засрещат, влияят си взаимно, получава се сложна тъкан. Това е живото пространство, живата среда, в която сме потопени. Мислите, чувствата участват. Именно те са съдържанието, смисъла. Общувай с живота на Космоса като развиваш своя ум и своето сърце, като призоваваш своята душа и своя Дух. Едно ново течение има в света. То внася една мекота, една топлота. Това е Духът на Учителя, Който работи днес във всички народи. Той е като зазоряване. Наблюдавай всички явления и благодари.

Лалето

Цъфнали са лалетата в нашата градина. Колко достойнство и целомъдрие има в това лале, издържа на красотата! Какво излъчва то в пространството, какво струи чрез него? Това са скромните служители Божии.

Мисъл

С живота си сега, ние подготвяме условията си за в бъдеще. Нашият дворец не е само между тези четири стени, той се простира далеч в природата. Нашият дом е голям, нашия дом е богат, нашия дом е красив. Ние живеем във величествения храм на природата. Какво по-хубаво от това?

Камък

Ето този камък, каква дълга история има той. Милиарди години, история увлекателна като роман.

Учителят

Някои мислят, че Учителят е някъде. А то Учителят е навсякъде. Той се изявява тъй, както иска. Изгревите на Слънцето, първите лъчи. Тука има идея, това е Учителят.

Чистият планински извор, това е образ на един живот. Какво ще кажете за житното зрънце? Една свещена идея е скрита тука. Лозата - друг образ: „Аз съм лозата, вие пръчките.”

Многоценният бисер, криновете в полето, колко прости, съвършени и чисти образи е намерил Христос, за да изрази Божествения живот! Да намериш Учителя, да ходиш с Него, да разговаряш с Него. Той да те води за ръка из райската градина и да те учи. Виждане трябва - ново отношение, ново съзнание. Този красив облак седи цял ден над нас, някой говори чрез него, иска да ни каже нещо хубаво. Този някой ни обича, ама за малко време. Зад съвременното седи вечното. Зад един миг седи цялата вечност.

Разлистват се горите. Ето какво нещо е животът. Хубаво разбран език. Има места в природата, където Разумният свят работи. Там можем да почерпим вдъхновение, сила, здраве. Човек трябва да ги открива, да ги почита и да ги обича.

При Него. Белези

Наблюдавайте, когато тръгвате на работа какви хора ви срещат. Ако са хубави, разположени, усмихнати, жизнерадостни, работата ви ще върви добре. Ако са грозни, кривиндели, разбъркани, кисели, ще срещнете пречки. Хората са образи на силите, които в дадения момент работят в природата.

Охраната

Божествените добродетели пазят човека. Те са силите, които го охраняват. Когато те присъстват в човека, той е запазен от всяко зло. Считай дните като дни от вечността, тогава те не се губят, не отминават. Считай всеки живот като живот на Цялото, тогава той не може да се загуби. Това е Живот Вечен.

Ахилесовата пета

Всяка слабост на човека е Ахилесовата пета, където той може да бъде уязвен. Кой се е борил с Бога, че да е победил? Поискай поне да те благослови, когато се бориш преди да го пуснеш. Може и да охромееш, но да ти даде благословението Си.

Работата

Работата внася ред в живота и в мисълта. Аз мисля добре, когато работя. Работата е здравословна, тя предпазва от всички болести. Когато извършваш една работа хубаво, по високият идеал, Бог е с тебе.

Скритата Аксиома - 14 май 1933 г. Учителят каза: „На Земята човек не може да бъде щастлив, освен в един случай: като познава Любовта. Човек може да бъде щастлив само в единственото благо. А нали Бог е единственото благо? Това трябва да бъде за човека аксиома.”

Отношение на мъжа към жената

Ще си остане за всички възрасти, за всички времена, както отношението на детето към майката. Законът е Любовта - всеобщия закон. Хората са дошли дотам да ценят живота само под собствената си кожа. Не са дошли да ценят живота, където и да го срещнат. Те са чувствителни само за своите права и интереси. Ако бяха чувствителни тъй и за правата и интересите на всички същества, щеше да бъде добре.

Епохата, в която живеем

Разораване на почвата. Материализъм, социализъм. Прочистват освободения човек от старите вярвания и заблуждения - религиозни, политически и икономически.

Борбата

В света се води една велика борба за умовете, сърцата и волите на хората. Съществата се борят да ги овладеят. Затова Господ казва: „Сине мой, дай ми сърцето си и ще бъдеш свободен! Не дадеш ли сърцето си на Господа, ще бъдеш роб.”

Апатия и безразличие

Ако вий седите апатични към благата на живота, безразлични и неотзивчиви минавате край цветята и не спирате погледа си върху тях, вдъхвате аромата на липите и не благодарите, не цените и малките блага. Сядаш да се храниш и не благодариш. Хиляди житни зрънца са се жертвали, за да имаш ти този хлебец, и колко растения и животни са работили, за да имаш ти тази храна! А ти не благодариш. Излизаш да посрещнеш Слънцето, вдъхваш свежия въздух, благодари! За хилядите блага, които ви са дадени, благодарете! Днес хората, отровени от научния скептицизъм минават без да оценяват благата на живота. Благодарете! На кого? - На Господаря на живота.

Закон

Ако не благодарите за благата, които имате, ще ги загубите. Ако благодарите, те ще се увеличават.

Чистотата

Най-голямата грижа на апостол Павел е била да запази чистотата на Христовото Учение, да не допусне примеси, когато се дойде до главата на извора, където водата иде от дълбоко от скалата. Първата грижа е да се запази от примеси, от повърхностни води.

Трите години ме извикаха в Тополица да каптирам извор древен, още от далечните времена, за да направим чешма. Най-трудната част на работата беше да се запази извора чист след като го открихме.

И днес, сред хиляди вярвания, религиозни представи, заблуждения, лични амбиции, всичко протяга ръце към Божественото учение, за да Го задуши. Най-важното е да опазим Божественото учение, да опазим Неговата чистота, да го предадем както Учителят ни го е предал.

Завета на Учителя към ученика

„Люби, учи, мълчи, прощавай и пътя си продължавай!” Тази формула ни я предал брат Георги Куртев.

Методи за работа

Като станеш сутрин, тури ръцете си с върховете на пръстите на хилядолистника и кажи: „Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и дух и с всичката си сила!”

Пред брат Георги Куртев Учителят Се е произнесъл за Кръстю и Михаил така: „Срещнахме се сега и не Ме познаха. След два милиона години като се срещнем, тогава ще Ме познаят.” [Бележка на съставителя: виж „Изгревът”, т. 1, с. 556-559.]

Учителят не дава готови вярвания.

Той ни учи да мислим, отваря очите ни да гледаме. Не е важно толкова какво знае и какво има човек и какви сили, дарби и способности, по-важно е на какво ги е посветил. На себе си или на Бога. Не е важно толкова много ли знания имаш, много ли дарби и способности, по-важно е дали си ги посветил на Бога или на себе си. Някой е богато надарен, умен, способен, но всичко е посветил на себе си. Друг има по-малко, но го е посветил на Бога. Единият слиза, другия - възлиза. Богатството, което имаш - на какво си го посветил? Ето тука са двата пътя. „Храни душите ни с Твоето Слово, добрите чувства и добрите мисли, това е истинската храна за душата - истинското богатство. Ще дойде ден да жадувате и гладувате за едно добро чувство, за една добра мисъл. Ако няма кой да ви ги изпрати, ще умрете от глад. Учителят в своята Школа ни учи да мислим, да бъдем съпричастници в Божията мисъл, да постъпваме добре, да бъдем съпричастници в Божествения живот. Тъй Той ни въвежда в Царството Божие.

