НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. „Иде новата култура, новото човечество, новия човек ... “: магнетофонен запис.

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2. „ИДЕ НОВАТА КУЛТУРА,

НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО, НОВИЯ ЧОВЕК...

магнетофонен запис


„Моят възлюблен,

От деня в който срещнах моя Бог, блаженството на нашата Любов не престава! Аз не затварям очите си, не запушвам ушите си, не измъчвам телото си. Гледам с широко отворени очи, усмихвам се и съзерцавам красотата Му. Аз шепна Неговото име. Всичко, което виждам ми говори за Него! Всичките ми дела са служение, което въздигам към моя Бог! Зората и здрача за мен са едно и също нещо. За мен нема противоположности. Където и да ида, аз се движа с Него. Всичко, което изпълнявам, е Негова служба. Когато лягам да спя, коленича в краката Му. Той е Едничкия от Който се възхищават моите очи! Аз не познавам другиго. Устата ми вече не произнасят неблагочестиви думи. Денем и нощем те пеят хвалебствия за Него. Изправен или седнал, аз не мога да Го забравя, защото ритъма на Неговата песен звучи в ушите ми. Сърцето ми е обхванато от буйна радост! Открил съм всичките тайни, скрити в душата Ми. Аз съм потопен в чудно, неизмеримо блаженство, което надминава всяка радост и скръб.”

ОКОВАНИЯТ АНГЕЛ


„Познаваш ли Духа, който сега вее, Духа, който Учителят донесе, Духа, който ръководи човешката дейност във всички области, обединява човеците от далечни страни, от далечни времена и култури? Иде новата култура, новото човечество, новия човек. Учителят е дал образи, запалил е свещения огън, неугасимия, вечен огън.”

„Божествените моменти на живота са моменти на Вечния живот. Те никога не се губят.”

„Днес човек изучава повече материалната страна на Битието, изучава космичните ..... Едно Велико Свято име се произнася навред в

природата, Него шепнат великите гори, тревите, цветята, потоците. Това е великото хваление, великия химн на безсловесните. Него слави малката чучулига в небето!”

„Хората, които Божия Дух ръководи, си приличат, независимо от това кога са живели и къде са живели. В техния път има подобие. Те са братя, те са ученици на Великото Бяло Братство.”

„Мъчнотиите, трудните условия са необходими, за да узреят човешките мисли и чувства, да уякне неговата воля. Определено е колко време ще остане човек в трудните условия, защото условията се дават от Великия Разумен свят. А мъдростта седи в това да бъдем там, където е Господ. Художественото творчество, трябва да бъде призив към съвършенство. „Моята родина е там, където се носят най-прекрасните облаци”, казва Жул Ренар. Този човек е близо до Царството Божие. Онези, които градят днес Вавилонската кула, почнаха вече да говорят на различни езици. Явно е: И тя ще остане недовършена. Такава е участта на всички човешки творения.”

„Аз съм тук, за да славя Господа, за да върша Неговата воля. Божествените моменти на живота, са моменти на Вечния Живот. Те никога не се губят.”

„Някога религиозните хора се изповядваха и разкайваха. Днес, при новата религия на атеизма, те същото правят. Религията на атеизма се оформява като най-обикновен религиозен култ и то езически, с много богове. Когато хората не са дорасли до нещо, макар и под ново наименование, те се връщат към старото. Христовото Учение е Учение за Синовете Божии -най-високото Учение.”

„Да гониш човека, да го унижаваш и обезличаваш, това е гонение против Бога. Бог живее в човека. Човек е личност, поради това, че Бог живее в него. Не е ли Бог в него, нема личност. Да отстъпиш от Бога, да се кланяш на бесове - какъв напредък е това? Глас на Едного, който вика в пустинята. Прави правете Господните пътеки. Бог е, Който разрешава в нас всички въпроси, всички мъчнотии.”

„Силата на едно явление не се определя от обема и масата му, а от Истината в него, от неговата чистота. Понякога виждаме огромни, масови явления, шумни и пищни, а съдържание никакво.”

„Бог много пъти те е посещавал. В най-хубавите моменти на живота ти Бог присъства. Силата на мисълта, хубавото чувство, добре извършената работа, показва, че Бог те е посетил. Това е Христовото Учение, това е Учението на Синовете Божий - най-високото Учение.”

„Всемирното Бяло Братство има един принцип - Любов към Бога. Не виждате ли непреривността на живота, не чувствате ли неговата цялостност и неделимост? Не виждате ли, че живота е вечен и непреривен? Вечно движение, вечни промени - красотата е в тях. Промените разказват за вечния живот, който имаме, и на който принадлежим. Чудна е Истината в която пребъдваме!”

„Научете се да виждате през завесите на времето във Вечността. Научете се да виждате в далечните пространства, в Безкрая, научете се през множеството на формите да виждате единството. Това е освобождение от привидната действителност.”

„Разказите на Чехова, каква свенлива нежна обич към страдащите! Чехов е от малкото благословени писател и до които Любовта се е докоснала. Съвършен художник с фина, благородна линия и умерен, спокоен тон. Прочетете разказите „Ванюша” или „Лещица”, или други от неговите разкази. Хората отрекоха, отстъпиха от Бога, а се поклониха на бесовете. Каква придобивка е това? Безумието на Каина и днес съществува. И днес има хора, готови да убиват брата си. И други хора, в други епохи са живели с илюзията, че ще завладеят Земята. Какви ли не заговори не е имало сред човека! Но Господ винаги го е извеждал с крепка ръка. Творчеството говори за Божието присъствие. Където Бог присъства, има творчество, сила и красота. Бог движи ръката на художника, вдъхновява музиканта, поета и скулптура, Бог изпълва сърцето на майката с любов, и й дава сили да се жертва. Бог е, Който работи в нас, затова е казано: „Изправете пътищата Господни. Прави правете и Неговите пътеки.” Помни и не забравяй завета на Учителя: „Любов към Бога, Любов към Бога, Любов към Бога.” Това е всичко.

„Който унижава човека, Бога унижава. Който оскърбява човека, Бога оскърбява. Какво очакваш от такъв човек? Христос казва: „Отец ми работи, и аз работя.” Бог разрешава всички задачи в нас. Всички сърца, в които гори огъня на любовта, всички майки, бащи, братя, сестри, приятели, любими, всички те са клетки на великото сърце. Неговият вечен и свят огън гори в тях. Пред Него застава със смирение и благоговение, където и да Го срещнат. Това е новата религия, вечната религия на Любовта, която изповядваме.”

„Казвам на тези, които искат да ме прослушват: „Не си правете труд. Аз съм член на Бялото Братство, на онова Всемирно общество, което работи за братство и мир между човеците, народите, религиите, класите. То примирява всички в името на Любовта. Затова е Братство. Следователно аз съм на ясна и сигурна позиция.”

„Научи се да вижда през завесите на времето през Вечността, научи се да виждаш дълбините на пространството в Безкрая, научи се през множеството на формите да виждаш единството. Това е освобождение от привидната действителност.”

„Орелът беше хвърлен в затвора от септември 1958 г., до края на 1962 г. През всичкото време е работил, и се е държал като ученик на Учителя!”

„Бесовете са, които тласкат хората към войни! Те и днес искат да хвърлят човечеството в една унищожителна война!”

„Сегашната класова борба намира своята аналогия в реформацията и религиозните борби през 16-ия век. 30-годишната война, тогава на религиозна основа, сега на класова. Това е борба. Как ще завърши тя, какви резултати ще даде? Двете системи, които стоят една срещу друга днес, съответстват на двете религиозни течения тогава - католицизъма и протестантизма. Същия фанатизъм, същите израждания на борбата. От идейна, тя скоро стана борба за власт. Днес мащабът е световен, много по-голям, обаче силите са все същите, и героите са същите. Само имената са променени, но това не е същественото. Това е съвременната реформация. Необходимо е да се създаде нова обстановка. Как ще се разреши тогава борбата, 30-годишната война тогава? Останаха да съжителствуват двете системи. Мирно съвместно съществувание - това е възможно и днес. Въпроса е да се разреши без война.”

„Сега са времена на изпитания. Човек се подлага на изпит, които ще устоят, които ще издържат. Едни се опитват в страданията, други в благата. Човечеството минава през изпит. Подбират се служители и работници за Царството Божие. Всичко става днес заради Царството Божие. То иде вече.”

„Догми, догми, догми навсякъде. Догми в религиите, догми в живота - те са спънка. Живота рано или късно ще ги разруши. Оставете плевелите до деня на жътвата. Търсете Божественото във всяко явление, с него се занимавайте, то е зърното. Не се занимавайте с плевелите и не искайте да ги изкорените. Ще дойде време да се отдели злото от доброто. Това е закон за работа в Бялото Братство. Всяко същество е свързано с Бога с тънка, невидима нишка. Христос казва: „Аз имам храна, която не знаете.” Ако имаш само външен живот, могат да ти го отнемат - ти си уязвим. Но ако имаш вътрешния живот, никой не може да ти го отнеме. Вътрешния живот, живота с Бога - в него е свободата.”

„Псалмопевецът казва: „Да живея в Домът Господен през всичките дни на живота си.” Където и да се намираш, при каквито условия, това е пътя на ученика - нашия път, нашата сила. Като отстъпи от вярата в Бога, съвременния човек си издигна други култ - на много Богове, и сега не знае на кои по-напред да се кланя. Да, това е падение, това е робство, това е езичеството.”

„Сократ, който цял живот търси Доброто и Истината е бил обвинен, че развращава младежта, и не зачита законите, и в презрение към Боговете. Всяка радост, всяко щастие се изкупува със страдание на любящите. Такъв е закона. Страданията са здрав материал. Той се туря в основата на всяка величествена сграда. Мъчениците, страданието се превръща в радост, щастие, блаженство.”

„Господи, където ме изпратиш да работя, ще отида. Да бъде Твоята Воля. Във всеки човек, бил той и най-малкия, гори Божествения огън. Идва момент, и той се разпалва, и той жадува да се пожертва. Фактите са сухи кости. Пророкът ги облича в плът и кръв, вдъхва им душа, призовава Духа. „Добре ми стана, че се огорчих. Добре ми стана, че страдам.” Колкото по-големи са страданията, толкова лъчезарна е малката радост вътре. Споени в едно цяло, един дух, една мисъл, един живот лъчезарен и топъл, това е Бялото Братство - вечното, основано на канара. Домът Господен ще устои на всичките бури и порои.”

„Изкуството облагородява човека, науката, човешката мисъл -също. Това са мирните фактори за повдигане на човека.”

„Тъй да възлюбиш живота на Царството Божие, тъй да се приобщиш към него, че да бъдеш едно с него. Това е Живот вечен. Да пребъдваш в света на Любовта значи всички онези, които ни любят. Бог на Живите.”

„Колкото и да е отрицателна средата в която се ражда човек, човека на Любовта, той мисли, той твори, той е избрания съсъд. Който вижда това в днешната епоха, той вижда, прозира. За другите е чист. Външните условия, каквито и да са те - не са пречка. За раждането на новия човек, за него говори Учителят.”

„Използвай времето, за да укрепиш връзката си с Бога. От човеци милост не очаквай. Но Господ държи живота ни в ръцете Си. Учението на Бялото Братство е определено да възроди славянството, а не студения скептицизъм на Запада, от който направиха религия, защото в Учението на Бялото Братство има слънце, има радост, има простор, има топлота. Човек за това жадува. Чисти съсъди трябват. Малко свободни хора има днес. „Ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни.” След това, което се случи с Братството, има ли значение личната ви участ? Ако Господ е с тебе, ти не си затворник.”

„Природата е допуснала страданията, за да предпази човека от най-опасната болест - вкореняването на сърцето.”

„Срещнах от типът на стария затворник - стоик, лежал много години, посетил много затвори, живял и надживял всички мъки. Прилича на онази лоза, която е превъзмогнала филоксерата, и не боледува повече от нея. Нищо не може да го смути. Той е изживял всички унижения, на които може да бъде подложен човек без права, изпил е много горчиви чаши, улегнал е като камък, покрит с мъх. Всички превратности на живота посреща с примирение и стоицизъм. Към живота в затворите се е приспособил както полипа към своя камък. Създал си е свои навици. Малки, оскъдни удобства, трогателно скромни, богатството на сиромаха. Движи се със сигурност, достойнство и авторитет. В килията е като старей, и може да ти даде сведение и съвети за всичко, упътвание по всички въпрос, свързани с живота в затвора. Ползува се с уважение, и заслужено. Има широки познанства, навсякъде среща приятели с които е лежал. Те са като голямо семейство в скитничество - срещат се и се разделят. Срещите им са сърдечни, братски. Споделят преживяното, осведомяват се за познати и приятели, и се разделят все така примирени с всичко. Като ги е турила в тела, природата е затворила някои духове, които инак са опасни.”

„А сега ни остава живота на Царството Божие. Това е всичко, това е най-важното. Господ не ни е лишил от Своята милост, и тъй като съм затворник, свободен съм. Голяма е утехата на мисълта и чувството. Какъв велик и необятен свят е той! Мисълта и чувството, това са съсъди, пълни с драгоценно миро. „Ще ме призове и ще го послушам. С него ще Съм, когато е в скръб.” Колко хубаво е казал това поетът, псалмопевец. А сега ни остава живота на Царството Божие. Това е всичко, това е най-важното. Господ не ни е лишил от Своята милост. И тъй като съм затворник, свободен съм. Голяма е утехата на мисълта и чувството. Какъв велик и необятен свят!”

„Удивително, с каква нежност се грижат убийците за птичките! Убивал хора, а над птичките трепери! На какви нежни чувства са способни! Тези хора не могат да гледат страдания, и сами те не могат да издържат на страдания. Света на Любовта, това са всички в които Бог живее. Това е Великото Братство. Да влезе човек в този свят, това е най-важната работа, това е Мирът.”

„Колкото по-голяма е жертвата, толкова по-голямо е благословението. През огъня на страданията се минава, за да се придобие вечното благо. Колко хубав е света на Любовта! Над него нема власт нито времето, нито пространството, нито смъртта. Това е Живот Вечен.”

„Личността ще се стопи в големия живот - живота на Любовта. Ние принадлежим към голямото семейство на онези, които живеят в Любовта. Телото може да бъде ограничено, дотолкова е властта на Княза на този свят. Но Духът е свободен.”

„Къде живее човек, къде обитава неговата мисъл, от кои извори пие неговото сърце, какво вижда човек с очите си, със сърцето си, с душата си? С кои светове е свързан? Към кое семейство принадлежи? Родството на Духа не може да бъде оковано във веригите на времето и пространството. Те стават за него условия, не затвор. Гледайте във Вечността, и Мир имайте. За Любовта, за мисълта нема ограда.”

„Божият Дух изпълва всичко. Времето е изпълнено с живот и пространството е изпълнено с живот. Ние принадлежим на живота на Царството Божие. Ходете като Синове Божий, радвайте се и благодарете за всичко. Всички, които любят Бога са едно тяло и един дух, където и да са, каквото име и да носят. Това е великото семейство на Любовта, това е великото Всемирно Бяло Братство.”

„Който се е примирил със смъртта, готов е да посрещне всяко страдание. Поддържайте връзката с Вечния Живот. Това е истинската работа на ученика. Времето е наситено с живот, светлина и топлота. Времето и пространството се сгъстяват и прибират, и пак се разгъват, и пак се прибират. При това сложно движение миналото застава пред нас като едно ново бъдеще. Това е многоизмерно движение, непонятно за хората. „А кои са тези с белите дрехи?” - Те идат от голямата скръб. Откровението на Йоана. Силен съм, защото Господ е с мене.”

„Не става въпрос за вярвания, нека хората си вярват в каквото искат, а става живот, който е опитан, и когото познаваме. В него пребъдваме. Онези, които ни любят, и които любим, и те са в него. На него принадлежим и ние. За какво има да се безпокоим? Малкият живот ще се върне в големия живот. Не принадлежим ли ние на великия живот, който е живот на Учителя? От какво има да се страхуваме? Внимавай, бъди винаги готов да изпълниш Божията воля. За това никой не може да ти бъде пречка. При всички условия ти можеш да доловиш и изпълниш Божията воля.”

„Да мислим за тези, които обичаме, и които ни обичат-това е щастие. Света на Любовта е необятен, безграничен, вечен. Личният ни живот не е толкова важен. Господ е устройвал живота ни досега, ще го устройва и занапред. Не се безпокой. Важен е живота на Братството, Великия живот. Живота тук и отвъд е един живот. Нека ликува душата ти, и песни да пее сърцето ти, защото те удостои Господ да Му послужиш. Заради Бога моего, и живота ми да поиска, с радост ще го дам. Нека ликува душата ти, и песни да пее сърцето ти, защото те удостои Господ да Му послужиш. Заради Бога моего. И живота ми да поиска, с радост ще го дам.”

„Божественото Учение седи в знанието за Царството Божие. Може ли някой да увреди Божественото Учение? Великият живот на Царството Божие го подкрепя. По хиляди начини може да се изрази, в хиляди форми - и чрез Слово, и чрез музика, и чрез движение, и чрез работа. Където и да се изяви, то има силата да извиква живота на Царството Божие.”

„Сила и Живот - Божественото Учение има магическа сила над душите, които са свързани с живота на Царството Божие. Те го очакват, те го обичат, за него те жадуват.

Нашето обширно Царство - то принадлежи на Божието Царство.”

[11 юни 1959 г., 2 часа и 30 минути следобед - извърши се операцията над мене.]

„Всяко движение, което те свързва с центъра на живота носи благословение, живот, светлина, радост. Движение, което не те свързва с центъра на живота е механическо, мъртво движение. Света на безлюбието се бори със света на любовта. Какво ще направи? Нищо не може да направи. Движението трябва да произтича от живота. Движенията трябва да бъдат свързани с неговия смисъл, с неговия източник. Наложени като външно задължение, те са механически, мъртви движения. Това по повод на измислените гимнастики от лекаря."

„Живота на Царството Божие, трябва да пулсира във всяка проява на малкия живот. Малкия живот да бъде в съгласие с големия. Има един велик Божествен план, богат, неизразимо красив, него гледаме, него търсим, него обичаме. Той е всичко. Това е Братството.”

„Кой може да тури преграда на живота на сърцето, или окови на мисълта? Кой може да затвори душата, и да тури под ключ Духа? Господ ни е дал свобода, която никой не може да ни отнеме. Поддържай връзката си с Божествения живот по всички пътища, които Бог ти е оставил. Това е най-важното. Гледам облаците и синьото небе, далечните планини, белите върхове на Рила, Мусалла. И те принадлежат на нашето обширно Царство - Царството Божие. Понякога е радостно човек да страда. Зависи за какво страда. Ние предстоим пред Бога - чист и свят. В какво ни обвиняват хората, това нема значение. Вярата в Бога, и живота в Бога са неделими. Това е живот на благия Божи Дух. Това не са вярвания. В тях седи Божественото Учение.”

„Братството е живот, живот на Царството Божие. Всички, които приемат този живот, които го изучават, които го търсят и които го обичат, образуват Братството. Това е Братството през всички времена, и във всички народи. Един велик живот във всички светове - видим и невидим. Живот в който действа Бог на Любовта, Бог на Мъдростта и Бог на Истината. Братството не е вярване, не е догма, не е секта. Братството е живот на Царството Божие. Това е живота на Учителя. Братството е едно велико семейство. Всичко принадлежи на Братството не по силата на външни закони, а по силата на вътрешния закон. Всички блага, всички условия идат по силата на велики Божий закони. Не се безпокой, всичко е на разположение на Братството, т.е. на живота на Царството Божие. Той не може да бъде ограничен от никого, не може да бъде възпрепятстван от никого. Той е вечен, непреривен. Той взема все нови и нови форми. Неговата красота и сила растат. Словото е живо. Нема догми, нема мъртви форми. Живота на Братството е едно велико тайнство, посвещение в живота на Царството Божие. Опитали сме го и го познаваме.”

„Мнозина са се безпокоили в миналото, мнозина са се борили и сега се борят с живота на Царството Божие. От тях са останали само мъртви кости. Нашето обширно Царство в планините, в което Учителят ни въведе, сега е залято от лъчите на Слънцето - върховете сияят, изворите пеят, потоците текат. Всичко е изпълнено с живот и одухотворено. Сега ние като че сме навсякъде едновременно. Това е наш живот. Нали те са живота на Любовта, живот Вечен, Безграничен, живот на благия Божи Дух. Всичко, което обхваща любовта е изпълнено с живот. В света на Любовта всичко е живо - и камъните, и изворите и облаците и върховете. Всичко е Духът на живота.”

„Не отпадайте духом. Ние седим тука с висок Дух и голяма любов, защото знаем за какво стоим.”

„Невидимият свят се намесва постоянно в нашия живот чрез видимия свят. Формите на Любовта са съвършени, хармонични, прекрасни. Те имат идеална координация, съчетават се в съвършено единство. Света на Любовта е свят на единство.”

„Математиката е наука за формите на Любовта. Тя им дава съвършен израз. Строги и съвършени са формите на Любовта, затова са вечни.”

„Силни, не чрез силата на Любовта. Силни, не чрез силата, а чрез Истината. Истината е толкова велика, че пред нейното лице и суеверията и науката имат еднаква стойност.”

„Пред нас седи голямата задача, която Учителят ни остави, а не грижата за личното ни съществувание. То не е същественото. По цялата

Земя, сред всички народи живеят човеците от Великото семейство на Любовта. От най-дълбока древност досега те живеят в едно велико Братство.”

„Пълнота, красота, свобода, чистота, светла радост и топлота - това е живота на Братството. Те са творци във всички области. Творчеството е хваление на Бога.”

„В страданията има музика. В Братството ние намираме онези, които любим, и които ни любят. Братството е святото семейство. Царството Божие е живот, Братството е живот. „Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.” Истинската работа никога не се прекъсва. Тя е свещено служение.”

„Господи, ние принадлежим наТвояживот-един вечен, безграничен. Словото и молитвите и песните, живота, който Учителя ни разкри стъпка по стъпка.”

„И това е Живот Вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.”

„Фанфарите ще преминат, ще остане Мира. Господ ще даде условия за Делото Си. Сега познах великия живот на Любовта.”

„Зидете се на дом духовен.” Пазете живота на Братството, всяка искричка, всяка малка проява на братски живот, който Учителят ни завеща, защото това е Неговия живот.”

„Земята не може да бъде завладяна от никоя сила, защото тя принадлежи на великия Божествен принцип на Любовта.”

„Сега ние минаваме като през смъртта. Един ден ще чуем думите: „Лазаре, излез от гроба.” Когато те опаше голямата змия, смалявай се. Изчезвай се за личния, живот, раждай се за Великия живот. Във Великия живот можеш да бъдеш едновременно на много места. Ние познаваме силите, които действат не по етикетите, които носят. Ние познаваме тяхното естество. Както и да се предрешат, няма да ни заблудят.”

„Пред нас седи голямата задача, която Учителят ни остави, а не грижата за личното ни съществувание. То не е съществено.”

„След всяка криза иде възраждане. Сега разбирам силата на мисълта и силата на любовта. Те имат власт да сплотят, да обединят човешките души. Те са здрава, Божествена връзка.”

„Поддържай непрекъсната връзка. Това е най-важната работа. Бог ще опази Делото Си, ще даде условия за работа. Със всяка дума, която Той ни е казал, ние се приобщаваме към Неговия живот. В този живот са всички, които любим, и които ни любят. Така ние сме отново около него. Пътят, който с Него е отворен. Мисълта ни лети и сърцето ни пее. Всяка молитва, всяка песен, всяка мисъл, те ни водят към Него. В това е щастието, че принадлежим на Него. Виж щастието - нашето щастие почива на здрава основа. „Господи Боже мой, обичний ми Учителю, благодаря Ти за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.”

„Сега повече от всякога и най-малките неща, на които Той ни е учил, стават за нас святи.”

„О, Господи, да бъде Твоята воля за нас. Където и да ме изпратиш на работа, в който и Ад, и в което място, при каквито условия, казвам: „Ето ме Господи.” Аз зная, че Ти Си винаги с мене.”

„Сега има да се извърши една голяма работа за Делото! Затова Учителя допусна тези условия, които сега имаме. Една голяма съсредоточена работа се иска от учениците. Тя изисква мисъл, воля, сила. Молитвата изразява това: „Господ ще даде свобода и простор за Делото Си. Ще даде условия да довършим работата си.”

Обични брат Боян, Ние стоим тук с висок дух и голяма Любов, защото знаем за какво сме тука. Предай моя поздрав на всички приятели! Да бъдат силни, единни, сплотени, непоколебими за делото на Учителя!

Тук се умира не веднъж, много пъти се умира. Който е минал през смъртта, страх нема. Нека Любовта да ти бъде водач и Мъдростта съветник. Те да ти разкриват света, те да те учат. „Господи, научи ме на живота на Твоето царство.” Човек пак може да намери изгубения рай. Всяка молитва, всяка формула, всяка песен, която Учителят ни е дал, е свещена. Те ни приобщават към Неговия живот. Пазете живота на Братството и в най-малките му прояви. Това е светиня Господу.”

„Възпитанието трябва да почива върху един мироглед. Възпитанието значи изграждане на цялостен мироглед. Без това не може да има възпитание. Сегашните условия ни са дадени, за да се подготвим за работата, която ни предстои. Господ ще даде условия за Делото Си. Словото е приготвено за бъдещото човечество. Спасението на човечеството е в Учението за Любовта.”

„Механизацията огрубява човека. И все пак, всред този гръм и трясък ще се роди човека на Любовта - новия човек. Той иде. Живота на нашето обширно Царство е непреривен. Изворите бликат, потоците текат, върховете се издигат в пространството, горите и обширните родини трептят, цветята цъфтят. Светлината прониква всичко. Всичко диша, всичко е изпълнено с живот. Той се излъчва в пространството като велика хармония, като велик хорал. Песента на безсловесните е хваление на Вечния. Всяко дихание да хвали Господа.”

„Сега, когато нямаме възможност да посещаваме нашите любими места, ние сме навсякъде едновременно. Живеем, дишаме, мислим, чувствуваме. Ние сме душата и Духа на това обширно Царство. Да, само Любовта отваря дверите на този свят. Даровете на Любовта, това е езика на Любовта. Какво ни говори тя чрез един плод, чрез един цвят, чрез житното зърно, чрез един поглед, чрез една усмивка, чрез една дума, която иде от сърцето? Чуден е света на Любовта! Какви форми и багри, аромати, сладости! Каква сила и красота! Необозримо богатство! Светлината е език на Любовта. Словото е език на Любовта, говор на Вечния. Изучавай и прилагай, изучавай и живей. Това е Школата на Учителя.”

„Според вековните традиции на Бялото Братство Младенецът не се роди в палати, а пак в пещерата, в „обора” - в нашия скромен народ. И беше положен в „яслите” - нашето скромно Братство. То беше пелените на Младенеца. Имаше големи народи, горди със своята култура, богати и силни. Бялото Братство избра малкия, изстрадал народ. Той ще опази Словото. Какъв скромен вид даде Учителя на Братството! - Нито блясък, нито богатство, нито слава, нито почести. Напротив! То беше осмивано и хулено. И все пак извърши работата си - прие Словото, и ще го опази при всички условия.”

„Да се освети Твоето Име.” Приобщавай се към Божествения живот на Учителя със свещен трепет, тъй както ни е учил Той. Благодари, когато седиш пред храната, когато ставаш. Благодари, когато посрещаш Слънцето. Винаги благодари!”

„Една идея може да се въплъти в един човек, след това преминава в друг. А след това обхваща много. Идеите живеят вечно. Телата са временни. Бог се изявява по хиляди начини. Живота ти да бъде хваление на Господа. Любов към Бога - това е всичко.”

„Всяка идея, за да се реализира, необходими са мъчениците. Те са вътрешната сила, вътрешния огън. Добротата седи над всяко знание. Да се погрижиш за едно цветенце, за едно животно - да го помилваш, да го сгрееш със сърцето си. Това струва повече от всяко знание.”

„Към комунистите: Вий се покланяте на жестоката сила, а милостта ненавиждате. Че как нема да ни гоните тогава?”

„Всяка идея, за да се реализира, необходими са мъчениците. Те са вътрешната сила, вътрешния огън.”

„Учениците работят със силата на душата - Вярата, и със силата на ума - Мисълта, и със силата на сърцето - Любовта. Това са силите, с които учениците работят. Необходима е тази работа. Това са трептения, лъчи. Те изпълнят пространството. Това е фина материя, необходима, за да се образуват телата на новото човечество.”

„Едно любящо сърце е огнище. То изпълва, изпраща в пространството топлота. Неговите лъчи достигат определените сърца. Това е веригата на Любовта. Мисълта придружава Любовта. Ума е спътник на сърцето, но сърцето води, то е водача. Какво напрежение на силите на душата, и на силите на Духа!”

„Да бъде благословен Господ, че ни е призовал на свещена работа.”

„Работи в мълчание. Работи както Учителят работи. Работи с Него. Всички ученици стоят с Учителя. Сега е време за работа, сега е времето на учениците.”

„Страданието е спойка, огнена спойка между душите, и радостта е друга спойка. Тъй се създават вечните връзки. Над тях нема власт нито времето, нито пространството. Любовта никога не отпада. Трябва да се мине през големи страдания, за да намери човек най-съвършеното -„Многоценният бисер”.

„Бялото Братство владее умовете и сърцата на човеците. Помисли си: всеки момент нашето обширно Царство е изпълнено с живот, то диша. Духът и душата не живеят там. „Сърце чисто като кристал. Ум светъл като Слънцето. Душа обширна като Вселената, Дух мощен като Бога, и едно с Бога”.

„Във вечното настояще, в което душата и Духа живеят, тук и отвъд, са едно и също нещо. Времето и пространството са само проекции на Вечността и безпределността на екрана на едно съзнание. Учителят живее в Словото Си, в живота, който ни предаде. Следователно Той е навсякъде. Той е всякога.”

„Бялото Братство не създава големи организации. В тях се крие голяма опасност и съблазън.”

„Изкушението: „И постави Го на планина висока, и показа Му всичките Царства земни, и техните богатства, и Му каза: „Всичко това ще Ти дам, ако ми се поклониш.” Христос му отговори: „На Господа Бога твоего ще се поклониш, и на него ще послужиш.” Превеждам: Онези, които са приели власт и богатство от него, и му са се поклонили, са станали като него. Това значи да му се поклониш - да приемеш да бъдеш като него.

Повече хора приемат даровете му. Тръгват по този път. Христос е другия път. „Да се поклониш на Господа Бога моего.” Т.е. да бъдеш като Бога. Тогава човек има всичко не чрез силата, а чрез Любовта. Това е пътя на Синовете Божий.”

„Душа обширна като Вселената” - като вечните звезди. Чрез нея човек се свързва с душите на другите хора. Един велик свят. Блажени страдащите. След страданията идва възраждането.”

„В Божествения план е строго определена работата, която една сила има да извърши, кога да встъпи в действие и колко време да действа - нито по-рано, нито по-късно. Всяка сила има свое време на действие. Никой не може да й отнеме това право. Законът е такъв: В Божиите решения обратни действия нема. Има време за всяко нещо. Изчаквайте времето.”

„Един ангел може да вземе мъжка или женска форма, но пол нема.”

„Борбата за Правда и Истина се разгъва през всички епохи по цялата Земя от най-дълбока древност до днес. Безброй жертви са дадени, безброй мъченици са положили живота си. Насилието е все едно и също, каквото име и да носи, какъвто образ и да вземе. С какви средства се е борил човек, слаб и безпомощен, докато най-после се пробуди неговия ум, неговите сили, неговата вяра, докато придобие знание и разбиране. Сега настъпва една велика епоха, в която почва да действа силата на Любовта.

Тя ще преобрази човека. И за измъченото човечество ще дойде Царството Божие.”

„Класовата борба е частен случай от проблема за собствеността. Това е голям духовен проблем. От това докъде е достигнал човек в неговото разрешение, показва доколко е израснал. Индивидуализма и колективизма са само етапи в разрешаване на този основен проблем. Въпроса за собствеността не е икономически, той е духовен. Човек трябва да мине през областта на собствеността. Това е предвидено в неговия път.”

„Свободата и Правдата са идеал на човешката душа. Но колко има да расте човек, докато дойде до тях! Това са вечни подтици. През колко очарования и разочарования ще мине човек, колко представи ще се изградят и разрушат! Страданията и жертвите не отиват напразно. Те подпомагат това растене. В Молитвата е казано: „Благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия Дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум.”

„Различни идеи са обединявали човеците през вековете - племенни, национални, расови, религиозни, династически, съсловни, класови. Различията са били временни, частични. Това са вторични процеси. Те подготвят човека за великото единство, за великото цяло на Единния Бог. Най-съвършен израз на тази идея даде Христос. Той даде образа на Божия Син."

„Какъв свят, какви сили бушуват тука, какви стихии! И все пак, тези хора, които свързва общото нещастие са способни на такава деликатна обхода, внимание и съчувствие към тези, които страдат или са в нужда. В тази постъпка блещука Божествената искра. Не класовото съзнание, а Божествената искра в човека го повдига - доброто сърце. Божественото Учение внася доброта в сърцето, светлина в ума, сила във волята. То е, което повдига човека. Вечна е Истината и Правдата. В света ние сме виждали да шества лъжата и неправдата през разните епохи, в разни костюми - мними и замними като Карнавал. Под тях нищо не остава. Вечна е само Истината и Правдата. На тях ще служим всякога. Във великата разумна природа нещата не носят етикети, нямат надписи. Човек трябва да ги познава по тяхното естество. Това знание иде отвътре.”

„За обикновеното съзнание формата е най-съществената. Нея то чувства най-силно, нея счита за единствената реалност. За духовното съзнание съдържанието е най-същественото - идеите, мислите, чувствата. Съдържанието е над формата. То е съществено. В своето растене, човек постепенно надживява формите и влиза във великия, реален свят на душата.”

„Сега чувствам и разбирам силата на Великото Братство в Любовта, Мъдростта, в Истината, в Правдата, в Доброто. Великото Братство на Синовете Божии - Вечно и безгранично. Павел казва: „Зидете се на Дом духовен и на свещенство свято.” Владетелите през всички времена си приличат. Само мъдрецът като има власт и сила и богатство, може да бъде справедлив, истинолюбив, добър. Обикновените хора се опиват от властта и богатството като от силно вино, и не знаят какво правят. В Любовта раздяла нема. Ние служим на принципи, които са<всемирни. Диалектика, значи дуализъм - борба. Човек като мине през големите страдания, временните чувства отпадат, остават само вечните. Те сияят като звездите на небесния свод. С тях човек може да мине и през смъртта. Страданията са огън, те пречистват. Вечния Живот устоява на всичко. За вечния живот на душата затвори няма.”

„Ние живеем в нашето обширно Царство не само по пространство, но и по идеи, мисли и чувства. Учителят ни въведе в Царството Божие.”

„Сега се полага физическата основа на Новата култура, създават се външните й форми. Затова и тази шумна деятелност - спорт, физкултура, техника, икономика, производство. Сега там се работи, но същевременно трябва да се подготви и съдържанието, което ще се влее в тези форми. И там се работи, само че без шум, без трясък.”

„На нашите държавници ние казахме почти всичко, каквото може да им се каже за Бялото Братство. Жалко, те немат уши да слушат. Пак се повтаря древната трагедия. И днес големите братя продадоха малкия брат на египетските търговци, както синовете на Якова.”

„Господи, и тук като съм, аз съм щастлив, че Твоя живот се изявява в пълнота навсякъде във Всемира в безброй форми, в красота необозрима.”

„Някой казва „загубено време”. Загубено време има за глупавите хора. Ученикът използва винаги времето добре. Където и да бъда, аз всякога мисля за тебе.”

„Отдавна не сме се виждали лице с лице с времето. Сега се гледаме спокойно в очите - приятелски. Ние сме стари познайници. И двама идем от вечността. Ние добре се разбираме.”

„Когато Божия Дух посети някое място, Той го осветява със своето присъствие. То става свято място. Това присъствие се запазва дълго време. Тук човек може да направи връзка с Бога. Докато пази тези места чисти, това присъствие ще се запази. Наруши ли се чистотата, присъствието се вдига, оттегля се. Пази свято и думите с които правиш връзката, и движенията, и всичко, което Учителят ни е дал, за да поддържаме тази връзка с Него. Изгуби ли човек връзката, това е най-голямото нещастие.”

„Както зачитаме и пазим Божествения ред и порядък, тъй пазим и човешкия, стига той да не противоречи на Божествения. Ученикът може да мине през всички положения. Където и да бъде, той е ученик. А Любовта устоява на всички условия.”

„Изпитанията ще пречистят и укрепят Братството.”

„Казвам на комунистите: Историческата необходимост, която е извикала вас, е извикала и нас към съществувание. Ако и да сме малки, ние сме сила на живота. Никой не може да ни отстрани, и ние ще извършим работата за която сме призовани. Но виждаме, и днес големите

братя продадоха малкия си брат, както някога синовете на Якова продадоха Йосифа на египетските търговци. Но когато настане големия глад, те ще дойдат при него за жито. Малкият брат ще ги посрещне, и ще им даде. Такъв е закона. Всяка сила ще извърши своята работа, и на всяка сила Великия Разумен свят ще даде време и условия да свърши работата си. „Не се противи на злото.” „Люби враговете си.” Това са закони за учениците, които виждат и разбират. Във великия Божествен план всяка сила е на местото си. Тя служи на този план, и заради него ти ще я цениш и търпиш. В края всички ще изпълнят Неговата воля.”

„Слънцето огрява високите върхове, ароматни ветрове се носят над горните поляни, в горите дърветата се разлистват, изворите, потоците бързат в своя път. Нашето обширно царство е преизпълнено с живот. Божията мисъл иде отвсякъде, от всеки цветец, от всеки извор, от всяко камъче. Ние сме живот на нашето обширно Царство. Ние сме навсякъде, ние сме всякога - тук. Бог мой. Неизповедими са пътищата на Любовта. Онези, които живеят във Вечността, излизат от човешките затвори когато поискат.”

„Който иска да унищожи врага си, непременно ще стане като него, т.е. ще бъде натоварен да изпълнява неговата служба.”

„Като дойдеш до същественото в живота, виждаш, че никой не може да те лиши от него. Него като имаш, ти си свободен. Во веки веков ще пребъдваме в Божия живот. Възлюбили сме го, познали сме го. Неговата красота ни е пленила.”

„Цветята имат израз както човешкото лице. Какви майстори са работили върху тях! И понеже те с обич са работили, и ние ги обичаме. Любовта обединява. Велико единство има в Любовта. Всички органически форми, които Любовта е създала, ние ги обичаме.”

„Тъй както изкуството да боравиш с багрите изисква много работа и много усилия, за да го овладееш да имаш постижения, тъй както изкуството да боравиш с тоновете изисква много работа да го овладееш и поддържаш, също тъй и изкуството да живееш изисква непрестанна работа. Да превърнеш живота в изкуство, да изваеш един хубав образ, един хубав характер, изисква се голяма работа, много усилия, голяма Любов и знания. Това се учи в Школата на Учителя.”

„С прискърбие виждам, че съвременното човечество се възвърна към грубото, дивашко езичество, към идолопоклонството и по мироглед и по живот. Христовото Учение е Учение на бъдещето. Много работа ни предстои още. За Учението на Христа сега трябва да говорим с живота си. Бъди скъп на думи.”

„Мисля върху нашата работа. Живота на Братството трябва да запазим и да засилим, да го развием и обогатим. Трябва да говорим за Учението с делата си. Господ ще даде свобода и простор за делото Си. Има да мислим много върху методите за работа. Най-важното сега е да се опази Словото! Това е нашата първа задача!”

„За силата на Доброто си мисля. Около един добър човек всички стават по-добри, искат или не искат. Веригата на Доброто трябва да се укрепва и разширява. Доброто ще спаси човечеството. „Постави Доброто за основа на домът си.”

„Господи Боже наш, написал Си имената ни на дланта Си. Ти държиш нишките на всеки живот, Ти ще устроиш пътя ни." Живота на Братството, това е наш живот. Външните условия, външната обстановка в която живеем са само рамката. Всъщност човешките души са, които придават красотата на живота.”

„Какви дарове носят човешките души, вложени от ръката на Бога? Ние нямаме още думи да го назовем, но душата ги познава, чувствува и приема. Тъй тя разговаря със своя Творец.”

„Важни са живота, здравето и свободата. Това е основата. Но като ги имаш, как ще ги употребиш? В молитвата е казано: „Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.” Това е смисъла.”

„Виж силата на формулите, които Учителят ни е дал. Вникни в тях. Те са откровения. Удивително, с колко малко средства каква голяма сила и мощ е предадена тук.”

„А Бог не беше нито в огъня, нито в гръмотевицата, нито в бурята, а в тихия глас.” Да доловиш тихия глас, това е същественото. И в музиката, и в поезията, в изкуството и в живота, важен е тихия глас - гласът на Вечния. Човешките работи са гръмогласни, шумни, празни, безсъдържателни и скоропреходни. Търси във всичко да доловиш тихия глас. Да имаш ухо за него - това е същественото. Това се иска от ученика.”

„Да живееш в себе си, и да живееш в Цялото, това е едно и също нещо.”

„Света на безлюбието е свят на мъчение. Какви придобивки можеш да очакваш в него? Постиженията, растенето е в пътя на Любовта. Това е нашия път, труден път, светъл път, свят път. Работи с вяра, работи с радост.”

„Зад преходната красота седи Вечната красота. Зад преходния живот седи Вечния живот. Зад преходното търси Вечното.”

„Силата на цветните лъчи на светлината. Светлината създава органическите форми. Светлината има външна, физическа страна, но има и вътрешна - разумна, творческа. Нея науката още не е почнала да я изучава. Това ще бъде нейната задача в бъдеще. Силата на цветните лъчи, характера им, естеството на тази сила, изучавайте цветните лъчи в природата. Това великолепие на цветове в растенията не е само заради насекомите, както казват ботаниците. В тези цветни лаборатории, работят цветните лъчи на светлината. Тук се извършва важна, творческа работа, и тя е свързана със същината на зародиша на семенцето. Как действат тези лъчи, тези форми върху нас? От това може да се долови какво се изработва тук. Да се проучат цветята като силово поле, център на радиации, какво е тяхното влияние върху околния мир и върху човека.”

„Всяко същество в Божествения организъм има свое предназначение. Тук ще намерим истинската класификация на растенията и животните и смисъла на тяхното съществувание. Какво нещо е аромата на цветята, каква е неговата същина, не химическия му състав? Това е външната страна. Какво е неговото предназначение? Нашето обоняние не дава някакъв усет за него. Но човек не е превел още това на този език, не го е разбрал напълно. Само отчасти долавя неговото значение и сила. Материята и силата са неразривно свързани помежду си, но и разумността е неизменно свързана с тях. Тази интелигентност, която седи зад цветята може да се преживее. Има път за това.”

„Дойдем ли до живота на Царството Божие, до най-същественото -всичко друго е второстепенно.”

„Размишлявай върху формулите и молитвите, дадени от Учителя, размишлявай върху всяка дума. А това е същественото-да бъдеш служител на Бога Живаго. Във всичко бъди служител.”

„Любете враговете си, молете се за онези, които ви гонят. Ето нещо, което материалистите не могат да разберат. Тези противоречия се примиряват само в живота на Цялото.”

„Което е преживяно, то е втъкано в нашия организъм. Нищо не се губи.”

„Кажи сега: „Господи Боже мой, Ти устройвай пътят ни, Ти направлявай стъпките ни. Ти подготвяй условията ни.” Господ ще те научи как да използваш условията, които ти е дал.”

„Човекът е там, където е сърцето, ума, душата и Духът му.”

„Хора, които не могат да отказват на желанията си, са слаби хора. На тях не може да се разчита. Те не са за идейна работа.”

„В свещената работа заради която сме дошли на Земята, ние сме винаги заедно - едно с Него.”

„Неговото дихание е наше дихание. Неговият живот е наш живот. Неговата мисъл е наша мисъл. Когато ни посети оживяваме, възкръсваме, светлината Му ни озарява, Духът Му ни изпълва.”

„През нашите очи гледа Бялото Братство. Срещнах Каина тука в затвора между галерията оттипове- Каин в низшата гама, и Каин във висшата гама. Каин - титана, който се бунтува в мрака, и все пак има проблясъци в неговата душа. Ето едно стихотворение от Каина: „Ние сме осъдени да не съдим, убивани да не убиваме, приспивани - да се пробудим, помрачени - да просветнем. Ние сме плашени, да не се боим. Експлоатирани - да не експлоатираме. Ние сме терзани - да се успокоиме. И като сме измъчвани, свободно да дишаме. Това е просветление на Каина. Но в какъв мрак безнадежден живее той! Чудеса стават днес. Бог пробужда вкаменените титани. Каин - съзнание в което не е отделено доброто от злото, светлината от тъмнината. Каин - път на титаните, път на свръхчовеците, бунт сред мрака. Хаос от мисли, чувства, идеи, проблясъци в хаоса като мълния. Каква е работата на учениците тук? - Сред мрака тихо да светят. Където трябва да се каже дума - кажи. Където трябва усмивка, или ръка на брат -да се подаде. Това е пътя на Синовете Божий.”

„Ние живеем истински само когато Божия Дух ни посети. Учителят е пак при нас. Пак чувствам Неговия пулс и Неговата мисъл. Пак чувствам онзи трепет на живота, който ни е тъй добре познат. Отвсякъде живота струи към нас и възстановява святия образ. Във всичко търси искрата на Божествения живот. Новите хора се раждат и по плът и по Дух.”

„И в хаоса на човешките чувства и мисли, и в бунта в мрака, виждат се проблясъците на новия живот. Той иде. Понякога ангели посещават скръбните човешки души. Това те никога не могат да забравят.”

„Душите, които се обичат, живеят във вечната младост. Ние се познаваме във Вечния живот и сега на всичко гледаме с усмивка.”

„В света на безлюбието пак срещнах Каина в много образи - цяла галерия! Като разложен акорд - много образи на един първичен тип се явяват, на една първична стихия. Ние принадлежим на Великия живот, и нема от какво да се боим. Ние търсим Божественото през всички времена, и днес и в бъдеще, във всяко същество искрата на Божествения живот. Да намериш местото му, значи да го разбираш. Науката отива към тази систематика. Едно е важно - да се научиш да пребъдваш в Царството Божие.”

„Всичко, което видях и чух тук, ме убеждава в правотата на нашия път. Нема други път на спасение. Ние служим на святото дело Божие.”

„Учителят - и сега Го виждам, и сега разговарям с Него. Отвсякъде струи Неговата мисъл, и живота - от въздуха, от светлината, от изворите, от човешките сърца и души, от човешките умове. Той е във всичко, което обичаме, и най-вече в Слънцето.”

„Всичко, което е отминало, пак ще се върне, и всички с които сме се разделили, пак ще се срещнем. Защото Бог на Любовта е Бог на Живите.”

„Условията, средата не е най-важното нещо. Важен е Духът. Условията идат според Него. За Духа затвор нема.”

„Любовта да утърпи. От песента ще се развеселят премного заради Господа. Ще стане един ден величествена оратория - хор, оркестър от 1000 души и солисти. Музиката на Учителя ще залее света, ще повдигне човека.”

„Когато Божия Дух ни ръководи, ние сме братя на Христа. В Любовта нищо не се губи, всичко се умножава, расте и разхубавява. Който се откаже от Правдата, успех не може да има. Има философия на частите, има философия на Цялото. Противоречията са във философията на частите. Във философията на Цялото противоречия няма.”

„На сцената е физическия човек. Той произвежда блага - много блага. Той счита, че това е целта. Той спортува, забавлява се шумно, техниката го опиянява. Той се прекланя пред машината, която е създал, пред порядъка, който е турил. Проповядва атеизъм, а се кланя на себе си. Това е възвръщане към древното идолопоклонство. Икономика, техника, спорт, забавления, материализъма и атеизъма е неговата философия. Философия на триизмерния свят, философия на децата. Това е епохата. Тя трябва да се изживее, тя има своето време и своето право. Никой не може да й го отнеме. Ще се пресити човек от това. Ще заговори дълбоката негова природа. Нуждите на душата и Духа ще се пробудят. Човек пак ще повдигне очи към небето, и ще настане епоха на творчество, вдъхновена, просветено, вдълбочено. Ще се роди новия човек на Земята, идването на когото са предчувствали и предсказвали.”

„Духовните пророци на нашето време - Хюго, Толстой, Достоевски, а Учителят очерта неговият образ в съвършенство. Той даде пътя. Животът идва и пак се оттегля. В него има ритъм, музика, създават се формите и изчезват, според ритъма на Вечния живот. Зад видимия свят седи Невидимия свят.”

„Една песен на Учителя, една братска среща, една проста картофена супичка, първия лъч на Слънцето, Паневритмията, Ел Шадай, Рила, Молитвения връх, Езерата - колко простота и красота! Духът си служи с най-малките средства, за да се изяви, а какво богато съдържание и смисъл има в това изявление. Всичко хубаво ще бъде! Помни - силата и красотата на Молитвата. Из едно писмо на Учителя: „Когато човек се намира на изпитания, Бог е единствената опора на която може да се облегне.”

„Всички условия са добри, когато знаеш как да ги използваш. А сега кажи: „Да бъде Твоята воля за нас.”

„Писмо да приятелите: Работете с Любов, работете задълбочено, тихо, без да вдигате шум. Работете без страх, в служение свято. Всички на работа, обединени и сплотени в един живот.”

„Христос казва: „А който иска да бъде мой ученик, да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да върви след мене.” Кротостта и смирението ние побеждаваме не с нашата сила, а със силата на Онзи, Който ни е пратил. Не ние, Той побеждава и е непобедим. Неговата воля ще се изпълни и за нас и за всички. Не себе си да покажем, но Той да се прослави.”

„Нашата сила е в това, че сме прави. А още по-голяма става тя от това, че сме онеправдани. Помни първия закон. Това е най-важното: Любов към Бога.”

„Ще ме призове и ще Го послушам”. Призовавай Господа. Той да присъства в твоя живот. Това значи да осветяваш Името Му. Когато Бог е с тебе, всичко се носи леко. Когато Той присъства, разкрива условията и ги осмисля.”

„Цветята са Слово Божие. Гледам голямата златиста далия. Може ли да чете човек? Това е език на живата природа. Цветята говорят за Царството Божие, за живота на Слънцето.

„И най-малкия полезен предмет, който съвременните техници ни поднасят е изработен от колектив. Върху тази формула са работили конструктори, учени, техници, работили са майстори. Тя отговаря на много изисквания според целта и предназначението им. Много е мислено върху нея. Защо тогава да се допуща, че една органическа форма е рожба на случая, игра на слепи сили в природата. И за нея е работил колектив -разумни, интелигентни същества. Те са осмислили всичко и са я създали. Тя има своя цел и предназначение. И ако хората не виждат тези учени, художници, конструктори, майстори на природата, това не значи че не съществуват. Това е несъвършенство на човешкото зрение. Като изучаваме природата, безбройните органически форми, удивляваме се на тяхното майсторство, на тяхното изкуство, на тяхната интелигентност. Човек има много да се учи чрез тях. През цялата Вечност те са големите братя на човечеството.”

„Който върши волята Божия е Христос - Син на Бога Живаго. Недей смазва слабия със своята програма - щади го.”

„Ние предпочитаме да не бъдем толкова богати, но да бъдем свободни.”

„Школата на Учителя подготвя новия човек. Тя ще продължава през вековете. Песните Му ще се пеят по цялата Земя.”

„В живота нема по-хубаво нещо от това каквото ти направиш заради Любовта, и каквото Любовта направи заради тебе.”

„Законите на разумната природа уважаваме, изучаваме и зачитаме. Но неразумните човешки закони и наредби не можем да уважаваме и да зачитаме.”

„Ако трябва едно материално благополучие да изкупим със свободата си, отказваме се от него.”

„Божественият живот иде към нас от цялата Вселена. Ние го възприемаме чрез нашите сетива, чрез нашия ум, и чрез нашето сърце. Това е същественото. От Божествения живот никой не може да ни лиши.”

„Всеки ден се уверявам, че нема други път! Школата на Учителя - това е пътя на човечеството. Всичко друго е празен шум, безсмислено блъскане в мрака. Опита да се окове живота във форми, догми и закони -живота не понася това. И той създава форми, но те растат и се развиват. Той носи законите си в себе си.”

„Сред такава гъстота от хора, сред толкова очи и уши да намериш своето време и място, когато да работиш - това е изкуство.”

„Надеждата намира най-добра почва в измъчените сърца. Тук тя вирее най-добре.”

„Мисля за Школата на Учителя. Тя ще продължава през вековете, при всички условия. Ученикът е Светилник. Божият Дух живее в него.”

„Любовта иде към нас от целия Космос, от всички видими и Невидими светове. Тя минава през човешките сърца и души. Това са животворните лъчи. Любовта е съградила своя олтар в човешкото сърце. Тук гори Вечния огън.”

„Божият Дух изпълва с Любов безброй много сърца в неизброимите селения на Всемира. Живот на благия Божи Дух. Всички те черпят от един източник Живот, Светлина и Сила.”

„Най-важното е да се пази Духът на Школата - Дух на святост, Дух на чистота. Школата на Учителя пребъдва през вековете.”

„Само светлия път на Мъдростта води към Истината.”

„Музиката трябва да я чуваш, а не да я съчиняваш. Музиката изпълва Всемира, и поезията - също.”

„Когато човек е лишен от свобода, всичко което е свързано с живота му на свободата, му става неизказано мило, колкото малко и да е то.”

„Учението на Бялото Братство е Учение за Божествения живот.”

„Божията милост и благост към нас не се е съкратила. Благ е Господ и много милостив.”

„Учението на Бялото Братство е Учение за доброто. Доброто е велика наука. Ние служим на един висок идеал. Никога от нищо не се страхувай!”

„Да говориш на един човек за Учението на Бялото Братство, трябва да има условия в него вътре. Малко хора са готови за това. Има хора с които нито можем да се сравняваме, нито да се състезаваме. Ние принадлежим на съвсем други свят.”

„Школата на Учителя започва с кротостта и смирението. Благоговението е първото качество, което ученика трябва да има.”

„Учителят ни показа изгревите на Слънцето - най-хубавия образ в пътя на ученика. Школата на Учителя е светлия път.”

„Вярата в човека е основа на обществения живот, вярата в човека произтича от Любовта. Без Любов вяра нема. Сега недоверието е международен проблем. Как да се превъзмогне то? Може ли външен контрол, външни закони или каквито и да било външни мерки да заменят вярата, да премахнат недоверието? Сега съдбата на човечеството се поставя в зависимост от вярата. По пътя на външните ограничения резултати не могат да се постигнат. Вярата в Бога и вярата в човека са едно и също нещо. Любов към Бога, значи Любов и към човека. Без тази основа никакви резултати не могат да се постигнат в международните отношения. Атеизъмът изключва вярата. Никога света не е имал такава нужда от вяра както днес. Недоверието се ражда от омразата.”

„Нас ни съдят, защото изграждаме едно общество, основано на вярата в човека. Затова ни преследват. А днес повика в света е за вяра, за доверие. Защо тогава, трябва да ни преследват? Дайте път на Учението на Любовта. Въпросите нема да се разрешат с външни мерки и закони. Сега хората се борят с идеята за Бога. Идеята за Бога е жива, тя има реален израз. Тя изключва омразата, злото, лъжата, лицемерието, неправдата. Идеята за живия Бог ще спаси света. Господ живее, живее Бог на Любовта.”

„Малкото Бяло Братство тук в нашата страна е опитно поле на Великия Разумен свят. Тук се засрещат силите, които действат в човечеството. Чрез Братството Разумния свят говори на човечеството. Братството е общество, изградено върху вярата в Бога и вярата в човека. Днес в света има всеобщ повик за вяра. Вяра нема между народите. Това заплашва човечеството с унищожение. Ето, хората искат да убият това, от което имат най-голяма нужда - вярата.”

„Не е до обема, принципа е важен. Законите за безкрайно малкото и за безкрайно голямото са едни и същи. Бог се изявява в безкрайно малкото и в безкрайно голямото. В човешкия свят Божественото се изявява в най-малките прояви. То борави с най-малките величини. Винаги взема най-скромен вид. Иска се усет, прозорливост, да го открие човек, за да го оцени и опази.”

„Времето тече, образи възникват и образи изчезват по милостта Божия вечно и непреривно. Само вечния живот задоволява душата и Духа.”

„Ако Господ те изпрати в Ада да извадиш една душа - ще отидеш.”

„Човек не знае кое е най-хубавото за него, затова остави Господ да устройва пътя ти. Формите, колкото и да са съвършени, са временни. Божествените идеи ги създават като съдове на живота. Щом Учителя ги е дал, условията са добри. Въпросът е как ще ги използваме. В това седи разумността. Сега е време за вътрешна работа. Нашата радост е, че ние сме с Учителя, и че сме заедно. Това е Неговия свят, нашия свят. Господ ни води за ръка из Райската градина. От какво има да се боим?”

„Добрите чувства са малък огнец, запален в студено време. Все ще огрее някой ръцете си на него. А сега е зима. Всъщност ние живеем на всички Слънца и Планети във Всемира.”

„Животните в джунглите са изложени на хиляди опасности! Те са изострили сетивата си, закалили мускулите си, винаги са готови да посрещнат опасността. В това изключително напрежение те се развиват. Човек в обикновения живот е изгубил тази способност, но когато се намира в опасност, тя пак се събужда.”

„Какво значи човек без Бога? Той си служи и със злото и със доброто, и с Истината и с лъжата, и с Правдата и с неправдата. Всичко използва за себе си.”

„Гледам тук тези хора, равнодушни, погълнати от себе си, без стремеж, без път. Това не са човеци, това са късове, парчета от човек. Срещнах тук едно сърчице, което се разхожда, едно простичко сърчице във формата на човек - ходи тука между другите.”

„Има много светове. Човек може да си живее в който иска. Но едно е Царството Божие. Там е живот вечен. Христос е идеал. Ето човекът. Като отхвърлят Него хората, какво им остава? Като станеш сутрин, кажи: „Господи, какво искаш днес да сторя за Тебе?”

„Учителят нема да остави Учението да Го изопачат хората, да си направят от него църкви, религии! За тази епоха друго е определено. Един слънчев лъч е пратеник. Чрез него правим връзка с Бога. Ветрецът, който ни милва изявява неговата благост и милост. Цветенцето свидетелствува за него. Въздухът, простора - всичко изявява Бога. Все за Тебе мисля. Към Тебе е насочена мисълта ми. Всеки миг от живота ми, принадлежи на Господа. Животът ми продължава без прекъсване - живот на ученик и тук, и отвъд. В него ние сме всякога заедно.”

„Голямо изкуство е да извикаш в един човек Бог да се изяви. Това е благословение и за него и за тебе.”

„За Братството всякога ще има място в света. То показва на хората как да живеят. Семейството е образец по който ще се устрои бъдещото човечество, бъдещото общество.”

„Истинското изкуство е език на Божествения свят. Ние показваме живота на Духа. Той е красота, творчество, сила, свобода. Мерките за красотата, хармонията са вложени в човешката душа. Тя ги има. Човек трябва да ги пази. Мярката - това е Божественото в човека. Духът е мерилото на нещата. Всяко творчество е подчинено на тези мерки. От тях произтича мелодията и хармонията, и всичко хубаво в живота. Благата са плодове на Духа.”

„Когато неправдата разяда един свят, тя ще го разруши. Живота е в Правдата, в Истината, в Доброто, в Любовта, в Мъдростта. Това е нашия път - път в който ни води Учителя.”

„Душите, които минаха в пътя на Истината, преминаха в живот вечен. Другите ще останат да се пречистват. Учениците носят своя дял в страданията на хората.”

„Който има силата, а нема Правдата, ще изгуби силата си.”

„Тук е Бялото Братство. Ние не делим хората на раси, народности, религии, класи. Човекът е важен. Божествената искра, вложена в него търсим. Към него имаме отношение на брат. Това е единство. Това е Мир.

Духовните интереси в съвременния човек са слаби. Култ към себе си - до това е дошъл съвременния човек. Това е универсалната религия на Изтока и на Запада, древен, езически култ. Човек не е дошъл още до Учението на Христа.”

„Които Бог е изпратил, те са определени, те ще дойдат в Братството.”

„Ние не сме нито за социализъм, нито за капитализъм, ние сме за Царството Божие. Този е нашия път. В целия Космос, в безкрайните предели на Вселената се простира Царството Божие. Само в него човек ще намери Правдата и Истината за които копнее душата му.”

„Всяко същество в Царството Божие намира своето право. Затова ние се молим: „Да дойде Твоето Царство на Земята както е горе на небето."

„Някои хора познават Бога чрез храната. На тях ще говорим за Бога чрез храната.”

„Времето е като платното на тъкачката - от едното кросно се развива, на другото се навива. Това, което е било, пак ще бъде. Процеса е цялостен и вечен. Има хора, които виждат платното - цялото. Знаят какво е навито и какво ще излезе като се развие.”

„В живота на Царството Божие ние сме винаги заедно през Вечността. Това е живот вечен.”

„Учениците на Братството работят в този и в онзи свят.”

„Онези, които Господ изпрати при нас, ще ги посрещнем и упътим.”

„Царството Божие е неуязвимо от никакво оръжие, и недостъпно за никакво нашествие. Нашият път е благовестие на Царството Божие.”

„Законът на Царството Божие е Любов към Бога. Да виждаш живота на Царството Божие - това е виждане. Да живееш в Царството Божие -това е свобода.”

„Една проява, ако и най-малка да е, ако принадлежи на Царството Божие, тя е пълна със съдържание и смисъл. Други проявления са големи, шумни, блестящи, но ако не принадлежат на живота на Царството Божие, те са празен шум.”

„Учителят говори за Царството Божие. Евангелието е благовестие за Царството Божие, Словото на Учителя също. Ние проповядваме Царството Божие. Днес човечеството боледува. Ще преживее ли тази криза? Хората искат да турят нов ред, но турят все човешки ред. Т.е., на първо място своите интереси. В Божествения ред и порядък има справедливост. Тук всяко същество намира своето право. Какво да кажем на хората днес? Христос казва: „Марто, Марто, много се трудиш, но Мария избра добрата част.

„Силите, които се борят да завладеят света са неразумни. Ние не сме нито с едните, нито с другите. Света си има Господар. Има ред и порядък. Това е един устроен свят. Ние работим за идването на Царството Божие. Това е нашия път, нашата работа. В нашата работа ние сме въоръжени с мощното оръжие - Словото на Учителя.”

„Че гонят Братството сега, докато не е укрепнало още - това е за добро! Тъй се поддържа чистотата му. То ще укрепне, ще израстне здраво и силно. Всичко е за добро! А ние ще издържим на всички изпитания! Гонението срещу Братството, това е предпазна мярка. Бог може да вземе какъвто иска образ, и да ни се изяви където и когато пожелае.”

„Бъдещите космични полети ще стават не чрез взрив, и космичните апарати ще се движат по лъчи, които човек ще изпраща в пространството. А далечните пътувания до планетите и Слънцето ще стават по онези електрически и магнетични течения, които свързват планетите със Слънцето, и помежду тях. По тези космични течения, които съществуват, ще се движат космичните кораби на новия човек. Той ще направлява корабите си, ще им дава каквато иска скорост, до скоростта на светлината, ще отиват и ще се връщат. Двигателят на бъдещето ще бъде лъчът. Учителят е предвестник на тази епоха. Той даде образа - първия лъч на изгряващото Слънце. Това е образ на Новата култура. Който лъч излиза от центъра, той говори за центъра - първото начало. Това е единство, това е Мир. Взрива, това е старата култура и бунта на човечеството против Бога. Тази култура не носи нищо хубаво. Тя крие голяма опасност за човечеството. Новата култура е културата на лъчите, културата на изгряващото Слънце. То е нейния образ. Взрива разрушава, лъча твори, гради. Творческото начало работи чрез него. Лъчът носи всички блага, носител на Божиите блага. Взривът, т.е. революцията, това е старата култура. Светлината, лъчът, изгряващото Слънце - това е образа на Новата култура. Той носи всички блага.”

„Това, че ни гонят комунистите не може да бъде причина за лична неприязън към тях. И те и ние сме сили на великия живот и вършим своята работа. Когато дойде нашето време, ще донесе условията за работа. И то ще дойде неизменно, по законите на живота за Цялото. В Божествения план всичко е предвидено. Ученикът се моли тъй: „Господи, да се изпълни Твоя Божествен план за делото Ти.”

„Силите, които поробват човека, ако не дойдат отвън като завоеватели, надигат се в самия народ. Откъдето и да идват, обаче, те идват върху човека поради това, че той ги носи в себе си.”

„Нашият път - освобождение на човека от неправдата. Независимо от външните условия ние следваме нашия път. Външна борба не водим. Трябва да се просвети човека, да се просвети и добрия и злия. Школата на Учителя, това е бъдещето, това е пътя на човечеството. Когато Христос запитва: „Вярваш ли в Сина Божий?” - То значи: Вярваш ли, че Той е път на спасение за теб и за всички хора? Тогава върви в този път. Нима е лесна външната борба? Но по-труден е вътрешния път. Да приемеш Истината по свобода, без да те заставят насила. Нашият път - не своето право да търсим, не своя интерес да гоним. „Не дойдох Своята воля да върша, а волята на Отца, Който ме е проводил.” Това е пътя на Христа, пътя на Учителя, нашия път.”

„Колцина ще приемат Учението, това не е важно - които Бог проводи. Ние не съдим другите за техния начин на живот, но ние следваме нашия път. В пътя на Любовта нема насилие, нема неправда. Нашият път, но кой ще ни учи? - Онзи, когото Бог проводи.”

„Плодовете тъй както са овални, представляват различни проекции на Слънцето - стилизирани на неговия образ. Слънцето ни се изявява чрез плодовете. Чрез тях се запознаваме със силите на Слънцето, с интелигентността им, с техните качества.”

„Нашият път е път на учение, а не на забавление. Нашата работа - да приемаме Божествения живот и да го предаваме. Онези, които Бог проводи при нас, ще ги упътим към Него.”

„Не обременявай хората със своите болки, носи ги сам, бъди търпелив.”

„Евангелие от Йоана, 12 гл., 3 ст.: „А Мария взема един литър нар -чисто драгоценно миро и помаза нозете Исусови, и изтри с косите си нозете Му. И дома се изпълни с благоуханието на мирото. „Това е любящото сърце. Само Любовта може да извърши такива красиви постъпки. Всичко красиво в живота иде от Любовта.”

„Навсякъде, където и да сме, ние сме ученици на Божествената Школа. Когато си с Бога, ти си в Райската градина.”

„Само глупавия мисли, че може да унищожи врага си. Мъдрецът казва: „Любете враговете си.”

„Където и да си, при каквито и условия, нищо не ти пречи да вършиш Божията Воля. А това е най-важното. Любовта е, която определя нашия път.

„Хората се спорят живял ли е Христос. Спорят за историческия Христос, а то всъщност е Учението на Любовта - Вечното Божествено Учение, Което ни привлича.”

„Ниесмеедно Велико Братство. Никой не може да засегне Братството. Учението на Христа и Учението на Учителя е Учение за единството.”

„Аз съм лозата, вие пръчките.” Мисля за нашия общ живот, за нашия един живот с Учителя. Нашата работа е такава, че тя е благословение за всички - и за тези, които ни обичат, и за онези, които ни гонят. Необикновен живот е живота на ученика! Вяра, Надежда, Упование, Търпение и най-вече Любов.”

„Господи, благодаря Ти за този хубав ден, благодаря Ти, че беше с мене и ми даваше живота! Благодаря Ти, че Твоя Дух ме посети и аз мисля! Благодаря Ти, че Ти беше между нас, и ние усещаме Твоята Любов в сърцата си, и бехме едно в нея!”

„През Вечността много пъти сме минавали през долината на скръбта и страданията. Минавай с благоговение, Господ е с тебе. За нашата най-съществена работа, която изпълва живота ни, нема пречки. Тя може да се извършва при всички условия.”

„Пътят към Голгота, трябва да се извърви докрай. Той не може да се върви наполовина. Щом Господ е минал по него, трябва ли ние да се страхуваме?”

„В онези области на живота, където знанието още не е проникнало, ние ходим с вярата. Това в което вярваме, ние го знаем непосредствено. То не се нуждае от доказателства.”

„Господ е промислил за пътя ни. Като сме поверили живота си в ръцете Му, от какво има да се безпокоим?”

„Когато си в пътя на страданията и изпитанията, само едно желание трябва да остане в тебе - да вършиш Божията Воля.”

Обични брат Боян, Ние живеем в нашия свят, и там като живеем, издържаме на всичко. Сега оценявам онова, което Учителят ми даде! Мисля върху всичко, и най-вече върху нашата работа. Една вътрешна радост изпитвам като си помисля, че нашата работа не може да бъде уязвена или възпрепятствана от никого. Бялото Братство работи сега в света. Усещам мощните течения на силите, които минават и през нас. Малкото стадо, което сега минава през изпитания, ми става още по-мило! Поздравявай приятелите от мен, да се молят, да пеят, да работят! Сега е нашето време. За хубаво са изпитанията. Чистотата и силата придобиват. За всичко благодарете! Поддържайте връзките с приятелите. Пишете често, следвайте работата, коя както сте я вършили по-рано - с Дух и Сила. Които имат възможност да ходят из планините - да ходят. Те са нашия дом. Бога срещаме тук и в душите на хората, в сърцата. Той ни се усмихва и ни казва по някоя дума чрез тези хора, които тук ме заобикалят. Велик е Бог в Своите изявления! Трябва виждане за Него. Пазете доброто разположение на Духа. С усмивка посрещайте всички мъчнотии. В нас е силата, наше е бъдещето. Наше е Царството, Господ е с нас. Тъй е било винаги, така е и сега, тъй ще бъде всякога. Ние благовестваме Царството Божие.

Слънцето огрява сутрин върховете на Балкана. Мисля за нашето Царство.

„Ние не проповядваме на хората Учение, което трябва да заучат и приемат, ние проповядваме безграничното знание за Царството Божие. То се придобива през цялата Вечност. Учителят казва: „Това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си проводил.” Това знание е живот. То нема отношение към паметта на човека. То изпълва душата му и сърцето му и умът му.”

„Комунистите искат да ни унищожат. Това е неразбиране. Ние сме от онези, които не умираме! Ние сме от онези, които живеем във Вечността. Ако ние ги мразим за това, ще приличаме на тях, а това би било най-голямото нещастие за нас. Нема по-хубаво от това да бъдеш служител на Любовта. Божията Любов няма нищо с омразата. През всичките времена човеците на Духа са се борили, страдали и умирали за Правдата и Истината. И днес е тъй. До кога? - Докато възтържествуваме.”

„Учениците са, които живеят във Вечността и ще доведат делото до Победа. Бялото Братство, това са Синовете Божий.”

„Ти имаш думи на Живот Вечен. Учителят ни говори за Вечния Живот. Има хора умни, интелигентни, способни, но всичко вършат в своето име. Те не носят Христовия Дух. Те са противоположното на него. В пътя на Христа върви онзи, който върши онова, което Бог му заповядва. Това е Духа на Христа. Аз трябва да върша делата Божий. В Господнята молитва е казано: „Да се освети Името Божие. Това значи да се освети Името на Бога. Делата Той върши. Това са двата пътя. Пътят на Христа е Живот Вечен.”

„Тук има богата галерия от типове, лишени от много блага на живота. Хората се прилепват към най-мъничкото, което му е останало: една вкусна хапка, някое мъничко удобство, някой малък навик. За него са свещени сега. Това е все онзи дребния човешки свят. Това е истинския затвор. От него да излезе човек е по-трудно. Ние се молим тъй: „Господи, да бъде Твоята воля за нас.” Да бъде волята Божия значи да си в ръцете на Бога. Той да работи върху теб. Това е най-хубавото.”

„Човешкият свят шуми, кипи, гърми, Божия мир е вечен. Ученикът казва: „На Тебе уповава душата ми.”

„Свободата зависи от това в кой свят живееш. Колкото в по-горен свят живееш, по-голяма свобода имаш.”

„Като любиш врагът си, любовта те пази от него. Който иска да убие врагът си, врагът му влиза в него и той става като него.”

„Школата на Учителя е отворена за онези, които имат стремеж към Доброто, към Съвършенството, към Красотата, за онези, които обичат Истината и търсят Правдата. Школата на Учителя е за сърца пълни с Любов. Човекът днес е още сляп за Божествения живот. Христос не е отворил още очите му. Сега нашата сила се изпитва в търпението.”

„Мисълта за Бога освобождава.”

„На сън срещнах млада мома, която плачеше и казваше с отчаяние: „Без Бога нема живот! Без Бога не може да се живее!” Това е душата на съвременната младеж. Тя плаче. Ние проповядваме Божията Любов, и като я познаят хората, ще я приемат рано или късно.”

„Царството Божие съществува в целия Всемир. Ние трябва само да влезем в него. Значи себе си трябва да подготвим за Царството Божие, за да бъдем в него. Това е пътя, това е Школата на Учителя, а не да създаваме Царства, да устройваме света. Царството Божие съществува и света е устроен.”

„В живота има нещо съществено. Страданията поставят човека във връзка с него. Него като познаеш, имаш път, имаш живот, имаш разбиране. Пътят към Бога е път на освобождение. Всичко друго остава на втори план, или пък съвсем отпада. Остава ти Вечното начало, Великата Реалност. Познавай я както можеш - и с ума, и със сърцето си, или пък тя се изявява на душата ти чрез откровение. Тя е все една и съща. Това е великата същина, Канарата от която сме отсечени. Това е Живот Вечен. Познаваш ли нея, другото не е съществено. Това е света на Учителя, това е нашия свят.”

„Празният шум, който света вдига, не може да смути Великия Мир, който ни обгръща. Вечният живот е наш идеал, към него е насочен погледа ни. Неговата музика искаме да доловим, Неговия могъщ ритъм.”
„С Бога всяка тяжест е лека.”

„Виждам Божията Любов да струи през безброй много сърца. Тя има много ръце, много очи, много умове. Долавям шепота им. Тя се усмихва в цветята, тя грее в погледа на майката, тя пее във всеки поток. Отвсякъде струи към нас великата Божия Любов. Тя ни кърми. Под нейните грижи ние растем.”

„Има един начин като си в затвора, да си свободен. - Ще отидеш при Господа, ще бъдеш с Него, ще отидеш при Учителя, ще седнеш при нозете Му и ще учиш. Това е освобождение. Тогава всичко се носи леко. Ти не си вече затворник.”

„Където те е поставил Учителя да служиш, там ще служиш. Помни: Христос и Учителят работят да освободят човека от злото. Следователно работата продължава при всички условия. Учителят работи за спасението на всички хора - и добри и лоши, и вярващи и безверници.”

„Когато човек е равнодушен към Божественото Учение, това е признак, че идват за него големи страдания.”

„Ние работим за Царството Божие. Бог ни е поставил да бъдем Негови ръце, Негово сърце, Негови очи. Тогава всяко нещо, което правим, трябва да бъде добре направено, както Той сам би го направил. За нас остава пътя на жертвата, пътя на Любовта - път на ученика, най-хубавия път. Ние трябва да вършим делата Божий.”

„От комунистите ние очаквахме съчувствие, разбиране, даже приятелство, а те ни нападнаха неочаквано изотзад. От неразбиране ли е това? - Не е. Христос и Великия инквизитор и днес седят лице срещу лице. Бог е нашата сила. Като мислим за Бога, ние придобиваме сила. Положението в което сме сега, ние опитваме Божията Любов. Това е едничката реалност. Ние вярваме само в Божията Любов.”

„Без Бога не може да има съвършенство. Нема път към съвършенство и нема идеал. Подтика към съвършенство иде от Бога. Той е силата, която движи всичко напред, повдига всяко същество.”

„Като казваме, че светлината е главния фактор за еволюцията, че тя създава всички форми, разбираме Бога.”

„И ние трябва да вземем онзи дял от страданията на този народ, който ни се припада.”

„Божията Любов носи изобилния и пълен живот.” Бог се проявява в Доброто, в Разумността, в Любовта, в Правдата, в Истината. Чрез майката Бог се проявява. Ръката, която помага е ръката на Бога. Сърцето, изпълнено с Любов - Бог живее в него. Подтика за всяка жертва иде от Бога, затова е казано: Господ и Бог на великата жертва.”

„Какво всъщност отричат онези, които отричат Бога? Те немат разбиране.”

„Красотата, знанието свидетелствуват за Божието присъствие.”

„И заведе Го на планина висока, и показа Му всичките земни царства, тяхната слава и богатства, и Му каза: „Всичко това ще Ти дам, ако ми се поклониш.” Да, днес човечеството минава през този изпит на Христа. Помни: ръката, която помага е ръка на Бога, ръката, която дава е ръка на Бога. За щастието не се иска много място. Достатъчно е едно сърце, в което Бог живее. Едно от най-хубавите явления в живота, това е срещата на душите. Те през цялата Вечност се реализират във все нови и нови форми. Те са вечни. Тях любовта ги урежда. А тя има грижливата ръка на майката, „защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги. Амин.”

„Дръж се за Божествения живот, винаги бъди с него навсякъде и всякога. Не се смущавай от нищо. Нито един момент от него не може да се загуби. Всичко е запазено в съкровищницата на душата. Един ден то пак ще се яви в своята пълнота и красота.”

„Индивидуалното съществувание е привидно. Животът е общ. Много души живеят заедно по закона на Любовта. Те се изявяват индивидуално, но те живеят един голям, общ живот. Явяват се в този свят и се оттеглят. Те живеят в този и в онзи свят непреривно. Какви са връзките помежду им? Какви са отношенията, какви мисли и чувства ги свързват? Това определя любовта. Едно семейство, едно Братство говорят за реалността на Големия живот. Зад индивидуалното Битие седи един голям живот. В цялата природа е тъй. Едно цветенце е цъфнало. То е едно безкрайно малко проявление на един велик живот. Може да се яви едно цветенце, може да се явят хиляди. Все този живот се проявява. В тези големи движения на живота, индивидуалността е само един момент, но той говори за Великия Невидим свят, откъдето живота иде, и където се оттегля. Какви трябва да бъдат тогава отношенията към смъртта? Смъртта не значи унищожение на живота. Индивида угасва. Свършва ли се с това живота? Големият живот, който го е подхранил е вечен. Той може да подхрани и други индивидуални съществувания. Той може да подхрани хиляди, да се явява и да изчезва. Гледай на Великия живот - канарата от която сме отсечени. „Ако те принуди някой да отидеш с него една миля или две, и ако иска връхната ти дреха, дай му и ризата си.” В тези простички стихове е скрит един велик метод за работа, един велик закон - закона за жертвата заради Любовта. Любовта да бъде подтика в твоя живот. Който издържа този изпит е пред прага на Школата.”

„Божествената искра. Има нещо малко, което човек трябва да пази като зеницата на окото си. Изгуби ли го човек, става играчка на стихиите, на слепите сили. Тогава той изпада в робство - най-голямото нещастие, което може да постигне човека. Божествената искра е, която пази човека и го води в пътя. Където и да си, търси светлината, при всички условия търси Божествената светлина. Тъй да си устремен към нея, както растението към Слънцето. Светлината изпълва съзнанието с красиви образи. Това е виждане - един проблясък в тъмната нощ. Една искра да бъде - търси нея. „Божията Любов носи изобилния и пълен живот.” Божият живот се изявява чрез всяко благо, което приемаме.”

„В този образ е предадено Учението на Христа, Учението на Учителя. „Аз съм лозата, вие пръчките. Отец ми е земеделеца.”

„Голямото изкуство не е в декламацията, нито в .... То е в Дух и Истина. Както малкото детенце бозае от майка си и черпи сила и живот, тъй и ученика е свързан постоянно с Учителя си и черпи от Него сила и живот. „Само светлия път на Мъдростта води към Истината.” Това е пътя на Школата. Това е път на Новото човечество.”

„Сегашните условия ние ще използваме за укрепване връзката ни с Учителя. Това е същественото. Онова, което Господ е допуснал, приемаме с благодарност, и ще го издържим с търпение и вяра.”

„Гледайте на Големия живот, който стои пред нас. Това, което минаваме сега е само един момент от него. Благодаря на Учителя, че ме изпрати тук, да се срещна с някои Негови души! Скръбта прави хората отзивчиви към доброто и милостиви. Гледаш го: груби хора, а каква нежност показват към птичките и към животните! Виждам Божията ръка, която работи тук. Това е ръка, която държи резеца на каменоделеца, и вае. Казват: страдание. Да бъде благословен Господ! Всичко е за добро. Нашата работа на ученици е тъй необходима сега. Ние сме свързани с небето, с любящия и разумен свят и вършим работата си.”

„Външният шум ни не смущава, нито личното ни положение. Ние служим. Това е святото наше служение. То изпълва живота. Не се смущавайте от нищо! Бъдете смели като ученици на Учителя!”

„Хората се борят с погрешните представи за Бога. Материалистите като се борят с религиозните представи за Бога, отричат го. Бог не е отдалечен в пространството. Той е вътре в нас и около нас.”

„Материалистите разглеждат небето пространствено, материално. Те търсят небето в пространството, и не го намират. Ние проникваме в Космичното пространство. Нашите ракети и спътници летят до Планетите, до Слънцата. Казват: „Никъде не намерихме небето на верующите!” Небето е интелигентност, която прониква всичко. Следователно, владей всичко. Небето е, което движи и организира материалния свят. Ако е за пространство, и туй пространство в което сега се намираме е космично пространство. Ако в него не виждаш небето, където и да отидеш в Космоса, нема да го видиш. Небето е възвишен свят, който познаваме като разумност, като Любов, като Мъдрост, като Творчество.”

„Ние имаме една свещена идея - Братството. Ние не делим хората на бедни и богати, на верующи и безверници, на раси или народи. Братството е над всички тези различия. Братството се ражда от Любовта към Бога. Това е същественото. Ние имаме търпение. Ще чакаме онези, които Бог ще проводи. Като чакаме мислим, като чакаме молим се, работим да се изяви Господ в Своята милост и благост, в Своята Любов, Мъдрост, Истина и Сила.”

„Обичний ни Учителю, бъди винаги с нас, и ни учи да работим за Твоето дело. Без да говорим, ние проповядваме Божественото Учение с присъствието си.”

„Пространството: Нима познава човек пространството? Нашето познание за него е ограничено тъй както са ограничени и нашите възприятия, и нашата мисъл. Ето пред мене две малки патета. Пасат трева, избират тревичките, не пасат всичко. Казват - инстинкт. Инстинкта е проявление на небето. Виж живите организми: какви форми, каква механика, какво движение! Хранени, Велика Разумност и целесъобразност срещаме навсякъде. Това е небето. Небето, а не да го стреляме с ракети в пространството. Да отричаш небето, разумния свят, разумността, значи да отричаш себе си. И какъв парадокс! Като се отделяш от разумността, човек отрича същата разумност със разумността, която е в самия него. А разумността е една - един свят, едно небе, един живот. Видимият свят говори за Невидимия. Невидимият свят се изявява чрез видимия.”

„Как си представяте? - Злото ще бъде слуга на Доброто. Това е вече днес. Злото е бич в ръката на Доброто!”

„Ходи както ходят синовете Божий: със Святост, с Мир, със Светлина и Чистота, с вътрешна сила, т.е. с упование в Бога! Помни, че живееш в Домът Господен. Свят е Господ, Свято е Неговото Име. Призовавай Го винаги. Той е нашето упование. Кажи Малката молитва: „Господи, благодаря Ти за всичко, което Си ни дал и си ни научил.”

„Един велик план се изпълнява в живота - плана на небето. Във всяка епоха идат души, които работят за този план. Има програма за това. Великият Разумен свят ръководи всичко. Невидим за слепите, видим за зрящите. Учениците са работници за Царството Божие."

„Във всяко живо същество има един Божествен момент, в червейчето, и в бръмбара, и в цветето. Ти него търси.”

„В изгрева на Слънцето, в полъха на ветреца, във водите на потока, в извора Божествения момент търси. Той ни пленява, вдъхновява, изпълня ни с благоговение. В него е живота. Той е „Хлябът на живота”. Първият лъч на изгряващото Слънце - него като доловиш, това е най-важното за деня. Търси го във всичко, и към него определяй отношението си.”

„Бог повелява на всички сърца. Аз в тях и ти в мене Отче да бъдем едно. За какво се безпокоиш, за какво се тревожиш? Какво ще стане с Делото ли? Същото, както с житното зърно посято на нивата. Сега е зима, сняг, виелици, студ, мраз, но зърното е в почвата. Вярвайте в мен и в Бога вярвайте. „Моето Царство не е от този свят.” Този свят тъй ще си върви, а ние трябва да вършим Неговата воля. „Аз дойдох за учениците в този народ. Те ме интересуват.” - Казва Учителят.”

„Своенравните човеци ще вървят по своя път. За тях има друго време. Ние се интересуваме от Истината. Нея търсим, лъжата не ни интересува. Колкото шумно и да шества тя, колкото с параден блясък и пищност да се показва, с лъжата немаме нищо, от нея най-много се пазете.”

„Ние разбираме живота, когато Божия Дух ни го разкрива. Индивидуализма се подхранва от егоизма. Каквито и изящни форми да взема, той е съблазън за човеците, и смъртна опасност за човечеството.”

„Бог е едничката реалност. Той присъства навсякъде. Виждане -значи Него да виждаш. Той е най-хубавото в нас и най-хубавото в другите. Той е връзката между нас. На тази основа е изградено Братството -канарата. Служението, което служим подразбира да вършим Неговата воля, да изявяваме Неговия живот, да призоваваме Неговото присъствие. Братството е велика идея, живот на Царството Божие.”

„Глава на Твоето Слово е Истината.” Истината увенчава всеки живот. Тя е светлия ореол около него. Бог присъства където е Истината.

„Това от което се страхуваш ще дойде на главата ти, за да видиш, че не трябва да се страхуваш. Това е придобивката - без страх.”

„Не съм срещал богат човек разумен, да знае, че богатството не е негово, а че той е само касиер на Божествената банка.”

„Млад човек е онзи, който е поклонник на красотата. Нея търси той навсякъде. Постоянно мисля за нашата работа. Истината, истината трябва да осветява всяко нещо. Никакво лицемерие, никакви преувеличавания, никаква пропаганда. Истината преди всичко.”

„Ясна, топла, естествена, красива, Истината както в природата -всяко действие, всяка постъпка, всяко движение, всяка поза, всеки образ да бъде израз на Истината, да бъде образ на Истината.”

„Кой ще тури преграда на Любовта? Нема пречки за Любовта към Бога.”

„На мъчнотиите се усмихвай. Отивай в нашия свят, света, където живее Учителят.”

„Утеснява ли те времето, бягай във Вечността, утеснява ли те пространството, бягай в безкрайността.”

„Когато даваш, давай в Негово Име, когато вземаш, вземай в Негово име. Хубаво е и когато даваш и когато вземаш, но по-хубаво е, когато даваш.”

„Това, което дойде до нас сега, дойде, за да ни научи да живеем с Бога. В него ще намерим всички свои приятели, братя, сестри. Това е Живот Вечен.”

„Щом онези, които вярват в Бога не вършат Неговата воля, ще дойдат онези, които не вярват и ще ги изметат, ще очистят пътя на онези, които вярват и вършат Неговата воля.”

„Ние казваме: неизмерима, безкрайна, вечна. Това са качества на висшия живот, на високата интелигентност. Пространство и съзнание. Една интелигентност, една разумност, една любов прониква материята, следователно я владее.”

„Евклидово пространство и неевклидово пространство, просто триизмерно пространство и виеше многоизмерно пространство. Съзнанието иде от докосване до Реалността. Реалността е свърхизмерна. Времето значи интелигентност, пространството - съзнание. На всяко измерение отговаря съответно време. На всяко време, съответна интелигентност и на всяко съзнание, съответно пространство. Има обикновено и необикновено време. Не пренебрегвай злото. Човек трябва да държи сметка за него. То е сила в Божиите ръце. Бог работи и с Доброто и със Злото. Как ще разберете думите: „Злото ще стане слуга на Доброто.” Това става и днеска. Бога познаваме като Любов, Мъдрост и Истина. Той е, Който твори. Като отричат Бога, хората отричат себе си.”

„Много светове има. Това са състояния, степени на съзнанието, степени на интелигентност, интензивност на силата. За да бъдеш във връзка с един свят трябва да можеш да възприемаш трептенията на този свят, и да ги предаваш, да имаш неговите качества, неговия живот. Духовният свят не е място, а живот. Смешно е да го търсиш с ракета в пространството.”

„Учението на Бялото Братство е Учение за хармония с живата разумна природа - Велико знание - път и методи за работа, сила и живот.”

„Мир и разоръжаване - това е хубаво. Недоверието и омразата, неправдата и алчността предизвикаха въоръжаването. Когато те се премахнат, въоръжаването ще стане безпредметно.”

„Бялото Братство работи за възстановяване на вярата и любовта. Следователно - за Мира. Това е пътя, който Учителят посочи на човечеството. Другият път води към гибел. Всяко страдание, всяко изпитание ни освобождава от нещо, от което сме се страхували. То носи разширение на съзнанието.”

„Живота на Христа е наш живот. Пътят на Христа е наш път. Един живот тече във всички ни. Животът на Учителя - той създава Братството.”

„Работата на ученика е да се издигне в по-висок свят.”

„Бялото Братство обединява любящите сърца, светлите умове във всички светове, през всички времена.”

„Всички, които ни обичат и мислят за нас, са едно с нас. В Любовта раздяла нема. Може само временно, привидно това да стане. В живота на Любовта е освобождението.”

„Марксистите говорят за месианство на пролетариата. И в какво седи тази мисия? Да унищожат всички експлоататорски класи, да въдворят равенство в общественото положение. Средствата за производство да минат в обществено притежание. Теоретично изглежда хубаво, но въобще възможно ли е това?”

„Гледах филма „Хамлет” - съвършено творение. Съвършено чувство за мярка, време и пространство. Съвършенство в използването на светлините, сенките и полусенките. Всяка сцена е висока художествена форма. Рядко хубав филм. Работили са хора с разбирания, с художествен усет и чувство за мярка - класическа творба в киноизкуството. Като говоря за живота, хората разбират биоса - биологичния живот. Това е само едната страна. Живота е необхватен - видим и невидим, както пространството и времето. Когато човек дойде да живее в добродетелите, влиза в Божествения живот. Човек черпи сокове от материалната природа, но човек черпи сокове и от Божествения свят.”

„Творческите, интелигентните сили имат инициативата. В тях работи Божия Дух. Те ръководят всичко. В живота има и сили биологични. Те са материал в ръката на художника. Те са пасивни сили. В тях няма инициатива, няма творчество. Което е хубаво, то е хубаво независимо от това дали е песен или мисъл. В него Бог се изявява.”

„О, Господи Ти ни развеждаш из Царството Си и ни показваш чудни неща.”

„Ако някой човек ти е неприятен, направи му няколко услуги, макар и най-малки, и ще почне да ти става приятен. Така ти го ангажираш с доброто.”

„Когато човек мине през изпитания и ги издържи, освобождава се от един страх, едно ограничение пада, съзнанието се разширява, едно освобождение малко идва.”

„Има преживявания, през които като мине човек ще разбере, че не формите, а живота е вечен. „А когато видите мерзостта на запустението седнала на почтеното място, да знаете, че края е близко.” - Казва Христос. Това подразбира: когато човешката личност вземе мястото, което подобава на Бога.”

„Нашият скромен, но слънчев Салон на Изгрева влезе в Словото на Учителя. Той е отразен в Неговото Слово. Значи, влезе във Вечността.”

„Единството е в Божествения Живот. Дойдеш ли до него, той е един, където и да се проявява. Ако ти можеш една птичка да обичаш, ще можеш и човека да обичаш, защото Любовта е една.”

„Духът възраст нема, нито време, нито мярка има за Него. „Преди да бъде Аврам, аз бях” казва Христос.”

„Бялото Братство апелира към Божественото във всеки човек. Не е достатъчно Слънцето да грее само отвън, трябва да грее и в душата.”

„Доброто не е достояние на човека, то принадлежи на Бога.”