Стела и Тони Белмен дойдоха от Франция, изпратени от Михаил.

Те дойдоха с предложение Братския съвет да им издаде документ, с който да имат само те правото да представляват Братството на Запад.

Казвам им: „С Михаил сме ученици и приятели. Какво знание и какви сили има човек, това не е толкова важно, по-важно е на какво ги е посветил, на себе си, или на Бога! Ако има нещо, което ние познаваме, то е онази свобода, с която Учителят ни води. Да имаме своя мисъл, свое разбиране, свой живот, своя воля. Учителят свято пазеше законът на Свободата. Господ ти е дал ум, за да долавяш Неговата мисъл, Господ ти е дал сърце, за да проявяваш Неговата Любов, Господ ти е дал тяло, за да вършиш Неговата Воля.”

Те казват: „Ние за всичко питаме брат Михаил.” Подчинени души! Други ли трябва да мислят заради вас? Има някакво психологическо разстройство у тях, нещо нездраво, екзалтирано, като че са хипнотизирани, като че са обсебени. Те си търсят кумир на когото да се кланят, когото да боготворят, сляпо да му се подчиняват. Това са робски отношения!

15 юли 1956 г., среша със Стела и Тони Белмен.

Стела казва: „Ние за всичко вземаме позволение от брат Михаил.” Брат Борис отговаря: „Нашите братя и сестри обичат сами да мислят по всички въпроси, а не други да мислят заради тях. При това, когато ще правят или възприемат нещо, не става нужда да вземат позволение от никого. Може техните мисли да не са толкова съвършени, но все пак те мислят, а не други заради тях. Така те сигурно ще се научат да мислят.”

Грешните хора

Небето в повечето случаи избира грешните хора да свършат една работа за него. В тях има повече смирение. Те са като митаря. В праведните хора има гордост като във фарисея.

Христовият Дух

Малцина носят Христовия Дух, Дух на единство и любов към Бога. Повечето от хората са езичници, покланят се на външни неща.

С Бога

Хората се местят по Земята, тичат от място на място. Мислят, че като се преместят ще бъдат по-щастливи. Не е важно къде ще бъдеш и кога. Важно е да бъдеш с Бога.

Служение

Не мисли, че можеш да разполагаш с живота си както си искаш. Ние сме изпратени да служим на Бога. Всеки човек е носител на специфични Божествени енергии. Французите Тони Белмен и Стела Белмен искаха да внушат на приятелите, че само Михаил може да представлява учението на французите. А всъщност Михаил не може да представи учението, защото сам той не го разбира, не го познава. А това, което им говори, е една обикновена окултна каша.

Един брат казва на Учителя: „Учителю, да ми дадеш две формули. Като кажа едната, да стана невидим, а като кажа другата, да стана видим.”

Учителят му казва: „Не е ли по-добре да знаеш формула да ставаш невидим за лошите духове, а като кажеш другата формула, да бъдеш видим за добрите хора?”

Числото 8 000 години: Това число Учителят често го споменава в беседи и в лекции. То е мистично число. То означава време, когато има условие да се прояви злото. То може да бъде във всяко време - и в далечното минало и в близкото бъдеще. 8 000 - това е мистичен момент, който циклично се повтаря. То представя такъв аспект със сили, когато човек може да се отклони от Божествения живот, може и да съгреши.
Доброто и злото

Доброто си служи с най-малките средства, злото мобилизира големи сили и материали, раздвижва огромни средства за своите цели.

От последните съвети на Учителя

Доброто поощрявайте, злото ограничавайте.

Какви сили на злото можеше Учителят да държи около себе си, и как ги респектираше, в какви образи се явиха те, с такъв такт и умение Учителят ги държеше в покорство! Често пъти на силите на злото Учителя противопоставяше един привидно малък представител на доброто, но именно в него беше турена силата. Зад него стоеше цялото небе. Тъй Учителят направи големи събития, без да Го усети някой.

Еднъж Учителят се изказа пред брат Методий така: „Аз ще свикам и двете ложи и ще им дам един обед, какъвто не са виждали, ще им говоря тъй, както никой до сега не им е говорил.”

Учителят казва: Моите истински отношения аз навън не изявявам. Външните ми отношения бяха само методи за работа.”

Наблюдавайте как се поляризират силите около Учителя. Силите на доброто и силите на злото. Какви отношения имаше Учителят към представителите на злото? Внимателен и предупредителен във всичко. Указваше им внимание. Поставяше ги на първите места, което те си и изискваха. Работниците на Доброто Той прикриваше и ги изтласкваше, не ги показваше. Веднъж Той се произнесе така: „Аз пълните гърнета на пазаря не показвам!”

Школата на Учителя

Духът остава скрит, а плодовете Му са явни.

Учителят помага тъй естествено, незабелязано, като че нещата стават от само себе си. В Школата на Учителя външни церемонии и афекти нямаше. Работеше се върху душите вътрешно. Само една необходима форма се създаваше и то не като постоянна и неизменна, а като временно пособие, защото често пъти човек създава форми, на които после става роб.

Учителят даваше упражнения, задачи, теми тъй естествено и просто на вид, че не се налагаше на силите, които привличаше бяха важни. Духът беше всичко. Методите на Учителя бяха тъй прости външно, че онези, които търсеха външни афекти, бързи магически постижения, се отчайваха. Но изпълнението на тези простички упражнения и методи изискваше съсредоточеност, чистосърдечие, обич. Без Бога съвършенство няма.

Когато кажем: „Бог с тебе”, разбираме - „има време”. Когато кажем: „Няма време”, ти си без Бога. Песента „Страдна душо”, текста е даден от Михалаки Георгиев по идея на Учителя. А мелодията е дадена от Учителя.

За окултната литература

Някои от младите братя бяха поклонници на окултната литература, очакваха от нея много знание. Професор Янко Тодоров - един виден наш професор се помина. Той притежаваше голяма окултна литература. Братята се научават, че жена му я продава. Отиват при Учителя, настояват да я купят. Учителят казва: „Добре.” Купуват литературата и му я донасят тържествуващи, турят я до вратата и очакват Учителят да им каже насърдчителни думи за нея. Учителят я гледа известно време, после казва: „Защо сте ми донесли тези трици, махнете ги от тука!” Братята останали като гръмнати. Мина доста време и те разбраха, че днес се дава ново знание, че то е пресния хляб с който трябва да се храним, чистата вода от извора. Защо ви са тези консерви, когато имате пресни плодове? Защо ви е мухлясалия хляб, щом имате пресен хляб - сега опечен? [Бележка на съставителя: виж „Изгревът”, т. 1.2. изд. 2011, с. 545]

Школата

Върху какви категории души работи Учителя? В джунглите на личния живот, да се превъзмогне личността и да влезе човек в големия живот. Необходимо е смирение и послушание.

Пред лицето на Господа

Ние няма да учудим Невидимия свят с нашите знания. Пред лицето на Господа те са нищожни. Следователно каквито и да бъдат различията в знанията на хората, те са несъществени. Единственото нещо с което можем да обърнем вниманието на Невидимия свят, това е милостта, любовта с която се приближаваме до Бога, а не със знанието.

Божественият живот

Божественият живот, трябва да се изучава. Какви форми създава той? Това е важното. Човешкото знание е нищожно пред Божието лице. Ала едно нещо е важно, колкото и да е малко това знание, то трябва да те приобщи към Божествения живот, а не да те отделя от него. Тогава туй знание е благословено. Знание, което отделя човека от Божествения Живот носи нещастие, води към гордост и безумие. Божественият живот ще търсиш първо в себе си. Като го намериш в себе си и като го познаеш, ще можеш и отвън да го намериш. Божествения живот на Земята не се среща на всяка крачка. Той е многоценния бисер, който като го намери човек продаде все що имаше и купи.