„Какво е Братството? - Да гледам на тебе както на себе си.”

„Хубаво е, ако можеш да се чувстваш навсякъде в Царството Божие. Казано е в Молитвата: „Въдвори Царството Си в нашите души.”

„Злото е сила, която е вземала погрешна посока. Никой не може да я унищожи. Но човек, в когото Бог живее, може да й помогне да се насочи в правата посока. Казано е: „Злото ще се превърне в Добро.”

[Едно писмо до брат Боян Боев:] Каква богата галерия от образи и характери има тук около мене! Вижда се, на тази нива е работил Божия Дух през вековете. Срещат се тук прекрасни хора - честни, доблестни, смели. Те се лутат, търсят нещо, незадоволени са. Какво несравнимо нещо е светлия път, който Учителят ни откри! Всъщност те него търсят. Не е далеч времето, когато ще го открият. Не отвън толкова, а отвътре с верния усет на чистото сърце.

Отвън трябва само един малък подтик, една малка помощ. В това седи нашата работа тук. Виждам - Братството расте в душите на човеците като новото жито. Само Братството примирява противоречията - расови, класови, лични. И тук в тази среда, където е представено цялото човечество, проверявам това. Идеята за Братството е идея на бъдещето. Тя ще обедини човечествата в едно голямо семейство по цялата Земя. Братството носи Мира - жадувания Мир от всички.

Спомням си малката стаичка на Учителя в 66. Онзи свят мир, който царуваше там, онзи дълбок мир - светъл, вечен, който обгръщаше Учителя! Спомням си и думите, написани на стената в стаичката Му: „Винаги се радвайте, за всичко благодарете, Духът не угасвайте, непрестанно се молете.” Като че „тихия глас” ми ги нашепва и сега. Неговият Дух и Неговия Мир чувствам и тук. Предай моя поздрав на приятелите!

„Посрещай страданията с мълчание и търпение. Ние сме тук, за да страдаме. Какво можем да очакваме друго? Страданията на ученика, са страдания за човечеството. В света има Братство на страдащите.”

„Нема условия, нито положение, което да е пречка да живееш с Бога. А това е същественото. С това положение, трябва да се примириш, както се примиряваш със смъртта, т.е. да оставиш всичко в Божиите ръце. Затворник ли? - Не - Ученик на Божествената Школа.”

„Лъжесвидетелите са потребни, когато трябва да бъде осъден невинен човек. „Господи, научи ни на Твоите пътища, да вършим Твоята Воля.”

„В живота важни са задълженията, а не забавленията.”

„Където и да си, пребъдвай в живота на Братството. Живота на Любовта, това е нашия път. Някой казва да покаже Христа. По-право е да търсим Христа, както гладния търси хляба. Христос е виделина на душите ни, сила на Духа ни, топлина на сърцето ни, светлина на умът ни. Във всяко същество, което страда, виждам Христа.”

„В политическия живот срещаме лъжата, лицемерието, както и в религиозния. Тя е, която всичко покваря и го прави противно. Ние обичаме, изследваме светлия път. Само той води към Истината. Има един магнит, който привлича всички хора, животни, растения. В Негово присъствие всички се чувстват добре. Когато Той присъства, когато Той се изявява, всички се привличат към Него. Той живее в любящите сърца, Той е в чистия планински извор, в свежия въздух, в изгряващото Слънце. Той е във всичко, което обичаме. Когато Той е в човека, привлича към себе си всички. Има нещо в човека, носител на всичко хубаво. Това е човека, това е Той. Оттегли ли се Той, какво остава от човека?”

„Сърцето е създадено да познаваме Бога като Любов. Ума е даден, за да познаваме Бога като светлина. Телото е дадено, за да познаваме Бога като творец.”

„Малкото бръмбарче умира. Една искрица от живота, и то страда. Не е ли Христос, Който страда в него?”

„Наблюдавам самолетите на природата - хиляди модели и какво съвършенство, какви начини на движения!”

„Не е добре, когато срещнеш хора, които дълго време са издържали и устоявали на един натиск, и най-после са се предомили. Сега те стоят като дървета с прекършени върхове. Нема растене, нема стремеж, няма цел, няма мисъл, няма надежда. Тогава те се хващат за някой свой навик -мъничък, незначителен. Живота им се обезсмисля”

Обични брат Боян, Виждам мисълта на Учителя, която прониква цялата Земя! Тя прониква всичко - и въздуха, и водата и хляба. Те са наситени с нея. Тя е радиоактивна! От нея и светлината е носител на Неговата мисъл. Новите идеи, новата мисъл, новия живот идат отвътре и отвън. Човек иска или не иска - ще ги приеме! Ученикът се моли така: „Господи Боже мой, Обичний ми Учителю, да се изпълни Твоя Божествен план за делото Ти, и ние да бъдем Твои работници всякога.” Настъпва духовната пролет. Всичко се събужда за живот - и житото и плевелите. Само ученика разбира това, което става днес, затова той посреща всичко спокойно - с Любов и търпение. Той иде! Поздрав на теб и на всички приятели с Пролетта! - Нашата Духовна Нова година. Тя носи големи блага от Бога за учениците, и те трябва да се приготвят да ги приемат. Поддържай връзка с приятелите, пиши постоянно, поддържай духа, насърчавай ги.

Любящи, мъдри, спокойни, силни, търпеливи, смели, решителни - такива иска Учителят учениците Си.

„Всяко дихание говори за Божието величие. Човек е свободен, докато не е поел едно задължение. А когато го поеме, човек е свободен когато го изпълни.”

„Много начини на живот има. Какво ли не е опитал човек, към какво ли не се е привързвал! Патриарсите в древността разпъваха шатрите си из безкрайните поляни, скитаха със стадата си по земята. Земеделецът оре земята си, рибарят хвърля мрежата си, занаятчията изкусно вае и работи, чука от сутрин до вечер. Хиляди начини на живот човек е опитал, и към всички той се е привързвал. Днес увлечението е по машината. Човек се изгубва в сложния механизъм на съвременната техника и обществено устройство. Колко е по-сложен живота, толкова по-ограничен е човека. За да бъде свободен, човек трябва да постигне една естествена простота. Разумност трябва, отношение към Вечния, връзка с Бога.”

„Ако ние гледаме, гледаме, защото Бог е в нас, и чуваме, защото Той присъства. Ние мислим, когато Божия Дух ни посети. Да не вярваш в Бога значи да не вярваш в Доброто, в Правдата, в Истината, в Братството - да не желаеш Мира. Без Бога Мира не е възможен.”

„Ако не постъпиш по закона на Христа, човечеството е загубено. В Бога всякога е хубаво, и когато скърбиш, и когато се радваш. А това е същественото - да живееш с Бога.”

„Велика интелигентност ръководи живота във всичките му прояви. Като не я познават, хората я отричат. От това само те губят. Тя не всякога е облечена в плът и кръв. Когато човек е готов да посрещне смъртта, той може всичко да посрещне и понесе. Това е пробния камък.”

„Като мине през затвора човек добива ценна опитност. Ние всякога сме на страната на слабите, онеправданите, гонените заради Правдата.”

„Малкият Дом”-любимия малък дом, дом на приятелството, дом на Любовта. Не е ли той по цялата Земя? И не сме ли все ние, които живеем в него?”

„Бог е Дух, и които Му се кланят в Дух и Истина да му се кланят. И човек е Дух и в Дух и Истина да служи Богу.”

„В живота търси стъпките на Духа. Това е същественото навсякъде и във всичко. Това са творческите мигове.”

„Не разкривай извора от който черпиш вода, сила, вяра и надежда. Нека той да остане неизвестен, скрит за другите.”

„Социализъма като всяко човешко учение, е непримирим -иска само той да съществува. В Царството Божие има място за всички същества. Всички те се допълват. Това е живот на благия Божи Дух.”

„Казано е: „В Божиите решения обратни действия нема.” Един процес щом е почнал, трябва да завърши. Едно явление трябва да се разрази докрай, то не спира наполовина. Сега този процес, който е почнал в света, никой не може да го спре! В Бога живеем и се движим.”

„Посрещай всичко спокойно!”

„Кое е най-същественото? - Дръж се за Него.”

„На Тебе уповава душата ми Господи. Немам на кого други да се надея. Ти Си моето упование.”

„Христос живее в хиляди сърца и души. Както е казал: „Аз в тях и Ти в мене Отче, да бъдем едно.”

Където Божия Дух присъства, там е живота, силата, красотата, разумността - всичко. Където Божия Дух отсъства, живота се превръща в Ад, света в пустиня.”

„Във великия живот човек е като музикален тон в една песен. Има време, когато трябва да прозвучи и колко да трае този тон, и с каква сила? Когато великия музикант те призове да прозвучиш, прозвучи чист и ясен. За този момент, трябва да бъде готов човек, за него живей. Туй е твоя момент, и твоето време сега.”

„Вярата предшества знанието. Първо идва вярата. В нея нещата се очертават ясно, но човек ги опитва, приема и обиква. После идва знанието. Вярата е по-дълбока от знанието. Тя е докосване до Реалността. Знанието дава конкретни, обективни образи, ала в него човек се противопоставя на Реалността. А във вярата се слива с нея, и в живота на вярата истината се разкрива постепенно, все по-дълбоко и по-пълно. И тъй както се разкрива Истината, тъй расте и човек, и се разширява душата му. Вярата е дишане в духовния свят, познаване на Реалността чрез себе си. Туй в което вярва човек и нарича свое, колкото и да е несъвършено, той е готов да се бори за него и да страда, даже и живота си да даде за него. Велико нещо е вярата. Тя е Откровение.”

„За изпълнение на Божията воля пречки отвън нема. И роб да бъде човек, може да върши Неговата воля, а това е най-същественото. От онези, които ни обичат, иде към нас сила и топлина. Това е небесния хляб. Христос казва: „Търсите ме не защото видяхте чудеса, а защото ядохте от хляба.” Любящите сърца, светлите умове пречистват духовната атмосфера тъй както дърветата пречистват въздуха, поддържат живота, образуват храната. В тях работи светлината. Всички растения черпят от светлината, въздуха и почвата. А какво разнообразие има в плодовете! Хората са като плодните дръвчета.”

„Чингис Хан в поход. Това е историческия момент сега. Когато небето иска да се намеси, то се намесва в малки, почти невидими средства и изменя хода на събитията. Един ден, когато и да е, индивида ще бъде пожертван. Такъв е закона.”

„Зная за какво съм тук, и съм радостен от това. Това за което съм тук, живота си давам за него.”

„Новото Учение е първия лъч на изгряващото Слънце. Божествената искра във всяко едно явление. Гледай първия лъч да доловиш най-първо.”

„Комунистите ни показват какви не трябва да бъдем, какво не трябва да правим. Ние сме противоположното на тях - другия полюс. Това е все онзи стария живот, облечен в нови дрехи. Култ фанатичен, сляп. В миналото църквата постигаше същия ефект над масите.”

„Някои затворници носят раираните халати с такова достойнство, с каквото древните философи са носили своите тоги! Всеки момент от живота има своето ритмично повторение, своето време. Те идват периодически, по закони, които хората малко познават.”

„Тук ние живеем като в пустинен остров в далечни морета.”

„Малкият живот на човека се измерва с времето от раждането до смъртта. Големият живот е неизмерим. Малкият живот е отсечка от големия.”

„Да поддържаш връзката си с Бога, това е изкуство. Работата на ученика е непреривна. Да живееш в Божията Любов, това е свобода.”

„Цветята са проекция на същества от друг свят. Багрите, формите, аромата, плодовете - всичко това говори за онези същества, които се изявяват чрез тях.”

„Постъпвай винаги по Високия Идеал, за да имаш постоянна радост.”

„Божиите мисли летят като жерави по небето.”

„Истината е с нас, и Правдата е на наша страна. Значи Бог е с нас. Божествената природа в човека е, която се бори, която се жертва, която твори. А сега някакви си човешки организации искат да си присвоят заслугата за тези високи прояви на човека.”

„Срещнах тук човек скромен, простичък, искрен. С какво достойнство отстояваше той правото си да живее, да мисли както разбира! Това свое право той отстоява спокойно, с примирение. Приема всички жертви, плаща с цената на свободата си.”

„Малко значение има къде се намираме по място, Любовта е, която оправдава времето и пространството.”

„Когато Истината слиза на Земята, и лъжата става активна. Тя черпи от благословението, което Истината носи. Но тя ще отстъпи. Такъв е закона.”

„За тази епоха не е определено да се създадат затворени форми и системи. Божият Дух изпълва всичко. Той създава формите, но е свободен от тях. Истината побеждава, Правдата тържествува, Мъдростта управлява, Любовта царува, Доброто Божиите блага раздава.”

„Ние сме ученици на Бялото Братство. Ние знаем своето място в живота, и своята работа. Ние ще вършим работата за която Бог ни е пратил. Учителят е с нас.”

„Мисълта трябва да има полет във Вечността и безкрая, а не да остава затворена във формите, във времето и пространството.”

„В този смел полет, чувството трябва да я придружава. Тъй човек е свободен.”

„Изкуството трябва да убеждава човека в силата и тържеството на Правдата и Доброто.”

„Нашият път - ние обичаме Истината, търсим Правдата, носим Любовта, прекланяме се пред Мъдростта, служим на Доброто.”

„Хубавият живот отминава и не се застоява. За в бъдеще той ще ни срещне още по-хубав и по-богат!”

„Голямо изкуство се иска от ученика, за да намери светлия път, всред този шум и суетня на съвременния живот.”

„Има хора, които носят ограничението и робството със себе си. Каквото и да приказват, те не са свободни, и на другите не дават свобода.”

„Който може да живее при мъчните условия, може да живее и при добрите условия. Много хора като имат добрите условия, не умеят да живеят в тях.”

„Молитвата е най-важната работа на ученика.”

„Колкото по-остроумна е една теория, толкова е по-далеч от Истината. Истината се изразява просто, ясно, съвършено.”

„Моралната сила иде от Правдата. Нема ли Правда, нема морална сила. Който пренебрегва моралната сила, ще загуби всичко.”

„Да отричаш Бога, значи да отричаш Правдата, Доброто, Истината. Бог се изявява чрез тях.”

„От край време в душата на човека се борят Доброто и Злото. Тази борба достига своя апогей в душата на славянина. Тук конфликта е най-драматичен и най-трагичен, защото тук е определено да стане развръзката.”

„Личният живот е малък, незначителен. Той добива смисъл, значение и сила, когато е посветен в служение на Великия живот. Тогава намира своето призвание, своето място в него. Тогава той вече не е той - малката искра, но това е вече Великият Божи живот.”

„Идва едно цветенце през Пролетта, израства, дава живот, дава цвят и плод. На есента си отива, но на Пролет пак идва. Какъв хубав закон на живота е това!”

[14 ноември 1961 г. - Замина си нашия обичен брат Георги Куртев.]

„Когато един твой приятел си замине за другия свят, в тебе се увеличава живота, силата и светлината. Някой пита: „Къде е?” Той вече не съществува като форма във времето и пространството, но той е извън времето и пространството, т.е. в големия живот. Т.е. вътре в нас.”

„Много сърца туптят в едно велико сърце. Те са негови клетки. Това е Братството.”

„Верните на Господа при всички условия. Това е Братството. Някой ще запита: „Колцина са те?” Поета отговаря: „Колкото морския пясък, колкото звездите на небето.”

„Когато един твой близък си замине за другия свят, той влиза като сила в душата ти, той присъства вече в твоя живот, той живее в тебе. Една нова сила се пробужда в твоята душа, една Божествена добродетел се усилва.”

„Как ще ти се изяви твоя заминал приятел? Той нема форма, за да го видиш, нито глас да го чуеш, но той ще се изяви в твоя ум, в твоето сърце. Това изявление е толкова реално, както когато той имаше материална форма.”

„Когато шлифоват диаманта, има чукане и търкане. Може ли да се каже, че страда? - Не. Майстора работи над него, разкрива неговата красота, изявява една своя идея. Всяко мраморно камъче разказва малка история от живота на Земята.”

„В живота има една майка, и тя живее в сърцата на всички майки.”

„Божието благо, е благо за всички. Никой не може да ни лиши от Божиите блага. Казано е: „Ето Царството Божие вътре във вас е.” Отвори сърцето си за Божията Любов, ти си в Царството Божие. Отвори ума си за Божествената светлина - ти си в Царството Божие. Затова в Молитвата е казано: „Въдвори Царството Си в нашите души.”

„Дето е Господ, там съм и Аз” - казва Учителя. Да живееш с Бога, това е Царството Божие. Съществувание извън времето и пространството. „Нека Твоите светли Духове на обичта, вярата и надеждата да пребъдват в нас сега и всякога заедно с тебе.” Нашите ближни, приятели, тези, които ни любят, живеят в нас.”

„Истината, това е виждане. Който мисли - вижда. Поета вижда, музиканта вижда, ученика вижда. Христос отвори очите на слепия.”

„Прави са комунистите да ни гонят. Ние сме противоположност на тях - другия полюс.”

„Животът е велико течение - могъща, прекрасна река! Никакви окови не могат да я оковат и да я задържат. Тя разпуква коравите форми, отнася всички прегради. Живота е вечно движение, изобилие и радост. Форми създава и форми руши. Той е в тях, но е и извън тях. Ние го наричаме „Живот Вечен”, „Живот преизобилен”, „Живот на благия Божи Дух”. С Него ние сме едно.”

„Живота на Любовта е един. Той може да взема много образи, може да се изяви в много форми едновременно, но може да вземе пак един образ. Когато и както да се изявява, това е великия, вечния живот на Любовта -дихание Божие.”

„Природата допуща да направи човек своите опити, но всеки опит да коригира човек природата, заплаща за него скъпо. Учениците със своя порочен живот сами приготовляват силите, които ще ги разрушат един ден.”

„И в природата има метеорологична служба. Какво ли би правил самонадеяния днешен човек, ако природата понижи само с няколко градуса температурата и всичко замръзне?”

„Работата е там, че живота не е само рефлекс. Вярно е, има и рефлекси, но има и нещо първично, което иде от Вечния извор. То е същественото, то е важното.”

„Като работим по Високия Идеал, ние работим за Бога.”

„Днес учениците от всички Школи се подлагат на изпит. Тук са представени разните Школи. Най-слаби са военните, във всяко отношение. Това са хора без идеи, без ....”

„Всяка тревичка расте по Божие повеление, и всеки цветец цъфти, и всяко дръвче принася плод, защото Бог повелява това.”

„Струва си, ако трябва човек да умре за правото си да мисли. Христос казва: „Не само с хляб ще бъдеш сит.”

„Мислите и чувствата се привличат и отблъскват по същите закони по които и телата. Едно съзнание привлича съответни мисли и чувства.”

„Сега хората опитват, че живота без Бога е Ад. Добрите условия са първо в сърцето, ума и волята. Нема ли ги там, нема ги и отвън. Има ли ги там, където и да бъде човек, добрите условия са с него. В работата намираме спасение от затворничеството.”

„Освобождението е в мисълта. Живота на свободата е в Любовта -Великия свят, където човек е свободен. Това е пътя към Царството Божие - Любов към Бога.”

„Ние не увещаваме хората да следват нашия път, но онези, които са определени за това, ще го намерят. Които отричат Бога, не отричат Бога като някакво същество, но отричат добродетелите, силите на Божествения живот - Любов, Мъдрост, Истината, Правдата, Добродетелта - принципите върху които е положен Божествения живот. Отречеш ли тях, изключиш ли ги от живота, не ги ли пазиш, това е отричане от Бога, пагубния път по който днес човеците тръгват.”

„Ние проповядваме Бога Живаго.”

„Казано е: „Тръс смазана нема да настъпи, и замъждяло кандило нема да угаси.” Не презирай падналия, не отхвърляй слабия.”

„На последната екскурзия на Витоша, която направихме с Учителя, Той каза: „България трябва да пази пълен неутралитет.” Това е повелението на Бялото Братство за българския народ, но то е повеление и за Братството.”

„За всеки човек има поне едно любящо сърце, което го крепи и му дава сила. Заради това любящо сърце, и ти трябва да го обичаш този човек.”

„Помисли само какво голямо богатство съществува, колко много същества има! Това е великия Божи живот.”

„Времето и пространството разделят какво? Ръката не може да докосне, погледа не може да достигне, но мисълта и обичта преодоляват времето и пространството. Те достигат онези, които обичаме. Връзката не се прекъсва.”

„Опасно е това, че днес хората не искат духовната култура, отхвърлят я, те искат само материална култура, блага и развлечения. Те лишават човека от духовните ценности. Човек остава безпомощен, играчка в ръцете на слепи сили.”

„Бялото Братство не създава центрове на сила, власт и богатство. Те са центрове на злото. В пътя на страданията, много пъти ще срещнеш Господа, благ и милостив.”

„Ние проповядваме Бога, великото разумно начало. Бога най-напред можем да познаем в себе си, а после и отвън.”

„Закони има. Живота е построен върху велики закони. Не да се създават други, а да се изпълняват Божиите закони.”

„Ние работим върху човека. За нашата работа обществения строй нема значение, стига да е свободен и толерантен. Важно е човек да дойде до Вечния Живот, да го вижда и познава. Вечният живот не зависи от условията.”

„Когато и както да се е обърнал човек към Бога, кол кото и несъвършено да си Го е представял, всякога е намирал помощ и подкрепа. Човек расте и се усъвършенства в познанията на Бога.”

„Любящото сърце и светлия ум познават Бога. Бог има ръце, очи, лице. Ръката на майката и ръката на бащата - това са Божиите ръце. Ръката, която дава на гладния късче хляб е Божията ръка. Погледа на любящото сърце, това са Божиите очи. Ако не познаваш Божията усмивка, какво познаваш тогава?”

„Бога ще търсиш и в пространството, и в неговите закони, сили и форми на живота. Навсякъде Бог се изявява в необозримо разнообразие.”

„Учителят казва: „Любовта има 35 милиона форми.” Ние проповядваме Бога - знайния и незнайния, видимия и невидимия.”

„Най-хубавото в живота - поезия, музика, красота, най-хубавите мисли и чувства, най-хубавите постъпки са вдъхновявани от Божия Дух. Бог присъства в тях.”

„Много са формите на робството. Те се менят през вековете, а освобождението е само в пътя към Бога.”

„Благотворното влияние на Школата на Учителя се чувства по цялата Земя. Тя е център на разумен, здрав и красив живот. Мисълта на Учителя прониква всичко.”

„Можеш ли да доловиш какво същество седи зад един плод, зад едно цвете, зад едно малко същество? Това е истинското виждане.”

„Разбира се, ние сме свободни щом пътуваме в Мировото пространство на такъв хубав кораб, наречен Земя - Анхира.”

„Онези, които искат да ни направят зло, не знаят ли, че ние сме учили изкуството да превръщаме злото в добро?”

„Тук човек се примирява с времето. Нека си тече времето, а ти гледай във Вечността.”

„За създаването на един плод, какви разумни, интелигентни същества са работили! Може ли да разчете човек какви са тези същества? Качествата на плода говорят за тях. Плода е изявление на техния живот. Да прозреш през външните форми, и да дойдеш до съществото, което живее в нея, това е виждане.”

„Говорят „Расова дискриминация”. Различието между хората не е по цвета на кожата, а по сърцето и по ума.”

„Сега човечеството преживява „Мировата революция”. До какво ще доведе тя? - До освобождение или до унищожение на човечеството?”

„Всичко хубаво, което сме живяли е запазено, както в семенцето на плода е запазен живота на дървото. Един ден ще му се дадат условия да израсне наново. Какви велики закони направляват живота! Те определят срещите на душите. В тези закони се изявява Божията Правда.”

„Този, който ще реши въпроса кога да изляза от затвора е Господар и на живота.”

„Човек е свикнал да мисли само за себе си, като че той е център на всичко. Мисли за Великия Живот и бъди едно с него. Това е широта и освобождение.”

„Олтаря е свят, защото Бог присъства. Човешкото сърце е Отлар. Бог трябва да присъства в него.”

„Времето е изгубено, когато човек не знае как да го използва. Времето, което сега ни е дадено, то ни е дадено да се подготвим за бъдещата си работа.”

„Един пример из живота ни с Учителя: В Айтос стария брат Сапунов и бай Георги са се нагласили да бият попа, защото попа хули Братството и Учителя от амвона. Никой не знае за това, само те двамата са си определили кога да набият попа. Но в предвечерието получават писмо от Учителя. Между другото Той им казва: „Вие се каните да биете попа, но ще знаете, че ръката, която бие, не е благословена!” Те остават поразени от това! Кой е казал на Учителя, когато те с никого не са споделили това? И отказват.”

„Това е виждане за Цялото. Човешкият живот е лъч, който излиза от Бога, отива в Безкрая и се връща пак към Бога - през цялата Вечност. В страданията страдай дълбоко и пълно. Това са свещени мигове, не ги пропускай, не убивай времето, нито го запълвай със забавления. Страданията са път към Бога. „Един ден човек ще благославя страданията” - казва Учителят. В страданията бъди съсредоточен да разбереш какво иска да ти каже Бог. Да доловиш и най-малкия оттенък на Неговата мисъл и чувство. В живота има глъбини, които са достъпни за човека само в страданията. Ученикът благодари за страданията. На Земята всяко нещо започва и свършва. Това показва, че то е само част от един вечен процес. Във временното, трябва да виждаш вечното, в частта - Цялото. Тогава може да се разбере и частта. Трябва ли тогава да иска човек временното да бъде вечно?”

„Ако не можеш да видиш Божията ръка, която ти подава късче хляб, какво виждаш тогава?”

„След всичко, което властта направи на Братството, къде мога да бъда аз другаде, освен тук?”

„Много хубави дни сме видели ние, и още много хубави дни ще видим по милостта Божия.”

„Ученикът живее в своя свят при всички условия - работи и мисли. Може ли да се каже, че той е в някакъв затвор? - Не.”

„Ние сме тук за нашето право да мислим. Струва си човек да плати всичко за това право.

С присъствието си тук в затвора, ние казваме: Онези, които приказват за мирно, съвместно съществувание, и за веротърпимост, Правда и Свобода, не говорят истината.”

„Има два свята - света на безлюбието и света на Любовта. Света на безлюбието се шири навред. На всяка крачка го срещаме. Ние искаме да покажем на хората света на Любовта. Най-красивите прояви в живота се дължат на него. Това е първия лъч на изгряващото слънце, това е най-чистата вода от главата на извора. Ние сме тук, за да мислим.”

Обични брат Боян, Където и да бъдем, ние сме в Школата на Учителя. Трябва да даваме пример на разумност, доброта, на вяра и постоянство, на сила и устойчивост. Това е нашия път - радостни в страданията, силни в мъчнотиите. Ние идем от един голям свят. Важно е да останем верни на нашия свят. Да мислим, чувствуваме и постъпваме според неговите закони и изисквания. Тогава от какво има да се боим? Идеята за Братството е жива. Това е живота на нашия свят. Той се изявява тук на Земята във форми, в дела, мисли и чувства. Това е живот, който сме опитали и опитваме. Идеята за Братството е жива в сърцето и е Божията Любов. Тя е като семенце. Тепърва ще израстне и ще принесе плод. Ех, днес Ирод пак гони детето, търси да го погуби! И детето, трябва да бяга в Египет. Такъв е закона. Но ще дойде и втория момент: „От Египет повиках сина си.” Това са мистични моменти, т.е. те всякога стават. И сега, трябва да се изпълнят. Всичко, което става има своя дълбок смисъл и значение. Учениците разбират тези моменти.

Непрестанно мисля за бъдещото ни устройство, постоянно мисля за нашата работа. Когато се срещнем, ще споделяме всичко. Братският живот водете спокойно, разумно, според условията и възможностите. Сега ние сме по-силни, по-сплотени, по-единни от всякога. Поздравявай приятелите от мен, подкрепяй ги непрестанно! Без страх бъдете. Смели бъдете. Ние сме ученици на Учителя. Когато настане удобния момент, ще искаме да ни върнат книгите, които ни взеха. Според решението на Върховния съд нашата книжнина не е забранена.

Обични Брат Боян, Където и да сме, при каквито и условия, дали в този или в онзи свят, ние сме работници за Царството Божие! От тука иде нашия Мир. Каквото страдание и мъчнотии да срещнем в този път, те могат само да ни радват. Това е нашето служение. Затова сме дошли на Земята. И тъй, ние вършим работата си при всички условия. Постоянно мислим за нея с Любов и в нея ние сме всички заедно с нашия обичен Учител. Този е пътя, който Учителят ни показа. Този е нашия път. Тези дни чета беседата „Високият идеал”. С каква Любов е дал Учителя тази беседа! Само Любовта може да изпее такава съвършена поема! Този е езика с който трябва да се говори днес на хората за Бога. Много съм мислил за новия език, който трябва да намерим, и с който трябва да говорим на хората. Учителят е дал образци. Трябва да изберем такива беседи от Учителя, да ги подредим и издадем в отделно томче: „Избрани беседи на Учителя.” Да ги преведем и издадем на всички езици. Почнете от сега да подбирате такива беседи. Поздравявай приятелите от мен, поддържай жива връзка с тях!

Работете спокойно, с Мир и постоянство, с Любов и Вяра. Ние знаем - ще се изпълни Божествения план на Учителя за делото Му.

Когато Любовта посети едно сърце, някъде в Космоса се туря началото на едно Слънце.

Ето птичката, която прави гняздото си, Бог работи чрез нея.

„Бог е Любов. Бог присъства навсякъде. Да Го откриеш, да направиш връзка с Него, това е изкуството на ученика.”

„За да мислиш по известни въпроси, трябва да имаш вътрешна сила. Мисълта трябва да се отхранва, тъй както майката отхранва детенцето си. Света в който живеем, намираме материя и живот, но има и много още неща, които не познаваме. Ученикът черпи от Вечния източник. Бог взема много образи и ни Се изявява по много начини. Човек устоява с Божествените добродетели. Те са силите, които Бог му е дал да се бори. Молитвата не е задължение. Молитвата е живот, който изпълва душите ни. Тя е въздуха, който дишаме, небесния хляб, с който се храним, живата вода, която пием.”

„Христос казва: „Който пие от тази вода, нема да ожаднее во веки.” Молитвата е първата работа. При каквито условия и да се намираме, тя разкрива Божествения живот в нас.”

„Бог не е нещо външно, Той е нашия живот. Бъди човека, който като намери „Многоценният бисер”, продаде все що имаше и купи го.”

„Който живее с Бога, живее в Райската градина. Раят е състояние, а не място. Христос казва: „Ето, Царството Божие вътре във вас е.”

„Върши всичко от Любов към Бога. Това е всичко.”

„Един Бог, Един път, Една Истина. В Молитвите Учителят е дал пътя към Бога.”

„Смъртта не е най-голямото нещастие! Има неща за които човек полага живота си. Да изгуби тях, това е по-тежко от смъртта.”

„Една хубава постъпка вдъхновява, една хубава мисъл вдъхновява, едно хубаво чувство вдъхновява, една хубаво извършена работа вдъхновява. Това е първият лъч на изгряващото Слънце.”

„Многото желания отслабват човека. Едно желание, една мисъл, един идеал.”

„Тук работата ми е убежище - врата към моя свят. Работата ми е прикритие, завеса за моята самота сред множеството.”

„Някои търси изключително щастие, само за него определено. Не търси такова щастие. Твоето щастие да не се отличава много от щастието на хората. Изключителните неща са само в тесния път.”

„Хубаво е лъчезарното небе над теб, върховете да се издигат наоколо, и езерото да плиска водите си в нозете ти. Всичко е хубаво, когато Бог живее в душата ти. Тогава ти живееш във всичко, и всичко живее в тебе. Един плод е роден от едно хубаво чувство, от едно любящо сърце. Плодовете казват: „Живи са онези, които ви обичат.”

„Комунистите не търпят общество, което не е подчинено на тях. Затова гонят Братството. Тогава по-добре е, че ни гонят. Те не търпят живот, мисъл, деятелност, които да не са под техен контрол. На всичко те искат да турят своя печат. В Откровението е казано: „Които приеха печата на звяра на челото им, и на ръката си." На страданието най-подхожда мълчанието.”

„Във всеки човек живее копнежа да се пожертва за нещо велико. Като го намери, този копнеж се възпламенява в него, той чувства, че живее. На тази психологична основа човечеството е бивало увличано в големи борби, извършвало е големи подвизи, давало е големи жертви. Макар и да е тичал подир илюзии, това е повдигало човека. Голямата борба днес, ще се разрази на същата основа. Един ден, когато човек намери великия идеал

-    Истината, и заради него ще пожертва живота си. Ала преди това за колко миражи и илюзии ще се жертва той? На колко кумири ще служи? Един ден човек ще намери Истината. Всичко се променя, нищо не се губи, нито най-малката частица, нито най-малката енергия, нито най-малкото чувство или мисъл. Всичко се прелива и променя, само Любовта е вечна.”

„Съвременните учени изброяват факторите на еволюцията. Но те изпускат най-важния фактор - светлината. Тя е, която създава органическите форми, тя е главния фактор. Целият органически мир разкрива съдържанието на светлината. Питат: „Има ли живот на Слънцето?”

-    Има. Живота на Земята е проекция на живота на Слънцето.”

„През всичките времена мъчениците за Истината са били ученици на Христа.”

„Едно желание е една отворена врата в човека. Когато човек пожелае нещо, в него идват съществата на това желание. Тъй човек се повдига, или пада. В Молитвата е казано: „Нека Твоите светли духове на Обичта, Вярата и Надеждата да пребъдват в нас сега и всякога, заедно с Тебе.”

„Ада е място на лъжа, насилие и неправда. Раят е място на Любов, Мъдрост и Истина.”

„Живей както живеят Синовете Божий. Господ подготвя условията за Делото Си.”

„Невидимият свят е Господар на видимия.”

„Ти да живееш в небето, и небето да живее в тебе.”

„Виж движението на небесните светила - каква музика, хармония, ритъм има там! Виж великия живот на природата - сила, красота, изобилие, дихание Божие! Пред него човешките напъни са жалки.”

„Не търси забрава в работата. Времето е дадено да съзерцаваш Бога, да вършиш Неговата воля, да твориш с Него заедно.”

„Довършвай всяка работа, която си почнал - малка или голяма. Не оставяй недовършена работа. Недовършената работа отслабва живота и го обезсмисля. Довършвай добре всяка работа, която си почнал. Недей свиква с условията, не оставяй да ти станат обикновени. Свикване значи заспиване.”

„Чувствай постоянно условията, постоянно работи в тях, постоянно мисли. Живота иде все нов и нов, мисълта иде все нова и нова.”

„В социализъма никой не се интересува от Цялото. Всеки гледа да извърши малката си специална работа. Това е раздробяване на живота, това е живот на частиците. Живота за Цялото иде от друго съзнание. Имай вяра жива. Научи се да живееш с Бога. Това е всичко.”

„Ние сме приятели на всички, които обичат Истината.”

„В пътя на страданията не търси забрава. Пий чашата, опитвай всичката горчивина. Служи на Бога в радостта, служи и в скръбта. Всякога служи на Бога.”

„Като работим хубаво, като работим добре, ние работим за Царството Божие.”

„Комунистите искат да нанесат удар на Братството. Какво очакват те от това? Всъщност те могат да засегнат само материалната страна.

Промените трябва да се извършват не толкова отвън, колкото отвътре в самия човек. Външните промени без вътрешните нищо не ползват. Работата на ученика продължава при всички условия. Тя е работа за идването на Царството Божие, тя е непреривна. Казано е: „Въдвори Царството Си в нашите души.” Навсякъде, по цялата Земя работят работниците за Царството Божие. Това е Братството. Днес цялото небе работи. Братството е проекция на Царството Божие на Земята.”

„Онези, които Бог призовава ще дойдат, и ние трябва да вършим работата за която сме пратени. Бог се изявява в живота, в мисълта, в творчеството.”

„Мисли винаги за Царството Божие. Условията са условия. Може да ги наречем добри или лоши. Важен е живота в тези условия. Той е същественото.”

„Вечният живот създава ума, сърцето и телото за свой дом. Домът е временен - живота е вечен.”

„Колко време ще бъда тук, то е определено. Изчаквай времето с търпение и благодарност.”

„И днес Каин - човекоубиеца, ходи по Земята печален и самотен.”

„Тури печата на мълчанието.”

„Ние не проповядваме материализма. Това не е въпрос на вярване, а на виждане.”

„Тъжно е да срещнеш човек превит, огъмйт, сломен! Тежко е да видиш човек заставен да говори това, което не мисли. Сега е време за страдание, време за служение - свято време. Дни на страдания и скърби -свещени дни, благословени дни!”

„Когато управниците на един народ са безумни, зли и жестоки, това е наказание на този народ, резултат от лошия му живот.”

„Когато ставаш сутрин, свързвай се с Великия живот. Когато сядаш да се храниш, свързвай се с Великия Разумен свят.”

„Навсякъде в неизмеримата Вселена е Великия Разумен свят. Свързвай се с добрите хора. Хубавото, което носят е от Бога.”

„Някои хора искат да избегнат труда, искат да надхитрят природата. Орелът прави гняздото си високо. Когато малкото порасне, орелът му показва как да лети. То трябва да има смелост да се пусне в пространството. Ако се уплаши и падне - свършено е с него! И с човека е същото, ако срещне Доброто, и не го приеме. Ако види съвършенството и не пожелае да го постигне, ще падне. Днес хората седат равнодушни към Доброто. Това не е добър признак.”

„Общение с Бога, това е смисъла на живота. Тежко на онзи, който не държи на Истината и Правдата. Той ще попадне под ударите на най-строгите закони на природата.”

„Работата за Царството Божие ни обединява с всички работници по Земята. Това е Братството.”

„Да видиш Доброто и да му служиш, да видиш Истината и да я възлюбиш, да видиш Красотата и да се поклониш пред нея, да видиш Съвършенството и да се стремиш да го постигнеш, да видиш Правдата и да се бориш за нея, това е човека. Това е пътя на ученика.”

„Материалистите се борят със старозаветните възгледи на човека. Това е безпредметно. Те отдавна са надживени вече. Христос е път на Синовете Божий. Може ли да се каже, че спътниците, които хората пускат днеска в пространството са станали сами по себе си? Същото е и за небесните тела. Какви разумни същества са работили! Тука има мисъл, творчество.”

„Господ държи съдбините ни в ръцете Си. И това е изкуство -при всички условия да живееш в Царството Божие. Казано е: „Въдвори Царството Си в нашите души.”

„Животът на Царството Божие ни заобикаля. Важно е да го виждаш, да общуваш с него.”

„Комунистите се опълчиха против Братството. Всъщност против какво се опълчиха те? - Против Доброто, против Правдата, против Истината и Любовта. Какво може да очаква човек след това? Бялото Братство е Господар на Планетата.”

„Любовта не се интересува от това какъв е строя - социалистически или капиталистически. Любовта се интересува от човека. Един по един нашите добри приятели си отиват горе в Невидимия свят. От това силата ни расте. Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите.”

„Щом един път се е родил човек, много пъти се е раждал, и много пъти ще се ражда. За всеки човек ще дойде часът на страданията -време за учение. Страданието е един от предметите, които се изучават в Божествената Школа.”

„Сега моите братя са в планината. Радвам се и аз с тях. Все едно, че съм заедно с тях.”

„Човек трябва да се отрече от всичко, за да намери Бога. Сърце пълно с желания, и ум, пълен с проекти са далеч от Бога. Тялото, сърцето и ума са съсъд на Божествения живот.”

„В природата има празници, които не съвпадат с календарните празници. Ученикът ги знае, той ги пази и участва в тях.”

„Във всяко същество - малко или голямо, проявите на Любовта, Мъдростта и Творчеството идат от Бога. Бог се изявява в целия Всемир.”

„Чудя се с каква лекота хората нарушават закона на Правдата! Хиляди неправди вършат. Те се трупат и създават условия за страданията. Добре, че от време на време идва едно напреднало същество, и по закона на Любовта жертва се доброволно, т.е. взема дял от страданията на човечеството. Това е Спасителят, това е Учителят.”

„През всички времена владетелите са си приличали - еднакво алчни, жестоки и противни.”

„Благодари за всяка вдишка чист въздух! Благодари за всеки извор, който срещнеш в планината! Благодари за простора, за облаците, които плуват в небето! Благодари за тревичките и за цветята! Благодари за всеки узрял плод, който ти се дава! Благодари за всеки лъч на Любовта, който иде от едно любящо сърце! Благодари за всяка добра мисъл, която те посещава! Това е Царството Божие. Това е Божието Царство - Вечното и Святото. Благодари, че си се срещнал с него.”

„Който издържи изпитанията, излиза от тях по-силен. Божественото Учение се дава на човеците в определена епоха. Учениците се призовават за учение и работа в същата епоха. Идва и другото учение, което призовава човеците към забавление, т.е. - приспива ги.”

„Хулиганщината е продукт на атеизма, на крайния индивидуализъм. Човекът отрича Божествения ред и порядък, неговите закони. Това е човек без закон, без чувство за отговорност, без задължения. Това е култ на крайния егоизъм - човек, който нема спирачка на желанията си, посяга и взема каквото му хареса, но не се чувства задължен или отговорен да се потруди за това!”

„Пази отношенията си към Бога. Това е Вечното. Условията се изменят. Ще дойдат по-добри условия. И нови форми ще се създадат - по-съвършени от сегашните. Вечното движение, съвършенството са закон на живота.”

„Разбирай това, което се променя, и търси Вечното начало.”

„Небесният хляб - това е Молитвата. Радостта на живота иде от срещата с Царството Божие. Царството Божие е навсякъде.”

„Работата има само един смисъл - да вършим Волята Божия.”

„Не съжалявай, че условията се изменят. Те трябва да се изменят. Ще дойдат по-хубави условия. Има нещо вечно, което живее в условията. То е същественото. Едни форми преминават, други идват - по-съвършени.”

„Разбирай това, което се променя, но познавай великото, неизменното.”

„Всяка сила е сила, докато е в Божиите ръце, докато Бог работи с нея. Остави ли я Бог, всичко е свършено с нея! Това е смисъла, да вършим Божията воля. Затова пречки отвън нема.”

„Пророка казва: „Всеки рог ще се съкруши, всяка гордост човешка ще се съкруши.” Учителят казва: „Гордостта предшества падението.”

„Дето има власт, нема идея. Дето има идея, нема власт.”

„Лежи телото в килията, а ти ходиш в Райската градина с Господа.”

„Пътят на жертвата води към Бога. Бог всичко движи, а е невидим. Трябва да заглъхне шума, да замлъкнат желанията, да утихне всичко. Тогава може да доловиш тихия глас.”

„Онзи, Който всичко прониква, всичко движи, всичко създава, остава скрит за човека.”

„Сред своите си дойде, и своите му Го не познаха.”

„В природата е както в човека. Има видима и невидима страна. Душата и Духът са невидими. Те са реалността.”

„Божия живот - живота на Царството Божие прониква всичко, но той е „тихия глас”. Него най-после ще чуеш. Какъв слух се иска, за да го доловиш! - Размишление, съзерцание, Молитва се иска, за да почнеш да го долавяш. Това, което шуми и гърми, което изпълня площадите, не е съществено. „Тихият глас” повелява. Той има власт и сила! Той движи всичко. Долавяш ли „тихия глас”, ще срещнеш и душата и Духа.”

„Работата има само един смисъл - да вършим Волята Божия. Не съжалявай, че условията се изменят. Те трябва да се изменят. Ще дойдат по-хубави. Има нещо вечно, което оживява условията. То е същественото.

Едни форми преминават, други идват - по-съвършени. Разбирай това, което се променя, но познавай Великото, неизменното.”

„Всяка сила е сила, докато е в Божиите ръце, докато Бог работи с нея. Остави ли я Бог, с нея е свършено. Това е смисъла да вършиш Божията Воля. За това пречка отвън нема. Пророкът казва: „Всеки рог ще се съкруши.” Т.е. всяка гордост човешка ще се съкруши. Учителят казва: „Гордостта предшества падението.”

„Любовта е великата сила, която движи ръката на всеки творец. Сега трябва да търсим Учителя в Неговата Божествена същина, тъй както ни се изявява в Словото. Така то е навсякъде и всякога. „Защото е твое Царството и Силата и Славата.” Това трябва да се преживее. То е велико нещо.”

„Това е пътя - да бъдеш Божия сила, Божия светлина, да бъдеш Живот Божий.”

„Бог може да се прояви чрез когото иска - и чрез човек, и чрез тигъра. Всички форми са създадени да се прояви Бог, когато Той поиска. В друго време те могат да се проявяват както си щат. Бог може да се прояви чрез тях само един миг. Но този миг оправдава тяхното съществувание.”

„Докато злото е в човека, все ще се прояви навън, независимо от това в какъв обществен строй живее човек. Затова строя не е съществен. Важно е човек да се възпитава, колкото и да е трудна и продължителна тази работа. Това е единствения път, това е Школата на Учителя.”

„И в тази епоха Адам излезе от Райската градина, т.е. не поиска да учи в Божествената Школа, а отиде да копае земята. Учителят го призова да учи, а той отиде да се забавлява.”

„Духът носи всички блага, Духът носи всички условия. Духът е всичко. Разумното начало е всичко.”

„Духът на Истината, Който от Отца изходи. Истината ще ви направи свободни. Силата е в Истината. Който има Истината е силен. Приемайте Истината, за да бъдете свободни и силни. Лъжата обезсилва човека. През всичките събития, които стават и които предстоят, минавай като ученик -верен и истинен. Работата на ученика продължава при всички условия. Големите строежи, които знаем в историята и сега не ме възхищават. Където и да ги срещна, в която и култура, те са паметници на робството. Светилището трябва да остане скрито. Стъпи ли човешки крак там - ще го оскверни.”

„За работата ни в бъдеще: не трябва да се повтарят грешките на миналото. Истината нема нужда от власт, нито от богатство, нито от сила, нито от организация да я пази. Нема нужда да се създават центрове подобни на Тива, Делфи, Ватикана, Кремъл.”

„Само злото се организира. Доброто е живот на Божия Дух. В него е единството и хармонията на Цялото. То нема нужда да се организира. Зад най-малката негова проява, седи Цялото. В света злото се бори против себе си. То създава тези борби.”

„Семенцето, което Учителят пося, расте в тишина, расте в Мир.”

„Живота на Братството е живот на Словото Божие - Живот Вечен. Това е важното, живота ни с Господа да бъде непреривен. Как си представят хората пречистването? То е минаване през огъня на страданията. Всичко непотребно изгаря, остава същественото. Това е освобождение. Който разбира, благодари за страданията.”

„Природата е рамката, съзнателния живот е картината, същественото. Това е живота с Бога.”

„Ние сме сила Божия. От какво има да се боим, за какво има да се безпокоим? Ние сме радостни при всички условия.”

„Времето е проекция на реалността върху екрана на съзнанието. Има съзнание - има време, нема съзнание - нема време.”

„Положението на брата иде от отношението ни към Бога. Брата е готов да подаде ръка на онзи, който е в нужда. Където и да се намираме, ние трябва да вършим работата си. Събуди се спящия Дракон. Възроди се Духа на старите монголски завоеватели.”

„Бялото Братство работи сред славянството. То ще го тури в пътя на неговата мисия.”

„Ние принадлежим към Великото Всемирно Братство на онези, които любят Бога. На тази фамилия принадлежат най-светлите образи в историята на човечеството. Те бележат светлия път на неговия възход - път на служение и жертва. Път, осветен от Христа и от нашия обичен Учител, път на учениците! - Да бъде благословен Господ!”

„Усилието на човека да проникне в Космоса чрез техниката е безплодно. Ако е за пътуване в Космоса, ние и сега пътуваме с нашата Земя. Какъв по-хубав космичен кораб! Пространственото познаване на реалността, нема да задоволи човека. Истинското познание иде от Духа. Тогава човек вижда. Духът разкрива Истината.”

„Пътуването на човека в Космоса до планетите и Слънцата е предвидено, но то нема да стане чрез изстрелване на механизми, и не през където и да е, и когато и да е. Има пътища в космичното пространство, има централи. Които ще пътуват, ще се обадят за къде ще пътуват, за да им отворят пътя. Човек ще се свърже с тях. Те ще го включат в течението за онзи свят, за който той отива.”

Без връзка с този разумен център, не можеш да пътуваш в Космоса. Висока интелигентност и разумност се изисква за тези пътувания! В бъдеще космичните кораби нема да се изстрелват като снаряди или ракети, а ще се движат по онези пътища, по онези космични силови течения, които свързват небесните тела и ги движат. Ще се използват същите тези сили. Човек тепърва ще изучава тази наука.”

„Сегашните опити са детински. Те приличат на хвърчилата, които децата пускат по вятъра.”

„Молитвата посочва нашия път, работата, която ни предстои.”

„Животът е космичен. Той изпълва Космоса. Той не е присъщ само на едно небесно тяло. Живот има при всички състояния на материята. Тези състояния на материята съответстват на степента на съзнанието. За Разумния свят космичните пътувания са обикновено явление. За това има наука, има знание, има методи. За бъдеще човек ще изучава това. Нашата Земя е посещавана от същества, жители на други планети, светове и Слънца. Те идат и си отиват. Ние ги срещаме и разговаряме с тях.”

„Какво нещо са безбройните форми на живота? Те разказват за живота на далечните светове. Един кристал е уред на едно велико същество, което изучава нашия свят. Един бръмбар, една птичка, едно цвете - всяка форма на живота, това са уреди, с които велики същества посещават нашия свят и го изучават.”

„Човек трябва да има отношение към тях - виждане трябва.”

„Ние сме свидетели на много безумия. Те дойдат, преминат като природни бедствия. Великият Разумен свят е вечен, а ние трябва да бъдем търпеливи.”

„В древността наричаха насилниците тирани. Те никога не са били трайно явление.”

„На голямата скръб, най-подхожда мълчанието.”

„Сега оценяваме всичките условия, които Бог от начало още ни е дал. Сега оценяваме всички условия, които Учителя ни даде. Душата ни изпълва благодарност. Наистина благ и милостив е Господ. Ние сме най-щастливите хора на този век! Ние бехме с Учителя.”
„Ако става въпрос за затвор, света на злото е най-страшния затвор. Много трябва да работи и учи човек, докато излезе от него. Свободата е в света на доброто. Там има мир, знание, светлина и свобода.”

„Каквото отношение има човек към Бога, такова ще бъде и отношението му към хората.”

„Ние не просим милост, а искаме Правда. Ако не отдадат правото на Бялото Братство, ще опитат, че закона на Правдата е много строг.”

„Страданията укрепяват Духа, закаляват волята и тялото.”

„Нашият път е служение в Дух и Истина, а не в създаване на материални блага. Създаде ли се център на власт, богатство и сила, идва злото и го обсебва.”

„Аз съжалявам комунистите, защото те което вършат, е противно на това, което говорят. Само който обича Истината има бъдеще.”

„Живота на Космоса е многоизмерен, а ние познаваме само едно безкрайно малко сечение от него.”

„Всички, които се свържат с българския народ за добро, ще имат успех. Всички, които се свържат с българския народ за зло - нема да имат успех, ще пропаднат. Тук действа един закон. Българският народ е в златния си век. Т.е. Бялото Братство работи сега в него. Божият Дух присъства. Това е епоха. Божият Дух не търпи зло, неправда, не търпи лъжа и лицемерие. Комунистите извършиха голяма грешка като почнаха гонение против Бялото Братство. Те не разбират закона.”

„Всъщност какво е едно ухание, дъх на роза или на теменуга, или на шибоя, или на белия крин? То е като лъч, който иде от някоя далечна звезда - слаб, едва доловим. Човек го възприема като аромат. Впечатлението достига мозъка. Тук то се усилва милиарди пъти, явява се една мисъл, или едно чувство. Това е превод на живота от един далечен свят. Човешкият мозък е чудно устроен. Той има способността да усилва и най-слабичките лъчи, които идат от далечни светове - усилва ги милиони и милиарди пъти. Така на екрана на съзнанието се проектира космичния живот като мисъл и чувство. Ето всекидневните чудеса. За какво разказва слънчевата светлина? - Приказки за живота на Слънцето, за съзнателния живот. Всички блага, които тя ни носи, разкриват пред нас живота на Слънцето.”

„Хората се възхищават от механизмите, които те самите са създали. Аз се удивлявам на малките същества, които живата, разумна природа е създала. Колко способности е вложила тя в едно такова малко същество, в една пчеличка, в една птичка, и каква красота! Човек ги изучава външно, това е добре. Но той още не знае предназначението им в живота на Цялото.”

„Дето е Господ, там съм и аз. А сега ни остава само това - живот с Господа, живот с Учителя, т.е. остава ни най-същественото.”

„Върши всичко заради Божията Любов, която е в тебе. В Него е силата. Той е носител на живота.”

„Времето е сила. Тя се акумулира в живота и пак се освобождава. В страданията душата намира сили за работа. За да се извършат някои процеси в съзнанието, човек трябва да мине през огъня на страданията.”

„Ние не сме пеперуди да ни хванат в мрежите си, нито риби, да ни хванат с въдиците си. Не сме и птици, за да ни улучат със стрелите си. Ние сме като светлината - неуязвими и неуловими. Навсякъде, където ни приемат - отиваме, и сме винаги там, откъдето идем. Ние пътуваме в този космичен кораб, тъй удивително устроен! Пътуваме милиони години, пътуваме за някъде. Закъде? - Капитана знае. Пътници слизат на едно пристанище, други се качват. Пътуват от пристанище до пристанище, а кораба продължава пътя си - далечно плаване. Кръг ли описва кораба? Обикаля ли около някой център? Ще повтори ли станциите си? Това са загадки. Пътниците малко знаят. Какво са 50-60-100 години пътуване?

Космичния кораб, наречен Земя - Анхира продължава пътуването си във Вечността.”

„Търсенето на Истината е право от което човек никога нема да се откаже, каквито жертви и да му струва това, Той, ако ще и живота му да вземе. Ако човек се примирява със смъртта, която всичко му взема, защо да не се примири и с условията? Важна е Истината.”

„Свободата седи в това да бъдеш в съгласие с Божествения ред и порядък, с неговите закони и сили.”

„Има едно мъчно изкуство - да излита човек от ограниченията в света на душата - свят обширен като Вселената.”

„Който обича Бога, обича и ближния си. Ние се възхищаваме от живота, а не толкова от техниката.”

„Какви чудеса виждаме в малките органически форми! „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.” Силата е в единството с Бога.”

„Човек, който нема една свещена идея, нема сила. Човек трябва да има Божествен, Свещен идеал, за да се бори и устоява.”

„Видях крушението на хората без идеал. Каква трагедия!”

„Да си присвояваш всичко хубаво, което другите са постигнали, а тях да гониш да търсиш да ги погубиш, какъв морал е това?”

„Поезията е по-близо до Истината от науката.”

„Не е само биологичния органическия начин, чрез който живота се изявява. Има безброй много начини чрез които живота може да се изяви. За живота нема пречки. Той присъства навсякъде. „И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я необвзе.” Живот има при всички условия, само че формите му са различни.”

„Растенията и животните са космични кораби, чрез които напреднали същества от далечни светове посещават Земята. Откъде ли идат тези космонавти? Всички те, за да дойдат на Земята, трябва да минат през Слънцето, т.е. пътуват със светлината.”

„През колко трансформатори минават те, докато дойдат до нас?”

„Слънцето е главната разпределителна станция. Чрез светлината те създават своите форми - тези удивителни апарати, които ние наричаме организми.”

„Злото не е присъщо на дадена система на управление, нито на раса, народ или класа, но то прониква в тях. Злото иде от едно естество в човека. Промените в обществения ред не изменят положението, злото вирее на всички почви. Трябва дълбока, търпелива работа върху човека, съзнание и разбиране и голяма любов, да се даде подтик на Божествените добродетели. Само Божествения живот спасява от злото. Това е Школата на Учителя.”

„Да се опълчиш против Бялото Братство не значи да се вземат само мерки отвън, да се наложат ограничения. Повече то седи в това, че човеците потъпкват Правдата и отхвърлят Истината. Бялото Братство е образ на Божиите закони на Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Доброто. Който тях отхвърля, той се бори с Бога. Какво може да очаква? Такива немат бъдеще.”

„Днес осмиват религиозните хора, че някой от тях говорят неразбрани езици, правят странни движения. Ами че сегашните хора вършат същото! Какво са масовите събрания с викове, ръкомахания, скандирания?

-    Същото масово обсебване.”

„Един ден човек ще дойде до великите двигатели на живота -Любовта, Мъдростта, Истината. Тогава ще се отворят вратите на Космоса за него, и той ще пътува до Планетите и Слънцата на Вселената. Учителят ни е говорил за това.”

„Света на музиката, на тоновете, на мелодията, ритъма, хармонията -    чудесен свят! Света на светлината, на багрите, перспективата, формите -    чудесен свят! Ние търсим Бога в красотата.”

„Сега ние живеем щастливото време на нашето служение, на нашата борба. Да бъде благословен Господ!”

„В Царството Божие има единство, хармония, ред и порядък. „Моето Царство не е от този свят.” Хората все се делят и се борят помежду си. Каквото име и да носят, всички те си приличат.”

„Радостите и скърбите са момент на Вечния живот. Него трябва да търсим в тях. Тогава човек може да ги разбере.”

„Присъстваме на раждането на една нова религия - атеизма. Тя има свой култ, канони, догми, форми, обреди. Това е езически култ - най-обикновен.”

„Какво богатство е скрил Господ в човешките души! Струва си и тук да дойде човек, за да ги види. И тук Господ ни показва Своите съкровища, скрити в най-скромните форми, както бисерите в мидата. Отвори се внезапно, покаже бисера и пак се затвори. Оставам учуден от красотата и силата, скрита в такива прости и обикновени форми! Усмихвам се и благодаря. Това е съкровището на смирените. Ние не искаме милост, а търсим Правдата. Ако не ни я дадат оставаме в благоприятното положение - „Блажени гонените заради Правдата.” „Любете враговете си!” Т. е. благодарете че злото, което е в тях не е във вас. И тъй ние продължаваме работата за освобождението на човека от злото чрез доброто.”

„Да проповядваш Божественото Учение на хората не ще рече да им предаваш някакво вярване, а да им покажеш един живот. Щом мислим, Бог е с нас, щом обичаме - Бог е с нас.”

„Всички организации, които човек е създавал досега за борба със злото, то ги и обсебвало и е използвало силата им за себе си.

Хората мислят, че се борят с него, а всъщност му служат. Злото използва всичко, което подтиква човека към подвиг и борба и го издига като знаме. То използва това за себе си.”

„Когато си на изпитание, чувствата пази. Те са сила. А от желанията се освобождавай. Те са излишен товар в трудния път.”

„Казват: „Времето е пари.” Човешка глупост, която много често се повтаря и днес! А всъщност времето ще почувстваш, когато то не е за тебе пари.”

„Красотата на преходните неща е в това, че те преминават, те са в движение. Красотата на вечните неща е в това, че те са вечни, т.е. идеал към който се стремим. Вечните неща нито се явяват, нито преминават. Те са навсякъде, те са всякога.”

„Благодари за всяка промяна, в нея се изявява волята Божия. Ако немаше промени света би бил неподвижен, мъртъв.”

„Има подобие и съответствие между времето на Давида, Христа и Учителя. Това е паралел. Давид е син Есеев, Христос е от коляното Есеево, от корена Давидов. Давид е овчар, той казва: „Когато лъв или мечка нападне стадото и отвлече овцата, аз ги настигам и отървавам овцата.” Христос казва: „Аз съм добрия пастир.” Давид е цар Израелев и Христос е син Израелев. Цар Саул преследва Давида, Ирод гони Христа. Юнатан - синът на Саула е приятел на Давида. От учениците на Христа на него отговаря Йоан - любимият ученик на Христа. Ако проследим женските образи от двете епохи ще видим, че и тука има паралел, има подобие. Този паралел може да се проведе и във времето на Учителя. Учениците принадлежат на същото явление. Те съпътстват Учителя. Учителят ги нарича „душите на пътя“

„Онези, които приемат даровете на Изкусителя, ще умрат. То е път на смъртта. Само в пътя на Христа е възкресението и Живот вечен.”

„Насилието нема бъдеще.” Тъй ми е казал Учителят. С насилието върви неправдата, лъжата и лицемерието. Свободата седи в това да бъдеш в съгласие с Божествения ред и порядък, с Неговите закони и сили.”

„Уповавай всякога на Господа. Той ще устройва пътя ти.”

„Нищо не може да смути нашата работа! Ние сме дошли заради Учителя, ние сме Негови работници. Ние ще подаваме ръка на нашите братя в нужда, ще търсим онези, които Той е призовал. Ние вярваме в тържеството на Истината, Доброто и Правдата.”

„Зад всеки герой на живота седи едно любящо сърце, което го подкрепя. Всяко явление на живота има свой цикъл. След време то пак ще се яви по закона на ритъма.”

„Хората обичат да се забавляват, те са като децата. Те търсят забавите и днес пак им ги дава. Ние търсим Господа в красотата. Идея трябва във всяка работа, т.е. онзи Божествен център, който твори, организира, създава формите. Той създава малкото същество, той създава и световете. Виждам живота непреривен, единен, цялостен както се проектира всеки момент ритмично, музикално. Хората не схващат живота като цяло, а като отделни епизоди, като отделни моменти без връзка помежду си. То е неразбирането на съвременния човек.”

„Може да се изменят обществените форми, то не е същественото. Нашата работа продължава при всички условия. Тя е необходима при всеки обществен ред, за всички времена.”

„Бог ни се изявява чрез малкото цветенце. Чрез него Той ни показва какво може да направи Божествения център. Бог е идеал за нас. Той ни показва какви трябва да бъдем, към какво трябва да се стремим.”

„За да дойде едно благо до нас, много души трябва да ни обичат, да ни пред ад ат Любовта на Бога.”

„Който обича Бога, обича и ближния си. Ние се възхищаваме от живота, от неговите форми, от неговите чудеса, а не толкова от техниката на хората.”

„Много човечества има в Космоса, в неизброимите светове. Някои са по-напреднали от земното. Много човечества за загивали поради злото в тях. Злото разрушава.”

„Ние сме верующи. Ние стоим пред Великата разумност, която твори, която създава всички форми и ги изпълня с живот. Тя дава всички условия за живота и всички блага. Ние малко я познаваме, и малко я разбираме. Пред нея сме като деца. Тогава идва вярата. Тя ни води като майка. Вярата иде от любящото сърце и светлия ум. Тъй вярата се опира на любящите сърца и на светлия ум. Нема ли тях - нема вяра.”

„Във формите, създадени от Бога има живот и истина. Те са непосредствени, спонтанни, винаги нови. Има форми мъртви, без живот, без истина. От тях човек, трябва да се пази. Тях обикновено населява злото. Божествените форми растат, цъфтят, плод принасят. Чрез тях Божия Дух се изявява. Божият Дух обича чистотата и истината. За да дойде Божия Дух, трябва чистота, истина, кротост, смирение.”

„Първи учениците опитват пътя на страданията. След тях иде човечеството. Учениците на Божествената Школа проправят пътя. „Съдбата на света започва от Дома Господен.” Тъй е казано в свещената книга.”

„Любовта към Бога е която ни обединява, която ни свързва, която ни прави силни.”

„Какви ли не окови не е изковавало злото за човешките души и Дух! - Напразно!”

„Всички организации, създадени от човеците са окови и всички те ще паднат като ги докосне ангела Господен.”

„Познанието на Бога е най-високото познание до което човек като дойде, определя се като човек.”

„Школата на Учителя подготвя човека за това високо призвание. Твоята вяра и твоя живот да бъдат едно.”

„Господи, Ти си моя дом, убежище мое. При Теб ще се връщам след дневния труд.”

„За непослушание Адам беше изгонен от Рая. За непослушание, своеволие човечеството пак ще бъде изгонено от Рая.”

„Отец ми работи и аз работя.” Това е най-краткия израз на Христовото Учение.

„Питат ме: „Къде беше?” - „Бях на война.” Учението на Христа е живот, мисъл, път, мироглед. Христос е нашия идеал.”

„Злото се опитва да окове Учението на Христа във форми, да го затвори в черупки, да го вгнети в калъпи и да го изопачи. - Напразно! То си остава път за онези, които Бог е повикал. Никой не може да дойде при мен, ако Отец ми не го изпрати.”

„Божественото Учение може да се изрази в различни форми временно, но то не е в тях. То е в Дух и Истина, то е в служение и жертва.”

„Всички, които искат да господстват в света нема да успеят и ще загубят всичко, защото света си има Господар. Неговата воля, трябва да изпълняват всички. Това е разрешението на днешната криза.”

„Божественото Учение е като светлината. То е навсякъде. То може да създаде форми, но не зависи от тях, не остава затворено в тях. И онези, които искат да създават форми за Божественото Учение трябва да бъдат свободни от тях.”

„Тази сутрин помирисах цъфналата розичка. Дъхът й напомня милувка.”

„Винаги ще помня как ме посети Господ в затвора благ и изобилен, с каква сила Се изяви, с каква доброта и красота, с каква грижа ме огради - благ, милостив, щедър и преизобилен! Бог чрез всичко може да се изяви. Вселената е Негов дом. В страданията ми се изяви Господ.”

„Най-важното е човек да подържа връзката си с Бога. А Бог ще устройва пътя му.”

„Трябва вяра и упование. Има живот на Духа, има живот на плътта, има движение на Духа, има движение на плътта. Има форми на Духа, има форми на плътта, има ритъм на Духа има ритъм на плътта. Има музика на Духа, има музика на плътта.”

„Един ден, трябва да разработим „Балета на Дъгата”, „Балета на Изгряващото Слънце”, „Танца на дъждовните капчици”, „Танца на росните капки”, на изворчето, на детето. - Образи, любими образи, които Учителят ни остави. Трябва да им намерим хореографичен израз.”

„Проповядвай Божественото Учение както Слънцето го проповядва.”

„Има хубави хора - способни, интелигентни, красиви, разумни, но влюбени в себе си. Това ги прави отвратителни.”

„Божественият живот не може да бъде окован в никакви окови. Ние сме в Божествения живот - едно с Него и неделими.”

„Живота ни в планините принадлежи към живота ни с Бога. Пази живота си с Бога като зеницата на окото си. Това е богатството на душите ни.”

„Всеки, който не устоява на Божествените принципи в името на които е дошъл, ще изгуби битката на живота.”

„Бог обича и гарвана и гълъба. Той може да Си послужи и с единия и другия. Гарвана и гълъба могат да свършат една работа за Господа. Всеки човек съществува, за да се изяви Бог чрез него. В това седи обичта към човека.”

„Който е преживял умирането, познава смъртта. Той има опит, знае, че живота е вечен.”

„Всичко съществува, за да се изяви Бог. Всичко съществува, за да се изяви Господ.”

„Бога никъде нема да Го намериш, но намериш ли го в себе си, навсякъде ще Го виждаш.”

„Където и да бъдеме, ние проповядваме Братството с думи и дела. Това е нашия път, нашата работа.”

„Гонят Бялото Братство. Бялото Братство се явява и изчезва, когато това е нужно. Това не зависи от човеците. Бялото Братство е всемирно и вечно.”

„Мъчнотиите в отношенията между хората идат от това, че човек чувства другите хора като нещо отделно от себе си - чуждо. В Братството човек се учи да чувства хората братя. То е едно с Великия живот. Братството - Братство може да има само в Името Божие. Това е разрешението на мъчния проблем за отношенията между хората.”

„Ние сме дошли на Земята да работим за тази идея. Това е Христовото Учение, това е Учението на Учителя, Учението за Царството Божие.”

„Лъжата е признак на слабост. Слабия си служи с лъжата и насилието. Ако и да се показва силен понякога, всъщност той е слаб.”

„В Бялото Братство има едно правило: Който дава - печели.”

„Където и да бъдем, ние проповядваме Бога със слово и дела. Това е работата ни, това е нашата мисия. С нас е Великото Братство на любящите.”

„Бог мой необозрим, вечен, вездесъщ, неуморима сила. От какво има да се боим? Ние се усмихваме на мъчнотиите. Не е ли това нашия приятел Ангела на смъртта, който ни помахва с ръка от време на време и ни се усмихва? Ние го разбираме и той ни разбира.”

„Чудни са Божиите пътища. Погледни Братския съвет! Боян страда от крака, Паша от очите си, Борис от стомаха си и е в затвора. Учениците на Учителя са на страдание, за да се изпълни Божествения план за Неговото дело.”

„Съвременният човек скептик и атеист отрича Бога със същото суеверие с което дивака вярва в идолите си. Учените казват: „Отидохме в пространството, но никъде не срещнахме Бога.” Ако е въпрос за пространството, ние се носим в Мировото пространство с космичния кораб, наречен Земя. Човече, ако не намериш Бога в себе си, никъде нема да го намериш. Но намериш ли го в себе си, навсякъде ще го намериш!”

„Където и да бъдем, ние проповядваме Братството с думи и дела. Това е нашия път, нашата работа.”

„От Райската градина са останали цветята. Следователно Райската градина не е загубена напълно. Бог създава безброй много форми, багри, аромати, храни, за да проникне в нашите души.”

„Красотата, Истината, движението, светлината са наш свят, наш живот.”

„Ученика и тука като е, може да не бъде тука.”

„Формите на Любовта се менят, но Любовта е една и съща. Вечният Живот е в Любовта. Само формите се менят, а Любовта е вечна. Майката, бащата, приятеля, брата, сестрата, възлюбления, това са форми на Любовта. Любовта е вечна. В Школата на Учителя се изучава Любовта. Ние вярваме в нея. Аз съм тук, т.е. безкрайно малка част от мене е тука. Защото аз живея в онези, които обичам и които ме обичат. Следователно аз съм тук, и аз не съм тук.”

„Когато едно същество от един далечен свят иска да посети Земята, то си създава форма. По нея съдим за неговия характер, интелигентност, разумност и сила. Какви форми на живота има, какво разнообразие, какво великолепие! Чудеса!”

„Тук видях човекът в страданието. Заслужава да се види това, заслужава да се опита това. Колко образи има Любовта? - Майката, бащата, приятеля, брата, сестрата, любимата. Всички те са прекрасни. Образите се менят, а тя все същата остава - Вечната и Святата.”

„А вие като живи камъни зидете се на Дом Духовен.” Божествените принципи, Божествения живот обединяват душите в едно велико Братство. Връзката между тях е Любовта. Това е Бялото Братство. То е един жив организъм.”

„В света има много механични организации - материал много, но живот - малко.”

„На хората, които живеят само за своите свещени навици не може да им се говори за Бога. Свободен е онзи, който люби Бога, пази Неговите заповеди. Ние живеем във всички, които любят Бога. Това е Бялото Братство. Христос казва: „Аз в тях и Ти в мене Отче, да бъдем едно.” Които живеят в Бога са неуязвими. Бог ни се изявява по хиляди начини. Във всички Свои изявления Той ни учи, показва ни какви трябва да бъдем - съвършени, чисти, красиви.”

„Не дойдох Моята воля да сторя, но волята на Онзи, Който ме е проводил” - казва и малкото цветенце.”

„Тук се научих да ценя времето. Когато застанете лице срещу лице с времето, ще разберете защо е дадено то, какъв е неговия смисъл, неговото предназначение. Тогава ще можете да го цените.”

„Господ казва: „Аз Съм на страната на слабите, на онеправданите, на гонените за правда.” Навсякъде, където и да бъдеш, проповядвай и показвай Божия живот. Навсякъде, където и да бъдеш проповядвай и показвай Братството между човеците. Животът на Царството Божие - това е нашия път, нашата работа.”

„Когато човек изгуби всичко, което може да изгуби, остава онова, което не може да загуби. Тогава може да види какво място заема то в живота му. То е безкрайно малко, но всичко е в него.”

„Зад решетките летят птички. Те се стрелкат свободно в простора. Как трябва да посрещаме страданията? Като ученици на Божествената Школа.”

Делото е зад решетките, но Духът, душата, умът и сърцето са свободни.”

„Устройвай живота си с Бога при всички условия. Чудно е - човек не признава разумността, която е създала птичето перце и цветенцето, а всъщност тя е същата разумност, която работи в него и изработва машината с която си служи.”

„Без Бога човек отива към погибел. Нашият път е служение.”

„Бог осветява живота с присъствието Си. В Него всичко е. Без Него всичко е празно и безсмислено.”

„Ако човек не мисли, не работи, не участва в творчеството, как ще се изяви Господ в него?”

„Онези, които надменно се наричат атеисти и изповядват научния материализъм, са всъщност обикновени верующи. Те вярват и се покланят пред материалните блага, благоговеят пред тях. Обект на тяхното поклонение е близък. Какви сложни системи от обреди и церемонии създадоха те! Сложни, скучни, един безсмислен култ!”

„Цветята са проекция в нашия свят - проекция от многоизмерното пространство.”

„Комунистите отнеха материалната основа, която българите бяха дали на Братството. Те не искат да отредят място на Бялото Братство

в българската общественост. И ето, ние сме работници на Братството и работим безвъзмездно. По този начин плащаме наема за онази материална част, която Братството ползваше. Така сметката се ликвидира. Но това е голяма загуба за българския народ. Той губи най-хубавото, което имаше - благословението на Бялото Братство.”

„Удивително, колко си приличат онези, които се съблазниха и приеха даровете на Изкусителя - властта, богатството и славата! През всички времена те са едни и същи. Всички те усвоиха неговите прийоми на работа - лъжата, лицемерието, алчността, насилието. Това е най-голямото нещастие. Тежко и скръбно е.”

„Домът Господен е навсякъде, където Бог присъства, където е Любовта. Любовта е всичко, Мъдростта е всичко, Истината е всичко.”

„Господ, Който е надарил и най-малкото същество с удивителна разумност, ще ни избави от всяко зло.”

„Чудно, колко много знания има и в най-малката тревичка!”

„Онези, които ме туриха тук, в затвора, трябва да изправят отношенията си към Братството. Всичко, което мислим и вършим, трябва да бъде просто, естествено, здраво. Истината трябва да живее в него. Домът Господен е Дом на Истината.”

„Красотата постепенно прониква в света. Тя ще го преобрази. Най-разумните, най-интелигентните същества работят, за да слезе на Земята Истината и Красотата. Истината и Красотата вървят заедно.”

„Срещнах мой брат по дух. Макар, че не сме се виждали, удивително сродство съществува между нас - мисли, чувства, поглед, еднаква мисъл.”

„Цветята са въплъщение на слънчевата светлина. Светлината има хиляди изявления. Тя се възприема чрез очите, чрез ума, чрез душата и Духа. Има степени на светлината. Светлината, която възприемаме чрез очите е най-малката.”

„Онзи, който е опитал най-голямото зло, нема от какво да се бои.”

„Божият Дух живее във Великото Братство. Радостен момент е, когато срещнеш един от твоите братя.”

„Злото е като огън - или ще те изпепели, или ще те пречисти.”

„Има преживени неща, които не остаряват. Колкото се отдалечават във времето, те придобиват сияние, ореол, стават святи.”

„Разговорите на Изгрева ще бъдат озаглавени „Първият лъч на изгряващото Слънце”.”

„Приготви жертвеника. Чакай небесния огън, който да изгори жертвоприношението. Творчеството се приготовлява дълго, събира се материал, опит, мисъл, преживявания, и в един момент идва вдъхновението - творчеството започва. То е като мълния - озарено и вдъхновено.”

„Божественият огън - той върши всичко. „Горящата къпина” - това е образ на огъня на Духа.”

„Малката пъпчица набира сили, приготовлява трапезата си. В един момент тя ще разцъфне. Това е посещение, озарение, това е нейното време.”

„Чудни моменти има в живота! Зрънцето е посято. То разпуква обвивката и покълва. Насочва коренчето си към центъра на земята, и кълнът към центърът на Слънцето.”

„Питат: „Имали Бог?”-„Има Бог”-казва мъничкият кълн. Мъничкият кълн проповядва живия Бог.”

„Истинското творчество не се подчинява на заповеди. То се подчинява и се подхранва от Вечния извор.”

„В сърцата ни живеят онези, които обичаме и които ни обичат. Това е Вечния Живот, който се прелива от съд в съд. В умът ни грее тяхната мисъл. Петтях разумни девици, маслото в светилника. Любовта е всичко.”

„Преходната красота е изявление на Вечната красота във време и пространство. В преходната красота ние се радваме на Вечната красота. Тя ни говори за нея.”

„Истината иска свободни, силни хора, които не се страхуват нито от вятъра, нито от студа, нито от глада, нито от смъртта. Истината поставя най-високите изисквания пред човека.”

„Обикновеният човек бяга от задължения, страхува се от Истината. Щом я усети, той бърза при своите кумири.”

„Хората треперят за идолите си. При тях те се чувстват удобно, уютно като в топла, смрадлива бърлога. Същевременно, съвременния човек бяга от Истината, защото тя го задължава да мисли, а той не обича да мисли.”

„Виждат онези, които обичат. Въображението е брат на ясновидството. Човек отстоява, бори се, побеждава, твори със силите и добродетелите, които Бог е вложил в него, а не поради това, че принадлежи към този или онзи народ, на тази или онази религия или класа.”

„Господ казва за Павел: „Той ми е съсъд избран и драгоценен.”

„Съвършенството на формата е важно, но само то не може да бъде цел. Формата се оправдава от съдържанието. Индивидуалистите се увличат по формите, изпадат в плен на красивите форми, а изгубват идеята, съдържанието. Тъй се създава едно блестящо, звучно, но безплодно изкуство.”

„Каквито и да са изразните средства - слово, звук, багри, твърд материал, във формата трябва да се влее съдържание. То е същественото. Духът не се занимава с детайли, с подробности, за него е важно съдържанието. Понякога той избира прости и не напълно съвършени форми, но ги изпълня с велико съдържание. Научи се да цениш Духа, той носи живия огън. Често в търсенето на съвършени форми, се пропиляват всички сили. Създават се форми, но съдържание няма. Духът се изявява в Сила, в Истина, в Любов, Мъдрост и Красота. Формите без него са празен звук. „Мяд що звънти или кимвал що дрънка” - казва Павел.”

„Бог ни се изявява отвън в природата, която ни заобикаля и във всички живи същества, но Бог ни се изявява и вътре в нас - в нашия живот, в нашата мисъл и чувства, в силата, която ни дава. Това е посвещение. Да дойде Божия Дух. Христос е изразил това просто и съвършено: „Аз в тях и Ти в мене Отче да бъдем едно.” Бог е идеал на съвършенството. Без Бога нема съвършенство.”

Обични брат Боян, Днес има много за какво да се мисли! Живеем във важни, съдбоносни времена. Сега в славянската душа става срещата на двамата братя при жертвеника. Тук ще се извърши примирението. Тук ще намери разрешението си трагедията при жертвеника. Тук ще се извърши спасението на Каина. Затова противоречията в славянската душа са тъй остри, тъй драматични и трагични. Виж руските класици Гогол, Достоевски, Толстой, Горки с каква сила и с какъв драматизъм са поставили проблемите. Революцията, болшевизъмът кипят от същите тези борби и противоречия. Това са мъките при раждането на новия човек, на Новия свят. Учителят дойде в тази епоха. Той е, Който носи разрешението. Той е творческия център, който идва и ръководи всичко. В Неговото Слово е даден изходния път. Само той остава за човека.

Това не може да се отмени. Сега е развръзката. Учителят носи тази развръзка. Ние, които принадлежим на Него, трябва да присъстваме, да участваме в този процес, да мислим, да се молим, да работим, да страдаме, за да се извърши правилно този процес. Не е в количеството. Малкото квас много тесто подквасва. Голямо е противодействието, което силите на стария живот оказват, но Божия план ще се изпълни.

Учениците трябва да работят с Търпение, с Любов, с Вяра, с Дух и Сила. Само пътя на Истината остава. Само Истината освобождава. Сега е време за служение и жертва.

Какво става, когато Божия Дух се приближава до земята? Тя просветва и оживява. Идва живота, идва светлината, идва вдъхновението. Настава подем, творчество, ражда се една нова култура. И ние, и онези, които ни обичат и които обичаме принадлежим на Вечния Живот.

За живота ни с Бога външните условия не могат да бъдат пречка.

Когато Божия Дух ни посещава, той ни учи. Ние разбираме езика на формите, превеждаме и четем от книгата на Великата природа. Тогава иде истинското знание. Божият Дух ни учи. Той е Учителят. „Аз съм Пътя, Истината и Живота.” Ако Истината не присъства, Вярата и безверието са едно и също нещо - все суеверие. Истината е, която осветява нещата.

Те са живи, всички, които обичаме и които ни обичат, където и да се намират - тук или отвъд, тяхната Любов достига до нас. „Храни душите ни с небесния хляб.” Синовете Божий не могат да бъдат турени в затвор. Те са свободни.

„Съвършенството иде от Бога. Без Бога нема съвършенство. Бог е високия идеал. Без Бога човек изгубва всичко хубаво и постепенно се смъква по стълбата на живота все по-надолу и по-надолу. Когато Господ е с нас, където и да бъдем, в цялата необятна Вселена, ние сме в нашия дом, защото Господ е с нас. Тогава Домът Господен е навсякъде. За Любовта времето и пространството не са препятствие. В това седи Учението на Христа, Учението на Учителя: „Да върша волята на онзи, който ме е проводил.”

„Човеците като видят власт и сила искат да обсебят света. Това е погрешен път. „Не дойдох своята воля да сторя, но волята на онзи, който ме е проводил.” Пътят на Христа е път на служение и жертва, на кротост и смирение.”

„Бялото Братство не може да бъде слуга на една Партия, Партията ще бъде слуга на Братството. Всемирното Бяло Братство е в цялата Вселена, в целия Всемир - навсякъде.”

„Да обсебваш всичко хубаво, което другите са създали, да направиш една бездушна компилация - това е кражба.”

„Видението на Данаила: „И видя Данаил образ голям - от земята до небето от злато, сребро, мяд, бакър, желязо и земя. И откъсна се камък не от човешка ръка и удари образа в нозете. И рухна идола, и всичко се смеси. А камъка почна да расте, и изпълни земята.” Това видение на Данаила се отнася за сегашните времена.”

„В Откровението е казано, какъв образ на днешното време е даден там наистина: „И падна звезда голяма върху водите, върху водните източници. И всички те станаха горчиви. А името на звездата беше пелин. И отрови водите, въздуха и земята, и не можеше повече да се живее.”

„Само кротостта и смирението водят към Истината. Гордостта и Своенравието водят към погибел. В тях са всичките заблуждения.”

„Някакъв низш култ се надига в тази епоха, някакъв анахронизъм, нови заблуждения, по-страшни от старите. Работата е там, че със заблужденията иде и новото робство, по-страшно от старото. Само пътя на Истината остава единствен. Само Истината освобождава.”

„Красотата е идеал на сърцето. Истината е идеал на ума. Истината и Красотата - пред тях човек трябва да седи с благоговение. Това е Новата религия, Новото верую на човечеството. Истината е Божествената мярка на нещата. Мярка трябва да има във всичко - мярка в радостта и мярка в скръбта. Когато Истината присъства, тя осветява живота. Божествената мярка в живота - това е Истината. В работата на Бялото Братство, в работата на ученика, това е първото условие.”

„Не е важен толкова въпроса за моето освобождение, а за Братството. Какво отношение към Братството ще вземе и занапред тази власт? Тогава можем да излезем и ние от затвора.”

„Разумният свят не търпи еднообразие, монотонност, застой. Той създава промените в живота, за да расте и да се развива човек. Възлюбил си Истината в човека. Да виждаш Истината, значи да виждаш Бога. Човек не може да живее без Бога. И ако го отвърнат от вярата в живия Бог, той си създава Богове, подобни на Него. Не направиха ли и днес от атеизъма религиозен култ? Не създадоха ли обреди, церемонии, ритуали? Не експлоатират ли народа по същия начин както жреците и свещениците в миналото? Човек се отвърна от Бога, а се поклони на бесове. Къде е придобивката тогава? Човек не може без церемонии и обреди. При всички случаи той си ги създава. Това е древна магия, която и днеска се използва.”

„Страданията са огън, пречистват, изпичат, укрепват човека! Истината е красива. Човек в когото Истината живее е красив, свободен, силен. Ето човекът! Бог люби Истината в човека. Лъжата се облича пищно, разкошно, носи пурпур и корони, строи дворци и палати, обича блясъка и разкоша, обича тържества, слава, богато ядене. Шумно ходи, ала външния блясък само прикрива вътрешната нищета.”

„Истината се облича просто, живее скромно, но пред нея и Боговете се прекланят.”

„В работата за Делото на Учителя Истината е първото условие -Истина във всичко. Тя е Божествената мярка. Където и да се намираме, ние служим на Бога - с работа, с мисъл, с постъпки. Отношението ни към Бога, определя отношението ни към човека.”

„Вярата е тайнство, при което Бог посещава човека. „Да бъде Твоята воля на Земята както е горе на небето.” По волята Божия растат тревите, зреят семената и плодовете, по волята Божия Слънцето изгрява, по волята Божия и ние живеем. Ученика следва пътя на Божията воля.”

„Бог ме учи в работата ми. Той е с мен и ме ръководи във всичко. От Него иде силата, знанието и всяко творчество. Ние работим и разговаряме с Бога.”

„Седиш затворен в килията дни и месеци. Какво ще правиш? Времето бавно отминава във Вечността. Ти гледаш, а може и да пътуваш. Затвори очите си и пътувай в миналото и в бъдещето. Чудни възможности е дал Бог на човека!”

„Опитваме и смъртта и безсмъртието. Човек може да извика миналото, или да го настигне и пак да го преживее. Бъдете издръжливи, силни и разумни. Ние сме ученици на Учителя, работници за Неговото дело.”

„Свободата не седи в това човек да прави каквото си иска. Свободата е в служението - да вършиш Волята Божия. Свободата е в това - да свършиш работата си добре.”

„В самотата намерих Господа, в дните на скръбта си намерих Господа.”

„Стъпиш ли в пътя на страданията, трябва да се освободиш от всички желания.”

„Човек, който не е умирал, и не е възкръсвал, какво знае? Сърцето и умът са създадени, за да разговаря човек с Бога.”

„Казано е в Писанието: „А Ирод търсеше детето, за да го погуби.” Ирод, Ирод и днес търси детето, за да го погуби!”

„Великият невидим свят ни огражда. Той е неодолим, мощен и силен. Той се изявява във видимия живот. Всичко е в ръцете му.”

„Един Божествен импулс е като житното зърно. Той трябва да се посее. Такова е Божието повеление. В него е скрито едно благо за тебе сега и за в бъдеще. Този закон проверявам и днес.”

„Ако не виждаш Господа, какво виждаш тогава? В утеснението си намерих Господа. Божият живот изпълня любящите сърца. Бог се изявява чрез тях. Песента, която Учителят обичаше „Духът Божий, Духът Вечний, Духът Святий, Който пълни сърцата ние Любов.”

„Промените в живота стават по музикални закони. В тях има ритъм, мелодия и хармония. Това е закон на пророческата наука. Бог не е всякога с човека, но когато е с него, той го учи, разкрива му красотата, силата и смисъла на живота. Дава му подтик да твори. Това са най-хубавите моменти в живота на човека.”

„Наблюдавам как пеперудката „гълъбова опашка” трепти с крилцата си и стои неподвижна във въздуха. Тя пуска хоботчето си и смуче нектар, без да каца на цветеца. Тя обича карамфилчето. Какви чудни, космични корабчета! Кои ли същества посещават нашия свят чрез тях? Какво същество в такава мъничка форма, какви уреди, какви антени и тези чудни фаседки - очите му, какво вижда, какво чувства от нашия свят? На това се учудвам и възхищавам! Изпитвам благоговение пред Великата Разумност, която е създала това същество. Чудеса, чудеса ни заобикалят!”

„Аз Съм лозата, вие пръчките.” Ние принадлежим завинаги на живота на Учителя. Усмихвам се на положението в което хората мислят, че са ме поставили!”

„Когато Бог посети човека, това е щастие. Бог може да посети човека по хиляди начини.”

„Положението на съвременния човек е за окайване! Той прилича на обсебения от бесовете в Гадаринската земя. Името на бесовете е легион. Само Христос може да го освободи.”

„Ние живеем, когато обичаме. Безлюбието е смърт. Ако успееш да извикаш Божието присъствие, всичко става хубаво. Ако извикаш Божието присъствие в човека, установяват се най-добрите отношения. Ако призовеш Бога и в най-тежките условия, те стават добри. Това е великото изкуство на ученика - да извика Божието присъствие при всички условия."

„Има един малък живот, който наричаме наш. Има един Велик живот. Когато и Него наречем наш, ние сме в Домът Господен.”

„Да бъде благословен огъня на страданията, който ни пречиства, изпича, уякчава, който ни подготвя за работа!”

„Кротостта и смирението е силата на слабите. Затова е казано: „Кротките ще наследят Земята.”

„И най-малкото същество е център на интелигентност. Виж как изгражда то своята форма, какво знание има, каква наука! По какъв начин устройва живота си, как се справя с условията, как се бори! Ние не знаем откъде черпи то знание. Може би то хваща някои космични лъчи, усилва ги хиляди пъти, милиони пъти, и го изявява във форма, движение и живот. Тъй то разкрива живота на Космоса, на далечни Светове и на Слънца.”

„Свещеният огън, който Учителя запали в душите ни, гори с все по-голяма и по-голяма сила.”

„От всичко, най-страшно е робството на злото. Ето от какво трябва да се пази човек. А пътя за освобождението е Школата на Учителя.”

„Каква тактика прилага злото? - Показва на гладния хляба, и като събуди в него копнеж, иска да го купи с него. В Божията Любов е вечния живот, всички блага. Ето Малката молитва. „Божията Любов носи изобилния и пълен живот.”

„Ученика устройва живота си с Господа, без да го знаят хората. Нека те си мислят каквото искат. Той ходи с Господа из Райската градина. И Бог го води за ръка, и го учи.”

„Всеки материал, който влиза в Божествения строеж се изпитва, опитват се неговите качества, устойчивост, якост. Когато човек се подготвя за работник, ще мине през големи изпитания и страдания. Високи качества се изискват от работниците за Божието дело.”

„Великата Божия Любов прониква всички форми на живота, повелява на всички същества. Виждаме как действат законите на Царството Божие. Те са Любов и Правда. Живота на Царството Божие е Един, Единен, Вечен.”

„Науката може да създаде апарати за летене в Космоса, но науката никога няма да създаде едно малко бръмбарче, или едно житно зрънце. Това тя не може да направи, и никога няма да го направи. Техниката подражава природата, но туй, което тя създава е мъртво. Не може да му вдъхне живот. Тя може да създаде остроумни апарати, чудновати механизми, но да вложи в тях живот - не. Божествената искра, която твори има воля, избор, инициатива, организира и гради. Ето какво науката не може да направи, защото самата тя произхожда от тази Божествена искра, и не може нея да създаде. Нея, от която самата тя произхожда. Не може творението да създаде Твореца. Ето какво забравят съвременните хора - и учени и прости.”

„Епохите не се определят от външните условия, а от душите, които се прераждат. Те обуславят епохата, те създават културите, цивилизациите. Те са съдържанието, а съдържанието определя формите.”

„Вярата в Бога повдига човека.”

„Където и да бъдем, в този или в онзи свят, ние сме работници за Царството Божие.”

„Мирът върви ръка за ръка с Истината и Правдата. Без тях той не идва. Днес хората говорят за Мир, но знаят ли те това?”

„Ние казваме, че вярата в Бога прави човека по-добър. Вие казвате, че вярата в Бога не прави човека добър. Ако има нещо, което повдига човека, това е вярата в Бога. Всяко благо, което Бог ни е дал, ако и да е отминало временно, то ще ни срещне пак. Божиите блага не се губят.”

„Едно велико сърце пулсира във Всемира. Всички любящи сърца са негови клетки. Можеш ли да си радостен в страданията? - Това е разбиране.”

„Тук в затвора обстановката е такава, че деформира човека и физически и психически. Малцина отстояват. Повече се срещат хора сломени, обезличени, смазани, покорни, плахи. Ала има някои, които устояват. Те са си изработили съпротивление - външно и вътрешно. Това е война. Това е стратегия. Не винаги силния побеждава, понякога и слабите излизат победители от тази борба. Те излизат закалени, уякнали. Ценни качества се изковават в тази борба.”