Сън. Рила - Олтаря, Маричините езера

Нашият кладенец стана извор. Водата избликваше и преливаше отгоре и се разливаше. Виждаха се в кладенеца три глави на извора, съвършено чиста и кристална вода. Колко трябва да бъде внимателен към своите мисли и чувства ученика! Оставя някой някъде една своя мисъл, мине друг, възприеме я и я реализира. Чувствата също.Духът

Духът създава формите и ги разрушава. Всеки, който се опита да задържи Духа във формите ще изгуби Духа. Формите без Духа нямат никакво значение. Духът е, Който привлича душите, заради Него идат те. Който има Духа, има всичко. Духът се привлича с Чистота и Истина. Онзи, който ще разпространява Словото трябва да бъде съвършен, т.е. избран съсъд на Господа. За Павела казва: „Той ми е съсъд избран и драгоценен”, казва Господ за Павел. А в нашето време съсъд избран и драгоценен е брат Боян. Силата на човека седи в това, при всички условия да върви в пътя на Доброто. Само така ще победи, ще постигне и ще преуспее.

Правило за лекуване

Когато се лекуваш или когато лекуваш някого с каквото и да било средство-чрез дишане, чрез вода, чрез храна или други лекарства, отправи мисълта си към Бога. Тогава лекарството действа.

Важен закон

Каквато и да е почвата, първо установи връзка с Бога, първо се постави в съгласие с Него. Единството е закон на Бялото Братство.

Новото Учение

Новото Учение е Учение за Бога, Който е създал света. То носи свобода за всички хора, на всички живи твари. Аз съм бил в Рая, там съм учил. Познавам Новото Учение. Човек е бил в рая и сега се стреми да се върне пак там.

Изкуството

Животът не е мъртва геометрия. Той се изразява всложни линии, живи линии, в постоянно движение. Те са постоянно отклонение от обикновената геометрия. Тук присъства и рационалното, свръхсъзнателното.

Епохата

Новото Учение се налага с огън. То ще пречисти всичко, ще премахне непотребното. Сега Новото Учение иде със самия живот. То има Божествения живот, който ще стопи всичко. То срива старите форми, претворява, преобразява, то взема своето място на ръководна сила, то тържествува. Всичко плахо, несигурно, противоречиво, всичко нездраво, нечисто ще бъде пометено. Новото Учение се налага с огън. В живота нахлува една нова, мощна вълна. Ние не само учим, изучаваме този Новия Живот, но и работим за Него. Ние също принадлежим на Него. Това е идването на Учителя. Няма сила, която може да спре това велико явление - идването на Учителя. И всеки, който се опита да се противопостави, сам той ще бъде пометен. И безверниците ще бъдат призовани на работа за Царството Божие. А някои от верующите ще бъдат отхвърлени във външната тъмнина.

Веригата

Походът на света срещу Братството, борбите в света за власт, богатство, слава. Тези борби са отклонявали човека от пътя си, от истинската духовна работа. Днес се прави същото, същият опит - като създава борби и противоречия да отклонят приятелите от истинската им работа. Добрите чувства, светлата мисъл, добрите постъпки, как да се реагира на това?

Трябва да се създаде една вътрешна верига от верни братя и сестри, които със живота си, с делата си, с мисълта и чувствата си да отстояват Божието дело. Една Духовна Верига, чрез която Учителят да работи, Един Духовен Организъм с който Той да си служи.

1965 г., месеи март

В какво вярваме? Ние вярваме в Божественото начало в човека, което не може да бъде ограничено, подчинено и покварено. Учителят казва: „Ние не се кланяме на никакви религии, защото религията е създадена от човека. Ние не се кланяме на никаква култура, защото и културата е създадена от човека. Ние не се кланяме и на никакви човешки идоли, ние се кланяме само на една Висша Разумна Сила, която направлява всички хора, като им посочва светлия път на бъдещето. Само първичната причина, която въодушевява всички учени, поети, музиканти, всички художници е съвършена в своите прояви. Ние работим за благото на всички човеци, за благото на всички същества. Нека всички да бъдат добри и щастливи. Това е Волята Божия!

Приспособимост

Удивлявам се на могъщата приспособимост и издръжливост на живота! Къде не се е проявил той и при какви условия! Какви чудни форми е създал живота! Тепърва има да го изучаваме.

Истината

Истината е толкова хубава и свята, че за никого и за нищо не трябва да я жертваме.

Вярата

Вярата и Любовта вървят ръка за ръка. Дойде ли съмнение, Любовта изчезва.

Единният Космичен живот

Миналото е около нас, то не е някъде в неизмеримото пространство загубено безвъзвратно. Има едно естество в човека, което е в целия Космос, в цялото Битие. Чрез него човек може да знае всичко, каквото става в него. Живот има навсякъде във Вселената. Няма Небесно тяло където да няма живот. Във всяка точка на пространството могат да възникнат формите на живота. Животът има безброй много форми. Органическият живот е едно безкрайно малко проявление на Великия Космичен живот.

Духовете

Духовете пленяват човека със слабостите си. Те са ги разперили като мрежите на паяците и чакат мухите.

Съществената разлика

Човек трябва да си създаде мироглед. Мироглед, който да почива на Истината, в който да няма заблуди. Това е работа за цял живот и то не само за един, а за много животи.

Чувствата и мислите

Чувствата са лъчи, и мислите са лъчи. Те отиват далеч в пространството. Някои от тях имат голяма сила, голям радиус на действие, някои са полезни, а някои са вредни за здравето.

Вярата

Докато вярата е само вярвание, това не е още силата. Когато вярата стане живот, в това е силата. Онзи, за който вярата е живот, той е силен.

Злото

Злото, което измъчва отвън хората е поради злото, което е вътре в самите тях.

Благодарността

Колко е хубаво, че се движи човек, че мисли и че диша. Всичко, което Бог е направил, е добро.

Живота

Каква могъща приспособимост и сила има живота! Той може да понася всяко безумие на човеците. Посетихме Преслав през 1965 г. Видяхме дворците. Камък на камък не беше останало от тях. Онези, които гонеха богомилите камък на камък не беше останал. Съвременните гонители ги очаква същата участ.

Хазаите

Ние ходим из планините и сред природата не като екскурзианти, а като хазяи. Ние сме едно с Великия Живот. Това е нашия дом, нашия свят, ние тука живеем.

Човекът

Ние живеем едновременно много живота, по разните Небесни тела. Много Небесни тела имат условия, подобни на тези на нашата Земя, и следователно живот подобен на нашия. Във всичките тези съществания има подобия, паралели, всички те са съгласувани, защото се подхранват от един център. Човек е сложно и загадъчно същество.

Слънцето

Всеки плод, всяка тревичка, всяко цветенце ни свързва със Слънцето.

Работата

Работата е благословение и радост. Онези хора, които не работят, са за съжаление, те бавно умират - от скука.

Здравето

Правилното отношение към Бога, това е основа на здравето. Любов към Бога, това е всичко.

Слънцето

Ако не беше силата на Слънцето, щеше ли да има макар и една тревичка? От Слънцето идат плодовете, храната, чувствата, мислите, идеите. Казват: „Вие се кланяте на Слънцето.” Не, ние обичаме Слънцето, извора на живота. Човек трябва да различава онези състояния, мисли, чувства, постъпки, които се подхранват от Слънцето. Те изявяват неговия живот.

Занаятът

Занаятът, който упражнявам повече от 50 години не е бил обект за печалби, но да помага на хората и сам да изкарва с честен труд прехраната си. Едно от най-хубавите неща в моя занаят е това, че ми дава възможност да се срещам и работя с хората, да се опознавам.

Съкровището

Съкровището ти да бъде скрито. Ако го изявяваш, ще стане прицел на грабители.

Служението

Да мислиш за Бога, това е привилегия.

Да служиш на Бога, това е най-високото призвание.

Да бъдеш Божи служител, това е най-високото положение.

Ти почни само да мислиш за Бога, всичко друго ще дойде - и знания, и блага и условия. Който възлюби Господа, ще има всичко. Ти само мисли за Бога с Любов, а Бог ще те учи на всичко. Най-хубавото положение е положението на ученика.

И днес Бог води човека за ръка из Райската градина и го учи. Когато някой ти говори за Бога, виж доколко Бог е навлязъл в живота му. Дотолкова той е познал Бога. Това е истинското му богатство. Човек е ценен, защото Бог по особен начин се изявява чрез него. Срещата с човека е среща с Бога. Не отбягвай да общуваш с хората. Вие сте Царството Божие. Царството Божие е вътре във вас. Царството Божие иде в умовете и сърцата на човеците. Това е най-красивото явление. То е като зазоряване. Иде новия ден. Ние посрещаме Слънцето. Ние посрещаме Царството Божие! Всяко творчество, всяка работа утвърждава тържеството на Духа над материята. Христос казва: „Аз за това се родих, да свидетелствувам за Истината!” Христос и днес храни света с пет хляба и две риби.

Злото

Иде времето, когато злото ще стане слуга на доброто.

Идването на Учителя

„И ако някой ви каже: ето тук съм или там, не вярвайте. Защото както светкавицата проблясва от изток до запад, тъй ще бъде Син Человечески в своето пришествие.”

Учителят е Духът на Епохата. Той иде в мислите и чувствата, Той иде в творчеството. С Него идат безброй много души.

Всичко каквото става днес се определя от идването на Учителя. Пред Него вървят слугите и разчистват, след тях идат синовете. Ние сме свидетели - Духът на Учителя излиза днес в живота.

Евангелие от Йоанна, 10 най-важни стихове:

1. „Ако имате Любов към Мене, упазете Моите заповеди и Аз ще умоля Отца и Той ще ви даде друг Утешител да пребъдва с вас.” 14 гл., 15 ст.

2. „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. И аз зная, че винаги Си ме слушал, но за предстоящия народ рекох това, за да повярват, че Ти Си Ме проводил.” 11 гл., 42 ст.

3. „Господине, искаме да видим Исуса!” 12 гл., 22 ст.

4. „И Този, Който ме е проводил, с Мене е, не Ме е оставил Отец самичък, защото Аз правя всякога що е Нему угодно.” 8 гл., 29 ст.

5. „Духът е онова, което дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които Аз ви говоря, Дух са и живот.” 6 гл., 63 ст.

6. „Който приема свидетелството Негово, запечатал е, че Бог е истинен.” 3 гл., 33 ст.

7. „Истина, Истина ти казвам, ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.” гл. 3, ст. 3.

8. „Както Ме е Отец проводил и Аз проваждам вас. И като рече, духна и каза им: „Приемете Духа Светаго!” 20 ст. 21 гл.

9. „Казва им Исус: „Деца, имате ли нещо за ядене?” 21 гл., 5 ст.

10. „Когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви проводя от Отца, Духът на Истината, Който от Отца изходи, Той ще свидетелства за Мене.” 15 гл. 26 ст.

Тези стихове са дадени от Учителя за размишление.

А тези стихове, които сега следват, са дадени пак от Учителя, но като се размишлява върху тях, развива се в човека ясновидството:

1. Йоан: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и Аз ще ви се изявя.”

2. „Който има Моите заповеди и ги държи, той е, който Ме люби.”

3. „Който Ме люби, възлюблен ще бъде от Отца Ми и Аз ще го възлюбя и ще явя Себе Си нему.” /14 гл., 21-23 ст./

4. „Който люби Мене, ще опази Моето Слово и Отец Ми ще го възлюби и ще дойде при него и ще направи жилище у него.” /15 гл., 7 ст./

5. „Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате ще просите и ще ви бъде.” /15 гл., 7 ст./

Новият път

Религиозните хора на миналото мислеха, че трябва да се отделят от безверниците и грешниците и като някаква есенция да живеят изолирано от тях и далеч от тях. Какви ли не опити са правени в миналото, в които човек е показал своето невежество и жестокосърдечие. Сега не е така. Праведните ще живеят между грешните, за да ги повдигнат, за да им помогнат да се изправят. Просветените и умните ще живеят между глупавите и невежите, за да им предадат от знанието и светлината си. Добрите ще живеят между лошите, за да им помогнат да станат и те добри, да се спасят. Това е новия път, път не на отричане, а на утвърждение, път не на бягство, а на храброст, път на победа. Смели хора трябват днес, доблестни и честни, не хора, които бягат от задълженията си, а хора, които поемат задължения и ги изпълняват. Повдигането на човека е общо дело. Бог работи днес в света. Учителят иде в света. Той навлиза в човешките умове и сърца. Той озарява човешките души. Учителят е Сила, Светлина, Добро, Правда, Истина и Любов. Той

иде, както Пролетта иде. Ние не виждаме Пролетта, но виждаме резултата от нейното идване. Такава е сила тя, дивна! Тъй е и Учителят. Той иде за всички, не само за някакви избраници. Съжалявам днешните хора, те са изпаднали в онзи водовъртеж, който се нарича лъжа и лицемерие. От него няма изход. Тъй са загинали много народи. Следвай пътя на светата Истина и Правда, следвай пътя на Любовта, Мъдростта и Истината. Следвай пътя посочен от Учителя, той е път на спасението.

Фанатизъмът

В религиозните вярвания може да има фанатизъм. Човек да бъде твърд, непреклонен, неизменен, въпреки всички разумни доводи. Вярванията могат да бъдат изрязани на каменни скрижали. В Делото, обаче, не е така. Работата изисква гъвкавост, подвижност, съобразителност, приспособимост. Всеки момент да бъде готов да отговори. Всеки момент вслушвай се в тихия глас. Следвай неговите повеления.

Същественото

Като личност ли живееш, като индивид ли живееш или като душа, която живее живота на Цялото. Вземали земята на Братството. Ако е за земя, Господ може да ни даде цяла Планета, цяла Слънчева Система. Такива Той има безброй много.

Плътта

Плътта не се побеждава с насилие. Хората са бягали от нея в пустините, осакатявали са се, постили са, борили са се със себе си. Защо? От слабост. Само Духът е, Който побеждава плътта, Който може да я управлява. Плътта трябва да бъде слуга на Духа. Призовавай винаги Духа. Плътта няма защо да се унищожава. Тя има свое предназначение - да бъде слуга, а не Господар. Никой не може безнаказано да коригира природата.

Възкресение

Възкръсват само светлите умове и благородните сърца. Да излезеш от райската градина значи да напуснеш света на Любовта и да влезеш в света на безлюбието. Това става всеки ден и в малките и в големите работи.

Атомното ядро

В атома има Божествена искра, тя обитава в ядрото. От нея черпят сила елементарните частици. Тя обединява и свързва атома с целокупния и Божествен живот. Велико единство има във Всемира.

Благодарността

Защо искате да бъдете повече от едно цветенце, което е цъфнало в храстите и свидетелствува за Божествения живот? Благодарете на Бога за Живота, благодарете на Бога за Светлината, благодарете за всички условия, които ви е дал.

Три съществени неща

Три съществени неща, трябва да придобие човек: характер, мироглед и сила.

Или на езика на Учителя: чисто сърце, светъл ум, воля диамантена.