„Невъзможно е да се изброят паметниците, които робите са построили през вековете, които и днеска строят! Какви мъки са претеглили робите? Какви жертви са дали? - Милиони безименни жертви и мъченици са дадени! Не са важни толкова външните паметници, които те са създали, но има нещо, което са придобили, което остава в тях во веки. Това е богатството на унижените и оскърбените, съкровището на смирените.”

„Дали на религиозна или на класова основа, все едни и същи сили се борят в света.”

„Какво велико благословение е да можеш да погледнеш небето!”

„Трябваше да дойда тука, за да придобия едно ново познание за човека. Сега разбирам защо Бог обича човека. Едно Учение, един идеал, един път. Святото Дело - на него служим ние. И когато сме гонени, пак сме добре. Сега поне Братството е пречистено, защото в едно идване малцина идат от убеждение, повече идат от мода, и още повече от интерес. Които идват от убеждения, устояват на всичко. Те са добрата почва. Зърното, паднало на нея, принася плод много. Които идат, защото това е модно, прието от всички, приличат на зърното, паднало на пътя. Птиците небесни го изкълвават. Които идат от интерес, приличат на зърното, паднало в тръните. „Избуяха тръните, и заглушиха го.”

„И новите форми на лъжата са тъй ...”

„Въпроса за Бога е въпрос на вярвание докато не Го познаваш, и въпрос на вяра, когато Го познаваш. Защото Той е Живот Вечен Безграничен. Вярата върви напред. Тя открива пътя на знанието.”

„Господ допусна да ни турят в затвора. Лишиха ни от едни условия, но Той ни даде други. Всичко е за добро.”

„Областта на страданията е свещена област. Не допускай всякого там. И областта на чистата радост е свещена. И там не допускай всякого.”

„Йоан, 3 гл., 19 ст.: „Светлината дойде в света, но човеците повече възлюбиха тъмнината, отколкото светлината.” Който гради върху злото, гради върху пясък.”

„Божественият живот, Божествените добродетели са канарата, върху която Домът трябва да бъде построен. Всяко дърво, всяка тревичка, всяко цветенце, всеки кристал, всяко хубаво същество работят за Царството Божие на Земята. Красотата пристъпва вече. Царството Божие иде на Земята. Идат работниците за Царството Божие.”

„Много се шуми днес с расовата дискриминация. Това е сложен въпрос. Той е най-малко политически. Той е преди всичко здравословен въпрос, хигиеничен въпрос. Трябва ли да поставиш един болен до един здрав, един нечист до един чист? Трябва ли да смесиш водата на чистия извор с нечистите води? Каква полза от това? Мъдреците са се опитвали да разрешат този въпрос през вековете и не са успели. Трябва да се спазва закона за Божията Правда. Ново отношение към човека е потребно.”

„Йоан, 14 гл., 7, 8, 9 ст. Учението на Христа седи в това: „Бог в Когото вярваш да Го покажеш с живота си.” Това е Учението на Учителя.”

„И тук като съм, аз винаги съм с онези, които обичам, и които ме обичат.”

„Грамадните животни в далечното минало, земноводни, влечуги, мамонти, които природата е създала, не бяха най-съвършените същества. Едно малко бръмбарче със своите съвършени сетива, чудновати възприятия за които човек нема никакво понятие, то долавя звуци, които човек не чува, и лъчи към които човек не е чувствителен. И цялото това чудо е събрано в една толкова малка формичка! Това е удивителното, не е в големината!”

„И днес ще стане тъй, че ще чуем думите на ангела Господен, който каза на Йосифа: „Вземи детето и майка му, и бягай в Египет.” Сега това пророчество се изпълни. Ще чуем и чумите: „От Египет повикат сина Си.” Ще чуем и гласа: „Върни се, защото измряха онези, които диреха да погубят детето.” Всичко ще стане според Божията воля.”

„В Молитвата е казано: „Изяви ми се тъй, както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно.” Може ли да извикаш Господ да ти се изяви в един човек? Значи призоваваш Любовта.”

„Ако мъничкия, скромен лишей може да живее върху твърдата скала, при най-оскъдните условия, изложен на пек и студ, виж колко задачи разрешава той! Какво да кажем за човека при неговите големи възможности. Човек трябва да се учи на търпение и да взема кураж от малките братя.”

„Чрез вкуса ние се докосваме до реалността, чрез светлината също. Сетивата са допирни точки до Реалността. Чрез тях ние се храним. Така ние растем и се усъвършенстваме. Бог е Великата Реалност. Има ли значение какви имена са Му давали хората в миналото, и какви Му дават днес? Същественото е връзката с Бога. Това е Учението на Учителя - Учението на Бялото Братство.”

„Силата, която изгражда един кристал, изчезва ли след неговото разрушаване? - Не! При условия тя може пак да го създаде. Интелигентността, която създава един организъм, изчезва ли с неговото умиране? - Не! При условия тя може да го създаде отново. Човешкият Дух и душа, които създават телото не изчезват след смъртта. При условия те могат да създадат ново тяло, според законите на живота. Ние изучаваме Вечния Живот. Всичко говори за него.”

„Партията е направила много грешки, не е само тази по отношение на Бялото Братство. Но заради нея, тя ще плати за всички останали.”

„Ние работим тук безвъзмездно. Бялото Братство по този начин изплаща наема на българите за условията, които дадоха на Учителя тук.

Управниците искат да отнемат на Бялото Братство всичко - и средства, и условия, и книжнина, и Изгрева. Те не искат Бялото Братство в България. Това не е хубаво за българите! Бялото Братство е Идея вездесъща. Тя

може да се проектира навсякъде по Земята - да вземе форма и образ. Ако тук не ни искат, ще се преместим другаде, в друга страна, сред друг народ. Божествените идеи, Божественият живот, ще се проектират в техните умове, сърца, души и воля. Там ще почне подем и творчество, но българите ще загубят всичко. Кой може да спре това? Бялото Братство пътува в пространството по етера със Светлината, с Мисълта.”

„От някои Слънца светлината пътува милиарди години, докато достигне Земята. Човек трябва да се движи със скоростта на светлината, за да почне да има правилно понятие за Бога. Едва тогава ще влезе в духовния свят.”

„Школата на Учителя е бъдещето на човечеството. Никой не може да живее без Бога. Даже атеистите се обръщат към Него, и те говорят за комунистически морал, за Новия човек. Това е възвръщане към Бога, не в стария религиозен смисъл, но в истинския. Защото Бог е Любов, Бог е Живот. Без Бога никой не може да живее, да расте, да се усъвършенства.”

„Ние проповядваме Братството и работим за Него. За нас не е трудно да си представи човек брата. Някои хора, хора в атеизъма си са по-близо до Бога, отколкото други с вярата си.”

„Божествената Школа - Школата на Учителя подготвя Новия човек -идването на Царството Божие на Земята. Нейната работа ще продължава. Божествената Школа в България ще продължава работата си. Тя е велика сила! Само тя може да извърши това. Има сила, която окриля мисълта на учения, на философа. Каква сила е тя? Каква е силата, която вдъхновява художника, музиканта, твореца? Едно хубаво чувство е като един деликатен цветец. Каква сила го създава? Може ли да се сравни с друга някоя сила? Може ли да се измери с мярка? А каква е силата на една идея, която завладява милиони човеци? Тук трябва ново разбиране за силата.”

„Когато пеем песните на Учителя, Той присъства.”

„Със заблужденията на света немаме нищо. Ние следваме пътя на Истината и Живота. Скоростта на светлината е най-голямата в материалния свят. Най-малката скорост в духовния свят е хиляди пъти по-голяма от нея.”

„В Писанието е казано: „От родените от жена, нема по-голям от Йоана Кръстителя.” Най-малкия в Царството Божие е по-голям от него. Истината е чистота.”

„Каква скорост е постигнал човек днес? Докъде е проникнал в Космоса? Колко се е отдалечил от Земята? От някои Слънца светлината идва за хиляди години.”

„Божиите мисли летят като птици по небето към своето предназначение. Божията мисъл изпълня Всемира. Бъди радостен в служението на Бога. Бог може да те посети като човек, чрез някой човек, но Той може да ти се изяви и чрез всяко същество. Той е, Който дава всички добри условия. В един разумен човек Бог се проявява. В един добър човек - Бог се проявява. В един любящ човек - Бог живее. В един мъдър човек -Божия Дух пребъдва.”

„Глупавите хора търсят Бога в пространството и не могат да Го намерят. А Бог живее, и всички живеят чрез Него. Всички разумни, мъдри, добри, любящи хора живеят чрез Бога.”

„Само родените от Духа виждат Бога. Йоан казва: „Видях Духът да слиза като гълъб върху него.”

„Човек успява във всяка работа, която е в съгласие със законите на природата - вътрешни и външни чрез знание. Затова е Школата на Учителя. Учениците на Учителя работят в съгласие със законите на Природата, в съгласие с живота на Цялото, в хармония с Безконечното.”

„Да се учи човек е трудно, да се забавлява е лесно. Хората търсят повече приятното и лесното.”

„Вярата в Бога разкрива съдържанието и смисъла на живота. Тя е най-хубавото нещо. С нея живота е благо, добър и разумен, красив и свободен. С нея живота принася плод - най-хубавите си плодове. Вярата показва посоката в която човек, трябва да се движи. Без вярата в Бога, живота е безсмислен, празен, жесток, студен, егоистичен. Вярата в Бога въвежда човека във Великото Братство.”

„Какви форми не е вземало човешкото безумие, и всички те са отминавали, и сегашните ще преминат. В живота има друго нещо съществено. Към него, трябва да бъде насочено вниманието ни.”

„Ние направихме най-добре, че употребихме братските средства за отпечатване на беседите на Учителя. Това беше тяхното предназначение. Ако ги бяхме събирали, щяха да ни ги вземат. Добре сторихме, че отпечатахме беседите.”

„Ние проповядваме Учението на нашия обичен Учител с живота си. Учителят отвори Божествената Школа. Това е епоха. Това е пътя на Новия човек. Школата на Учителя е отворена за спасението на душите, които Бог е определил и призовал. Школата на Учителя ще продължава. За Нея ще се създадат най-добрите условия.”

„Който веднъж е познал вярата в Бога, никога не отпада от нея. Вярата е хлябът на живота. Вярата в Бога е виждане на Бога. Чрез Молитвата ние се свързваме с Бога, а чрез Него и с всички наши братя. Това е Бялото Братство.”

„Откъде дойде човек преди да вземе този образ? - От големия живот. Както росната капка преди да се яви на розовия листец беше във Великия океан, и ще се върне пак в него. От Великото, незнайното идат всички форми, всички същества, всички условия. Господ устройва пътя ни. Чрез вярата опитваме, че Бог е благ и милостив.”

„Човек, който е минал през затвора, има друго понятие за времето, и други отношения към него, за неговото съдържание и предназначение."

„Който е минавал много пъти през смъртта, познава и живота.”

„Божият Дух ме учи как да върша всяка работа. Партията иска да вземе местото на Бога. В нейно име човек да расте, да се усъвършенства. Възможно ли е такова нещо? Не е възможно.”

„Възгордели се и непокорни, човеците пак почнаха да градят Вавилонската кула. Морала е закон за Правдата. Това е един от Божествените принципи, едно от качествата на Бога. Морала определя отношенията на човека към всички същества - малки и големи. Моралът е усещане на Бога - отношение към него. Комунистически морал, за какъвто напоследък се говори - не съществува. Има само един морал.”

„Красотата е връзка между Бога и нас. Когато я почувствуваме и благодарим, тази връзка е осъществена. Тя ни храни и повдига.”

„Вечните врагове на човечеството - мързела, користолюбието, алчността, покварата развалят всяко хубаво дело.”

„Затворът е строга Школа. В нея човек идва до най-същественото.”

„Нашият ближен, когото загубим на Земята, ще го намерим във Вечния Живот, и то за всякога.”

„Молитвата е формула. В нея е скрито знанието за Царството Божие.”

„Великият Разумен свят работи върху човека хиляди години и каквото е изработил, това е истината в човека.”

„Какви заслуги могат да се препишат на човешката педагогика? Любовта към Бога води към съвършенство. Никакъв друг стимул не може да повдигне човека. Само Любовта към Бога може да вдъхне, да укрепи човека за морален подвиг.”

„В човека има едно цинично естество, което се надсмива над всякакъв морал. Това естество компрометира религиите, ще компрометира и социализма.”

„Всички, които ни обичат, идат от света на Любовта.”

„Учителят е велик свят, свят на Любов, Мъдрост, Истина. Ние познаваме всичко, което иде от този свят и го приемаме с радост. Така той винаги е с нас.”

„Съвременната наука говори за еволюция на видовете, за фактори на еволюцията, за възникване на органическите форми. А най-важния фактор, ръководящия Божествен творчески център, за него нищо не говори. Само Бог спасява от злото.”

„Ето това малко цветенце казва: „Аз съм око и ухо на един велик учен от далечен свят, който чрез мен гледа във вашия свят. Неговата интелигентност, знание, сила, направиха аз да се явя тук, пред вас.”

„Какви живи багри имат цветята! Всяка краска показва, че в тази чудна химическа лаборатория се използват съответните цветни лъчи.”

„В молитвата е казано: „Изявлението на Твоя велик и свят Дух.” Стъпките на Духа - Любовта, Силата, Красотата, Творчеството, Мирът, Добротата, Правдата, Свободата. Това е пътя на Духа.”

„Наблюдавайте насекомите - как усърдно тичат от цвят на цвят, работят. Някои от тях всмукват прашеца от цветята с крилата си. Те създават въздушно течение, което действа като прахосмукачка. Какви малки и прекрасни чудеса има в природата!”

„Човешката история познава много форми на робството през вековете. Всички те си приличат. Ние работим за Новия човек, за Новото човечество, тъй както ни го е показал Учителя, както Той ни е учил.”

„Уповавай на Господа. Той устройва пътя ти. Един Божествен момент на живота никога не се губи. Той е вечен. Промени в живота стават, но самия живот е вечен.”

„Видях видел ина в долината на страданията. Ние сме живот на благия Божи Дух. Божествените моменти на живота са вечни. Живота е космичен. Където има материя, има и живот. Те вървят заедно. Земята е пълна с космонавти. Те идат от Планетите, от Слънцето, от всички звезди. Всяко растение, всяко мъничко същество е проекция в нашия свят на същества от далечни светове. Нашата Земя е един отлично устроен космичен кораб. Ние пътуваме с него в пространството. Съвременната техника прави опити, подражава живота. Но ще дойде ден, човек ще разполага с великите сили, двигатели на живота - Любовта, Мъдростта, Истината, за които ни е говорил Учителя. Тогава Космоса ще бъде достъпен за човека. Планетите, Слънцето, и звездите - също.”

„Комунистите се борят с вярата в Бога, и все пак приеха църквата, а Бялото Братство не приемат. Те знаят, че възраждането на вярата не може да дойде чрез църквата. То ще дойде чрез Бялото Братство. Комунистите го гонят. Това не е хубаво за тях. Все пак, вярата в Бога ще възтържествува, ще възкръсне в душите на човеците, тя ще възроди човека, ще го повдигне и ще го спаси.”

„Понякога Божия закон взема образа на човек. Тежко на онзи, който извърши неправда пред него. Философа, мъдреца и мистика - това са три степени. Философа мисли, мъдреца мисли, но има и сила. Той е по-близо до Истината. Мистика вижда - той живее в Истината.”

„Не знаете ли, че ние живеем в онези, които обичаме, и които ни обичат? Ние се приобщаваме към всичко честно, хубаво, възвишено, благородно. То иде само от един център, но към злото не се приобщаваме. С него нямаме нищо.”

„Сега може да се направи сравнение какво нещо е създал страха, и какво нещо е създал Любовта.”

„Комунистите възприеха много хубави работи от Братството, от Учителя, но по това те мълчат. А ето, гонят Братството. Ако комунистите бяха умни, те щяха да пазят фиданката, която Учителят посади като зеницата на окото си. Радостта и щастието идат от изпълнението волята на Бога. Това е богатството на душата.”

„Обичам това мъничко цветенце със златната чашка - глухарчето. То беше първото цветенце, което ме посрещна, когато преминах през долината на смъртта.”

„Как си представят хората вярата в Бога? Първо ти ще покажеш, че обичаш Бога като обичаш човека. Така ти му говориш за Бога. Това ще извика Бог да се прояви в човека. Така ти ще видиш Бога в твоите братя. Нема по-хубаво нещо от това да живее човек с Господа.”

„В Евангелието в простичките и съвършени думи са скрити тайните на Царството Божие, неговите закони и сили.”

„Тази е свещената работа на ученика, да се приготви, да приеме Господа.”

„Не знаете ли, че ние сме този свещен живот? Христос казва: „Аз и Отец Ми - едно Сме.” После казва: „Аз в тях, и Ти в мене Отче - да бъдем едно.”

„Вярата е виждане. Безверието е слепота. Щом Господ е с нас, ние не сме лишени от нищо - всичко имаме. Виждам как действат законите на Царството Божие. Човек може да ги познава само, когато ги пази.”

„Да различаваш „тихия глас”, да го слушаш, да вършиш волята му, значи да живееш с Господа, т.е. - да живееш в Райската градина. Това е пътя на ученика.”

„Ако само един човек поддържа връзката с Бога, той пази много хора наоколо от нещастие!”

„При големите световни катаклизми, България не пострада, защото Бялото Братство е в нея. Тъй седи Истината.”

„През цялата история на човечеството, виждаме насилието в най-различни форми. Това е онзи древен езически култ, от който човечеството не е излязло и нема да излезе докато не възлюби Господа, докато не приеме Христа.”

„Да се освети името Твое. С добрия си живот човек осветява Името Божие. Колкото по-голямо е злото, толкова по-голямо е и доброто, което иде.”

„Казват - ученик на Божествената Школа. Нема по-хубаво положение от това. Идването на Духа - това е посвещение. „Ще ви изпроводя Духа на Истината, Който от Отца изхожда. Той ще ви припомни всичко, каквото съм ви говорил, и ще ви настави.” - Казва Христос.

„Важното е какво повелява Духа на Истината, как да постъпваме. Днес човеците пак се кланят на кумири, пак издигнаха олтарите по високите места. Това не предвещава нищо добро. Новият човек е образ на живото Слово Божие. Казано е: „Приемете Святия Дух - Духа на Любовта, Мъдростта, Истината, Силата и Живота.”

„Машината, механизацията обземат днес живота на човека. На тази основа щастие не може да има! То е да градиш на пясък. Това е съвременната форма на езичество, на идолопоклонство. Човек се кланя на творенията на ръцете си. Дом построен върху канара - това е Царството Божие - неговите закони и сили, отношения, живот на единство, щастие, истина, свобода, знание, сила. Бог е основа, смисъл, път на живота ни. Това благовества Учителя, това проповядваме и ние. Ето защо Княза на този свят ни гони.”

„Всяка хубава среща на Земята ще се повтори при още по-хубави условия. Великият Разумен свят подготвя тези условия. Той чертае пътищата на душите. Кажи на човека това, което Бог ти казва да му кажеш. Духът не търпи никаква нечистота. При най-малката нечистота, Той се оттегля. И всяко творчество престава.”

„Милост от человеци не приемам. Още по-малко от Княза на този свят. Той е гневен на нас, защото опазихме Словото, а той искаше да го унищожи, както Ирод пред 2000 години искаше да погуби детето!”

„Когато изгубиш всичко, което си имал, времето застава пред теб и ти задава един въпрос: „Кое остава, кое е същественото, кое е най-важното?” Аз мълча, и се усмихвам, аз имам ключа. Моят Учител ми го повери в последните мигове на земния Си живот. Това са свещени моменти.”

„Комунистите гонят Бялото Братство. Защо им трябваше това? Комунистите ще опитат и разберат, че Бялото Братство е Господар на Планетата.”

„Бог не всякога присъства в живота. Понякога Той се оттегля. Тогава живота става тежък.”

„Да изявяваме Бога в Неговата Любов, Мъдрост и Истина, да Го познаваме и да Му служим - в това седи смисъла на живота.”

„Бог е красота и съвършенство в нас и вън от нас. Прост човек - значи човек, който не познава Бога. Работата всякога има смисъл. Тя поддържа човека.”

„Затвора е Школа. Тук имаш много време и условия да прецениш всяко нещо, да провериш кое е съществено и кое не, да изпиташ себе си и твоите близки, да продължиш. Да подложиш на строга преценка всичко, и да отделиш същественото от несъщественото.”

„В огъня на страданията се извършва голяма вътрешна работа. От нея човек излиза преобразен, просветен, силен, с ясен поглед следва своя вечен път.”

„Истината е една и съща през всички времена. Онези, които са я обичали и търсили, си приличат. Каквато форма и да са й давали - повече или по-малко съвършена - между всички тях има вътрешна връзка. Това е единство в Истината, Братство в Истината - Бялото Братство.”

„Дойде истинския Учител, възвести на човеците Любовта и Царството Божие. Те се отвърнаха от Него, вземаха Го с насмешка. Дойде лъжливия Учител. Прилепиха се към него. Сега опитват неговото учение.”

„Каква е силата на Божествените идеи? Кристала е строеж на молекулите. Но какъв е центъра, който ръководи и определя този строеж? Кой дава плана за растенията, за животните, за човека?”

„Съвременният човек робува на формите, които той сам е създал. Това е робство, идолопоклонство, езичество. Съвременният човек се е отдалечил от Бога Живаго, Който освобождава.”

„Онова, което е съществено за човека, никой не може да го лиши от него. Никакъв затвор, никакви решетки, никакви зидове не могат да попречат пътя му към Него.”

„Песните на Учителя са песни на Небесния живот, мисълта на Учителя е Живот Вечен. Ние принадлежим на Великия Божествен живот. Същественото във всяка религия е Истината. Че хората са си я представяли несъвършено, това е друг въпрос. Князът на този свят може да тури телото ни зад решетките, но за мисълта - решетки няма. Нашата свобода почива на здрава основа.”

„Словото на Учителя е Живот Вечен. То се поддържа от всички, които любят Бога. Това е Великото Бяло Братство. Ние принадлежим на Великия Божествен Живот.”

„Всякога ще помня как Господ ме посети в затвора.”

„Помни уханието на карамфилите.”

„Има един малък живот, който човек нарича „мой”. Има един Велик живот. Един ден човек ще нарече и него „мой”. Тогава той е пред прага на Царството Божие. Малкият живот е частица от Големия живот - безкрайно малко сечение от него. Освобождението е във Великия живот. Когато човек влезе в големия живот, ще разбере и малкия.”

„Времето и пространството са координати на материалния свят. Божият Дух устройва материалния свят. Какви чудни форми е създал! Материалните явления са носители на духовен живот. Електрони, йони, космични лъчи - разумни същества пътуват с тях в космичното пространство.”

„Христос е велик живот на душата и Духа. Затова Той казва: „Аз съм вратата, Аз съм пътя.”

„Човек трябва да загуби нещата, за да ги оцени, и като ги придобие отново, ще има правилно отношение към тях.”
„В Бялото Братство съществува веригата, основана от Учителя. В нея влизат онези, които са посветили живота си на Делото - всичко, каквото имат.”

„Видението на Йезекил: „И видя Пророкът поле, покрито със сухи кости.” Фактите, които съвременната наука събира тъй грижливо, приличат на такива сухи кости. Трябва да дойде Духът да ги оживи. Само със знанието на фактите не се постига Истината. Бога ща търсиш да откриеш и познаваш в Истината - най-хубавия образ, в Любовта - най-благия образ, в Мъдростта - най-светлия образ, в Красотата, в Силата, във всяко Творчество и Съвършенство. Така ти ще растеш в познанието на Бога.”

„Бог създава формите, но не е в тях. Религията е форма, науката е форма. Бог може да присъства във формите, но Той не е самите форми. Не се спори за формите. Те не са същественото. Търси Бога Живаго. Бъди винаги едно с Него. Вечен е Бог, а формите, които е създал, са временни. Размисли ти - може ли да искаш формите да бъдат вечни?”

„Насилията и неправдите, които човеците вършат, са насилия и неправди спрямо Бога, спрямо Неговите закони. От това идат всичките им нещастия. Като намериш нишката на живота, която никога не се губи, дръж се за нея. Езичеството е култ към себе си. И днес много разпространен. Той е себепоклонение. Човек свещенодейства при собствения си образ. Когато открих Бога в затворника, възлюбих затворника.”

„Учените казват: „Хомо сапиен” - Мислящия човек. Но новия човек е Син Божий.”

„Да виждаш Господа, да Го откриваш в творенията Му, във формите на живота, безброй форми! Какво ли пази природата в тях? Какви вещества и качества е затворила в тези шишета? Великият алхимик взема от тях, когато и колкото му е потребно.”

„Кога е било време, който е имал и власт и сила, да не си е присвоявал всички права за себе си? Това става и днес, и в това седи трагедията на човечеството!”

„Пътят на Христа е път на служение и жертва. Ние сме ученици на Учителя. Това изпълня нашия живот.”

„Ако в един човек не можеш да видиш Бога, как ще имаш правилно отношение към него? Където и да бъдеш, във всичко мисли и постъпвай като ученик на Учителя. А, които се хранят с телото Господне, ще имат Живот Вечен.”

„Нищо не е в застой. Всичко се променя. И най-яките скали, и най-устойчивите елементи, и минералите се променят. И те участват във великия кръговрат, във великия Божествен план. Всяко явление на живота ще се промени, нема да остане такова, каквото е сега. Търпение, Упование, Вяра.”

„Господ ме е скрил тука между затворниците. Докога? - До време. Наедно, когато Любовта присъства. Разделени - когато Любовта отсъства. Любовта е, която обединява.”

„Разумният човек може да разговаря с Бога и чрез едно мъничко цветенце. Господ ни говори чрез това цветенце. Разбираш ли какво значи една форма на живота? Какви сили се крият в нея? Една форма на живота, всякога ще бъде загадка.”

Който е преминал през смъртта, не се бои от смъртта. При всички условия устройвай живота си с Господа, поддържай връзката си с Него. Неизброими са възможностите да поддържа човек връзката си с Бога.”

„Христос и Апостолите минаха през затворите и през смъртта, за да възкръснат в милионите човеци. Учителят е велик свят - свят на Любов, Мъдрост, Истина. Ние познаваме всичко, което иде от този свят, и го приемаме с Любов. Тъй Учителят винаги е с нас.”

„Не е лесно да намери човек пътя в джунглите на човешкия свят. В идеите е скрита огромна сила. Тя не веднъж е била използвана за користни цели. Възлюбил си Истината в човека. Бог обича в човека най-хубавото. Такова трябва да бъде и нашето отношение към човека.”Дето е Господ, там съм и аз.” Бог е в най-красивите и възвишени прояви. Съвършенството е път към Бога.”

„Ние сме дошли на Земята заради Учителя и Неговото дело. Свободен - значи Бог е с тебе. Тогава и зад решетките да си - пак си свободен.”

„Формите на живота се явяват и изчезват. Има ритъм тука -ритъм на Вечния живот. Красотата и съвършенството са импулси на Духа. При всеки нов импулс, нови форми се създават. Духът притуря нещо ново, изявява се още по-съвършено.”

„Ние се борим за бъдещето на човечеството. За това светло бъдеще сме готови на всички жертви. Радвай се на малката красота, радвай се и на голямата красота. Радвай се на малкото благо, радвай се и на Великото благо. Радвай се на малкото добро, радвай се и на голямото добро. Бъди винаги благодарен. Бог се изявява и в безкрайно малкото, и в безкрайно голямото.”

„Да живееш в красотата на Божествения живот, в Светлината на Божествения живот - в Любовта Божия. Неизброими са проявленията на Божествения живот и всички те са прекрасни! Ето какво трябва - да почувствуваш сега като си тук - всякога си бил. Да имаш радостта, че принадлежиш на Божествения живот.”

„Учителят ме изпрати при страждущите и онеправданите, онеправдан и страдащ като тях, за да им кажа една утешителна дума, да им подам ръка на брат.”

„И това е чудото на Любовта! Тя прави възможно да живееш с онези, които обичаш, и които те обичат. Любовта освобождава. Тя е велик свят, безграничен свят.”

„Ако е за сила, с какво може да се сравни силата на Слънцето? В един неин слънчев пламък Земята може да изгори, и това нема даже да се почувствува. Хората едва са овладели някои сили на природата, и от това се възгордяха. Какви са тези сили? - Нищожни.”

„Днес човечеството преживява пленението на Израил. Пак е тука Новохудонусор. И Данаил е тука. Образи от онази епоха. Тя е аналогична на днешната, т.е. днешната е аналогична на нея. Образите на силите са същите. Те се явяват периодически. Понякога колективно, понякога лично. Данаил присъства и в днешната епоха, и пак казва: „Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото Мъдростта и Силата са негови.”

„Злото не е в системата на управление, а в самия човек. Има едно естество в човека, което при всички условия все намира начин да се прояви. То разваля всичко. За онези, които се обичат, Любовта е връзката между тях. Тази връзка преодолява времето и пространството, и всички препятствия. По тази връзка се предават всички блага на живота. Ние виждаме чрез Любовта. В Любовта се постига единството.”

„Бог, Който живее в мен, ме учи как да постъпвам, и как да работя във всичко. Ние принадлежим на Големия живот - Единния, на голямото време - Вечността, на безграничното пространство - Всемира. От какво има да се боим?”

„Всяко същество, което страда, с него страдаш и ти, защото то е клетка на големия организъм, на който и ти си клетка. Всяко същество, което се радва, с него се радваш и ти. Работи за радостта на живота, която иде от доброто, за да се намаляват страданията, и да се увеличават радостите. Работи за Великия Живот.”

„Природата е, която дава външната обстановка. Но по-важно е онова тайнство на живота, което се нарича приятелство. То е едно от великите изявления на Любовта. В него зреят най-хубавите плодове.”

„В момента, когато се ражда една мисъл или разцъфтява едно чувство, или се принася една жертва - това са свещени моменти на живота. За тях човек слиза на Земята.”

„Ние живеем в Твоя свят Господи, и опитваме Твоя живот, който е благ.”

„И това е Живот Вечен да позная Тебе Единнаго, Истинната Бога и Христа, Когото Си проводил.” Това е Живот Вечен да познаваме Бога в човека, природата, в себе си.

„От затворниците, които са около мене, малцина съм видял да са отстояли, малцина са запазили душевното си равновесие. Повечето са разстроени, нарушена е тяхната психика. Когато се засрещна с една Божествена добродетел в човека, изпитвам радост. Срещнал си Господа. Но колко рядко е днес да срещнеш една Божествена добродетел в човека, на която да се опреш, на която да разчиташ. Това е опорна точка. Наистина, съвременния човек се намира в тежко положение!”

„Силата, която кара семенцето да покълне, не е механическа сила. Тя изтича от един разумен център и изпълнява Неговата воля.”

„Ученикът владее едно мистично изкуство да живее с Господа. То освобождава от всички ограничения. Бог живее във всички, които Го любят. Божият Дух ръководи всяко творчество. Бъди мъдър в мисълта, в чувствата, в Делата, мъдър в Слово.”

„В чувства в дела, мъдър в слово. Мъдростта иде от Бога. Ние трябва да бъдем там, където Господ ни е поставил да вършим работата, която ни е възложил. Това е важното. Не си ли наблюдавал как едно цветенце може да събуди една мисъл, или едно чувство в тебе, да извика една идея, да даде един подтик? Тъй Бог разговаря с човека чрез цветята. Ние участваме във великата борба за доброто. Учителят е поставил всекиго от нас на определено място за работа. Човек трябва да работи, да мисли, да се моли, да живее добре, за да създава условия на великите разумни същества да го закрилят, да му помагат, да му съдействат във всичко. Когато Бог посети човека, това е най-голямото благословение. Зад преходната красота седи вечната красота. Зад преходния живот - вечния живот. Вечният Живот е живот на Царството Божие. Животът е необикновен, когато Божия Дух присъства. Тогава и малкото камъче е обкръжено с ореол, и то е необикновено. Оттегли ли се Божия Дух, нещата стават обикновени, изгубва се сиянието около тях.”

„Как трябва да работим при сегашните условия? - С делата си, с мисълта, с чувствата, с молитвата. За делото на Учителя не се безпокой. Това, което Учителят е посял, расте и ще принесе плод.”

„Чувството за красота се поражда от присъствието на любящи души. Човек може и да не ги вижда, но те одухотворяват природата. Красотата иде от тях. Когато те присъстват, природата е прекрасна. Красотата говори за тяхното присъствие. Те са, които ни вдъхновяват. Те могат да използват всяка форма, за да се проявят. Едно дръвче, един планински връх, едно облаче в небето, един лъч, една росна капка, изворчето, зеленото листенце на здравеца - те изпълнят всичко със съдържание. Когато те присъстват, природата сияе, пее, говори, диша, живее. Видимият свят е дреха на невидимия.”

„Въпросът за пътуванието в Космоса има друго разрешение. Когато човек влезе да живее съзнателно в духовния свят, ще пътува с висшите си тела, и нема да има нужда да носи тази огромна маса материя.

Такива пътувания са осъществили напредналите същества. Космоса не е затвор, той е Райска градина, в която човек се движи свободно. Тука Бог го води за ръка и му показва всичко, и го учи. Това е най-хубавото положение. При космичните пътувания човек ще използва космичните течения, които свързват небесните тела. Те са пътищата по които разумните същества се движат. Изкуството на писателя седи в това, да накара читателите да обикнат неговите герои. Истината озарява човека за миг, тя е откровение, тя е извън времето и пространството. Има едно тайнство в живота, което се извършва по мимо волята на човека. Човек се сраства с природата, където живее, прониква в предметите, свързва се със съществата, които го заобикалят, сраства се с тях. Какви сокове черпи той от тях, какво получава и какво дава, каква обмяна става съзнателна или несъзнателна, това е тайна. Когато се наложи да напусне тази среда, човек вижда колко дълбоко е проникнал в нея. Всичко около човека взема участие в изграждането на неговия характер, на неговия мироглед. То присъства в него, то е втъкано в самия човек. Затова той изпитва такова страдание, когато трябва да се откъсне от средата, която го е кърмила. Ако за средата е тъй, колко повече за душите с които е свързан! Какво участие вземат те в неговия живот? Велико тайнство е общението с природата и човека. Добре, че Разумния свят ръководи тука всичко.”

„Голямото семейство на онези, които живеят в свободата е вечно. Неговите членове са живели всякога, живеят и днес. Те живеят в свободата. Те никого не насилват, не задължават другите да мислят и постъпват като тях. В присъствието им човек се усеща свободен. Има писатели, поети, художници, музиканти. Те са като изворите, те са като изгряващото слънце. Те не ограничават и не задължават. От тях се излъчва един хубав живот. Когато изтръгнеш едно растение от почвата в която се е вкоренило, и го посадиш другаде, то боледува, а може и да умре, но може и да оживее. Много болезнено е това откъсване от родната среда. Това е път на най-големите страдания. Като изгуби човек всичко, и преживее тази загуба, той пак ще го намери във Великия живот и нема вече да го изгубва. Тогава чак той ще знае истинското му предназначение. Езическият свят се шири и днес както във времето на Христа.”

„Малката молитва на ученика: „Господи, благодаря Ти за всичко което Си ми дал и Си ме научил! Благодаря Ти за живота, за светлината, за всички добри условия! Благодаря Ти, че ми даваш условия да работя и да творя! Благодаря Ти, че Си ме заобиколил с тези Твои души, които Ти си водил през вековете, и Си скрил велики богатства в тях.”

В света Бог е, Който твори. Той е Великото творческо начало. Човек твори доколкото Бог се проявява в него. Бог е Любов и доколкото се проявява в човека, и човек е любов.”

„Въдвори Царството Си в нашите души.” Живота на Царството Божие е велик и прекрасен. Душите ни са устремени към него. Телото Господне. „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, немате живот в себе си.” Телото Господне изявява любовта в нас. „Дето е Господ, там Съм и Аз.” - Казва Учителят. Страданията, радостите, работата сближават и обединяват човеците. Един идеал, един път, един живот-това е Братството. Нашата работа е духовно повдигане на човека. Каквото и да е стопанското или политическото устройство на обществото, то не е пречка за нашата работа. Ние ще работим за благото на човека при всички условия. Чудна способност има човешката душа! Най-малкото докосване до реалността извиква в нея чувства, мисли, идеи. Учителят нарече това „Пробуждане на човешката душа.” Сега са най-хубавите ми дни, когато сме гонени и онеправдани - дни благословени от Господа, дни, осветени от Неговото присъствие. Когато иска, Невидимия свят може да използва всяка форма, за да се изяви. Бог заповядва и на добрите, и на злите. Ние проповядваме Братство, а не разделение и борби между човеците. Ние подаваме ръка на всички в името на Любовта, в името Божие. Трагедията на човека започва, когато той отстъпва от Божествените принципи и добродетели, и почва да оправдава това отстъпление. Тогава почва лъжата и лицемерието, т.е. -падението. В живота стават постоянни промени, а самия той е вечен. В света на безлюбието нещата умират преди да станат. Борбата е тази, и истинската работа стои в това да се подготвят условията Господ да ни посети, да се изяви в човека. Това е борбата за освобождението на човешките души. Атомната опасност за човечеството е голяма, но има и друга опасност не по-малка - моралното разложение. И в комунистическото и в капиталистическото общество то извършва големи опустошения - морални и материални. Само моралния закон може да обуздае тази природа на човека, но моралния закон - Бог днес е отречен, а само Той може да спаси човека.”

„Човек трябва да изучава сравнителната анатомия, за да види как Духа е подготвил формите и органите, за да се изяви. Тази работа е траяла милиони години, тя продължава. Изкуството е да можеш да предизвикаш в един човек малък проблясък на Божественото. Това е вече едно постижение. Човек нарича много неща „мои”, привързва се към тях. „Мои” - разбирай Божий. Това е правилното отношение. Тогава човек е свободен.”

„Ние не се кланяме на никакви религии, защото религията е създадена отчовека. Ние не се кланяме на никаква култура, защото културата е създадена от човека, а ние не се кланяме на никакви човешки идоли. Ние се кланяме само на една висша, разумна сила, която направлява всички хора като им посочва светлия път на бъдещето. Само първичната причина, която вдъхновява всички учени, всички поети, всички музиканти, всички художници е съвършена в своите прояви.”

„Има закон за полярностите. Йоан го е изразил така: „Той трябва да расте, аз да се смалявам.” Първо_ трябва да дойде Йоан Кръстителя, да кръщава с вода, а после Христос. Йоан казва: „Аз затова кръщавам с вода, за да бъде изявен той.”

„Закон за полярностите. Първо едната полярност ще се яви, тя е предвестник, че иде и другата - Истината. Йоан Кръстител дойде да проправи пътя на Христа. Слугите очистват дома, после ще дойде Сина. Той кръщава с Дух Святий. Съответствие има. Първата полярност показва доколко ще се развие, и докъде ще достигне явлението. Тя подготвя условията, създава формите. А Синът като дойде, внася съдържанието, осмисля формите. Изучавай как се развиват полярно-противоположните явления, за да знаеш с каква сила и размах ще се развие истинското явление, когато дойде неговото време. Йоан, 3 гл., 30-35 ст.: „Той трябва да расте, аз да се смалявам.” Това е съотношение. Двете явления са полярни, но свързани в едно. Това са две страни на един и същи процес. Йоан, 1 гл., 31-32 ст.: „Аз не Го знаех, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да бъде изявен Той на Израел. Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и да остава на Него.” Към картината: Третият гълъб се завръща и възвестява любовта, вечния мир, братството между човеците.”

„Земята нема да бъде унищожена от огън. Това е Третия завет на човека с Бога. Учителят е залога за това. Човек наруши Втория завет след потопа, и пак почна да издига Вавилонската кула - образ на непослушанието и своенравието, на безумието на свръхчовеците. Третият гълъб е образ на Божия Дух. Той иде. Такава ще бъде картината: Молитвеният връх, Учителят, Братството, Първият лъч на изгряващото Слънце. Третият гълъб се завръща. Той иде със светлина, на челото му грее бяла диамантена звезда. Йоан, 1 гл., 33 ст.: „На когото видиш Духа да слиза и да остава на него, този е, който кръщава с Дух Святий.” Йоан, 1 гл., 34 ст.: „Аз видех и свидетелствувам, че този е Син Божий.” Има една невидима същина, която създава формите. В нея е силата. Материята е подчинена на нея. Какво искат да кажат материалистите, като възлагат всичко на материята? Материята е инертна. Не може да има инициатива, тя не може да твори. Тя е само материал в ръцете на твореца. Той е, който гради - Божия Дух. Материята съществува заради него. Тук работя за Учителя и Братството. Това е моята радост.”

„Хората на Братството, нашите приятели са добри работници из всички области, където и да се намират. Защо трябва да бъде гонено Братството? Комунистите трябва да изправят неправдата, която извършиха спрямо Бялото Братство.”

„Вие търсете първо Царството Божие и Неговата правда, търсете Божествения живот, не се занимавайте с човешките противоречия.”

„Двигателите с които човек си служи днес, използуват силата на взрива на горивата. Когато дойде времето човек да пътува с лъчи, да използува силата на лъчите, настъпила е вече новата култура.”

„Злото разчиства пътя на доброто. Ние трябва да бъдем верни на нашия закон - законът на Царството Божие.”

„Трите картини: първия гълъб лети над водите на потопа. Никъде нема суша, само ковчегът - завръща се в него. Човечеството очаква вест, знак за милост. Няма светлина, само една мъничка надежда живее в сърцата. Това е състояние на човека. Вторият гълъб донася маслиновото клонче. Значи има суша, знак, че милостта Божия се възвръща, оттеглят се водите. Първият знак за възвръщане на Божията милост, и това е състояние на човека.”

„Третият гълъб носи светлина, мир, братство.”

„Където и да се намирам, аз съм работник на Бялото Братство. Следователно заплатата ми не се измерва с пари.”

„Ако пожелаеш на злото зло, и ти ставаш като него. Какво разлика има тогава? Христос казва: „Не противи се злому.” Подразбира: Не бъди като него. Аз съм тук, за да опитам страданията и униженията на един обезправен човек.”

„Доброто, това е Сина. Злото, това е слугата. Сина върши волята на баща си от любов, на слугата се заплаща. Нашият закон е такъв. Ние споделяме с човека и хляба, и знанието, и опита, който имаме. А сега остава живота ни с Бога. Той е всичко, в него е скрито всичко. Както в семенцето е скрито цялото растение, и когато дойде времето му, и му се дадат условия, то пораства и възстановява всичко - принася плод много.”

„Щастие е да гледаш звездите, даже и когато си зад решетките! Какво нещо е един лъч, дошъл от неизмеримото пространство! Той е сила. Той не е само блещукане, което нашето око долавя. Как действа този лъч на ума, на сърцето, на душата, какви вести носи от Всемира! Да гледаш звездното небе е щастие, даже и когато си зад решетките!”

„Любовта към Бога е всичко за нас. В нея намираме утеха, тя ни дава сила. При Бога ще срещнем всички, които обичаме, и които ни обичат. Тя изпълня живота ни. И когато човек изгуби всичко и остане само с Любовта към Бога, ще опита, че тя всичко може да възстанови и да възвърне изгубеното многократно. Jh дава и всички условия на живота. Тази е идеята, прокарана в книгата на Йова. И при най-тежките условия тука в затвора, животът ми е в тези мигове с Господа. В тях живея пълно, всичко е в тях.”

„Каквато е постъпката ти към малкия живот, такава ще бъде и постъпката ти към големия живот.”

„В Домът Господен ние сме заедно с всички, които обичаме, и които ни обичат.”

„Когато срещнеш злото отвън, благодари. Благодари, че е вън от тебе, а не вътре. Отвън по-лесно ще се предпазиш от него. И когато страдаш от него, пак благодари, че не е в тебе. Научи се от него какъв не трябва да бъдеш. То ти показва какъв не трябва да бъдеш.”

Моя обична Мария, Като подготвяш песните на Учителя за печат, не забравяй песента „Слънцето грее за добрите хора в света”. В служението на Бога всички сме едно. Учителят е всякога с нас. Той ни води в този път. При Него ще се съберем пак всички.

Време, време, време, много време. Закъде бързаш? Припомни си живота в килиите, бъди верен на Идеала от младините си.

„Разговорите на Изгрева ще носят заглавието „Изгревите на Слънцето”. Тук съм в Школата на другото Братство. Тук се изучават предмети, държат се изпити, развиват се качества, събуждат се сили. Сериозна Школа е тя! Това е необходимо, за да се направи сравнение между двете Школи.”

„Когато Божия Дух докосва земята, цветята цъфтят, птичките пеят, човеците мислят. Когато Божия Дух докосва земята, ражда се красотата, тогава идат всички блага на живота. Когато всичко изгубиш, и остане само Божествения живот, той има силата да възстанови всичко, всички форми, и да даде новите условия. Новият живот иде на Земята, новия човек иде на Земята. Той мисли, чувствува, работи. Такава е Божията воля. Ние принадлежим към голямото семейство на родените от Духа. Това семейство живее във времето и пространството, но живее и извън времето и пространството, т.е. във Вечността, във Всемира.”

„Приемай малките блага с благодарност - една глътка вода от изворчето, къшче хлебец, вдишка чист въздух, една крачка на свобода. Благодари за всичко! Щом го приемаш с Господа, то е неоценимо. Благодари на птичката, на зелената тревичка, на облачето в небето! Живота е служение на Бога, молитва, химн на Всевишния. Така твоят мир ще бъде поставен на здрава основа. Божието присъствие е важно. То носи всички добродетели, извиква Правдата, осветява Истината. Всякога призовавай Господа."

„Когато всичко отпадне, всичко загубиш, ще остане само Божествената искра, която е всичко. Тя може да възвърне всичко многократно.

Бог ни говори чрез Светлината, чрез багрите, Бог ни говори чрез уханието, чрез ароматите, ала най-мощно от всичко е Словото. То прониква дълбоко в душата, преобразява, оживява, просветлява. Всякога изучавай Божия език. Това е пътя към съвършенство - пътя на ученика.”