Това е задача на ученика. Злото ще бъде слуга на доброто. Злото ще събори старото, ще очисти местото, ще приготви материалите. Доброто ще гради, то е творческата сила. Бог може да Се прояви и чрез най-лошия човек, щом му е дал живот. Да се освети Името Божие. Човек осветява Името Божие с делата си. Научи ни да правим Твоята Воля.

Живот за Цялото

Всяка тревичка върши своята работа. Тя има служба в живота на Цялото. Науката започва с изучаването живота на Цялото. Живота на Цялото е Божественият Живот. Човек трябва да намери своето място в живота на Цялото.

Химн на Вечния

Всеки изгрев е песен, поема, химн на Вечния. Един поет, един човек, който мисли, един човек с Дух молитвен, който участва в големия живот може да долови тази песен и да я изрази и с думи и с движения и с мелодия.

Умът и сърцето

Защо е даден ума на човека? За да общува с Висшите светове, да разговаря с Бога. А сърцето, за да опитва Божествения живот.

Трудът

Когато човек работи, ръката му е в услуга на Твореца. Помисли тогава какво трябва да бъде отношението ти към работата. Истинската заплата иде от общението с Бога. Работи тъй като че свещенодействаш!

Посещение

Когато Господ те посети, Той иде със светлата мисъл, с добрите чувства, Той носи мир в душата ти. Тогава човек живее в Царството Божие.

Морал

Когато говорим за морал разбираме, че Бог присъства в човека. Без Бога няма никакъв морал. Ти мислиш, защото Бог е в тебе. Ти виждаш, защото Бог е в тебе. Ако Бог се оттегли, ще изпаднеш в мрак. Ти обичаш, защото Бог присъства в тебе.

Великият Всемирен живот

От него черпим всичко. Разумността иде от Него, волята да творим, да работим иде от Него. Всяко същество черпи сила от него. Черпи сила, знание, вдъхновение. Казват: инстинкт. Всяко същество черпи от този източник.

Съблазните

Защо трябва да бяга човек от съблазните отвън, когато може да ги превъзмогне вътре в себе си? В човека има едно Божествено естество, което прониква цялата Вселена. Чрез него човек може да знае всичко каквото става в него.

Шестото чувство

То съществува. Науката не е дала още едно задоволително обяснение за него. То не може да бъде обяснено докато не се вземе под внимание съществуването на Невидимия свят.

Той иде

Днес Божия Дух посещава човека. Той иде с една нова светлина, с едно ново съзнание, с един нов мироглед. Той иде с новия живот, с едно ново чувство към природата, с едно ново чувство към Бога. Той иде с широта и свобода, с милост и доброта, с братство и мир. Той е когото очакваме от векове.

Името Божие

Името Божие е написано с живи букви: кристалите, цветята, животните, човека - това са живите букви с които е написано Името Божие във Великата Божествена Книга.

„Да се освети Името Твое!” Какво отношение трябва да име човек към живите букви на Божествената Книга? Като маслина посадена край водите. Така е ученика. Какви условия за растене, разширение, укрепване на Божествените Добродетели!

Връзка с Духовния свят

Пътят на праведния е като зазоряване. „Не дойдох Своята Воля да сторя, но Волята на Отца си!” Човек расте в духовната атмосфера на идеите с които живее. Укрепват добродетелите, усилва се виждането, укрепва волята. Човек расте в познанието на Бога, това е важно. Какъв чудесен път извървяхме с Учителя за 50 години!

Мисли за Бога

Мисли за Бога, за да бъдеш здрав! Мисли винаги за Бога, за да бъдеш в безопасност! Мисли винаги за Бога, за да имаш светлина и да разбираш живота, мисли винаги за Бога, да бъдеш свободен!

Развигорът

Той почва незабелязано, тихо, топло отначало. Колко звуци можеш да доловиш в него - и думи, и песни и говор. Развигорът. Горите разбират неговите думи. Той носи нова заповед. Какво ще препоръчаш на един млад човек? - Чист въздух, чиста вода, чиста храна. На тази основа вече може да се разбираме, може да се гради.

Търси Божествения живот!

Ето за какво трябва да се говори. Божественият Живот, това е големия Всемирен Живот! Може ли да излезеш от малкия и да влезеш в големия Живот? Докъде може да проникне човек в Космоса с механиката? С механизмите? До къде може да проникне човек с Духа? Възможностите на техниката са ограничени. Вселената е поле за Духа.

Молението. Тези хора воюват с нас, те ни гонят. Какво трябва да се прави? Да се оттеглим в необятните простори на Царството Божие.

Робството

Какви ли не форми на робството знае човек! Проследете историята. Религиозно робство, политическо робство, -феодално робство. Пък и днес - едно от най-опасните робства. Питат: „Какво ще стане с Изгрева?” Безпокоят се приятелите. Изгрева не е още слязъл на Земята. Изгревът е идея. Като такава той е неуязвим. Изгревът не е под Земята. [Бележка на съставителя', виж „Изгревът”, т. 1. 2. изд. 2011, с. 515-516]. И няколко бараки - това не е Изгрева. Той ще бъде идеал за човечеството за в бъдеще. Комунистите са прости и глупави, те искат да задушат Братството! Това не може да стане. Братството е идея, Братството е живот. Един ден ще дойдат условията за Него. Бялото Братство е Господар на Планетата. Следователно друг господар не може да има. Когато Бялото Братство работи, то си служи с най-малките средства, но всякога постига целта си.

Чувствай всеки човек както чувстваш себе си. Както на себе си не искаш да причиниш страдания и неприятности, тъй прави и на другите. Това е отношението. Даже и врага да ти е, не му причинявай страдания. Каквото искаш, искай го от Господа. Той е Господар на Живота. Той може всичко да ти даде. Той има много служители. Всичко е в Неговите ръце. Искаш ли нещо, искай от Господа. Колко струва една хубава мисъл, едно хубаво чувство? Може ли да се оценят?

Чистотата

Божествените Добродетели са като плодовете, те зреят в нас. Чакай времето им. Чистотата се придобива постепенно. Тя иде със светлината. Силата и здравето на човека зависят от чистотата. Чистотата е вътрешен, свещен трепет. Тя се изразява в погледа, в мислите, в постъпките и в чувствата.

Божието благословение

“Господи, благослови тоя народ между който живеем!” Как ще го благослови Господ? Като му изпрати своите мисли, чувства, подтици, идеи. Като изпрати добри и разумни, талантливи души да се родят в него.

Свръхчовекът

Когато свръхчовека посвети силите, дарбите и способностите си в служение на Бога, той става ангел, Божий служител. Ако ги посвети на себе си, става дявол. Когато ангела стане едно с Бога, той става Син Божий.

Райската градина

Райската градина е там, където Бог присъства, независимо от това дали е място или човешко сърце, или човешки ум. Независимо от това колко души присъстват.

“Дето са двама или трима събрани в Мое име, това съм и аз”, казва Христос.

Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене крадци са и разбойници.”

Всички състояния в човека преди да дойде Христос. Когато дойде Христос човек става добрия пастир. „Добрият пастир душата си полага за овците!”

Пространството

Пространството е изпълнено сживот, пространството е пространство поради живота в него. Няма живот, няма пространство. В планината може да почувстваш живота на пространството. Животът има безброй много проявления. Тук не се разбира само органическия живот.

Недоволството

Недоволството е начало на всички болести.

Раят

Раят човек, трябва да постигне първо в сърцето си, после ще го срещне в природата и в човешките души, но в себе си ако не го намери, никъде не може да го намери. Едно цветенце, това са очите на едно разумно, добро същество, което гледа чрез тях в нашия свят.

Цветята не са създадени само за пчелите. Те са центрове на лъчи, аромата на цветята иде не от самите цветя, а от разумните същества, които се грижат за тях. Ароматът на цветята ги пази от вируси и бактерии. Може би в тези лаборатории на природата се изработват необходими елементи за нашите мисли и чувства. Човек е свързан с целокупния живот. Животът е един. Други работиха преди вас, а вий влязохте в тяхната работа. Помислете само какви хубави хора са живели на Земята! Какви хубави образи са оставили! Какви примери на вяра, доблест, сила, красота! Какво творчество, каква работа е извършена, това е път на Духът Божий! Живота ти, трябва да бъде служение на Бога, не на хората. Където Бог работи, съдействай, а не противодействай! Което Бог е направил не руши, а укрепявай! Да се благослови и да влезеш в Неговото Дело!

1965 г. прекарахме лятото на Езерото на Чистотата. Всичко е поставено на своето място. Скалите, цветята, тревите, всичко е поставено на своето място от Божията ръка. Трябва да се вслушаш в песента на езерния поток. То е говор, Дух, материя. Материята е облекло на Духа. Духът трябва да се изучава - Великото, Разумно Начало. Милиарди години е вземало на природата докато приготви това вещество, тази материя в която животът сега се проявява.

Служение

Всякога и във всичко постъпвай като ученик на Божествената Школа, т.е. всичко върши заради Господа. Помни, че ти си служител на Бога. Всичко върши заради Него. Колко и какви велики същества са работили, за да се приготви тази материя! Да се проявят в нея Божиите мисли, Божията светлина. Какви велики същества работят и днес в нея! Към тях трябва да имаме отношение, тях трябва да извикаме да ни обяснят и да ни дадат светлина и знание за всичко. Лошото време подготовлява хубавото време. Или преведено - прави пътищата на доброто.

Взаимопомощта

Наблюдавайте цветята и насекомите, какво непринудено приятелство съществува между тях. Има съгласуваност и в красотата им и във формите и в цветовете. Има взаимно внимание и грижи.

Приятелство

Какви същества изявяват красотата на своите отношения чрез

тях?

Мярка

В живота има мярка във всичко. С какъв свещен трепет цветенцето очаква пчеличката! Ако ще изучаваш природата, изучавай проявите на Любовта. Ритъмът на големия живот, движенията. Какви чудеса стават в

пространството, каква работа се извършва! Разумни същества работят върху материята да я приготвят за висшите прояви на Духа. Разумният свят работи и върху елементите и върху съществата.

Комунистите постъпиха лошо с нас, несправедливо. Но и тъй като постъпиха, пак ще се благословят.

Яков казва на ангела: „Няма да те пусна докато не ме благословиш!” Семенцата са посяти в душите ви. Те ще поникнат като дойде времето им. И най-малките цветенца подържат всемирната красота. Всички, които работят за Божието Дело, за тях се молим. И ние да бъдем Твои работници всякога.

В света се извършва една велика работа за Господа. Няма по-голямо благословение от това да бъдеш призован за работник на Божията нива! Всичко в света работи, за да се приготви материята за тялото на Новия човек. „Аз съм Пътят, Истината и Живота.”

Следвай своя път към Бога. Това е същественото. Ние принадлежим на този Велик Живот, на този свят живот. Ние го обичаме и сме предадени на него. 1963 г.

Пустинята

Физическата и психическата пустиня. Ние трябва да се борим против настъпването на пустинята. Спомни си повестта „Карабогаст” на Фолстовки.

Смъртта

Смъртта не значи раздяла. Понякога тя създава по-голяма близост.

Как познаваме Учителя?

Познаваме Неговата мисъл, Неговата светлина, Неговата милост и благост, Неговата сила и святост, Неговото творчество. Тъй ние срещаме Учителя и днес, както и в миналото и както ще Го срещнем и в бъдещето.

Ние познаваме Учителя, силата на Неговия Дух.

Ученикът се моли тъй: „Господи, нека Твоите светли Духове на обичта, вярата и надеждата да пребъдват в нас сега и всякога заедно с Тебе!”

Кармата

Понякога съдбата взема образа на човек. Казват: „Лош човек, зъл човек!” Това е твоята карма. Срещне ли те, застане ли пред тебе, ще платиш всичките си дългове до последната стотинка.

Дихармата

Пътят, в който ще те срещне и напътствува и води милостта Божия.

Дихарма, това е благодатта Божия.

Учениците

Учениците на Божествената Школа вършат своята благословена работа, за да идват благата и добрините в живота, от които се ползват всички - и добри и зли.

Духът Божии

Божият Дух носи всички блага на живота. Присъствието на Духът, това е огън, светлина, сила. Върви по стъпките на Духа. Онова, което Духът носи, то е същественото, то е важното. Който е срещнал смъртта и е разговарял с ангела на смъртта, той се е освободил от страха.

Човешкият характер се изпитва в мъчнотиите, в трудностите, в лишенията. При добрите условия той често пъти остава скрит.

Молитвата

Всеки ден ние се молим, за да си припомним, която е най-важната ни работа, защо сме дошли на Земята. Преглеждаме програмата на живота си, внимаваме да се не отклоним от нея.

Бялото Братство

Бялото Братство указва благотворно морално влияние. То е център на здраве, на здрав и трезвен, хигиеничен живот, живот съобразен със законите на природата. Бялото Братство възпитава честни, добри, съзнателни хора. Отлични работници във всички области. Защо трябва да гонят комунистите Бялото Братство?

Сила Божия

Силата на един работник на Царството Божие е неограничена. Той може да запали Земята, ако трябва, защото Господ е с нея.

Учениците

Учениците на Учителя са живели през всички времена, сред всички народи, живеят и днес. Тях ще познаеш по светлата мисъл, по чистият и свят живот, по вдъхновеното творчество. Те работят във всички области на живота.

Идеите

Сила има в идеите и богатство. Трагедията е там, че злото ги обсебва и използва. Използва силата и богатството им за свои цели. Затова е необходима абсолютна чистота при служението на една идея. Една власт лицемерна и враждебна, какво може да очакваме от нея? Братството не съществува по нейното благоволение.

Комунистите

Комунистите приеха даровете на изкусителя, всичката тази власт и богатство и му се поклониха. Така злото ги обсеби. Изучавай пътищата на доброто! То работи с други сили, има други методи.

Ученикът

Ученикът излиза от огъня на страданията, пречистен като злато. От страданията, обидите, униженията, оскърбленията той изработва многоценния бисер. Ние сме видели такива хубави дни, че всеки един струва цял живот. Същевременно сме сключили вечно приятелство. Не се безпокойте за нас, за нас има специално време. Христос казва: „Моето време още не е дошло.”

За учениците има специално време, т.е. те работят в големия живот.

Срещали ли сте се с ангела на смъртта? „Най-красивия ангел с печалната усмивка” - тъй го нарича Учителят. След тази среща всичко е преоценено, прекарано през огън, пречистено. Всичко временно отпада, остава само вечното, нерушимото, същественото. Това е голямата придобивка от страданията. От какво има да се страхуваш? С нас е доброто, с нас е цялото небе. „Наближило ви е Царството Божие!” Който може да се радва и на малката тревичка, и на скромното цветенце, близко е до Царството Божие.

Формите и движенията в природата

Наблюдавайте багрите и песните в природата. Изучавайте ги! От тях може да черпите мотиви, изразни средства. Вижте лъскавите клончета на бялата брезичка, вижте трепета на листата на трепетликата! Какъв дъх има узрялата нива! Полета на птиците, грацията на дивите животни! Великият Божествен живот изпълня Всемира! Човек трябва да пребъдва в него и да го познава.