„Господ подготвя условията за нашето излизане, условията за работа на Братството. Ние се молим тъй: „Господи, дай свобода и простор за Делото Си. Нашият живот и живота на Братството е един живот.” Призовавай Господа на всяко време и място. Хвалете Името Му, за да дойдат добрите условия за всички. Това намалява злото, и предотвратява нещастията. С Божието присъствие иде живота, силата, красотата. „Дето е Господ, там съм и аз.” Временният живот е породен от вечния. Виждай във временния живот вечния живот. Временната красота е породена от вечната красота. Виждай в преходната красота - вечната.”

„Къде ли е расло това малко цветенце, къде е славило Бога?”

„Човек, който един път е изгубвал всичко, оценява малките блага и благодари. Постъпките му са молитва, делата му - служение.”

„Животът ни е даден, да го посветим на Господа. Това е всичко.

Щом един човек съществува, има нещо хубаво в него. Дръж за това хубавото в него. В народните песни се долавя ритъма на природата, поривите на вятъра, ромона на потоците, звъна на стадата. Певеца е стилизирал всички тези впечатления. От тук и този причудлив ритъм, изразен в сложните и правилни тактове. Ние сме ученици на Божествената Школа. „Без страх и без тъмнина.” Христос казва: „Иде княза на този свят, и Аз немам нищо с него.” Песните на Учителя говорят за Божествения живот. „Добрата молитва” ни въвежда в света на Учителя. Бог ни се изявява във видения, в Слово, в сила, в добродетел, във всички условия. По хиляди начини ни се изявява Бог. Във всички Свои изявления Той е един и същ -Вечния наш Баща.”

„Трябва да има хора, които да държат връзка с Бога. Тогава много нещастия се предотвратяват и условията се подобряват. Учениците на Божествената Школа са по цялата Земя. Те работят. Разбиране трябва. Голямо е значението на молитвата.”

„Временните неща съществуват поради вечните. На временните неща прилича да бъдат временни, на вечните прилича да бъдат вечни. Да виждаш в преходните неща вечните, това е виждане. Човек осветява името Божие с делата си. Ученикът осветява името Божие с живота си. Ние проповядваме живота на Царството Божие - живота на Мир и Правда, на Истина и Любов. Ние не проповядваме вярвание, а живот. Словото на Учителя е Сила и Живот.”

„По цялата Земя, сред всички народи живеят моите братя - родените от Духа. От зорите на времената досега те работят за освобождението на човека. Учениците на Божествената Школа се молят, мислят, работят, живеят, с много труд подготвят условията да се пробуди една човешка душа. Това е голяма придобивка. Живота ни с Господа е всичко за нас. Него устрояваме ние при всички условия. Връзката с Бога, това е най-важното. Любов към Бога, любов към Истината - това е пътя към съвършенството.”

„Великата разумна природа е оградила най-големите свои блага с препятствия и мъчнотии. Мъчно се достига до тях, но струва си усилията! Енергиите се превръщат едни в други. Подобно нещо става и с душата. Тя преминава лесно от едно състояние в друго. При всички състояния тя е все същата. Чудесни, Божествени закони водят човека, определят пътищата му, срещите, условията му. Това е велика наука. Ние се молим с вяра и упование. Божият план се изпълнява, но затова се иска време. В живота има ритъм, мелодия и хармония. Разбиране трябва. Само формите се менят, същината остава. Красотата, силата на живота седят в движението. „Движение, учение, работа” - казва Учителя. Който веднъж се е изявил, пак ще се изяви. Не е било време, когато той да не е съществувал, може в други свят, в друго състояние, при други условия. В Псалмите е казано: „Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя.”-91-ия Псалом. Това се отнася за човеците.”

„Неизразимо хубав е Божия живот! Да пребъдваш в него, това е щастие. Пребивавай винаги в Божия дом. Изучавай проявите на хората -добрите и лошите. Те са като барометър. По тях можеш да познаеш какво ще бъде времето. Благополучие ли иде или нещастие? Това са съвършени, чувствителни уреди на природата. Думите, постъпките, мислите, чувствата показват какви сили функционират в дадения момент в природата.”

„Господи, едно желая - да слушам Твоя глас, да гледам Твоето лице.”

„Всяка беседа на Учителя е откровение.”

„Каква тишина има в зазоряването! - Най-хубавата.”

„Страдащите извършват една голяма работа не само за себе си, но и за човечеството. Много от нашите чувства, мисли идат от далечни

Слънца и Планети. Наистина, ние водим един космичен живот. Има светлина безплодна - това са обикновените, човешки светила. Има светлина жива, плодотворна! Такава е светлината на Слънцето. Какъв е живота в Безграничната Вселена, в неизброимите нейни светове, Слънца и Планети? Ние можем да съдим от живота на Земята. Той е само една безкрайно малка проекция на големия живот. Молитвата е благодарност за обилната Божия милост към нас. Всички религии почиват върху вярата във Вечния живот. Комунизъмът е забавачница за човечеството. Това са децата, които се забавляват и упражняват. Ние трябва да се пазим да не изпаднем в такова положение, да се занимаваме с празни работи. Моли се Бог да ти даде сила. Силата иде от Божия Дух. Имаш ли сила, можеш да работиш. Може да се молиш колкото си искаш над едно парче желязо, но то на подкова нема да стане. Но помоли се за сила, и със силата може да направиш от него подкова. Може да се молиш колкото искаш пред нивата си, тя ще остане неорана. Помоли се за сила. С нея можеш да изореш нивата си. Бъди благодарен за всичко! Всички блага идат от Бога. Да живееш в Бога, да опиташ любовта Му, какво повече искаш? Гледай с вяра в бъдещето, гледай с вяра и за всичко благодари. Божията любов носи всички блага на живота. Има ли нещо за което да се безпокоиш? Търси Божия живот навсякъде. Приобщавай се към него. Велик е Божия живот! Необятен е той, изпълня Вселената! Моят дом е Божия дом, моя живот е Божия живот. Мисълта се движи със скорост по-голяма от тази на светлината. Мисълта може да застигне светлината и да възстанови отдавна минали събития и картини. Мисълта е виждане в миналото и в бъдещето, виждане в духовния свят.”

„Ние сме пазители на Божествената искра, която Учителят донесе. Пазете я като зеницата на очите си. Докато дойде времето й, и условията й. Тогава ще се разгори в сърцата и душите на много хора, и те ще бъдат спасени. Ние сме носители не на вярвания, а на живот - живот на благия Божи Дух.”

„Душата има нужда от простор, свобода, от небе и светлина, от Слънце и облаци, от въздух. Домът в който живеем са нашите планини -образ на идеите, стремежите, мислите и чувствата ни.”

„Учудва ме, че човеците не чуват Божия глас, а че Бог ни говори и чрез плодовете. По-добре, че сме гонени. Така Братството се пречиства. Ако бяха ни прегърнали, по-лошо щеше да бъде. Щом сме пратени тук, пратени сме за работа. Закъде ще бързаш тогава? Велик е Господ! По-добре, че работим при трудни условия! Тъй силите се поддържат, съзнанието е будно, има чистота. Лошите условия в които сме сега, ни пазят от онази напаст човешка, алчна, жадна за блага и корист, за власт и почести! Тя е, която всичко разваля. Ние принадлежим на великото семейство на Божия Дух. То населява Всемира, то живее във Вечността. От какво има да се смущаваме, или има ли нещо от което да се боим? С Божията сила ние успяваме в живота си, с Божията светлина ние виждаме, разбираме, растем. Бога ние опитваме като живот и знаем, че всички блага идат от Него. Хората се съмняват и Го отричат. Това е невежеството на съвременния свят. От край време ние сме гонени. Такъв е нашия път. Такива условия ни са нужни, за да растем и укрепваме, за да вършим нашата работа. Само тъй ще придобием и привлечем онези души, които Господ иска да спаси. И при тези условия ние вършим Божията воля. Ние сме благодарни за страданията и гоненията. Нашата радост е чиста. Тя гори, тя грее в душите ни. Чрез молитвата ние черпим сила да успяваме в живота си. Ами ако Господ ме е пратил тук, за да пробудя някои души, какво от това? Ние трябва да вършим работата си, където и да бъдем, при всички условия.”

„Двата пътя” - Учителят с тази Лекция започна Окултния клас. „Двата пътя” стоят пред съвременния човек. Единият път е път на отричане от даровете на Изкусителя. Това е пътя на Христа, пътя на Учителя. Другият път - човек приема даровете, и му се покланя, т.е. подчинява се на неговата воля. Властта, богатствата, славата на Царствата на този свят са само мираж на щастието! Братството ще бъде център не на богатство и власт, а на светлина, истина, красота, на мисъл, поезия, музика. Който ги обича и дири, ще се привлекат и ще дойдат. Както казва Христос: „Аз съм вратата. Който влезе през мен ще се спаси, ще влезе и ще излезе, и обилна храна ще намери. Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат преизобилно.” Ние показваме на човека Божествения живот, както ни е учил Учителя. Живот, Светлина, Истина, Свобода, Братство, Музика и Красота - това е нашето богатство и власт. Който обича и дири това, ще дойде при нас.”

„Господ казва на Израел: „Колко пъти исках да те привлека, и да те приютя?” Човек и днеска блуждае. Едва се освободи от един идол, почва да изгражда други. И тази страна обширна, страна велика, страна Господ, страна рабов. Все си е такава и днес. Ала участта на всички идоли е една. Видението на Данаила - Идолът: „И откъсна се камък не от човешка ръка, и удари Идолът в нозете, и всичко се срина вкупом.” И докога ще бъде това? Докато човек намери Бога Живаго и Му послужи. „Не дойдох моята воля да сторя, но волята на Отца ми, Който ме е проводил.” Учениците на Божествената Школа вършат своята работа, молят се, мислят, благодарят, работят. А някъде на земята - близко или далеч едно нещастие се избягва, живота на хората се подобрява, светлина просветлява съзнанието на един човек, посещават го добри мисли, идат добри подтици. Странни и неведоми са връзките между душите! Учениците вършат работата, която Бог им е възложил. Всичко, което не е истина, ще бъде изгорено с огън. А това е бъдещето. Постепенно Божиите дни ще се увеличават, а човешките ще се намаляват. Царството Божие иде на Земята. „Вижда ли”, значи да виждаш живота на Царството Божие. И това е небесния огън. Където се появи, с него идва и живота. Той е извън формите, но се изявява във формите. Четете притчите за Царството Божие, за да го познавате и различавате, да го приветствате и да го посрещате, приемате и изявявате. Старият живот отминава шумно, Царството Божие иде тихо, незабелязано. Дръжте се за Божествения живот в мислите, чувствата и постъпките си. Живейте в Домът Господен, търсете Царството Божие. В него е силата, в него е Вечния Живот, в него е всичко.

Молитвата се превръща в живот. Тогава тя е сила. Молитвата да бъде в тебе извор на живот вечен. А ти да не изпущаш Царството Божие. Дръж се за него. Който живее в Царството Божие, той е щастлив при всички условия. Който живее в Царството Божие, той е свободен при каквито условия и да се намира. Извън живота на Царството Божие нема истина, нема свобода, нема щастие.”

„Малкото кокиченце, теменужката, здравеца са служители на Великия живот. Те поддържат красотата. И те принадлежат на Великия живот, на който принадлежи всичко възвишено и добро, и всяко благо и всяка Истина. Ние принадлежим на него, и сме едно с него. Не обичам човека в стадно състояние, когато го движат инстинкти, страсти, интереси. Обичам човека, който има образ, решава своите задачи, бори се, влага свой вкус и разбиране, отстоява за свой мироглед, създава своя мир, има свое отношение към Бога, мисли, чувствува, има разбиране. Отношението е тъй особено, оригинално, както цветето в ливадите. Отличава се от другите, но влиза в общата красота, участва във великото съзвучие като чист тон. Всеки който иска да превърне човека в маса, да го използува като безлична сила е враг на човека.”

„При съблазните на Христа, казва Му Изкусителя: „Превърни тези камъни на хлябове”, „Хвърли се от покрива на храма”. И показа Му всички Царства земни и техните богатства и слава, и каза Му: „Ще ти дам всичко това, ако ми се поклониш!” Сега са времена на изпитания. Учениците, които имат Духа Христов ще устоят. Трагедията на съвременното човечество е, че се поддават на съблазните, на изкушенията на Изкусителя Учителят казва: „Аз се интересувам от учениците. За старозаветните, новозаветните и праведните има кой да се интересува.” В това седи нашия чист и свят път. Никакъв шум, никакъв блясък, скромно и тихо. Работа в чистота и Истина. Нищо излишно. Този път ни показа Учителя - пътя към Царството Божие. Езичеството е култ към себе си - поклонение и служение на себе си. Христовия път е път на служение и жертва. Това е пътя на Синовете Божий. Виждай в небето Божието лице. Живот без Бога значи живот без морал. То е животинско състояние Моралният закон иде от Бога - най-висшият закон. Той е, който прави човека човек. Силата е в моралния закон. Отстъпи ли от него, човек изгубва силата си. Без морал не може да се устои. Без морал не може да се устрои добрия живот. Без Бога нема радост.”

„Словото на Учителя въздейства върху човека. Като прочете една беседа, човек става по-добър. Такова велико благословение е Словото на Учителя! Струва си да понесе човек всички страдания заради Словото. Присъствието на Духа се изявява в Мир, в светла мисъл и благородно чувство. Казвам на моите тъмничари: „Кой ви даде право да контролирате човешките мисли и чувства?” Вий сами сте си присвоили това право, което никой закон не ви е дал! Това е престъпление. Всъщност постъпките може да контролирате, за тях има решетки, вериги, затвори, но може ли да уловите мисълта, да я затворите, да спрете нейния полет? Може ли да турите преграда на чувствата? Вашите стени са безсилни да ги спрат. Мислите и чувствата са като птичките в простора. Те са свободни. Ала има тъмничари, които са намерили примки и за тях. Цели епохи човек е бил подтискан и угнетяван. Само душата и Духът са оставали винаги свободни. Като уча затворниците на занаят, това е идея на Учителя. Аз върша Неговата воля. Той казва: „Затворниците да работят.” И ето, аз ги уча, пък същевременно то е случай да им покажа нещо от Божественото учение. Нека да благодарим за промените в живота! Би било ужасно, ако не ставаха промени, ако нямаше движение! Промените стават по Божие повеление. Гледай небето с обич, като че гледаш Божието лице. Това е идеал за писателя. Като говори, като пише да се чувства не писателя, а Божия живот. Христос казва: „Отец ми върши делата.” Важно е във всичко, което вършиш да славим Бога, а не себе си. Ние казваме: „Да се прослави Бог.” Всичко, каквото вършите да бъде тъй, като че го вършиш за Учителя. Това е Негов живот в нас. Той продължава във Вечността, той продължава в Безкрая, той е в цялата Вселена. „Всички вие от Моето вземате.” - Казва Учителят. Бог е Живот. Като Го възлюбим и приемаме, тогава познаваме Бога, имаме Неговия живот в себе си. У когото е Любовта, той служи, той е щастлив, другите са нещастни. Ти живееш, защото Бог живее. Какво иска човек повече? Като призоваваме всеки ден Учителя чрез молитвите, песните, Словото Му, ние приемаме Неговия живот. Знаем: Той живее.”

„Използвай всички условия каквито и да са те, за да призоваваш живота на Царството Божие. Така ти ще бъдеш свободен.”

„Човеците станаха коравосърдечни като идоли, но яви се човек милосърден кат ангел. Бог е вечен и безграничен. Радостта иде от общението с Него. Когато общуваш със своя приятел, ти с Бога общуваш, защото Бог е Любов.”

„Духът на цветенцето е говор, дъхът на цветенцето е говор. Чрез него ти говориш с Бога. Когато вкусите един зрял плод, и то е разговор с Бога. Когато мислиш и се молиш, когато работиш и твориш, Бог е с тебе и те ръководи. Няма по-хубаво нещо от работата. Всяка тревичка върши своята работа в общия живот. Живота иде и се оттегля ритмично, обаче, той не се повтаря. Никога не е еднакъв. Във всеки импулс има нещо ново, което за пръв път се изявява сега. В това е неговата неотразима красота и сила, в това е неговия смисъл. Всяко място на Земята е възел на сили -магнетични и духовни. Когато Бог ни постави да работим някъде Той знае защо ни е пратил там. Ние сме Негови работници, и това е най-хубавото положение.”

„Аз съм тук и мисля за тебе. Нектара в цветята иде от Божията любов. Как ще поддържаш връзката си с Бога? - Като Го любиш, като вършиш Неговата воля, като осветяваш Неговото име. Казано е в Писанието: „Освети ни чрез Твоята Истина. Твоето Слово е Истина. Глава на Твоето Слово е Истината.” Бъдете свещеници и служители на Бога Живаго. Видях Божията усмивка. Усмихна ми се Бог и ми рече: „Аз съм тук и бдя над тебе.” Господ ми се изяви с усмивка. Благ и милостив е Господ. Господ ме е пратил тук на работа. Бог не съизволява в смъртта на грешника. Молете се за онези, които ви гонят, гледайте на ближните си както Бог гледа, любете враговете си. Това е пътя на ученика. Бог, Който дава всички условия, ще ми даде и занапред всички добри условия за работа. Ученикът се моли тъй: „Господи, дай свобода и простор за делото Си.” Земята е на Господа, и небето е на Господа. Всичко е на Бога Моего. Човек и не подозира какви тайни още крие светлината - видимата и невидимата. Как въздейства тя върху материята, как изгражда формите, как внася живота в тях? Живота не е неизменно свързан с една и съща форма. Той може да се изявява и в други форми, по хиляди начини може да се изяви. За живота мисли като вечен и безграничен. Служение на Бога в Дух и Истина. Силата е в това. Където ме прати Бог, там ще отида.”

„При всички условия, и при най-ограничителните, ние ще следваме пътя, в който Учителят ни въведе и учи. Истинската работа е в това - да издириш душите, които Бог е определил, да им помогнеш да намерят пътя си към Него. Учителят казва: „Никой не може да дойде при мен, ако Отец ми не го привлече.” И днес човеците си създават кумири, и им се кланят. То е някаква потреба в тях, и там е нещастието им. Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Живота.” Учителят е идеала. Не създавайте големи организации, работете на малки групи, без шум. Големите и шумни организации са отклонение от Божествения порядък. В тях други неща заемат централното място, а не идеята за Бога. Хората са създавали такива организации в миналото, създават ги и днес, обаче, те винаги са в борба с Божествения ред и порядък. Мълчанието е за предпочитане сега. Колкото по-малко се говори, по-хубаво. Ученикът на Божествената Школа работи и мълчи. Търпението е качество на ученика. Божественият ред и порядък е в нас и вън от нас. Внимавай да бъдеш винаги в съгласие с него. Това си ти, това е той - едно цяло и неделимо. „Аз в тях и ти в мене Отче, да бъдем едно.” Единство - това е Божественото Учение, Учението на Учителя. Търсете най-скромния външен израз, при най-богато вътрешно съдържание. Това да бъде правило за вас в живота и в работата ви. Богатствата, външния блясък и шум са отклонение от пътя. „Глава на Твоето Слово е Истината.” Бъди верен на този принцип винаги. Всичко хубаво е вечно, защото произтича от Бога. Да го откриваш, да поддържаш връзката си с него, това е пътя с ученика. Поддържай връзката си с Бога при всички условия. Помни и не забравяй за какво си в затвора, помни и не забравяй за какво си пратен на Земята. Душата ми пее хваление на Господа. Погледни: житата растат и вече изкласяват. Велика работа се извършва сега. Творческите сили на Слънцето работят. Ти живееш в Домът Господен, закъде ще бързаш? Казано е в Псалмите: „И ще живея в Домът Господен дълги дни.” Всяка минута, когато мислиш за Господа е спечелена. Тя не принадлежи във Вечността, тя е турена в Божествената каса.”

„Работата, която тука извършваме е символична. Работим в Лисичево. Комунистите нема да могат да минат без нас. Ние ще довършим строежа, ще поправим погрешките им. Защо тогава трябва да ни гонят? Кой ще устои на Божията Правда? Кой ще се противи на Божията Истина? Учителят казва: „Мене Ме интересуват учениците. Заради учениците Божието благословение иде и за всички.” Милиони години взема на природата, докато създаде една съвършена форма. Служи на Бога и със занаята си. По Негово повеление споделям знанието и опита който имам с другите. Ние се движим с Божията сила. Опитваме положението на недвижимост. Да се движиш е щастие. Какви блага ни е дал Господ! За всичко да благодарим!”

„Материалните грижи изместват човека от пътя на душата му. Като потъне в материалните блага и грижи, какво остава от идеите? Нищо. Изчезва светлия мир. Следвай чистия път на светлите души. И казва Изкусителя на Христа: „Превърни тези камъни в хлябове.” Камъните, това са материалните грижи. Може ли човек да се ограничи само в материални грижи и интереси? Да овладееш едно свое желание, една своя слабост, да изправиш една своя погрешка - това е работа. Това е подвиг. Каква воля трябва? Казано е в Псалома: „Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и ламя." Това се отнася до учениците - да победят и овладеят своите желания и страсти.”

„Глава на Твоето Слово е Истината.” Всеки слънчев лъч, всяко цъфнало цветенце, всеки полъх на ветреца принадлежи на нашия живот -Домът Господен. Домът Господен е нашия дом. Има един прекрасен живот, него търсим ние. Живот на благия Божи Дух. Ученика е носител на живота на Божия Дух, служител на Любовта. Това е нашия път.”

„Аз съм в затвора, но моя свят сияе в светлина, моите братя са свободни и радостни, ние имаме Мира на нашия обичен Учител.”

„По цялата Земя, в цялата Вселена душите, които любят Бога са обединени в едно велико Братство. Псалмопевецът го нарича Домът Господен.”

„Случайност ли? - Не. Но една велика разумност, един велик разумен свят. Той повелява, той движи нещата. Неизразимо хубаво е да уповаваш на Господа! Животът затова е хубав, защото ние сме различни. Какво щеше да бъде, ако бехме еднакви? Приобщавай се тихо към Господа, бъди всякога в съгласие с Него, едно с Него. Това е същественото.”

„Колко отдавна не бях слушал тихото ромолене на дъждеца, песента на Вечния живот! Щастието е в онези мигове, когато живеем с Господа. В тях е смисъла на живота.”

„От далечните звезди достига лъч до нашето око. Човешкият мозък има чудната способност да усилва този лъч милиони пъти. И тогава от него се ражда една мисъл, едно чувство, една Идея. Тъй човек разговаря с Всемира. За нас е естествено да споделим с човека и хляба, и знанието си, защото ние принадлежим към Великото Бяло Братство.”

„Колко е хубаво да гледаш как се обличат върбите в листенца!”

[Пролет в Лисичево, май 1962 г.]

„Истината е в Бога. В човека тя се явява, когато Бог присъства. Христос казва на Петра: „Плът и кръв не са ти открили това.” Но след малко казва: „Махни се от мене Сатана! Ти си ми съблазън.” Истината не е прикрепена към форми и образи. Тя е свободна от тях, тя не зависи нито от индивида, нито от личността. Истината иде от Божия Дух. Тя говори за Неговото присъствие. Търси винаги Него, и Него призовавай на всяко време.”

„Всеки чист тон принадлежи на Царството Божие. Всяка светла мисъл и всяка добра постъпка, хармонията, красотата, свободата, силата, всяка добродетел принадлежат на Царството Божие. Винаги приветствай Царството Божие в малките и в големите му прояви. Това е Живот Вечен.”

„Като търсехме красотата, намерихме Учителят. Като търсехме Истината, като търсехме Свободата, като търсехме Знанието и Светлината, дойдохме при Учителят. Жадните намериха извора, гладните намериха хляба. Това е милостта Божия за нас.”

„Духът е като пролетния вятър - приветлив, топъл, игрив, смел, решителен, силен. Тича като младеж, разпръсква и руши, срива старото, човешките кумири и идоли. На какво ли се надеят човеците? От дните и часовете на затвора остана малко, защото дойдоха дните на Царството Божие. Те са повече. Който живее в Царството Божие не е затворник, той е свободен. Всяка човешка власт иска преклонение, поклонение, служение, безропотно покорство. Който не направи това, бива отхвърлен, пренебрегнат, каквито и заслуги да има. А които приемат печата на Звяра на челото и на ръката си, тях предпочитат. Още незаглъхнал грохота от крушението на един кумир, човеците бързат да си издигнат други. Съвременният човек без кумири не може. Условията се дават от Великия Разумен свят. Христос казва: „Работете докато е ден, защото иде нощ, когато никой нема да може да работи.” Нема да има условия. И пак казва на братята си: „Моето време още не е дошло. А за вас всякога е време. За Синовете Божий има време.” За другите хора нема време.”

„Два процеса в живота вървят в противоположна посока. Единият инволюционен, другия еволюционен. Органическите форми са резултат и на единия и на другия. Едни форми слизат, други се качват - възлизат. В живота могат да се срещнат привидно еднакви форми, но едните са в процес на слизане, другите в процес на възлизане. Те се разминават. Който възлиза, да не се свързва с човек, който слиза, защото ще му бъде спънка. Това е важен закон за връзките. Древните пророци и поети са дали прост образ - Яковата стълба, по която ангелите Божий, едни слизаха, други възлизаха по нея. То е образ на двата процеса - инволюция и еволюция.”

„Откъде житното зрънце черпи сили, за да даде 100 зрънца? - От великия източник с когото е свързано. Разбирай сега защо малката тревичка може да бъде за тебе връзка с Бога. Това е едно от великите тайнства на живота.”

„Бога търси в съвършенството. Него като откриваш, ще растеш от съвършенство в съвършенство.”

„Онези, които Бог е призовал, те образуват веригата. Те работят. Веригата не е човешко дело. Тя е важна. От нейната работа зависи успеха на делото. Тя е средата, в която Духа работи. Веригата е като нервната система на организма. Работи ли тя добре, организма е здрав, всичко върви добре.”

„Материалната основа на Братството, трябва да бъде проста, ясна, здрава, чиста. Да дава условия за учение и работа, а не за забавления. В забавленията нещата се израждат. Това е важно да спазваме при бъдещата си работа. Материалистите атеисти се борят с догмите и формите. Те не познават живата вяра. Живата вяра е силата, която отвежда човека до Царството Божие. С Невидимия свят, трябва да се засрещнеш, за да го познаваш. Можеш да допускаш съществуванието му, но само когато се срещнеш с него, ще го познаваш и изучаваш. Бог призовава работниците за Своето Царство.”

„В житното зърно са скрити всички моменти от неговия живот: радостта от живота, ромона на дъждеца, прохладата на росата, полъхването на ветреца, песента на чучулигата, слънчевите дни. Всичко е скрито вътре в житното зрънце до времето, когато ще му се дадат пак условия, когато скрития живот ще се изяви отново. В Божествения живот нищо не се губи.

Всичко е запазено до времето, когато то пак ще се яви в своята пълнота и сила.”

„Лъжата е като червея - влезе ли в плода, разваля го. Работим ли за Делото на Учителя, трябва да пазим чистотата и Истината. Не допускайте нито помен от лъжа и лицемерие. В молитвата е казано: „Приемаме страданията, които ни изпращаш с радост на нашите сърца.” Страданието е работа, свещена работа. „Духът не угасвайте.” Факелът на Духа се предава от ръка на ръка. Сега ние воюваме и знаем, че тази борба ще изведе до победа, защото Учителят е с нас! Той е, Който воюва. Откровението, 19 гл., 11-16 ст., Лука, 12 гл., 35 ст. „А вие търсете Царството Божие при каквито условия и да се намирате. Никой като запали свещ не я туря под шиник, а на светилника, да свети на всички”. Царството Божие не може да бъде турено под шиник. Никой не може да ограничи Царството Божие или да го обсеби. Това не е ставало и нема да стане. Може ли да затвориш слънчевия лъч? Всяка среща с Царството Божие носи радост. Нема по-хубаво от това да срещне човек Царството Божие и да го приветствува. Царството Божие е навсякъде. Него може да срещнеш и намериш в скромната тревичка и в човека. Това е виждане и разбиране. Мнозина са се опитвали да обсебят Царството Божие, да турят ограда около него - напразно. Царството Божие принадлежи на онези, които го обичат, които го търсят, които го познават. Царството Божие не може да бъде ограничено, нито обсебено.”

„Винаги се радвайте, за всичко благодарете.”

Благодарност - ето една хубава дума.

„За да угодиш на един господар трябва да му станеш роб. Прилича ли това на нас, учениците на учителя, служители на Бога? Царството Божие крепи живота. От него идат всички добрини, всички блага. Чистотата, разумността, святостта също идат от Царството Божие. Приветствай Царството Божие където и да го срещнеш, и винаги се радвай за него. Любовта е жива връзка. Тя приобщава и обединява."

„Времето и пространството са проекции на реалността върху екрана на съзнанието. Може ли зад тях да видиш реалността? В духовния свят има друго време и друго пространство. Там сродните неща са съвременни, те съществуват едновременно, макар да ги разделят векове по проява. Сродни - значи съществуват едновременно, единство в проявленията им. В реалния свят нещата не преминават, а вечно съществуват. Вярата е сила, Надеждата е виждане, Любовта е същината. Една чешма е хубаво направена, но ако нема вода, каква полза? Нема вода - нема вяра. Свързан ли си с извора - има вода, има вяра.”

„В Школата на Учителя се събуждат онези органи, мисли и чувства, които свързват човека с духовния свят, и той общува с него, изучава го, разбира го, живее с него. Семенцата, които Бог сее чрез нашата ръка са невидими. Една дума, една малка постъпка оставят едно впечатление. Кога ще поникне, кога плод ще принесе, само Бог знае. Ние трябва да вършим Неговата воля.”

„Любовта не е в чувствуванието, тя е единство. Чувствуванието само подсказва това единство.”

„Всички живеят за сметка на Царството Божие. Царството Божие всички кърми и крепи, то всички милва и утешава, на всички дава сила, всички води напред към съвършенство. В Школата на Учителя има чистота и светлина.”

„Това е стара тактика на злото - да обсебва готовите организации, да взема ръководството им, да използва идеите, богатството. Това е не само материално, но и духовно ограбване. Ние се борим против това, и ние затова ни хвърлиха в затвора. Ние ще изведем борбата до победа. Нема да предадем делото на Учителя. Белото Братство не може да бъде слуга никому. Христос казва: „Всеки, който не влиза през вратата е крадец и разбойник.”

„Органическите форми са резултата на два процеса: еволюционен и инволюционен. Може формите да са еднакви, но едната форма слиза, другата възлиза.”

„Раздялата в любовта е временна. Онези, които обичаш, и които те обичат, пак ще ги срещнеш в този или в онзи свят - все едно. Скръбта от раздялата усилва връзката на любовта.”

„Да чувстваш великия живот-ето какво ни научи Учителя. Личността е само съсъд, и когато великия живот го изпълня, той става съсъд „избран и драгоценен.”

„Сиянието на Божествения живот да се излъчва от вас. То е, което въздейства върху душите, и ги преобразява. Това да бъде вашата безмълвна проповед. Всяка красота, била тя и най-малката иде от великия източник. Красотата на Словото е най-дълбока и мощна. Красотата на светлината, на багрите, красотата на поезията, красотата на хубавото чувство, красотата на една светла мисъл - Бог ни се изявява чрез красотата. Чудни са хората, когато търсят Бога в пространството! Трябва разбиране, трябва виждане. Живей с чувството за вечния живот. Тогава противоречията на временния живот се разрешават правилно. Изкуството е там, като си лишен от свобода, да бъдеш свободен. Живота, който обичаме, на който принадлежим, с който сме едно - ние го наричаме Учител Господ и Бог. Той е Живот Вечен и Непреривен.”

„Не е толкова важно къде живееш по място, а в кой свят дишаш и мислиш. Гледай на всеки човек като на себе си, чувствувай нуждите му като своите. Това е съчувствие и Братство. Това искам, да почувствам, че сме живот на Учителя, живот Божи. Има хора, които живеят по повелението на сърцето си. Те са като децата. Изкуството е зов към прекрасното.”

„Поетите са съвременните пророци. Ето какво казва един от тях: „Пътят ни води към златния век. Той ще дойде. Жалко, че ние нема да живеем дотогава. Но ние, трябва да сме щастливи, че около нас вече шуми вятъра на този век и кара сърцата ни да бият по-силно.” Паустовски. Прозата, която достигне съвършенство представя всъщност истинската поезия. Съвършенството не е лично достояние на човека. Бог, Който посещава човека, Той носи съвършенството. Бог е съвършен.”

„Красотата на Земята е свещено нещо - багрите, светлината в природата, трябва не само да ги наблюдаваме, но и да живеем с тях простичко.”

„Запали се огъня на огнището.” - Значи дойде Божия Дух. „Сложи се трапезата.” - Откри се Божествената Школа. Това е бъдещето. Кой може да спре това?

„Който мине през изпитанията на Йова, възражда се за нов живот. Той знае на кого служи и защо живее. Това е големия огън, който пречиства и освобождава човека от всичко излишно.”

„Ако Учителят те изпрати да проповядваш Божественото Учение сред затворниците, как ще го проповядваш? Как ще им го покажеш?”

„Сега зная, че човек не може да бъде разделен от това, което обича. Той го носи във себе си, в душата си. Казано е: „Душа обширна като Вселената.” С какво може да се сравни щастието да споделяш Божията мисъл? „Храни душите ни с Твоето Слово.” Да участваш с всички светли души в Божия живот.”

„Ние може да облечем дрехата на една личност, но принадлежим на Големия живот. С него ние сме едно, и всякога се връщаме към него. Христос казва: „Отивам при Отца Си.”

„Прекрасен е Божия свят! - Безкрайно небе, звезди, планини, гори, води, въздух. На какъв прекрасен свят принадлежим! Това да почувстваш, че ние сме живот, живот Божий, живот на Учителя.”

„Който има вяра в Бога, има вяра и в човека. Вярата е една. Който люби Бога, обича и човека. Любовта е една. Ние познаваме нашите братя в Дух и Истина и сега и през вековете.”

„Тъмничари наричам хората, които са способни да измъчват ближните си. Малко хора правят изключение от това. Те са начатък на Новата култура - на Царството Божие.”

„Безсмъртието е качество на Духа. Защо ще искаш материята да бъде безсмъртна? Божият Дух изпълня Всемира, Божията мисъл

изпълня Всемира, Божията сила изпълня Всемира. Ние като ги приемаме, Бога приемаме. Ние проповядваме Божествения живот - великия и прекрасния. Ние принадлежим на него.”

„Да различаваме Божествения живот, да го издирваме - това е нашия път, това е небесния хляб. „Храни душите ни с небесния Си хляб. Укрепявай ни със силата Си да успяваме в живота си.” С Божията сила успяваме в живота си.”

„Ученика познава Учителя си в малките и в големите явления на живота.”

„Това е Живот Вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, когото си проводил.”

„Във всяка работа, която вършиш заради Учителя, била тя и най-малката, влагай всичката си любов, внимание и търпение. Тъй работи ученика.”

„Обредите и церемониите, външните форми не са съществени. Всичко е в Духа, в разбирането.”

„Ето, Бог ми подари втори живот, даде ми сила и здраве. То не е, за да ги запратя пак в цимента и камъка, а да върша работата, която Учителя иска от нас.”

„Вярата в Бога е сила изворна течуща. Който прави добро, има вяра, който върши Правда - има вяра. Който дири Истината и й служи свято - има вяра. Който изявява Любовта, има вяра. Който има Мъдростта -има вяра. Сила жива изворна текуща. Вярата в Бога е живот преизобилен. Вярванията, формите, обредите не са съществени. Живата вяра е всепобеждаващото оръжие, което Бог ние дал.”

„Който може да живее с Бога, може да живее при всички условия. В святия път, в светлия път горчивините са сладки, и мъчнотиите са леки, и изпитанията са благословения. Святия път, светлия път - път на служение, учение и работа. „Ние ще ходим в тоя път на светлината.”

„Няма по-хубаво нещо от това да извикаш в човека Божественото негово естество! В абсолютното време има закон: Един миг може да се превърне във Вечност и Вечността може да се събере в един миг - зависи от интензивността на живота.”

„Ние сме верни на нашия закон. Споделяме с човека брат както късчето хляб, тъй и знанието и опита, който имаме. Никой не може да ни отдели от хубавия живот, който Бог ни е подарил. Ние сме живели, и го живеем. Преживявал ли си опитността на Йова? - Всичко да загубиш, всичко с което си живял, което ти е мило, да се разделиш с него, да се примириш? Какво ти остава тогава? Преживявял ли си и това отново да го придобиеш? - Да се възвърнеш към всичко, което си обичал? Това е умиране и раждане. Преминаване през областта на смъртта. Помни закона на Иова: Вяра жива, уповавай на Господа всякога. Ето видението на Данаила. То не се отнася за еднократно явление, а за много явления малки и големи, които през всички времена се повтарят периодически. „Видя Данаил образ голям, главата му от чисто злато, гърдите му от сребро, корема му от мяд, бедрата му от желязо, и краката му от желязо и земя. И ето откъсна се камък не от човешка ръка и удари образа в краката. И срина се всичко, и смеси се вкупом, а камъка почна да расте и изпълни Земята”. Човешките дела, човешките организации са като този образ. Всички тях ги очаква тази участ. Това е човека, който не върши волята Божия, не върши волята на Този, Който го е проводил, а върши своята воля.”

„Считай Домът Господен твой дом. Това значи да имаш мир и свобода. Да се радваме на присъствието на Божия Дух винаги. Важно е да възстановим рая в себе си, при всички условия. По човешките работи спор може да има, могат да се доказват или оспорват. Божествените работи са аксиоми, немат нужда от доказателства. В природата има два процеса - събиране и разпръскване Божественият център събира, организира, създава. Явява се един образ. При това всички Царства вземат участие - представени са тука. Вторият процес - разпръскване - елементите се връщат в своя свят, но Божествената идея може да се изяви чрез всеки от тях. Чудно ли е тогава, че един човек може да ти се изяви чрез едно цветенце, или ветреца да ти напомни за него, или една малка постъпка на друг човек да ти напомни за миналия твой приятел? Човека не може да се загуби. Когато изчезне формата, той може да ти се изявява чрез цялото Битие. Важно е къде диша човек, къде мисли, в кой свят живее. Едно съзнание затворено, неотзивчиво за красотата, недостъпно за светлината е спящо съзнание. В живота има обикновени течения, остави ги да отминават. Търси необикновеното течение. Върху него дръж трепетно вниманието си. Борбата за завладяването на света всякога е завършвала трагично. Големият живот тече край нас, и ако ние го познаваме, то е защото същия живот тече и вътре в нас. Има родство, единство. Всяко творчество иде от един и същи източник. Противоречията в малкия живот отпадат в големия живот.”

„Молитвата направлява нашата мисъл. В „Добрата молитва” е дадена програмата за работа. Всеки ден е нов и неповторим в Битието. Какви блага носи, какви задачи ни поставя? Буден трябва да бъде човек. Бъди внимателен за Божието Слово, послушен и изпълнителен. „На ранина Те очаквам Господи.”

„Опитвам положението на унижените и оскърбените. Ще мине всичко това. Ще дойде денят Господен, ден на мир и свобода. Сега цъфтят късните есенни розички. Те са свенливи, скромни, в тях не се чувства буйната радост на пролетните рози. Примирение и печална красота има в тях. Какви чудни форми е създала природата, линии, повърхнини, багри, аромати! Откъде е взето всичко това? Природата не борави с Евклидовата геометрия. Всичко това богатство е преминало от Слънцето до тук през мировото пространство.”

„Виждането се придобива. То се разширява и задълбочава с работа. Да, трябва и чисто сърце и светъл ум, за да имаш вътрешното виждане. Трябва и отзивчивост за красотата. Без любов нема виждане. Гледане - да, но виждане - не.”

„Когато напусне телото си, човек изпада в положение на безтегловност. Какви сили ще го движат, към кой център ще се привлече -това е важно.”

„Любовта към Бога е ... Знанието разкрива по-дълбоко красотата, обогатява чувството, изостря виждането. И най-незначителното знание разкрива пред нас нови области на красотата. В живота има много хубави работи. Човек трябва да ги издирва и открива като скъпоценните камъни. В Евангелието е казано: „Уподоби се Царството Божие на скъпоценен бисер, който като го намери човек, продаде все що имаше и купи го”. Ние сме търсачи на скъпоценни камъни.”

„Ние сме безпомощни като птиченцата. Враговете ни могат да ни направят каквото си искат. Казано е в Писанието: „Ето, изпращам ви като овце между вълците.” Ала нас ни брани закона на Правдата. Той е строг закон. Тогава по отношение на него враговете ни вземат нашето положение - стават слаби и безпомощни. Нещастията на хората идат от това, че не зачитат закона на Правдата.”

„Въображението - нема пречка за въображението. То създава обстановка, каквато си иска - извиква един или други живот. По негова воля се явяват и изчезват светове. Само въображението се подхранва от великия извор на Духа. Въображението украсява живота, прави чудесните съчетания и хармонии на формите, цветовете, звуците, ароматите. То твори като борави с всички елементи. То е художник, поет, творец на красотата. Където и да идете, внасяйте красота в света.”

„Писмото винаги достига своето предназначение. Такъв е закона в природата. То не може да се загуби. Дали сега или след време - все едно. Всяка мисъл, всяко чувство ще намери онзи за когото е отправено. Такава е милостта Божия. Всичко хубаво в живота иде от Божията любов. Тя обхваща всичко хубаво, тя дава всички блага. Нашата малка молитва: „Божията Любов носи изобилния и пълен живот.” Доброто, това е великия свят на Божията Любов - вечния и безграничния.”

„Има духове, които изкористват всичко хубаво. Христос ги нарича „крадци и разбойници”. Те покварят живота. Да живееш в Божията Любов, значи да живееш в най-хубавия свят.”

„Пречката е в личността. Тя ограничава и затваря човека, а всъщност тя е само врата към великия свят. Трябва да я превъзмогне човек, за да влезе в този свят.”

„При всички условия бъди верен на твоя път, на твоето призвание, на твоята мисъл и чувство.”

„Ватикана и Кремъл са едно течение, ако и да се гонят. Търговци с идеите. И едните и другите търгуват с идеите. Търсят печалби, използват идеите. За тях те са средство. Това е престъпното. А какво ще стане? Ще дойде Христос, ще оплете бич от върви и ще изгони търговците от храма. „Лъжци и лицемери, крадци и разбойници” - тъй ги нарича Христос, Който е кротък. Ние се молим да възтържествува доброто в човешката душа. Ние работим за идването на Царството Божие на Земята. Сега условията се обърнаха срещу онези, които ни гонеха. И скоро Йосиф ще чуе гласа: „Върни се, защото измряха онези, които търсеха да погубят детето.”

„Странни зависимости съществуват в света! Живее човек добър, чист, а в далечни планини някъде цъфти чудно, хубаво цветенце. Връзка има. Живее мъдрец някъде, мисли, съзерцава, а хората стават по-добри, децата са здрави и даровити, плодородие има. Всичко върви добре. Живее мома, а някъде расте стройно, красиво дръвче. Ангелите мислят, а на Земята цъфтят цветя, и птички пеят. Малки прояви в живота понякога са предвестници на големи явления. Цъфнало скромно кокиченце. То показва, че Пролетта иде. Една малка капчица върху ледената шушулка показва, че Пролетта наближава. Предвестници са това на големи явления и събития. Минава епохата на страха. Мина епохата на вярата. Иде епохата на Любовта.”

„Да разбираш безмълвния говор на облаците, красивия език на формите, светлините, движенията, непрестанните промени. Този език не е хаотичен. В него има предвечен ред и порядък. Ние сме тук, и навсякъде, където е Божествения живот.”

„Благодари за промените. Те трябва да стават. Какво би било, ако всичко застане неподвижно? В живота постоянно се влива нещо ново. Движение има. Виждай хубавото в него. За съзнателния живот Учителя определя: движение, учение, работа.”

„Да пребъдваме в Твоята Истина. Дреха на Истината е светлината. Цялата жива, разумна природа е дреха на Истината. Ние не каним хората на пиршество, ние каним човеците - братя на учение и работа. При нас не може да има множество. Малцина ще дойдат. Само определените ще се отзоват.”

„Цветята не са създадени само за насекомите. Те имат и друго по-голямо предназначение. Велики същества седят зад тях. Цветята са резултат на тяхното служение. Това е свещенодействие. Красотата има силата да повдигне и спаси човека. Приветствай малката красота, поздравявай в нея работниците за Царството Божие. Тя е поздрав, приветствие от нашата далечна родина. Тя ни иде сега на помощ. Ние се чувстваме най-нещастни, изоставени и самотни, когато се откъснем от нашия свят. Поддържай връзката си с родината, пази свещено връзката си с нея, помни и не забравяй Домът Господен - нашия дом. Където и да бъдеш, откривай родния свят, приветствай го, приемай го, бъди в съгласие с него. Закон на нашия свят е единството. Всяко творчество иде от Божествения Дух в нас. Мярка - това е важно. За разумния живот има мярка.”

„Какво ще придобие човек, ако прекара живота си като на пиршество? Ще изяде и изпие всичко до последната астра, и ще се върне в бащиния си дом просяк. Да учи, да придобие знания, да израсне в добродетелите, да се подвизава в Истината. Как ще се завърне в бащиния си дом? - Като Син. Това са двата пътя. Ние живеем, за да подкрепяме нашите братя. Ние сме път в безпътицата. Силата е в идеите, но когато човек е верен на идеите. Малкият живот изчезва в големия. Може ли след това да го открием? Как ще се изяви той? Два процеса има в природата - събиране и разсейване. Събират се материали, сили, създава се един образ. Разсейва се, изгубва се образа. Какво е това, което остава? - Идеята.”

„Песента има сила да те въведе в един живот, в един свят. Пази часът на Господа - Свещения час. В нашата работа особено важен закон - мярка във всичко. Ако турите повече сол, разваляте яденето, ако турите по-малко - също. Ако турите повече захар, разваляте сладкото. Ученикът трябва да има съвършено чувство за мярка.”

„Мисълта на Жан Жорес: „От миналото ще вземаш огъня, а не пепелта.” Хубава мисъл!”

„Молитвата да бъде твое постоянно състояние. Където и да бъдеш, създай си кътче, за да призоваваш Господа.”