Любовта към Бога

Тя е път на спасение. Ние проповядваме един живот, живота на Бога. Божественото Учение ни учи на любовта към Бога. Тук е силата. Каквото правиш да произтича от любовта ти към Бога.

Молитвата

Молитвата е момент, когато се приобщаваме към Божествения живот. Добрата мисъл, добрите чувства ни правят съпричастници на Божествения живот. Една добра постъпка, една хубаво извършена работа, това е Молитва.

Търсенето на Бога

Търсенето на Бога е подвиг, той е само за герои.

Богоявление

“Господи, когато Ти ме посетиш, душата ми се весели.”

Ученикът

Ученикът е надвил страха от страданията и смъртта.

Вечните неща

В живота има вечни неща, има и временни. Търси вечните неща, а се ползвай от временните.

Вещество и антивещество

Срещата на вещество с антивещество, при тази среща могат да изгорят светове, но тя може да подхранва и най-нежните чувства и мисли. Може да накара да разцъфнат цветята, да узрее житото. Във всички явления на живота имаме един малък момент, когато вещество и антивещество се срещат и се освобождава необходимата енергия. Антивеществото е запалката. Законът е такъв: Във всяко явление злото има право да присъства най-малко с 1/10.

Словото

Словото е вечно, то не може да се загуби. Ти познаваш един човек по форма, по лице, но когато той изгуби тази форма, как ще го познаваш? Онзи, който обичаш, онези, които обичаш са заминали. Може ли да ги видиш в живите около тебе?

Пролет

Радвай се, че Слънцето грее, че цветята цъфтят, че птичките пеят, изворите бликат, птиците тичат, облаците пътуват по небето, житното зрънце се налива с хляб, плодовете със сладост. За всичко се радвайте и благодарете на Бога. Колко грижи за нас се полагат! Това е Божията Любов в която живеем. Новият човек мисли за доброто на всички, за правото на всички, за свободата на всички. Новият човек живее за Цялото. В малкия живот той вижда Великия Единен Живот.

Живот вечен

„И това е Живот вечен, да позная Тебе - Единната, Истинната Бога и Христа, Когото Си проводил.” Познаването на Бога, това е истинската наука. Бог те опитва и с доброто и със злото. Те са в Неговите ръце. Когато те срещнат враговете ти, Господ те опитва дали ще Го познаеш. Затова е казано: „Любете враговете си!”

Пространството

Ние сме потопени в светлината на Слънцето - видимата и невидимата. Ние живеем и се движим в Господа. Ние сме потопени в Неговата Любов. Неговата мисъл ни прониква. Пространството е жива среда. Тук се срещат мислите и чувствата на всички същества. Колко е хубаво, когато срещнеш Господа в човека! С Бога преодоляваме всичко. С Господа побеждаваме. Казано е: „Ти Си с Мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме укрепяват!” 23 Псалом.

Добрите и лошите

Някои хора са почва. Те дават условия да виреят растенията. Други са като плодните дръвчета, те принасят сладки плодове. Трети са като житното зърно, хранят човечеството. Казват: грешни хора. Казвам: богата почва, чернозем. Лошите хора ще си останат лоши. Те са корените, надолу отиват, но соковете, които доставят, идат от тях. Добрите хора са клоните, нагоре отиват, плодове принасят. Едните ще живеят и другите ще живеят, това е примирението. Докато Бог е с тебе, Той те кредитира и пази. Отдръпне ли се, идват лошите духове на които дължиш и те ще си вземат всичко до последната стотинка.

Учителят за Себе си

„Когато проучавате Беседите, няма да цитирате, но със свой език ще изнесете основните мисли. Цитирането не е израз на основните мисли.”

Малко преди да си замине, Учителят каза на Паша: „Знаеш ли, ти най-малко грижи си Ми създавала.” Туй е характерно за Паша.

Хваление

„Велик е Господ! Велик е Бог на всички времена!”

Какви чудни и прекрасни хора са живяли на Земята! Във всяка добра постъпка живее Бог. Във всяко хубаво чувство живее Бог. Във всяка светла

мисъл живее Бог. Във всеки добър човек живее Бог. Какво значи да живеете в Божията Любов? Велик и славен е Господ! Мисълта е обща, колективна. Много хора, трябва да мислят по един въпрос, докато истината проблесне в ума на човеците. Няма по-хубаво нещо от това да живее човек в Божията Любов. Тук човек ще срещне онези, които обича и които го обичат. Много загадки има около облаците. Тук се срещат водата, въздуха, светлината и много още сили на природата. Облаците имат и друга служба, не само да разнасят влагата. Наблюдавайте, едни облаци са приятни да ги гледаш, други са злокобни. Има едно невидимо съдържание зад тези форми. Тези форми, тези светлини, това движение, то е език. Един невидим свят се изявява чрез облаците. Въпросът е дали може да се направи превод на този език.

Вечното движение

Светлината не се губи. Излезе от едно Слънце, отива към друго, към други център. Обаче, за да се върне към първия източник, трябва да направи четириизмерно движение, т.е. да мине през съзнанието на едно живо същество, което да я насочи отново към първия център.

Божията Любов

Божията Любов, която ни се е изявявала в толкова много и толкова обикновени образи, тя е живота на любящите души.

Когато човек живее в Божията Любов, трябва да бъде много внимателен с всяка дума, която казва.

За да живее човек в планината и да се ползва от условията там, трябва неговите мисли, чувства и характер да съответстват на онзи свят. Няма ли това съответствие, ще се измъчва той, ще измъчва и околните. За да живее човек на една височина, трябва характерът му да отговаря на тази височина. Неговите мисли, чувства и отношения тогава може да използват условията на планината.

Земното притегляне

Има колебание в земното притегляне. То се мени през годишните времена, при фазите на Луната. Следователно, предметите на Земята стават ту по-леки, ту по-тежки. Силата на земното притегляне ту се увеличава, ту се намалява, и ние ставаме ту по-тежки, ту по-леки. Но не е само физическото влияние, по-важно е психическото влияние, защото земното притегляне не е само физическа сила, но и психическа. Тук са причини за много състояния, мисли, чувства, които посещават човека.

Посещение

Бог ни посещава с живота, със светлата мисъл, със силата. Тъй ни посещават и онези, които ни обичат, независимо от това дали са в този или в онзи свят. Човек трябва да свикне да различава в своите мисли и чувства гласа на своите заминали приятели.

Хлорофилът

Еднакъв ли е хлорофила във всички растения или има различие в неговия състав и устройство? Щом продуктите от фотосинтезата са различни, какво усвояваме от слънчевата светлина? Всяко същество има свои лични отношения към Слънцето. Етерът е сложна среда. Какви вълни го кръстосват, какви мисли и чувства! Ние, които сме потопени в тази среда, от нея черпим сокове.

Слънцето

Всяко същество има свои лични отношения към Слънцето. То е представено там, има свой личен кредит. Живота може да бъде разбран само, ако се разглежда като цяло. В живота съществува единство. Човек не трябва да се отделя от цялото. „Не ви наричам роби, но приятели. Вие сте Ми приятели, ако пазите Моето Учение.” Дойде време да живеем с Господа!

Рила - върхът. 16.VII.1966 г.

Скалите излъчват енергия. Ние възприемаме част от тази енергия. Зад енергията седи интелигентност, зад интелигентността - разумност. Човек може да разговаря с Бога. Всичката вода образува всемирния океан. Всяко изворче е свързано с него. Всяко изворче има своята особена красота. Ето живот индивидуален и живот за Цялото. Едно е важно, да чувстваш Учителя в ума, в сърцето, във всичко, което вършиш. Да чувстваш в себе си Неговата любов към Бога.

Хвалете Господа

Всяко малко цветенце с красотата си, с аромата си слави Бога.

Великото Братство

Има едно Велико Братство на онези, които любят Бога. Ние сме от това Братство.

Духът на времето

Къде ще търсите Духът на времето? В най-добрите представители на човечеството, в науката, в живота, в изкуството. Те са носители и изразители на Духът на времето. Ние обичаме Истината и презираме лъжата.

Езикът на Космичното пространство е светлината - видимата и невидимата. Над светлината седи мисълта, над мисълта седи Любовта. А Любовта иде от Бога.

Новата проповед

Ние проповядваме без да задължаваме и без да насилваме човека. Ние проповядваме, както птичките пеем, както цветята ухаем. Ние проповядваме както изворите, както потоците - служим. Никого не задължаваме, на всякого услужваме, всякого веселим.

Единството

Всички, които говорят за Бога, за Христа, за Учителя и се считат отделни от Него, не носят Духа на Христа, не носят Духа на Учителя, не живеят в Истината.

„Ти в мене Отче и аз във тях, да бъдем едно” е казал Христос.

Недоволството

Недоволството е болест. Недоволният човек е болен, той трябва да се лекува.

Парапсихологията

Парапсихологията трябва да отвори вратата на духовния свят.

Артериосклерозата

Тя е болест на охолния живот, на онези, които обичат удоволствията и избягват трудностите.

Ученикът разговаря със своят Учител в дълбок мир.

Всемирният живот

В душата си човек общува с всички светове на Всемира, с всички човечества във Вселената. Тук трябва да се търси произхода на неговите мисли, чувства, желания, дарби и способности.

Заминалите

Нашите заминали, които ни обичат са в хората, които ни заобикалят. Но те се изявяват и чрез живата природа, чрез живите същества. Вземете пример от цветята. Те славят Бога тихо, скромно и възторжено.

Истината

Няма по-хубаво нещо от Истината. Тя трябва да се чувства, изживява просто и естествено.

Плевелите

Щом плевелите виреят в една почва добре, значи почвата е добра.

Домът Господен

Бог обитава в чист дом, където се осветява Неговото име.

Съвършенството

Бог е идеала ни. Без Бога няма никакво съвършенство.

Магията

И в обикновения живот човек си служи с магията. Много по-често, отколкото можем да си помислим даже. Той оказва влияние със своето присъствие на околните. Силите, които излизат от него влияят, неговата мисъл, неговите чувства. Всичко това са мощни сили! Човек влияе не само на живите същества, но и на природните сили. И в човека се засрещат влиянията на далечни човечества, с които той е свързан. Какво нещо е нашето време? Кой участва в него? Вътрешен мир, анализ, наблюдение, дълбокия вътрешен живот на ученика.

1969 г. Ангели Божии

Ангели Божии ходят по Земята. Човек трябва да има очи да ги вижда. Областта, където ангелите живеят е пазена, защитена от болести, бедствия и нещастия. Силите, които действат чрез ангелите пазят тази област и сами хората са по-добри, по-разумни, по-здрави. То е поради тяхното присъствие. Ангелите работят тайно. Хората и не подозират какво благословение е един ангел за тях. Но макар и рядко, ангелите Божии живеят и явно. Те вършат дела, лекуват, проповядват, учат хората как да живеят. За ангелите Божии е казано: „Вие сте солта на Земята.” Не се запаля свещ, за да се тури под шиник, а на светилника - да свети на всички.”

Благодарността

Благодари за всеки човек, когото срещаш. Какво богатство е вложила природата в него! Ти го срещаш. Колко работи можеш да учиш от него! За всичко благодарете!

Истинската работа

Където и да живее човек, той изпълнява видими и невидими задачи. Невидимите са по-важни от видимите. Каква работа всъщност извършва човек? Каква работа извършва Бог чрез него? Христос казва: „Отец ми прави делата!”

Съвършенството

Няма защо човек да играе ролята на съвършен. Ако и да си съвършен, скрий своето съвършенство, за да не потискаш с него хората. И те да бъдат свободни, и ти да бъдеш свободен. Човек, който живее с Бога, с всички хора може да живее. Всеки човек е свързан с един свят. Какво ще придобие, ако влезе в него? Има благословени светове, но има и опасни светове.

Работата

Всяка работа е преди всичко задача. Тя не е само техническа, но и психическа. Изпитание на ума и на волята. Материалната придобивка от работата е второстепенна. Някои моменти на живота са свещени, тържествени, ако и да са мъчни. Те оставят дълбоки следи. Те се включват като живи клетки в нашия духовен организъм. Човек е свързан с мистични събития и хора. Те са живи.

Кръвта

Кръвта е сложна, магическа смес. Тя има свой живот, но много поколения живеят в нея.

Бъдещето

Ако природата е скрила бъдещето от човека, то е за негово добро, нема защо да му го откриваш. Но човек, трябва да изучава законите на живота. Христос казва: „И по-големи чудеса от тези ще правите.” „Синовете Божии заповядват на стихиите.” „Не моята воля да сторя Отче, но Твоята.”

Заминалите

Има начин да извикаме заминалия от другия свят. Като проявиш една негова черта, една добродетел характерна за него, той е при тебе. В този смисъл ние постоянно общуваме с нашите обични заминали. По-добре е да си свързан с тях чрез добродетелите им, отколкото чрез недостатъците им, чрез слабостите им. А освобождението от този свят на заминалите е в Любовта към Бога.

Хората и не подозират каква голяма част вземат заминалите в техния живот. Те се проявяват чрез тях като се сменят. Един ясновидец може да долови смяната, когато едно същество излиза, а друго влиза. Важно е човек да намери местото си в Царството Божие. Царството Божие е състояние.

Какво значи да живееш в Царството Божие? Да живееш в Божията Любов, да живееш в Божията Мъдрост, да живееш в Божията

Истина, да живееш в Божията Правда, да придобиваш Божествените Добродетели. Царството Божие е навсякъде и всякога. То е извън времето и пространството.

Мироглед

За да има един правилен мироглед, човек трябва да има знание, разбиране, виждане. Трябва да има добродетели, качества, сили. Това се придобива с учение, и приложение, и работа. Това е път, който Учителят прокарва в своята Школа. Учителят даде знанието за този път, учениците са изпратени в този народ, но те трябва да бъдат призовани.

Искане

Има един велик, разумен свят. Искай разумно с любов и упование в него. Той ще ти даде каквото искаш. Вие не сте искали до сега в Моето име. Искайте и ще ви се даде. Топлина е необходима, любов към великия, разумен свят. Да го възлюбиш, т.е. да възлюбиш Бога, и чрез тази Любов и Неговите служители. Тогава каквото поиска човек, ще му бъде. Има положение до което човек трябва да дойде с ума, сърцето и волята си, да бъде готов да служи с любов. Тогава всичко каквото пожелае - става.

Смоковницата

Има идеи безплодни. Даде шума, но плод не дава. Има идеи благодатни. Те са като плодните дръвчета. При тях винаги ще намериш плод и ще си хапнеш.

Съвременната Астрология

Съвременната Астрология, това са сухи кости. Те трябва да се облекат в плът и да им се вдъхне живот, т.е. разбиране трябва. Астрологията както и всичките науки, трябва да се изградят с оглед живота на Цялото. Единство има в живота. Което става с големия живот, става и в малкия живот. Живот за Цялото го нарича Учителят. Живей за Бога и каквото правиш, прави го заради Него.

Учителят пее и свири. Ние знаем, че във всички бури на живота -победата е наша. Нас нищо не може да ни победи, защото Истината е с нас. Ние не се борим и не се страхуваме, смело вървим напред в първите редове.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