„Условията колкото и да са добри, ако не присъства Духа, остават празни, безсъдържателни. Духът е Който осветява условията. Той е същественото. Какво чудо е едно разлистено дръвче, огряно от Слънцето! Какво излъчва то в пространството, какви лъчи струят от него, какви мисли и какви чувства подхранва то в нас? Наистина Слово Божие. Не се допуска една сила да завладее света. Тук действа закона за полярността. В момента, когато се сформира една сила, веднага се образува друг център, полярно противоположен на нея, и колкото едната сила расте и се организира, толкова расте и се организира и противоположната. Това е закон на Историята. Но има и трети фактор - безимен, незнаен. Въведението на Данаила, за него се казва така: „И откъсна се камък не от човешка ръка, удари идола в краката, и всичко се срина вкупом.” В един момент Незнайния се намесва, и всички човешки построения стават на прах.”

„Ние дойдохме на Земята заради Учителя. Неговото дело осмисля и изпълня живота ни. Има един важен закон: Бог, Който е Всемогъщ, Всесилен, всичко е в Неговите ръце не спира един процес, който е започнал. Остава го да се развие докрай, да се завърши. Затова се казва: Той е дълготърпелив. В Разумния живот има ритъм, музика. Всяка нота, всяко явление има своя трайност, свое време. Ангелът казва на Йосифа: „Вземи детето и майка му, и бягай в Египет.” И после, когато мина времето на онези сили, които действаха против, пак му казва: „Върни се, защото измряха онези, които търсеха да погубят детето. Пророкът е видял това, и го е изразил тъй: „От Египет повиках Сина Си.” Поетите, които са пророци на всички времена говорят със символи, с образи. Духът с един замах може да създаде народ, и с един замах може да го унищожи. Хората, които не разбират живота, държат на формите. Формите не са най-същественото. Човек може да умре за една среда, да напусне дадено условие. Условията са временни. Човек принадлежи на един разумен свят, свят на идеи, мисли, чувства, сили, добродетели. Това е същественото. Този свят може да даде нови условия, да създаде нови форми. Великият Разумен свят се изявява чрез форми, но не е затворен в тях. Бялото Братство не зависи от Комитета на верите, нито от Комунистическата Партия! Нема какво да се безпокоим от техните решения, и отношенията им към Братството! Ако те оправят отношенията си към Братството, това е за тяхно добро. Ако не, ще платят скъпо за това.”

„В съвременните хора има един надменен, високомерен скептицизъм. Той прегражда пътя на човека към Бога. Това е един от образите на Свръхчовека на Запада. Той стърчи в пространството самотен, студен, безплоден.”

„Ние можем да се примирим с много ограничения, несгоди и лишения, но с лъжата, нема да се примирим. Където влезе тя - всичко разваля.”

„Мисля върху разговорите, които ще носят заглавие: „Изгревите на Слънцето”. Разговорите на Учителя на Изгрева. Пътят в който вървим изисква абсолютна чистота. И най-малката нечистота отклонява и спъва. Каквато и да е обществената уредба, нашата работа е една, нашата работа е върху човека - работа за идване на Царството Божие на Земята.”

„Удивително в колко образи ние откриваме себе си - и в миналото, и сега! Как можем тогава да мислим за смърт? Всичко говори за безсмъртието, за Вечния живот. То изпълня формите, създава образите, прелива от форма във форма, непрестанно твори, изявява се в мисълта, разцъфтява в хубавите чувства. Нима не можеш да познаеш себе си в една права мисъл, в едно прекрасно чувство, в един поглед на доброто? През много очи гледаме ние хубавия Божи свят. Ние летим с мисълта си от свят в свят, достигаме далечни предели на Вселената с най-хубавите си чувства. В Молитвата е казано: „Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли.”
„Надменният скептицизъм на съвременния човек довежда до безумие, безсмислие. На мястото на живия Бог в храма стои самия човек като нещастен жив идол, близо до безумието. Нашето отечество е Царството Божие. За него работим, за него полагаме живота си. Френската революция завърши с империята. Отстъпи от идеалите си, бързо се изроди. Съдбата на всяка революция е такава. Силата и властта са голяма съблазън. Слабия човек не може да устои. Той иска да завладее света. Някои явления в природата играят ролята на катализатори. Те трябва да присъстват, трябва да станат, за да се извърши една реакция правилно. Живота на човека от раждането до смъртта: Изгрев - ражда се човек, расте и се развива. Достига зряла възраст - зенит. Залез - старост. Скрие се Слънцето - смърт. Свършва ли се с човека с това? - Не. Мине нощта - дойде пак деня, нов ден. Един нов човек - един ден в училището на природата. С един ден свършва ли се училището? Много дни трябва да ходи човек на училище, за да завърши. Много пъти трябва да се ражда на Земята. Живота е Вечен и Непреривен.”

„В музиката има акорди, и разложени акорди, хармония и мелодия. Цялата природа представлява човека. Тя е като един разложен акорд на човека. Човек присъства във всяко явление, във всяка форма на живота, във всяко движение. Човек като личност е синтез на едно велико съзвучие. Великият живот на човека е в идеите, в добродетелите, в любовта.”

„Хора, които са минали ръка за ръка през дола на смъртната сянка, в отношенията им се запазва особена нежност и красота.”

„Нейното любящо сърце е нашия дом. Има естествени прости положения, които хората не виждат. Колко е естествено майката да живее в децата си, приятел в приятеля си. Формите не са непреодолими прегради. Живота ги изгражда, но не остава затворен в тях. Животът има неограничени възможности да се изявява.”

„Нашата пряка и непосредствена задача е запазване Словото на Учителя. Не всичко, което вършат злите е зло, и не всичко, което вършат добрите е добро. Извикай добрите - ще извършат волята Божия. „Да се освети Името Божие, да дойде Царството Божие, да бъде Волята Божия.” Тъй е речено в Господнята Молитва, това ще бъде. Всяка мъничка красота ни свързва с Царството Божие. Всяко малко добро ни свързва с Царството Божие. Човек трябва да се освободи от всякакви грижи и задължения, да остане само една мисъл, един стремеж, едно задължение: Изпълнение на Божията воля. Това е служение. Нашето щастие почива на здрава основа. От какво има да се безпокоим?”

„Какво може да иска от света човек, който е загубил всичко, само душата си е опазил?”

„Какви мисли и чувства се раждат в звездната нощ, в най-ранните зори? Те са различни от деловите ясни мисли на деня. Какви странни едва доловими чувства проникват през сърцето, вестители от далечни светове, от невидими и незнайни мирове! Те озаряват живота ни, осветяват мисълта ни като нежната полярна светлина на най-ранното утро, и като нея те са предвестници на новия ден, който иде.”

„Ако не можеш да видиш Бога в живота, който ти е дал, във всички блага на живота, в твоите ближни и в себе си, къде ще Го видиш другаде? Бога ще видиш във всичко най-хубаво и възвишено, във всичко, което е добро, разумно, справедливо, във всичко най-съвършено. Защо човек иска нещата да стават не тъй както са в Божествения ред и порядък? То значи да поставя себе си по-високо от Бога. Приобщавай се с любов към Божествения порядък, бъди с него едно, изучавай го, разбирай го, издирвай го. Това е Школата на Учителя.”

„Бог разговаря с нас чрез светлината. Духът има власт над времето и пространството. Той може да застигне времето, отдалечило се със скоростта на светлината в безграничното пространство, и да го върне. Тъй се явява споменът.”

„Бог ни посещава и ни говори по хиляди начини. Ние се молим тъй: „Изяви ни се тъй, както Ти благоволяваш.” Изкуството да живеем седи в това да не пропущаме Божествените моменти в живота. Ученикът на Божествената Школа умее да се радва на всеки трепет на Божествения живот. Той не пропуща да отбележи Божествените моменти и да ги приветства. В молитвата е казано: „И да Те славословим винаги.” Учениците на Учителя живеят във всички народи по цялата Земя. В този и в онзи свят те съставят едно цяло - един живот. „Глава на Твоето Слово е Истината.” Помисли само по колко начина Бог ни се изявява! Тази Любов ни спасява. Ние сме от онези, които търсят най-хубавия планински извор, и пият от главата му. Всичко хубаво в живота съществува поради Царството Божие и свидетелствува за него. Учениците работят при всички условия. Те не прекъсват своята работа. Нито един момент от Божествения живот не е загубен. Както живота на голямото дърво се събира ведно мъничко семенце, и когато му дойде времето и условията ще израстне, ще се развие, ще се яви пак голямото дърво, и ще принесе плод. В любовта има вечно настояще. Учителят казва: „Нас ни интересуват учениците, онези, които са възлюбили Божествения живот.” Ние сме от работниците за Царството Божие с всяка своя мисъл, чувство, с всяка своя постъпка. Казано е в Евангелието: „Аз затова се родих.” Учителят казва: „Ние се интересуваме от учениците, т.е. от Царството Божие.” Бялата брезичка, която е пред мене принадлежи на Царството Божие.”

„Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, да се освети Твоето име на Земята.” Това за което се молим, става сега. Това е Божията воля. Като поддържаме връзката си с Него, ние създаваме условия и другите човеци да вършат Божията воля. Истината укрепява човека. Какви мисли и чувства храним, какви образи носим? - Това е света в който живеем, нашия свят. Винаги живей с Господа където и да бъдеш, при каквито и условия да се намираш. Тъй ни е учил нашия обичен Учител. Цветята са живо писмо - писменост. Това са писма от Всемира. Съществата от Слънцето кореспондират със съществата от Земята. Нашият отговор са хубавите чувства и мисли, които възникват в нас. С цветята е написано името Божие.”

„Мравите и пчелите имат радарно виждане и слух. Тъй те получават управление от колективното съзнание на мравуняка или кошера. При тези възприятия образите, усещанията не са тъй конкретизирани и ясни като нашите. В мравуняка само пресмятат, мерят и теглят. В Царството Божие нема нито мерене, нито теглене. Цветенцето, което те гледа с такова хубаво личицети предава Божията Любов. Ароматът е неговия говор. Нашият живот, живота на Царството Божие е един живот- Вечен и Всемирен. Съвършените форми, всичко хубаво в живота говори за Царството Божие.”

„Късчето небе, което се вижда между решетките, е безкрайно мило и обично. И бялото облаче, което плува там! Това е нашия хубав свят, който ни приветства. Плода, който приемаш, казва: „Бог те люби.”

„Твоето освобождение и освобождението на Братството е едно явление.”

„Райската градина, това е Царството Божие. Човек отново ще намери изгубения Рай. Никакви затвори и зидове и решетки не са в състояние да ти преградят пътя към Царството Божие.”

„Божият Дух е навсякъде. За Него нема преграда и пречки.”

„Навеждам се към цветенцето, пошепвам: „Господи, аз ще изпълня Твоята воля.” Бог ни гледа и през окото на малката птичка. Ние можем да разговаряме с Бога чрез всички мънички, красиви същества. В живота, требва да се насърчи доброто, да се подкрепи, да му се дадат условия. Само то може да се справи със злото, да преобрази човека. Едно е важно - да държиш връзка със своя свят, да бъдеш верен и истинен. Ние сме като бисерната мида. От страданията изработваме „Многоценният бисер”. Ние се молим тъй на Учителя: „Ти подготвяй условията ни, Ти направлявай стъпките ни, Ти устройвай срещите ни. Бъди винаги с нас.”

„Въздухът на затвора е наситен с мъки и страдания! Той горчи като пелин. Добре, че не сме сами в пътя, любящи сърца ни подкрепят и пазят. Света на ученика е като зазоряване. Света на Духа, света на творчество, красота и сила - свят на Мир и Свобода. Бог осветява условията с присъствието Си. Нема ли Го, не присъства ли Той, условията били и най-добрите остават мъртви. Присъства ли Той, те са изпълнени с живот Тогава те са добри. Нашето достойнство е в това - ние сме работници за Царството Божие. Който притежава „Многоценният бисер” няма нужда от собственост. Той има всичко. Всичко е негово. Когато дойде Духа, ние ставаме едно с всички, които Той е посетил и ръководи. Братството е Братство по дух, а не по плът. Има ли нещо от което да се смущавате? Питат ни: „Вие от кои сте?” Ние сме от онези, които посрещат първия лъч на изгряващото Слънце.”

„Казано е в Евангелието: „Оставете плевелите до деня на жътвата.” Не се занимавайте със злото. Съдействайте на доброто. Само доброто е в състояние да се справи със злото. Оставете го до денят на жътвата.”

„Малкото цветенце, росната капка, малкото облаче в небето, даже трепета на едно-единствено листенце на дървото могат да станат за тебе врата към Царството Божие. Любовта е ключа тука. Всяка красота разширява нашия живот, и го обогатява. Всяко страдание го задълбочава и укрепява. За всичко благодарете! Колко радост има около нас! Отвори прозорците си за светлината. Чудни са хората! Мислят, че само те имат говор. Какво са багрите, ароматите, звуците, песните, формите, движения? - Прекрасен и пълен с достойнство говор на живата природа. Извикай музиката, извикай поезията, извикай хармонията, извикай багрите и ароматите, извикай светлината, призови хляба. Всички на свещена работа за Божието Дело. Извикай човека със силите и добродетелите му, извикай всички сили небесни. Всяко дихание да хвали Господа.”

„Човек робува на злото. В доброто човек е свободен. Да работи за доброто, значи да работи за освобождението на човека. Истинската свобода е в живота на доброто.”

„Недей иска временните неща да бъдат вечни. Те са прекрасни и когато отминават, защото пак ще дойдат. Ние живеем Големия живот, и принадлежим на него. Малката бяла брезичка, която ме посреща тук в Ада - пак я видях. Тя все така изпълнява с достойнство своята благородна служба. Когато дойде часа на тъмнината, издържай, докато дойде часът на светлината - денят. Учителят казва: „Ако Съм дошъл тук, дошъл Съм за учениците. Те ме интересуват - работниците за Царството Божие.”

„Христос даде за пример полските цветя. Той казва: „Вижте криновете в полето.” Нито Соломон във всичката си слава се облече като един от тях. А мравуняка, това е човешкия ред и порядък. Ти живял ли си в мравуняка? Там всички са роби, там всички са недоволни, всичко се запланува, мери, тегли, пресмята, отчита и все недостига. Божественият ред и порядък е свободен и спонтанно изявление на Божия Дух. В него всичко се обновява и възражда. Всеки момент носи нещо ново. Ние не сме за мравуняка. Даже ако и да е направен от кристали."

„Пустинята - това е злото, което опустошава живота. Ние, които сме гледали спокойно как отминават часовете и дните и месеците, и сме издържали, нема за какво да бързаме. Ние изучихме изкуството да разговаряме с Вечността.”

„Мравуняка е свят, който човек сам си е създал, и не е отредил място за Бога в него. Следователно свят без любов, без светлина, без радост. Помни, че си в храма Божий. Животът е служение. Формите, които създаваме, трябва да бъдат отговор на нашите идеи, мисли и чувства. Всичко каквото вършим трябва да бъде разумно, здраво, красиво, чисто, свободно - по високия Идеал.”

„Само като си помисля за нашите планини, почивам си. Достатъчно е да си помисля, че сега в този момент в горите на Лозана здравецът си расте на воля в скалите, във влажните сенки на гората. Щастие е това! Виждам листенцата му, вдъхвам аромата му. Връхчетата на косъмците му са росни. Падне ли лъч върху тях, отразява се малка дъга с всичките й нежни цветове. Вдъхвам въздуха, чист и прохладен като изворна вода. Усещам дъха на гората. Зелениката постила големите гори. Листата й са новички. Блестят с вечната си зеленина. Стволите на вековните буки се издигат като сребърни колони. Над златистия зелен шатър се вижда лазурното небе, проникват лъчи тука, има лека мъгличка. Мъгличката се движи из гората с достойнство, както светиите в Рая. Никой не би видел сърничката, ако тя не се движеше. Тъй се слива с околната природа! Щастлив съм като си помисля, че моите приятели живеят. И те, както и ние принадлежим на Великия Живот.”

„Бялото Братство никого не наказва. То само се оттегля. Тежко на онзи от когото Бялото Братство се оттегли. Тогава неговите кредитори ще дойдат, и ще си вземат с лихвите всичко, каквото той им дължи, до последния кудрант. Потърсихме Правдата тук, но не я намерихме. Потърсихме Истината, нема Истината в този им свят. И какво има тогава? Тежко на онзи, който не отдава Правда и не зачита Истината. Това са безплодни класове - слама. Човек трябва да има виждане за живота на Царството Божие. Живота на Царството Божие се изявява в Истина, в Чистота, в Красота, Сила и Светлина. Това е Живот на Цялото. Който се опитва да обсеби Царството Божие - върши зло. Който се опитва да ограничи Царството Божие - върши зло. Царството Божие не може да бъде затворено в кошарата на никаква църква, религия, партия, държава, власт. Царството Божие е Всемирно, Единно, Неделимо. То принадлежи на онези, които го любят. Поздравявай Царството Божие, където и да го срещнеш.”

„Божествените добродетели са истинското богатство на душата. Пази свято съкровището на смирените. И от най-големите противоречия има изход. Христос казва: „Отивам при Отца Си.” Върни се към великия живот. Чувствай се едно с него. А това е ключът на живота - Любов към Бога. Този ключ ни даде Учителя.”

„Видях страдания и опитах страдания. Благодаря за всичко. Труден път, но неоценими придобивки. Пътят на човешката душа към Бога -той е важен. Онези, които възлюбиха този път - те ни интересуват. Има особено блаженство в това човек да страда невинен. Блаженството на онеправданите. То е огън, който пречиства, извисява и облагородява. За нас е важно едно - да бъдем верни на нашия път при всички условия.”

„Науката, която отрича Бога, всъщност е знание за Бога. Невежите търсят противоречие между науката и вярата. Такова не съществува. Друг е въпроса за представите на хората. Представите са временни, несъвършени. Те се менят. Истината обединява и вярата и науката в едно.”

„Какво достойнство има в цветята! Те са служители на красотата. Те просто, естествено, съвършено изразяват Божия живот.”

„Понякога е необходим един екран, върху който да проектираме нашите мисли, идеи, за да станат те и за нас те по-ясни. Такъв екран може да бъде един човек. Разбира се, трябва да отговаря на известни условия, да притежава известни качества. Интересно е, че такъв катализатор може да бъде и някой предмет, растение или животно, скала или извор, или някаква картина в природата. Разбира се има и фактори, които остават скрити, неизвестни, и които ние още не познаваме.”

„Какво може да правиш, когато си затворен в килията, осъден на бездействие? Казвам: пътувам из нашето Царство. С какви подробности възникват тогава всичките спомени, и ти обкръжен от тях, те ти стават неизказано мили! Сега, когато си лишен от тях, може би завинаги. Духът се бори да разкъса веригите на времето. Устремява се към вечното. Чудесна борба! От нея човек излиза като от огън. Това е огнената пещ. От нея Духът излиза закален, пречистен, светъл, силен.”

„Ние правехме нашите опити с комуните най-напред, преди всички. Ние проверихме, че не са условията важни, нито обстановката, но човекът, човекът е важен. Той трябва да израстне, да се учи, да надживее много желания, амбиции, да бъде свободен от много недостатъци и навици.”

„Има проекти, които изглеждат тъй съблазнителни, прекрасни. Достоевски ги нарича „Кристалният дворец”. Не предрешавай всичко. Не запланувай всеки момент, остави място за незнайното, спонтанното, което всеки момент може да избликне. Живота не търпи окови. Неизменни, твърди форми - той ги разпръсва и срива. Насилието в името на каквото и да бъде, не може да има бъдеще. Пътят е даден от Учителя. Учение, Учение за Царството Божие. Божественият ред и порядък - човек трябва да влезе в него, а не да създава свой такъв, да го противопоставя на Божествения. Ние сме едно с Божествения ред и порядък. Той крепи всичко. Такъв е живота на ученика.”

„Едни са облечени в плът, други - не. Които не са облечени в плът имат по-голяма свобода и сила. Има напреднали същества, които и в плът като са, живеят с безплътните. Светът е един. Които са в плът, оковани са във времето и пространството.”

„Растенията, животните, човеците са създадени от Словото Божие. В „Добрата Молитва” е казано: „Да се учим от Твоето Слово.” Тази наша молба сега се реализира чрез науката. „И да пребъдваме в Твоята Истина.”

„Мълчанието е трудно изкуство. Малко хора знаят да мълчат. Всякога мисли за Господа, всякога дръж връзка с Него. Всичко можеш да загубиш, само връзката с Бога да остане. Тя ще възстанови всичко. Душите са Божието богатство. Какви чудни съкровища е скрил Бог в тях!”

„Винаги се изпълняй с Мирът, който иде от Божия Дух.”

„Ние сме една велика фамилия, която живее във Вечността. Членовете на тази фамилия са показвали на човекът пътя към Бога. Учили са го как да живее, да мисли, да вярва, да се надява. Те са носители на всяка култура, знание, изкуство. Те са давали пример на служение и жертва. Показвали са как трябва човек да понася страданията, как да се радва и благодари за благата. Те са учители, служители, поети, художници, музиканти, вдъхновени творци във всички области на живота. Те са скромни и велики, знайни и незнайни. Все те са през всичките векове. За тях Господ казва: „Той ми е съсъд избран и драгоценен.” Това е великото течение, което кърми човечеството. Христос казва: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си.” Ние всякога съществуваме и се възраждаме под най-различни имена. Божественият живот има своите форми, багри, аромати, движения. Да изучаваш Божествения живот-това е щастие. Всякога мисли за Господа, всякога дръж връзка с Него. И като се наведе, взема малко камъче, и рече: „Било ли е време, когато това малко камъче да не е съществувало?” - Не е било. Защо тогава се съмняваш в своето съществувание? Щом туй камъче е вечно, съществува - и ти разумния човек вечно съществуваш. Не е било време, когато да не сме били. Сега сме, и всякога ще бъдем.”

„Човек озарява местата в които живее, и когато ги напусне, те губят постепенно сиянието си. Това заради което съм в затвора, е свещено за мен. Затова благославям всяко страдание.”

„Онези, които обичаме, живеят в нас. Света, който обичаме живее в нас, и ние живеем в него. Любовта усилва живота, разширява душата. Казано е: „Душа обширна като Вселената.”

„Не се смущавай от сегашното положение. В големия ни живот, това е само едно мигновение."

„С Бога и тежкия товар се носи леко.”

„В Любовта живота се разширява, обогатява, задълбочава, става силен и мощен. Ученика живее не само във формите, но и в добродетелите, в качествата, в идеите, в мислите, в чувствата. Това е обширния свят на Духа, материалния свят. Света на формите е само безкрайно малко сечение от него. Човек живее в света, който е възлюбил, във всичко, което обича живее той. Това е тайната на Любовта. Христос казва на учениците Си: „Аз имам храна, която вие не знаете.” Това е живота с Бога. Устройвай живота си с Бога при всички условия.”

„Казано е: „Храни душите ни с небесния Си хляб.” Всеки плод иде от Слънцето. Той е преминал козмичното пространство от Слънцето до Земята. Плодът разкрива съдържанието на слънчевия живот. Като вкусим плода, познаваме този живот.”

„Обичам живописта, както и музиката. А от нея, от живописта по ми допада акварела с нежните си, преливащи се тонове. Маслените бои повече подхождат за портрета. За природата пространството, въздуха, светлината по-подхожда акварела. Словесното изкуство е подобно на художеството. Има проза, която прилича на акварел. Автора трябва да обикне героите си, да живее с тях, виждане трябва, и живот, външна и вътрешна работа. Кол кото повече израства човек, по-хубаво вижда. Но Любовта е, която разкрива живота. Във виждането човек расте, то се разширява и задълбочава. Човек узрява. Изкуството е тържество на Духа над материята. Материята е само материал в ръцете на Духа. Духът е, Който твори. Силата, майсторството, инициативата иде от Него. Материалът е само материал, той няма инициатива. Той може да бъде добър или лош, но е само материал. Архитектурата е поезия на пространството, пропорциите, перспективите, композицията, съчетанието на формите. Изучавай въздействието на масата, на формите, на линиите, на цветовете, на материала и мерките, пропорциите. В това изкуство се иска абсолютно чувство за мярка. То има голямо въздействие и голяма сила върху човека. То е използвано от най-дълбока древност, до сега. Има архитектура и на природата. Тя има мощно, неотразимо въздействие върху човека.”

„Възкресението е акт на Духа, а не на плътта. Възкресението е подвиг на Духа. Който е минавал през смъртта, опитвал е какво нещо е тя. Да изгубиш всички условия, които си имал, да напуснеш онези, които си обичал и света, който си обичал, и да влезеш в най-голямото ограничение. И ако след това намериш сили да го преодолееш, да излезеш от него, да възвърнеш своя свят, да намериш отново своите обични, и да възстановиш своя мир и светлина - това е възкресение, това е изпитание за Духа - посвещение. Като минеш през смъртта и възкръснеш, ще придобиеш Вечния живот.”

„Виждай себе си във всяка сила, която работи за Царството Божие. Тя е, която изявява Неговата правда. Закъде ще бързаш тука, за какво ще се безпокоиш? Радвай се на Големия живот и го изучавай. Царството Божие присъства в Него. То присъства във всички условия, даже и в най-тежките. То е, което ги осмисля. Търсете първо Царството Божие и Неговата правда. Живота на Царството Божие е сега, не го очаквайте някога и някъде. Бога човек изучава чрез добрите дела, в хубавите чувства, в светлите мисли, във вдъхновението и творчеството. Пътят ни към Бога е Живот Вечен.”

„И това е живот вечен да живееш в Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта.” Това значи да живееш в Рая. Този е смисълът. Да пребъдваш във великия живот на Цялото. Не търси смисъл вън от него, в него е всичко - живот, идеи, мисли, чувства, форми, красота. Той изпълня Вселената. Бъди винаги едно с него. Глупаво е да се търси личен някакъв смисъл на живота. Това са миражи, заблуждения на света. Хората ги създават. Те си създават Царства, църкви, партии, общества, кумири. Всичко, което не е с Великия Божествен живот едно - то е заблуждение. Рано или късно ще дойде разочарованието.”

„Обикновен човек наричам онзи, който не вижда красотата на Божествения живот, не го търси, не се интересува от него. Той е от заспалите деца на природата. Един ден, когато се събуди и отвори очите си, види, и ще стане необикновено дете на природата, което вижда, разбира, обича и се стреми. Във всяко явление на живота търси малкия Божествен момент, заради който то съществува. Ти не можеш да го разбереш, ако не доловиш този момент. Тогава разбираш. Божественият живот във всички явления е един. Него приемай. Другото ще отпадне, то не е съществено. Търси Божествената искра във всичко. Това е виждане.”

„Учениците на Божествената Школа са работници за Царството Божие. Чрез тях живота на Царството Божие идва и за всички човеци. Те вършат своята работа с мир и радост, с достойнство и смирение.”

„Не се опитвай да промениш човека, приемай хората такива, каквито са. Не се опитвай да ги промениш, опитвай се да събудиш едно хубаво чувство, да дадеш една хубава мисъл. На човека, това е добро. Живота е свещено нещо - служение, учение, работа.”

„Какви плевели са кипнали навсякъде, обзели са нивата, как ще се пречисти зърното? С нашия живот във всеки човек ние внасяме нещо малко, хубаво, което той съзнателно или несъзнателно приема, и което, ако не сега, в бъдеще ще принесе плод. Нема защо да морализирате хората, покажи им добрия живот, и отминавай. Хората искат да променят живота си, без сами те да се променят. Това е невъзможно. В нови форми - старо съдържание. Каква полза? Школата на Учителя е пътя. Търсете първо Царството Божие.”

„Питат ме: „Как прекара годините в затвора?” - Работа, работа, работа. И молитва. Трудни задачи имаше да се разрешават. Ученика държи своя изпит. Проверява се знанието му, силата, неговата устойчивост. Който очаква щастието си от външни положения, не го разбира. Мисля за онези чудни неща в планината, за живата тишина. Тя повелява да я пазим, да я зачитаме, да не я нарушаваме.”

„Какво е правилното отношение? - Към всяко същество да имаш такова отношение, каквото Бог има. Това е морал, това е етика.”

„Може ли да знаеш на колко места по Земята живееш, къде струи същата мисъл, къде цъфтят същите чувства, къде гори същата искра на Духа? Човек живее в много образи едновременно. Едни изгряват, други залязват.”

„Усмивката на Любовта - нема по-хубаво нещо от нея. Тя е първия лъч на изгряващото Слънце.”

„И тука като сме, ние сме по-силни, защото живеем в сърцата и душите на онези, които ни обичат. Ние сме Дух, ние сме Идея. Всякога създаваме форми, където и когато искаме. Кой ще тури пречка на нашата работа? Ние сме и видими и невидими. Ние сме и сега и всякога - едно с Бога. „Дето е Господ, там съм и аз.” А когато се върнем в Домът Господен, в дома на нашия небесен Баща, голяма ще бъде радостта ни! А сега важат думите: „В света скръб ще имате, но дерзайте. Аз победих света.”

„Гостите, които посещават нашата страна, се възхищават от нея. То не е само от природата, душите им долавят Учителя. Те Него търсят, без да съзнават. Един ден Той ще се изяви на света. Вечният извор търсят те. Той е тука. Ще открият един ден и Словото, и музиката, ще търсят всяка Негова стъпка. Сега се подготвя обстановката, домът се приготовлява, работниците работят. Всички са призовани да служат. В плът, и без плът. Живота продължава, живота е непреривен. Опитваме и едното и другото положение. Разумността се изразява в промените, в растенето, в движението, учението и работата. При всички условия, при каквато и обстановка да се намираме, първото нещо - установи връзката си с Бога, поддържай живота си с Него. Това е същественото.”

„При Френологията, Хиромантията, Физиогномията не е достатъчно да се измерят линиите, плоскостите, ъглите. Важно е за всеки отделен случай онзи ъгъл, под който Божествената светлина слиза. Този ъгъл не се мери с уреди, за него трябва специално чувство. Който нема това чувство, не може да изучава тези науки. Всички любящи души пият от един извор. Помисли само: Колко велика и мощна е любовта!”

„Всяко място на което може да призоваваш Господа, става храм на Бога Живаго. Не се смущавай от условията. Те идат и си отиват по силата на вътрешни закони. При всички условия помни, че си служител, и върши работата си с Мир.”

„В живота има само една майка. Тя е една и за птичката, и за сърничката и за човека. Тя всички ни кърми. Тука в затвора ние се намираме в положението на космонавтите. В мировото пространство сме - извън обществото. В състояние на безтегловност, без права. В ограничената обстановка на килията, кабината на козмичния кораб. И ето ние издържаме години на този козмичен полет. Милиони километри сме пропътували. Ние обикаляме около Слънцето.”

„Като отричат Бога, хората отричат моралния закон върху който почива живота. Какво остава тогава? - Безпътицата. Настава анархия, хаос, връщане назад, падение.”

„Навсякъде, където може да отиде светлината, може да отиде и човек. Човек може де премине Мировото пространство, да посети Слънца и Планети. Духът създава формите, Той носи живота. Когато няма условия тук, той може да създаде формите на друго място. Същественото е Духа. Същественото е живота, формите са преходни.”

„Благословение е да срещнеш човек, който призовава Господа. И в Духовния свят има годишни времена: има време за оран, има време, когато се сее, има време за жътва, за събиране на плодовете, има време, когато мислите и чувствата на човека узряват. Човек трябва да знае времето за всяко нещо. Тогава ще има Мир. „Мирът - основата на твоето търпение и милосърдие.” Тъй е казано в Молитвата.”

„Хората спорят за обществения строй. Това зависи от съзнанието на човека. Общественият строй може като казарма да бъде с правилници и задължения. Може да бъде и като китна ливада - треви, цветя, и всички се греят на Слънцето и си растат свободно. Христос не посочи мравуняка като идеал за пример, а каза: „Вижте криновете в полето."

„Утопия, наивен мироглед, не е толкова лошо. Лошото е, когато се спекулира с него, и опасно е. Утопиите са привлекателни, следователно има сила в тях.”

„За песните - някой са родени от вдъхновение, спонтанно. Те са като изворната вода - струят си свободно. Има песни, родени в съзерцание, постигнати в откровения. В тях има мисъл, идеи, чувства, сила. Те възвишават и повдигат. Има песни съчинени, измислени, измъчени. В тях има насилие. Не е само до хубавите форми и блестящите материали -Духът е важен, Божествената искра. В нея е всичко.”

„Въжето, което изтегля водата от кладенеца е под напрежение. Естествено е да има страдание - вода се вади. Страданията показват, че идат блага, идва сила, идва светлина. Всички ще се ползват от тях. Нищо не иде без работа и без страдания. Блажени, които страдат заради Правдата.”

„Каква работа върши Великия Разумен свят като ни поставя при един или други условия? Ние сме негови служители. Когато той ни постави в контакт с хората, каква реакция извършва той? Велики химици са те. Посява се семенцата, а кога ще изникнат, кога ще принесат плод? - Великият Разумен свят знае. Ние трябва да вършим нашата работа, където и да сме поставени.”

„Тези облаци са златните краища, тези светлини, този живот на пространството, тези пътуващи образи, вечно променяващи се. Говор небесен, прекрасен! Разумният свят е крайно предвидлив и съобразителен! Дарбите не се наследяват, те са плод на Духа. Духът отива, където си иска.”

„Срещнах се със сините акули. Бъди предпазлив. От тях всякога грози някаква опасност. Следвай пътя си пред Господа.”

„Господ е пастир мой.” Търси красотата, и като я срещнеш, приветствувай я, търси Правдата и Доброто, и като ги срещнеш, прегърни ги. Търси винаги Господа. Спасението е в Домът Господен - нашия свят, не е до формите. Това е Великия свят, вечен и безграничен.”

„Понякога настават критични моменти в историята на човечеството, някакво критично възвръщане на силите, които са владели човека в миналото. Те се възраждат в нови форми, и го поробват отново. Те се обличат в нови костюми и дълго време той не може да познае, докато не опита камшика на гърба си, или не види белезниците на ръцете си. Но тогава обикновено е късно да се освободи от тях. Минава време, човек отново почва да набира сили да се бори да свали това робство от плещите си. Такъв е външния път - на борби и освобождение. А всъщност истинския път към свободата е тесния път - труден път на подвизаване и превъзмогване на злото в себе си - път на Любовта и жертвата, показан от Христа и Учителя. „Ще познаете Истината, и Истината ще ви направи свободни.” Свято място - местото, където Божия Дух присъства. Не присъства ли Божия Дух, няма свято място. Местото се осветява от присъствието. „Той ми е съсъд избран и драгоценен.”

„Бога познаваме като живот. Ние не спорим за Неговото съществувание. Бог е най-хубавото в човека, и най-хубавото в природата. Навред в живота и природата ние търсим Него. Ние Го виждаме в майката, в бащата, в брата, в сестрата, в приятеля, във възлюбления. Това е богатството на Неговата Любов! В изгрева на Слънцето, в зелените поляни, в цветята, в извора, в потока, в достойните облаци, които плуват по небето. Всяка красота говори за Неговото присъствие. Той е двигател във всяко

творчество, Той вдъхновява поета, движи ръката на художника, дава знание на учения, светлина на търсещия, разум и сила на държавника. Бог е единствената реалност. Всичко друго е материал, обстановка. Бог е Живият Огън, Който твори, създава, устройва живота. И днес, както всякога. Неговото време е вечно. Неговото време е вечното настояще и вечното бъдеще. Ние Го търсим с ума и със сърцето си, с очите и със силата си, за да бъдем съучастници в Неговото велико и свято дело. Ние го любим, за да бъдем едно с Него.”

„Разбира се, и тук като съм, аз съм в Школата на Учителя. Предмета, който изучавам е труден, но много важен и необходим! Придобивките са ценни. Но от всичко, най-хубаво е, че тук постоянно опитвам Божията милост и благост.”

„Смъртта не прекъсва връзката на Любовта. Тя я прави по-дълбока, по-здрава, по-чиста. Връзката на Любовта е вечна. По какви закони се осъществява тя? Това е една от чудните области на знанието. Трябва виждане, мисъл, разбиране.”

„Културата не седи в производството на материални блага, културата е в придобиване на Божествените добродетели. Затова трябва учение. Път - това е Школата на Учителя. „

„Още от сега, когато сме гонени, когато сме в лишение и при трудни условия, и от тези условия пречистени, трябва да мислим как да се опазим от домогванията на лъжата, и лицемерието и алчността, когато дойдат добрите условия за нас.”

„Органическият живот е само една малка област, в която живота се проявява. Живота е навсякъде. Той има необозрими възможности да се проявява. Живота е в кристалите, в пространството, в законите и силите на небесната механика, в света на видимите и невидимите лъчи, в светлината, в огъня, в света на идеите, принципите и добродетелите. Органическият свят е само малка област на великия живот. Живота има състояния, които ние не познаваме, прояви, които не са ни известни.”

„Когато обичаме, опитваме Бога като Любов. Затова трябва да бъдем чисти в Любовта си. Господ Бог наш е свят. Тъй Бог осветява със Своето присъствие нашия живот. За да видиш Бога, трябва да се приближиш до Неговото съвършенство, да имаш Неговата интелигентност, чистота, разумност, сила, любов. За да видиш Бога, добре да работиш, добре да мислиш, добре да учиш.”

„С нашите възлюблени ще се срещнем там, където ние вечно живеем, и радостта ни ще бъде голяма. Не разчитай на човеци за щастието си. То иде само от Бога. Черпи от Бога, за да помагаш на ближните си. Когато работиш, радвай се на движението и силата, на сръчността и досетливостта, на творчеството. Тъй Бог ти се изявява чрез работата. Всичко е в познаването на Бога. Как Той ни се изявява, когато мислим? Познаваме Бога като разумност. Когато чувствуваме, познаваме Бога като Любов. Познавай Бога и в живота и в смъртта.”

„Може ли да различиш кога Бог се проявява в човека? Виждането на Бога е дар велик. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Може ли да видиш моментите, когато Духа се проявява, да откриеш стъпките Му? Тук е изкуството да виждаме. Благодатта да виждаме Бога.”

„Това е богатството на душата, моментите, когато Божия Дух я посети - Божествените моменти на живота, заради които ние живеем. Колкото повече са те, толкова по-пълно и по-съвършено се изразява живота ни. Бога ние познаваме в тия моменти. Бог ни се изявява по хиляди начини в Любов, Красота, Мъдрост, Съвършенство, Сила.”

„Сегашните времена Учителя ги нарича „Ликвидация на века”. Приключва една култура. Това е баланс. Наблюдавам типовете тук. Каква колекция! Какво е затворила природата в тези шишета? Какви упорити, своенравни духове са затворени тук! Природата ги пази за далечни времена, за своите далечни цели. Може да й дотрябва една капка за нейната чудна Алхимия , но тя трябва да я има.”

„Царството Божие, трябва да търсим с търпение, постоянство и любов. Има хора на които самото присъствие те кара да виждаш. Те излъчват нещо, което прави нещата да ти стават ясни. Доброто и злото са в ръцете на Бога, както чукът и длетото в ръцете на ваятеля. И който иска, и който не иска, и които вярват, и които не вярват, ще изпълняват Волята Божия.”

„Стори това заради Великото Си Име.” Името Божие е написано с живи букви, и човек съществува, защото една буква от Божието Име е в него. Движение, движение, движение. Радостта иде от движението. Радостта е хармонично движение. Движение в хармония с Великия Живот. В живота нема застой.

„Голямо изкуство се иска, за да изкажеш нещата просто, вярно, съвършено. Блажени гонените заради Правдата, защото е тяхно Царството небесно. Земният живот е малък, търси Великия живот на Царството Божие. Не забравяй Великия Живот - живота на Цялото, и никога не жертвай Великия живот заради малкия. Бъди всякога готов да пожертваш малкия живот заради Великия. В него ние сме наедно, в него ние сме едно.”

„Недейте се смущава. Един изпуска меча на Словото, но други го взема. Всичко прекрасно, което е обречено да живее кратко, заедно с възторга, събужда и една лека тъга. Прекрасното не се губи. То расте в градините на Царството Божие. Там ще го намерим отново.”

„Царството Божие е на Слънцето. Благата, които идат от Слънцето, са блага на Царството Божие. Ние сме свързани със Слънцето. От там Царството Божие иде в нас. Казано е в Молитвата: „Стори това заради Великото Си име.” Навсякъде чети великото име Божие, откривай буквите, съчетавай ги в думи и слова. Тихият вятър на планинските ...., потока с кристалните води, погледа на приятеля, сърцето на майката, природата -любящата, любящата ръка, която ни милва, дъхавия здравец в планината, белите облаци, които плуват. Това са букви от великото Име Божие. Трябва виждане на Словото. Човек скърби за всеки хубав миг, който отминава.

Хубава е скръбта, но знай, този миг ще се върне на своето време още по-хубав. Законът е такъв: нищо от Божествения живот не се губи. Такава е Божията милост и благост към нас.”

„Винаги и във всичко уповавай на Господа. Времето, времето. Важно е как ще използваш времето, каква работа си извършил, и как. Условията не са най-същественото.”

„Врагът человечески е един и същ през всички времена, и във всички страни. Човек трябва да го победи в себе си. И днес, както в миналото, човеците спорят за мироглед, вяра, философия, наука. Гледай със всичкото снизхождение на тези различия. Това са стъпки на невръстното дете - колебливи и несигурни. Имай търпение - стъпката ще стане сигурна и силна. Не е до формите, обредите, служенията, светогледа, вярванията, ученията. Вярата е важна, дълбокото и чисто чувство, което извира от сърцето. Как ще го изрази човек - със Слово, с музика, с действия? Това е вече ритуалното изкуство. Различията в него не са съществени. Присъства ли Духа, осветява ли човека, той ще го научи как да живее и как да служи на Бога. В Молитвата е казано: „Изпроводи ни благия Си Дух да ни ръководи и крепи в пътя на живота." Колкото по-голяма е свободата, толкова човек е по-близо до Истината. И днес, когато науката се превърна в религия фанатична, непримирима, Истината пак е гонена. Същата стара нетърпимост, която се подхранва от гордостта, от слепотата и невежеството и жестокосърдечието. Но милостта Божия е безкрайна. Тя освобождава.”

„Ученикът изпълва времето си в беседа с Божия Дух, в разговор с Господа.”

„Царството Божие иде отвътре със самия живот, и никой не може да му се противи. Слънцето грее, може ли някой да спре плодовете да не зреят, тревите да не растат, пролетта да не дойде? Плодовете ще узреят, Царството Божие ще дойде. Дошло е времето на Царството Божие.”

„Различаваш ли каква е главата на извора, първия лъч на изгряващото Слънце? Какво е Христос, какво е Павела, какво е извора, какво е Откровението, и какво е убеждението? Различаваш ли първичния Божествен живот, чист, свободен от всякакви примеси и ограничения. „Търсете първо Царството Божие и Неговата Правда.” „Вижте криновете в полето, нито предат, нито тъкат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава се облече като един от тях.”

„Соломон - образ на човешката мъдрост, суета и тщеславие. „Вижте криновете в полето.” - Казва Христос. Помни и не забравяй това, когато дойде да работите за Делото на Учителя. Христос ни даде за пример „криновете в полето”, а не цар Соломона.”

„Никой човек не е изоставен от Бога, но кога и как ще се прояви Бог, това е въпрос. Външните блага, властта и богатството са съблазън. Като работите за Делото, избягвайте ги и не натрупвайте излишни блага. Духът е важен. Работете при най-обикновени условия. Духът може да призовете и при най-скромната обстановка. Борбите в света са все за власт и богатство. Това е отклонение от пътя. Следвай чистия и свят път на Духа. Човек трябва да почувства Божествения живот, Божието присъствие да отвори очите, сърцето и душата си за него. Знанието е път. Бялото Братство е училище.”

„Хората на балетното изкуство, трябва да черпят мотиви за движенията си, форми, пози от самата природа. Наблюдавайте един лист, който пада есенно време от дървото. Какви плавни, красиви движения прави той! Вижте трепета на листенцето на трепетликата, или движенията на гъвкавите клончета на бялата брезичка. Как се вият те от вятъра, какви пози взема дървото! Дивата козичка - какви движения, и каква грация, и каква чистота! Наблюдавайте сърничката, която тича в гората, наблюдавайте текущата вода и спокойните езерни води! Вълните, ритъма, отблясъците по водите, движенията на облаците, формите и светлината на небесното пространство. Наблюдавали ли сте каква грация има в някои цветенца с дълги дръжки, какво достойнство и целомъдрие! А в пернатото царство! Какво богатство на движения и форми има в него! Велики художници работят в природата, от тях трябва да се учим. Честните хора, онези, които обичат Истината, и се покланят пред красотата, разумните, добрите, благородните, образуват Великото Братство. Това не е външна организация - Духът е, Който ги обединява. Те пребъдват извън времето и пространството, извън народност, вяра, класа. Те принадлежат на Вечния живот.”

„В една красива, изразителна линия, дали е начертана от сигурната ръка на художника, дали е музикална линия от тонове, създадена от вдъхновен музикант, дали е линия на художественото слово, каквото може да създаде поета - дали е линия на планинските върхове, дали е линия от добрите постъпки, мисли и чувства - във всички тях виждай Божието присъствие. Красотата и силата се дължат на Него. Ако ли него не вижда човек, какво вижда тогава? Не е в количеството, нито в масата, нито в обема, нито в силата на външната проява. В една дума, в един звук, в едно малко движение, в най-слабичкия шепот може да доловиш Божия глас, да почувствуваш Неговото присъствие. Удивително в какво богатство и изобилие се изявява Божия Дух в живота! Духът не се дава с мярка.”

„Изкуството не седи само в изразните средства. То има съдържание и смисъл. Но средството, дали е слово, звук, багра, камък, или друг някакъв материал, трябва да се овладее до съвършенство. Тогава то може да изпълни призванието си, да придаде съдържанието и смисъла, т.е. идеята. Изкуството е било използвано за разни цели, използват го и днеска. Но истинското изкуство има свещената мисия да повдигне човек. То служи на Правдата и Истината. Всички други задачи и цели, които могат да се поставят на изкуството са отклонение, и следователно унижават изкуството и човека.”

„На Пророкът е даден факела, свещения огън с който може да пали сърцата. Любовта е велик свят, отделни случаи вижда човек само от него.”

„Във всеки живот има един Божествен момент. Него търси да доловиш всякога. Това е виждане, това е разбиране. В Малката молитва е казано: „Дето е Господ, там съм и аз.” Значи човек трябва да се приобщи към Бога.”

„Колко много образи сме вземали в миналото и сега, в разни страни, през различни времена и епохи! Не се безпокой за малкия личен живот. Човек има един голям живот. Той преминава през векове, страни, народи, той е сега и всякога. Дух Господен, Дух на Правда, Истина, Мир и Любов. Вечният живот е живот на Духа и на душата. Вечният живот се изразява в много форми по цялата Земя, през всички времена. Духът не остава затворен в една форма. Преди сто години ние работихме в Русия, сега работим тук. Нема ограничение за Духа, нито формите, нито времето, нито мястото. Христос казва: „Духът диша където си иска.” Хубавото в човек е Духът Господен. Него търси винаги, Него виждай, Него призовавай.”

„Ние приличаме на водолази, слезли на дъното на морето.”

„Естествено, ще има опасности, напрежения, ограничения, лишения докато свършим работата си, докато излезем горе в нашия свят. Колко голяма ще бъде радостта ни от свободата!”

„Обичта е, която ни учи да четем великото име, написано в цялата природа, да слушаме великото хваление! Само обичта е, която ни открива Бога. „Всяко дихание да слави Господа”. Всяко същество, всеки човек е елемент на живота, и като такъв е необходим. Разбирай го, зачитай го и го обичай. Трябва да виждаш местото му в живота на Цялото.”

„Най-хубавото нещо в живота е срещата ни с Господа. Той ни се изявява по хиляди начини в красота и съвършенство. Той присъства в светлата мисъл, в доброто чувство, в благата дума, в нежния поглед, в ръката, която помага и в свенливото и чисто кокиченце, в дълбокото и синьо небе. Той изпълва с присъствието Си Всемира. Всяко дихание да хвали Господа. Колкото жертвата е по-голяма, толкова и благословението е по-голямо. Външната обстановка, трябва да отговаря на вътрешния живот. Той я оживява и одухотворява. Без него тя е мъртва панорама, само рамка на картината. Важна е картината. Да проведеш онзи живот заради който си изпратен, да бъдеш негов носител при всички условия, това е работата ни. Като ученици, ние сме носители на живота на Царството Божие. Христос казва: „Аз затова се родих да свидетелствувам за Истината.” Христос е път за човека. На този път посвещаваме себе си. В него ние намираме всички наши братя и днес и през вековете. Да опазим Словото, това е нашата задача. Върши работата си тихо, скромно. Винаги дръж в ума си същественото.”

„Свещена планина наричам планината, която Бог е посетил.”

„Добре е да познаваш голямото родство, да чувстваш родството си с дъждовната капчица, със сребристото облаче, със самотното езеро, с чистия извор, с първия лъч на изгряващото Слънце. Тогава наближило ви е Царството Божие.”

„Рядко ще срещнеш човек, запазил детинската си природа, чистота, благоговение пред доброто и красотата. Днес скептични, своенравни и високомерни, и следователно повърхностни и празни се издигат в леденото пространство „свръхчовекът” - идолът от видението на Данаила. Света гъмжи от фалшификатори на идеи, имитатори и подражатели. Все тази старата лъжа и лицемерие. Колко трябва да бъде буден и внимателен ученика, да пази съкровищата на душата! Божественото, което Учителят донесе, него искат да ограбят те, него искат да заместят с други.”

„Днес езическия свят се възражда с отчаяна сила, като че чувства краят си! Издигат се калищата, поставят се идолите, прави се всичко, за да заблудят човека, и да го отклонят от истинския му път, за да го запленят с шумния и пъстър хаос. Езическият свят си присвоява високите идеали, светлите добродетели и качества, кичи се с тях, шумно рекламира, представя се натруфен, позира и подражава Божественото, копира, заимства, плагиатства, граби с пълни шепи. Истината, обаче, се усмихва снизходително. Бог твори Новия свят с ритъм и музика, ражда се новия човек с Дух и Сила. Идат истинските поклонници, които служат Богу в Дух и Истина.”

„Онези, които гонят Божественото Учение, копират от него, подражават, вземат формите и имената, влагат свое съдържание. Обаче, без Бога, без Любовта нищо трайно не може да се построи. Във всичкия този пъстър блясък, шум и движение, се усеща лъжата, фалша, безсмислието на празни форми. Великият живот е пленил сърцата ни със своята Истина, чистота и святост.”

„Физическите явления са свързани с духовните. Те са едно. Не е безразлично къде живее човек - сред каква природа. От значение е под какъв ъгъл пада светлината, и как се отразява, какви форми изпълнят пространството, какви светлини, какви цветове преобладават, какво е богатството и разнообразието на формите. Всичко това създава съответни условия за духовен живот, подхранва и крепи, или подтиска добродетелите, мислите и чувствата. Формите на терена, растителността, изворите, потоците, езерата, реките, равнините оказват влияние върху духовния живот на човека, върху неговата психика. Физическите условия, трябва правилно да се проектират върху духовния екран, за да види и разбере тяхното въздействие и смисъл. Великият Разумен свят дава условията и материалните и духовните. Какво е въздействието на един мощен релеф на планината, на текущите води, на могъщите шумящи гори, дъха на боровете, покритите със снегове върхове, просторните равнини, големите облаци на лазурното небе! Всички те имат духовно съдържание, всички те са изпълнени с живот, разумни същества обитават в тях.”

„Ако сравним литературите на различните народи, в тях е отразен духовния им живот. Ще видите каква тясна връзка има между човека и природата. Идеите, мислите, чувствата се раждат и растат при известна обстановка. Те искат условия, както растенията, но иска се и обработка. Значи, необходими са духовни центрове, центрове на съзнателен живот, които да работят да се привлекат съответните сили. Наистина, тясна връзка, тяхна зависимост съществува между явленията.”

„В Школата на Учителя се изучават законите и правилата на Божествения живот, и методите на тяхното приложение. Колко е деликатна, предвидлива, досетлива Любовта! Във всяко нейно движение има красота, целомъдрие, благородство!”

„Нима насилниците са зачитали някога Правдата? Те затова са насилници. Престъплението е първо против Божествения принцип, а след това и против човека. Ние отстояваме за Истината и Правдата. В това е нашата работа и нашата сила. Видях величествения храм, създаден от Учителя - Изгрева. Той е неръкотворен и нерушим, не по място, и не по време, той е в човешката душа, и никой не може да го докосне или увреди. Той е светилище на човеците. Душите, определени от Бога работят върху него от зората на времената. Вдъхновени поети го наричат „Многоценният бисер”-новия Ерусалим. Йоан го е видел и описал. Мнозина от строителите му са го съзерцавали - Храмът на славата Божия. „Дух Божий го изпълняше.” Тъй казват те. Не се смущавайте от формите и обредите. Те са само средства. Може ли Бог да се изяви, без да създаде форми, движения, действия? Но те трябва да бъдат осветени от Божия Дух, от неговото присъствие. Всичко каквото създава Любовта е прекрасно и съвършено. В него има съразмерност, красота, хармония, хваление.

Благословено е всичко, което направите заради Любовта! Великата природа е храм Божий, в който Божия Дух присъства, служи и твори. Кандилата и свещниците наподобяват звездите, купола на храма наподобява купола небесен, стъкленото море на Соломона едва ли ще напомни кристалното езеро, което Учителят нарече „Сърцето”. Във формите на природата има мощ и сила. Пространството разширява душата, открива дверите на Духа. Той е, Който носи силата. Колоните в храмовете наподобяват могъщите стволи на гората. Колоните на червения бор, сребърните колони на бука, кипариса, дъба - като изляти от чугун. Това е живата колона, това е магическа формула. В нея има съразмерност, сила, мощ. Силата е в онзи разумен център, който ги е изградил, и който ги поддържа. Те излъчват песен в пространството, сила и песен, съществува интимно и дълбоко -жива връзка между всички форми в природата и нашите мисли, чувства. В изкуството човек превъзхожда формите, възпроизвежда формите на живата природа, стилизира ги, творчески ги възпроизвежда, изтъква въздействието им, усилва съдържанието и смисъла им.”

„Ако ще те въведе някой в едно сърце, то това нека да бъде Любовта. Само тя може да те пречисти и освети, само тя може да ти разкрие този велик свят.”

„Това е благословената работа. Буди душите, пали свещения огън. Крачиш из килията от стена до стена, а душата ти лети към вечния свят от който е дошла. „Правда, правда, радост за душата ми, ти веселиш сърцето ми.” Песенчицата от Учителя.”

„Познаваш ли чистата радост на служението? С какво може да се сравни радостта да работиш за светлия идеал за Царството Божие? Щастието се ражда от хармонията между човека и природата. Щастлив е, който работи за Царството Божие!”

„Това е неизмеримия и неведом свят, света на вечното настояще. От него идем, и в него ще се върнем. Там са всички, които обичаме и които ни обичат. Те са винаги с нас. Неизмеримият и неведом свят е тъй реален, както този свят. Всичко, каквото съществува във видимия свят иде от невидимия. Живите същества не рефлектират на външните условия, а творчески реагират. Творческият момент, обаче е толкова малък, че човек не го долавя.

Поради несъвършенството на своя ум, човек не може да долови този момент, и го отрича. Съвременният човек има много ограничени представи за живота. Материалистите мислят, че съществува само органическия живот. Извън органическият живот има обширни области на живота - непознати на човека. Човек тепърва ще ги изучава. Това е необятен свят. Там са образците на формите, които се създават във времето и пространството, там са плановете за Битието на органическия Мир. Там са плановете за развитието на органическия мир. Това е неизмерим, неведом, невидим свят. Видимият, материалния свят е само безкрайно малко сечение от него. Неизмеримият и неведом свят, ако и невидим е по-реален от видимия, той се проявява в органическия свят и изчезва. Оттегля се и пак се явява, и пак се оттегля. Това хората наричат смърт - една илюзия.”

„Молитвата е план за работа на ученика. Христос е дух, мисъл, живот, сила. Той е сега и всякога. Атеистите спорят дали е живял исторически Христос, или не - човешки неразбирания. Молете се непрестанно, за да черпите сила от Божия Дух. Тъй ще може да помагате и на своите ближни. Където и да се намираме, ние сме в Школата на Учителя. Живота на Школата е живот на новото човечество. Бог присъства в живота на Школата.”

„Мисли за какво Бог ти е дал тези условия, и ги използвай разумно. Има време за всичко. Сърцата ни туптят в унисон с безброй много сърца във Всемира. Една сила ги изпълва и ги обединява. Това е братството на Любовта, това е Божествения огън, силата на всяко творчество.”

„Много пъти грубата сила се е опълчвала срещу моралната сила, срещу силата на Духа. Победата й е била временна и привидна. Силата принадлежи на Духа, на Истината, на Правдата. Тя е сила непобедима, сила Божия.”

„Ние не мерим нещата според нашите лични интереси. Ние служим на големия живот и него имаме пред очите си всякога. Това, което става днес, не може да бъде разбрано, ако се разглежда само за себе си. Това е момент от големия Божествен план. Обикновеният историк не може да проникне в този план. Само мъдреца долавя Божия план, само на Пророка се открива бъдещето. Често пъти силите, които се разглеждат, които изглеждат противоположни, са две половини на едно цяло. Затова Христос дава следния метод: „Любете враговете си.” В Божествения план противоречия нема.”

„Словото, което Учителят даде показва, че се подготвят условията за един нов живот. Пред човечеството се отваря нов път. Колко хубаво е казано това в Молитвата на ученика: „И да бъда Господи като малките деца на Твоето Царство - послушен, прилежен, търпелив, постоянен.” Всяка сила на живота, която Бог е призовал, ще извърши работата си. Любовта е всичко. Важен е живота в Господа, Неговата Любов и Неговата мисъл. Тежко на онзи, който е противник на Истината и Правдата. Индивидът е временен, видът е дълговечен. Индивидът се явява и изчезва, вида се развива и усъвършенствува. В реалния свят има съвършени същества, които поддържат вида, изпълват със съдържание формите, определят неговата служба в живота на Цялото. Тук, който нема вътрешен живот, превръща се в пустиня. Божият Дух изпълва Всемира. Човек трябва да го открива и възприема. Учениците трябва много да работят, много да се молят, много да мислят, докато се пробуди една човешка душа. Щом живеем сега, живяли сме всякога, щом живеем тук, живеем навсякъде.”

„На дъното на най-голямата скръб, има една капчица блаженство. Животът не е само икономика, техника, спорт. Има святи неща. Човек се е борил хиляди години, за да ги придобие. Те трябва да се пазят. Всички жертви за тях са оправдани.”

„Има материя, има закони на които е подчинена материята, има морален закон, който определя местото на човека в живота и отношението му към ближните и към всяко живо същество.”

„Човек знае много малко, има много неща, които той още не знае. Затова не може да разреши много въпроси. Доскоро човек нищо не знаеше за елементарните частици - електрони, протони, йони неутрони, мезони, фотони и др. Сега ги изучава. Когато човек нищо не е знаел за тях, не са ли съществували те? Важен е Божия Дух. Кога Духа ще посети човека?

- Това не зависи от човека. В Евангелието на Йоана, третата глава, 8-ия стих е казано: „Духът диша където си иска, и гласът му слушаш, а не знаеш откъде иде и къде отива.” Тъй е и с родените от Духа.”

„Времето - човешките понятия за време - година, месец, ден, час, минута са относителни. В Природата има друго време - сложно, многоизмерно време. Други фактори определят времето там.”

„Рядко се среща устойчив човек, човек на когото можеш да разчиташ. Само човек в когото Божия Дух живее е устойчив. На него всякога можеш да разчиташ.”

„Мъртва природа нема. Божият Дух изпълва и прониква всичко. Бог се изявява чрез онези, които Го любят. Уповавай на Господа -Великата Любов и Мъдрост, великото добро. Навред в природата виждаме съгласуваност, координация, проява на разумността.”

„Онези страни, където Божественото Учение е гонено, ще се превърнат в пустиня.”

„Господ е скрил най-хубавите Си бисери в най-скромни форми.”

„В творчеството човек забравя времето. В какво седи новото Учение?

- Любов към Бога.”

„Несъвършения човек каквото и да направи, то носи печата на неговото несъвършенство. Идеята за Бога не може да бъде отричана или отхвърляна. Всяко същество говори за Бога на своя език. Идеята за Бога е най-високия връх, до който човек може да достигне.”

„Вярата е познаване на реалността чрез сърцето. Малкото дете познава майка си. Тя го стопля, храни, милва, целува. Детето познава майка си и я обича. Това е вярата - непосредствено познаване на реалността.”

„Старата, древната борба на титаните се възражда и днес в нова форма. Но тя е все същата, и тя ще завърши тъй, както първата. Това е вечен подтик и мистичен образ. Човек се противопоставя на Божественото начало с какво? - С това, което е вземал от него. Какъв може да бъде изхода от такава борба, и какъв смисъл има тя? Тя е безсмислена. Там е безумието на титаните.”

„Онова, което работиш, ако и да е малко, трябва да бъде хубаво изработено. От това иде радостта от труда. И това е виждане, да имаш око за проявите на Божествения живот на Земята, и да ги разбираш. Казано е: „Да дойде Твоето Царство на Земята.” Божието Царство сега иде на Земята. В света на спящите съзнания, в света на инертната материя ние сме работници за Царството Божие. Не знаете ли, че Отец е в мене, и аз съм в Отца си. Делата Той прави. В това седи учението на Христа. Това е положението, което човек, трябва да постигне. Това е пътя. Казано е: „Изяви ми се тъй, както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно.” Бог ни се изявява по хиляди начини: в майката, в бащата, в брата, в сестрата, в приятеля, във възлюбления, във всички, които ни обичат. Когато човек дойде до познаването на измеримата и неведома реалност, тя е, която твори, която всичко движи, оформява и организира. Вярата е отношение на човека към неведомата и неизмеримата реалност. Много светове има един в други. В кой от тях е будно съзнанието? Другият свят не е понятие за място. Материалистите го търсят в пространството и възкликват, че никъде не го намерили. Понятието „място” е въпрос на съзнанието. Къде е будно съзнанието, и за какво е будно? Това е мястото, където се намира човек.”

„Неизмеримият и неведомия свят, света на вечното настояще от който идем, и в който ще се върнем, където са всички онези, които обичаме, и които ни обичат. Ние сме хубавия живот, който Бог е благословил. Ние се явяваме и изчезваме, и пак се явяваме, и пак изчезваме през всички времена и на всяко място. „Дето е Господ, там Съм и Аз." Има отношение към малкия живот, има отношение към големия живот. Сега ни остава да живеем в света на Учителя, т.е. най-хубавото. Всичко, което е хубаво в живота -песен, хармония, ритъм, движение, добродетел, разумност, красота, сила, знание, правда, истина, иде от Духа. Следвай пътя на Духа. Онзи, който носи огъня на Духа е кротък и смирен по сърце. Божественото Учение е вложено в Молитвите, които Учителят ни е дал. Историята на човечеството е нашата история. Не е било време, когато да не сме присъствали. За да бъде интуитивното долавяне чисто, то трябва да бъде свободно от всякакви желания. Божественият живот тече в нас. Съвършенството седи в това, да го изявяваме в неговата чистота. В Разумния живот скокове не се позволяват - нито във външния, нито във вътрешния. Да живееш в Господа, да чувствуваш Неговото присъствие, да виждаш Неговото изявление, това е Живот Вечен.”

„Да бъдеш с онези, които обичаш и които те обичат, това е щастие. Да мислиш за онези, които те обичат, и които обичаш, и това е щастие. Нека формите, времето, пространството да не ти бъдат пречка, и ти се приближавай до Бога. Колкото си по-близо, по-голяма свобода имаш. Ние носим идеята, ние носим знанието, ние сме сила Божия. Може да създаваме форми, но няма да останем затворени в тях.”

„Комунизма си присвоява всички права, добродетели, сили, богатства, които живата е изработил. Той смята, че всичко принадлежи на него, и се дължи на него. С такава илюзия живеят, и я внушават и на другите. Един ден ще настане отрезвлението, и ще познаят, че живота си има Господар. Мислиш ли за Любовта, мисли за личността. Ако и да се проявява във времето, любовта принадлежи на Вечния живот.”

„Работата, която Бог ни е възложил, надхвърля границите на времето и пространството. Да се бориш за време е полезно, отколкото да се бориш с времето.”

„Бог изпълва живота ни от край до край. Условията не могат да бъдат пречка да живеем живота, който Учителят ни е учил да живеем. Ние сме елементи на Божествения живот. Туй, което става с нас е предвестник, показател за това, което ще се случи на другите.”

„Бъди винаги чист и светъл. На думи скъп, на дела богат. Живо е Словото на Учителя в душите ни. Какво може да искаме повече от това, което Господ ни даде? „В начало бе Словото.” Ние сме една дума от Словото на Учителя, ние сме един тон в Неговите песни. Родина наша, дом наш, свят на душите ни.”

„Човек носи в душата си копнежа да се пожертва за Великия живот от който той е искра. Независимо от това как си го представя. От този копнеж са се родили святите подвизи на всички времена.”

„Най-важната работа, онази най-съществената, в която влагаме ума, сърцето, душата и Духа си, не зависи от условията. Тя продължава при всички условия, тя оправдава времето.”

„Посрещай всичко спокойно. Господ устройва бъдещата наша родина.”

„Силата на Молитвата седи в това: „Господи, да бъде Твоята воля за нас.”

„Навсякъде, по цялата Земя живеят учениците на Божественото Учение в Дух и Истина. Ако на едно място не ги приемат, те се изявяват на друго. Където и да са, те свидетелствуват за великото и вечно Царство Божие. Те минават с печална усмивка по Земята, почти винаги хулени и гонени. - Господи, ето Тебе гонят, че нас ли нема да гонят? При страданията участва сърцето, ума, душата, Духът и телото. Обаче само телото може да бъде ограничено.”

„Толстой е моралист. Той иска да покаже на хората как да живеят, но и сам той не знае. А им казва само, че не живеят добре. Той казва: „Покайте се.” Но не посочва пътя. Учителят дава пътя и знанието, въвежда в Царството Божие.”

„В Космичното пространство една идея може да стане център, около нея да почне да се събира веществото и да се създаде един свят.”

„Служението е качество на ученика. То е необходимо за изпълнение на Божията воля. Христос казва: „Не дойдох Своята воля да изпълня Отче, но Твоята.” Много пъти чужди завоеватели са налагали своята власт, и са туряли своя печат, ала са спрени. Живота се е справил с всичко, защото живота е даден, за да се изпълнява Божията воля. Тази е задачата, която му е поставена. Кротостта и смирението и послушанието вървят заедно. „Да укрепнат в мен всички Твои добродетели.” Така е казано в Молитвата.”

„Тука сме в отшелие, подвизаваме се като отшелници. Навярно в миналото сме минавали през подобни положения. Ученикът живее с Бога, дали е в общество, или е в самота в пустинята, все едно. Словото на Учителя е живо в душите ни.”

„Толстой със сърцето си е по-близо до Истината, отколкото с ума си.”

„Чистите по сърце ще видят Бога. Чистите по сърце ще познаят Бога. Чистото сърце приближава до Бога. Ние сме едно с чистите, честните, справедливите хора по цялата Земя. Атеизма е рожба на стария живот. Той е като кукувичето яйце, което се взема да го отглежда. Ще му изяде всичко, ще изхвърли пиленцата му, той е ненаситен, всичко иска да погълне. Защо трябва комунистите да почват гонение против онези, които вярват в Бога, не им ли стигат класовите врагове? Това е глупава постъпка.”

„Учителят казва: „Българският народ може да бъде велик само чрез Божественото Учение.” Силата е в Божественото Учение. В него има идея, знание, сила Божия.”

„В този кипеж на интереси, страсти, амбиция, може ли да се говори на хората за идеи? Пътят на Божественото Учение не е чрез властвуващите. Той минава през сърцата и душите на смирените. Властниците, ако спрат вниманието си върху него, ще мислят как да го използуват за себе си. По-добре е, че не го оценяват.”

„Които Бог е привлякъл, ще дойдат. Това е път на самота сред множеството, което шуми, кипи, вълнува се. Нашият път, святия път, той не е път на Слава, почести и богатство, а път на страдания и жертва, но и път на блаженство. Князът на този свят - властта. Христос казва: „Ето иде княза на този свят, и аз немам нищо с него.”

„Не очаквай нищо добро от властта за Божественото Учение.

Но да се отчайваш, значи да не познаваш силата на Божественото Учение. Тази власт, която поиска да унищожи Словото, да разтури Братството, какво мислят те? „Да се освети Твоето име на Земята.” Това е живот на Божия Дух - Живот Вечен.”

„Ние идем от един велик живот, на който сме една безкрайно малка проекция. От тук идеята за Братството. Божият Дух е, Който ни учи. Като пътуваме в пространството на този хубав космичен кораб, наречен Земя - Анхира, определено е през къде трябва да минем, и къде трябва да призовем Името Божие. Това е работа. Една дума, една мисъл, едно чувство е сила. Ти можеш да станеш център, около който да се създаде един свят. Пространството е изпълнено с живот, живот на благия Божи Дух.”

„В Природата индивида лесно се появява и изчезва. Това показва, че зад него има голям живот от който той иде, който е по-важен.”

„Срещнах езичника, най-чистия тип, най-естествен и непосредствен. Как се е запазил в такава първична форма, като че ли току що е излязла от ръцете на Създателя.”

„Срещнах се с типа Ирод Антипа - Четиривластника. Христос го нарича Лисицата. „Кажете на тази лисица, че мъртви възкресявам.” Същия тип, удивително подобие в характера, привичките начина на живота, вкусове, похвати, даже в името и фамилията му има известно подобие. Какви чудни паралели съществуват в живота!”

„Във великата борба за Истината, за освобождението на човека от греха, робството и лъжата ние достойно заемаме своето място наред със всички мъченици през вековете. Велика и славна е тази борба. Какви подвизи, какви святи жертви са дадени в нея! Да бъде благословен Господ, че ни е призовал и избрал да бъдем Негови съработници. Христос казва: „Дерзайте, аз победих света.”

„Красотата обогатява вътрешния мир на човека.” - Казва Паустовски. Всички, които внасят красота в живота, повдигат човека. Ученикът участва в красотата във всичките й многообразни изявления - в светлината, в багрите, в музиката, в тоновете, в мисълта. Дълбоката и проникновена красота на Словото, сърцето, прекрасния и необозрим свят. С колко красота е наситен Божествения живот! Всички добродетели, всички качества и сили, с които човек устоява, бори се и твори, идат от Божествения живот в него. Изучаваш ли човека, гледай на Божествения живот в него. Христос казва: „Отец ми работи. Делата Той прави.” В това седи Учението на Христа и Учението на Учителя.”

„Поетичното възприемане на живота, на всичко, което ни заобикаля, е най-големия дар, който ни е останал от детинството. Ако човек не прахоса този дар в продължение на многото трезви години, той е поет и писател.”

„Възприемай живота като нещо винаги ново. На тази благодатна почва вирее и изкуството. Да, писателя Паустовски е наш брат по мисъл.”

„Първият лъч на изгряващото Слънце - това е Божествената искра във всичко. Човек най-първо нея, трябва да възприема. Колко скрити съкровища лежат в човешките души, и чакат времето си! Изкуството е човек да ги открива. Съвременният човек е в окаяно положение, седи равнодушен към всякакви идеи, към правдата, към истината, към красотата, обеднял духовно. Цигарата с която дими от сутрин до вечер изразява цялото безсмислие на живота му.”

„Тука малко хора са останали прави, неповалени от условията, несмазани, необезличени. Слабостта им иде от слабостите в тях. Тогава какъв път остава за човека? Нема други път, освен светлия път.”

„Хода на историята. Той ръководи човечеството, има грижата за него. Той е видим и невидим. Видим за онези, които виждат, но невидим за онези, които не виждат. Средствата с които той си служи, са почти невидими и недоловими.”

„Моите братя комунистите не търпят нито най-малкото огнище на свободен живот. Те посегнаха на Братството. Те искат да оковат Духа в окови. Досега никой не е успял да стори това! Като ги гледам, всъщност това са все същите тъмни сили на миналото, предрешени днес с нова фирма.”

„Не е толкова важно къде се намира човек по място, и при какви условия, а какъв е той самия.”

„Не зная дали има случай в историята на човечеството завоевател да се е спрял навреме в своя път. Той се движи по наклонена плоскост, неудържимо се свлича надолу, и не може да се спре. Неговата алчност го отвлича фатално, и го погубва.”

„Учениците на Божествената Школа, трябва да страдат, да мислят, да се молят, за да дойдат добрите условия за всички. Така е била всякога, така е и сега.”

„Предназначението на ума и сърцето е да се установи връзката с Бога, да я поддържат. Условията принадлежат на Бога. Той ги дава. Приемай ги такива, каквито ги е дал. Човек се привързва към условията, нарича ги свои. Страда, когато го лишат от тях. Господ устройва пътя ни, и подготвя условията ни. И ние трябва да вършим Неговата работа при всички условия.”

„В естествените науки се разглежда вид и индивид външно. Живота на вида е голям. Той се изявява в по-голямо време. Живота на индивида е кратък. Индивида е преходен, вида е вечен. Вида може да се яви в хиляди индивиди, но един на едно или много места едновременно. Вида живее в духовния свят.”

„Най-първо е отношението към Бога, към Учителя. Него като намери човек, става ученик. Човек, който не е изживял личния си живот, не може да бъде ученик.”

„Да виждаш местото на всяко същество в Божествения организъм, значи да го познаваш. Живите същества са клетки на Божествения организъм. В него те имат своето място, своето предназначение. Съществата се движат в космичния организъм, вземат различни положения и служби. На тази основа е философията, на естествознанието.”

„Който разчита на тълпата, ще се излъже. Тя се екзалтира лесно, но убеждения нема, и мисъл нема. Тя е като порой, може да отнесе и да разруши, но да твори - не може.”

„Пророкът не става по своя воля пророк, нито по назначаване. Пророкът се ражда. Той е фокус в който се срещат силите, които действат в дадено време. Както се разрешат в него тези сили, тъй ще се разрешат и отвън. Пророкът говори туй което вижда, и туй, което става в него. Духът открива Пророка. За него важат думите: „Той ми есъсъд избран и драгоценен.” Пророците - родените от Духа, вещаят бъднините на народите.”

„Ние не водим борба, ние служение служим. Човешката душа, човешката душа, на какви ли не изпитания и страдания не е била поставяна, през какви ли не огньове не е минавала! Учението на Бялото Братство е Живот преизобилен.”

„Пред Истината съвременния човек седи тъй невежествен, както и дивака от каменния век. Всякога отправяй погледа си към вечния източник.”

„Ако човек разговаря с Бога и Бог го учи, той е в Райската градина.”

„Бялото Братство е Господар на Планетата.”

„Хората вярват в силата, която разрушава и на нея разчитат. Ние вярваме в силата, която твори и уповаваме на нея. Хората вярват, че може да завладеят Планетата със силата, обаче всички опити досега са останали без резултат. Това не може да стане, защото силата, която твори е Господар на Планетата. Хората не могат да разберат по какъв начин, но това е така. Със силата, която разрушава не може да бъде завладяна Планетата. Когато човек дойде до силата, която твори, нема какво да се противопоставя на нея, нито да се отделя от нея, а ще бъде едно с нея. Тогава той всичко има, и с всичко разполага. Това е пътя на Синовете Божий.”

„Каква жажда за власт и в най-простия човек! И какво опиянение от властта! Кайновското естество дреме във всеки човек. То го подтиква да предава и убива.”

„Материализъма разбира диалектиката като наука за общите закони на Битието, на природата, обществото. Диалектиката изучава частите, съпоставя ги и ги сравнява. Търси връзки и зависимости между тях. Тя не е дошла още до идеята за Цялото. Диалектическият материализъм е наука за материалната страна на природата. И кои са съставките на материализма? 1. Материалистична философия. 2. Учение за диктатурата на пролетариата. 3. Ръководство на Партията. Схоластиката и софистиката са подобни понятия. И двете показват нечестно отношение на човека към Истината. Те растат като бурени в необработена нива. Те всякога са признак на упадане и израждане.”

„В Любовта раздялата е временна. Тя става по законите на ритъма. Музикални закони определят срещите на душите и интервалите. Живота е музика. Всеки тон ще прозвучи на своето време. Дълбоки, вътрешни закони определят неговата трайност и сила. В живота повторения нема. Всеки път, при нова обстановка се явява един тон. Всеки път, при нови условия се срещат душите.”

„Начертай равностранния триъгълник. Ти си в този триъгълник. Но какво си ти - Чертежа или идеята? И чертежа, и идеята. Чертежа съществува поради идеята. Не би съществувал чертежа, ако не съществуваше идеята.”

„Човек търси образи в които да въплъти мечтите си. Тъй са създадени легендите - образите на героите. Не може само една сила да владее Земята. Това почива на прост, физически закон. И най-малката материална частица има два полюса - положителен и отрицателен, както е при магнита. Силите, които действат в човечеството са се поляризирали. Това показва, че те са подчинени, те са в ръцете на великата творческа сила на Битието. Чрез тях тя твори. Те трябва да бъдат винаги две, както двете ръце на човека.”

„Сега ние приличаме на моряците в далечно плаване. Духът постепенно слиза на Земята, след това се възвръща отново там откъдето е слязъл. Докато Духът слиза, има прилив, като почне да се оттегля - има отлив. Слизането и оттеглянето на Духа става по законите на ритъма.”

„Великият Разумен свят се изявява на Земята в съвсем малки прояви. Бъди внимателен към тях, да не Го огорчиш. Зачитай и най-малките прояви на Великия Разумен свят.”

[13 декември 1959 г.] Обични брат Боян, С търпение и постоянство, с молитва и усърдна работа измолваме условията за Делото. Те ще дойдат - добрите условия. А сега е зима - нито се оре, нито се сее. Издръжливост се иска от учениците. Ще дойде времето, а с него и условията. Това е важен закон. Христос казва: „Не е дошъл още часът ми.” Какво величествено явление в Божествения живот! Действията се сменят всяко на своето време. Ученикът наблюдава, търпи, издържа и се учи. Никак да се не смущавате. С Мир гледайте на всичко, с разбиране на ученици. И така ние сме винаги заедно, заедно с Него.”

„Сега от нас се иска голямо търпение - търпение с вяра, търпение с любов, търпение със знание и мъдрост. А Господ ще устрои всичко според Своя велик план. И човек един ден ще може да проектира своята мисъл, да създаде една форма в един далечен свят, и да го посети чрез нея, и да го изучава. Тъй пътуват разумните същества във Вселената.”

„За кой ли път човечеството преживява преселението на народите, нашествието на монголите? Потомците на древните завоеватели днес пак надигат глава. Половината човечество е турено на работа, за да подготви похода им. Атила, похода им към света. Дали ще се намери един нов Аеций, който да спре Атила? В своята книга „Русия и Европа” Дамилевски отделя голямо място на проблема „Защо запада мрази Русия?” И не може да намери отговор на този въпрос. Причината е в далечното минало. От там са идвали всички завоеватели, всички нашествия, които са причинили големи беди и страдания, и човек не може да ги забрави. Западният човек инстинктивно чувства опасността, макар да не си дава сметка за това. Събужда се в него спомена на миналите поколения.”

„Защитните средства на организъма са най-различни. Едни са чисто материални - материални прегради, покривки, изолации, от вредители и вредни влияния. Други са химически средства, вещества, които жлезите и органите отделят в кръвта, и чрез тях предпазват организма. Но организма има и други средства. Той има една магнетична и електрична дреха, която го предпазва от вредни лъчи и течения в природата и средата. Организма разполага със система от силови центрове, наречени „чакри”. От тяхното правилно действие зависи здравето. Те свързват човека с непознати светове. Тази силова система подхранва човешката мисъл и чувства, и те имат силата да достигнат до неизмеримите пространства на Вселената."

„Където и да работите, каквото и да работите, работете като ученици на Учителя, с Неговия Дух и сила, с Неговата чистота и мъдрост. С делата си да славите Бога. Живота е служение на Бога.”

„Ние имаме формулата на ученика: „Без страх и без тъмнина, с обич и виделина.” Има ли от какво да се страхувате? Ученикът нема страх нито от смъртта, нито от условията.”

„Всички добродетели, всички качества и сили, с които човек устоява, бори се и твори, идат от Божествения живот в него. Като изучавате хората, наблюдавайте как Бог се изявява в света в необозримо разнообразие и красота. Христос казва: „Отец ми работи. Делата Той прави.” В това седи Учението на Христа.”

„Духът е същия и в миналото, и сега. С Неговата сила ще извършим всеки подвиг. Нека всички да пребъдваме в Неговия мир.”

„Бог осветява живота ни със Своето присъствие. Това е най-важното. Бог внася в човека Мир, Светлина, Сила, Радост, Творчество. Как искаш да ти се изяви Бог - като човек, като цвете, като плод, като аромат, като Любов, като Мъдрост, като Красота? Бог те среща като майка, баща, брат, сестра, любима. Може ли да кажеш тогава, че Бог не ти се е изявявал? Алената розичка току що е цъфнала. Слънчев лъч прониква в росната чашка. Тя е озарена отвътре и сияе. Какво става в малкия цветец? Празник, тържество, тайнство се извършва. Малкият цветец разговаря със светлината. Колко чудесен е този разговор! Има свещени моменти в живота, на тях човек трябва да присъства с благоговение.”

„Има нещо много хубаво в живота. Усещам го понякога, когато помириша едно карамфилче, или розичка, или когато разтрия листенцата на здравеца - усещам дъха на планината, То не е самия мирис, но е в него. Срещам един човек - неговия поглед, движения, усмивка, една дума извиква това хубаво нещо в живота. Срещам детенце - то е обкръжено със сиянието на невинност и чистота. Усещам пак това хубавото нещо. То не може да се определи, но като го срещнеш то повдига човека, придава сила, дава подтик. Човек трябва да има усет за него. То не всякога присъства, но когато присъства, живота се изпълва със съдържание и смисъл. Има нещо много хубаво в живота. Понякога то е в една хапка хлебец, в една глътка вода от извора, в един поглед, в една дума, в една постъпка. То е в първия лъч на изгряващото Слънце. Има нещо много хубаво в живота. Когато го срещне, човек е щастлив. Търси винаги този хубав момент в живота. В него Бог присъства.”

„Живота не е тук или там - в миналото, настоящето или бъдещето. Нашият живот се покои на Божията длан. Той е сега и всякога. Ученика използва времето и сега тъй добре, както и преди.”

„Малката молитва на ученика: „Господи, благодаря Ти за всичко, което Си ми дал и Си ме научил! Благодаря Ти и за верните сърца, които Си поставил да ме пазят!”

„Където и да бъдем - близко или далеч, в този или в онзи свят, нас ни обединява един идеал, един живот, една мисъл, едно Слово, една песен. Така ние винаги сме заедно.”

„Злото иска да угаси светлинката, която Учителят запали. Това е невъзможно! По-скоро то може да изгори, това е възможно. Но да спъне Делото на Учителя, това е невъзможно!”

„Бог ни е проводил на Земята да вършим Неговата воля, да вършим работата, която Той ни е възложил.”

„Чуден е живота, който Бог ни подари, и прекрасен е! Помисли само какви срещи имахме, какви важни срещи! Отсега са подготвени бъдещите ни срещи. С какви прекрасни души се срещнахме и опознахме, и работихме! Благ и милостив е Господ. Остава още малко да завършим работата си. Бог устройва пътя ни. Живота ни е в Неговите ръце.”

„Човек може да създаде атомна бомба, силата на която да се равнява на хиляди тона взрив - огромна механична сила. Ала има и друга сила, която кара малката пъпчица да се отвори, цветеца да израстне. На тази сила се удивлявам, и пред нея благоговея и се прекланям! Има сила, която кара да зрее житното зрънце, да зрее гроздето. Каква сила е тя? Тя кара гроздето да се налее със захар и аромат. Има сила, която изпълня любящото майчино сърце. Каква сила е тя? Може ли да се каже за нея, че е голяма, или малка?”

„Ние проповядваме един живот - Живота на Царството Божие, а не някакви вярвания. В нашия път Молитвата ни крепи и ръководи. Органическият живот не е единствената проява на живота. Живота има неограничени възможности, безброй начини на проявления. Човек познава много малко от тях.”

„Ние сме щастливи хора, защото Бог ни обича и ни праща Своите благословения всякога.”

Обични брат Боян, Аз всякога мисля за вас, всякога се моля за малкото стадо не с безпокойство, а с вяра! Днес ние, трябва да страдаме, за да се изпълни Божия план за Делото Му. Ние сме заедно в служението на Учителя - едно в Неговото дело.

„Винаги се радвайте, за всичко благодарете.”

Сега е времето на учениците - време за работа, време за молитва, време за страдания. Учителят работи и ние работим.

Христос казва: „Не съм сам, защото Отец Ми е с мене.” Т.е. -Любовта.

Живота има смисъл, когато човек живее за Бога. Личният ни живот нема значение, ако не е посветен в служение на Високия Идеал.

Последните думи, които Учителят ми каза, звучат в душата ми непрестанно: „Едно е важно, само едно е важно: Любов към Бога, Любов към Бога, Любов към Бога!”

При сегашните условия, в които съм поставен, тези думи ми дават сила, те отварят очите ми за великия свят, който ни обгръща и пази, който изпълня със съдържание и смисъл живота ни! Това е ключът, който Учителят ни остави. Когато човек минава през областта на смъртта - пречиства се. Всичко ненужно отпада. Непотребният баласт изостава. Човек се ражда отново. Смъртта е чистене. Човек като не разбира това, бои се от нея.

Нищо не може да спъне Божието дело, никакво насилие отвън. Божието дело следва своя път, и никой не може да смути великия мир, който огражда тази свещена работа. Над нея бди Разумния свят. Тя е под неговите грижи. Напразни са опитите на всички смутители - външни и вътрешни. Христос казва: „Моят Мир ви давам.” Ние принадлежим на този свят, имаме в душите си Неговия Мир.

Едно трябва да знаете - не бързайте. Човек от всичко, най-много има време.

Окултистите са хора, които изследват Невидимия свят. И учените днеска изследват Невидимия свят, но мислят, че той не е населен. Окултистите, обаче, твърдят, че и Невидимия свят е населен както видимия, и търсят пътища да влезат във връзка с неговите обитатели.

Всякога поддържай връзката си с Бога. Затова Учителят ни даде формулата: „Божията Любов носи изобилният и пълен живот.” Тя е ключ за разбиране. Когато срещна моят приятел, мисля за Божията Любов. Когато вземам хляба, мисля за Божията Любов. Един плод, едно цветенце говорят за Божията Любов. Всичко ми говори за нея. Тя иде отвсякъде към нас, храни ни и ни повдига. Тя носи всички блага. Да благодарим за всичко, което Бог ни е дал и ни е научил!

„Ако се откъснеш от народа, и отидеш в недосегаеми височини, той може да направи от тебе кумир. Бъди близо до човека, малко по-напред, колкото да му дадеш подтик да те следва. Не се отдалечавай много от човека. Със него и малко пред него, колкото да му даваш подтик да върви напред.”

„Сърцето, ума, душата и Духа не признават граници. Те се движат във времето и пространството безпрепятствено. Те еднакво свободно се движат и в миналото и в бъдещето. Чуден е живота! Все нови и нови области ни се разкриват. От него неизмерими глъбини и ширини, богатство и разнообразие. Господ ни посещава и ни се изявява по хиляди начини. И тук като сме, важно е да бъдем в нашия свят - там да живеем - света от който сме дошли, на който принадлежим, и в който пребиваваме вечно. Тук е отвъд. Само тъй ще бъдем силни да устояваме и издържаме на всичко.”

„Постоянно си чета тук беседата „Високият идеал”. Той изразява най-съвършено копнежа с който дойдохме при Учителя, с който живеем и сега. Това е вдъхновена поема. Не зная дали е изказвано нещо по-хубаво! На съвременните хора трябва да се говори за Бога с езика на „Високият идеал”. Това е образец, който Учителят ни остави. Един ден, когато имаме възможност ще издадем няколко томчета избрани беседи на Учителя.”

„В Любовта нема раздяла.” - Казва Учителят. Ние живеем във всичко, което обичаме. Това е света на душите ни. Всяко наше излизане сред природата е молитва, общение с Него. Мисълта ни е отправена към Него, душата ни е изпълнена с Неговото присъствие и сърцето ни за Него песни пее.”

„По цялата Земя, всред всички народи живеят учениците на Учителя. Те образуват Великото Братство на чист и свят живот, служители Божий, творци, работници за Царството Божие. Те се отличават, те имат особено отношение към светлината, към въздуха, към хляба, към изворите, към планините, към всяко живо същество. В това те са едно - един живот, живот на Учителя.”

„И тук като съм - мисля. Ние сме щастливи хора в тази епоха, защото бехме с Учителя. Тази ни радост никой не може да отнеме. Това е нашия път през Вечността. „Тия са, които вървят след агнеца, където и да отиде”. Тъй е казано в Откровението, 14 гл., 4 стих.”

Делото може да бъде турено зад решетките, но мисълта, за мисълта нема решетки. Нашата свобода почива на здрава основа. Върши всичко заради Божия Дух, който е в тебе. В него е силата, той е носител на живота. Времето е сила. Тя се акумулира в живота, и пак се освобождава. В страданията душата набира сили за работа. За да се извърши някой процес в съзнанието, човек трябва да мине през огъня на страданията.”

„Ние не сме пеперуди да ни хванат в мрежите си, нито риби да ни хванат с въдиците си. Не сме и птици да ни улучат със стрелите си. Ние сме като светлината, неуязвими и неуловими навсякъде, където ни приемат, и винаги там откъдето идем. Ние пътуваме с този космичен кораб, тъй удивително устроен! Пътуваме милиони години, пътуваме за някъде. - За къде? Капитана знае. Пътници слизат на едно пристанище, други се качват. Пътуват от пристанище до пристанище, а кораба продължава пътя си. Далечно плаване е. Кръгли описва кораба, обикаля ли около някой център, ще повтори ли станциите си? - Това са загадки. Пътниците малко знаят. Какво са 50-60-100 години пътуване? Космичният кораб Анхира, наречен Земя, продължава пътуването си във Вечността.”

„Търсенето на Истината е право от което човек никога нема да се откаже, каквито жертви и да му струва това, ако ще и живота му да вземат. Ако човек се примирява със смъртта, която всичко му взема, защо да не се примири и с условията? Важна е Истината. Свободата седи в това, да бъдеш в съгласие с Божествения ред и порядък, с неговите закони и сили.”

„Ние принадлежим към голямото семейство на любящите, разпратено по цялата Земя да служи. Ние не сме пратени да създаваме Партии или църкви, защото такива има. Ние сме служители на Царството Божие, носители на неговия живот. Царството Божие е навсякъде. То е било, то е, и ще пребъдва всякога. Важно е Духа да бъде крепък, вярата силна. Сърце чисто, огъня да гори на огнището. Господ устройва пътя ни. Дето ни е пратил, там ще работим. Един ден ще се срещнем всички заедно в Домът Господен. Ако е за свобода, свободен е, който живее в Царството Божие. Щом Господ е с нас, всичко имаме. Туй, което днес става в света, за учениците е предметно учение. Ние виждаме какво става.”

„Страхът създава в хората състояние на подчиненост, унижение. Опитали сме и знаем какво създава и Любовта. „Насилието нема бъдеще.” Така ми е казал Учителят. Промяната във външната обстановка не е съществена. Сменят се декорите. По-трудно е да се промени човекът.

Затова трябва знание, работа, любов. Това е Школата на Учителя. Новото човечество, новия човек за които Учителят ни е говорил - идат. Ние сме предвестници и работници за това. В мъчнотиите укрепваме, в страданията се пречистваме. Условията не са пречка за нашата работа. Тя е непреривна и вечна. Приехме я от онези, които работеха преди нас, ще я предадем на тези, които идат след нас. Ние принадлежим на голямото семейство на любящите, разпратено по цялата Земя.”

„Възраждането на вярата не може да дойде чрез църквата. То иде чрез Бялото Братство. Онези, които гонят вярата в Бога, знаят това, затова гонят Братството. Откровението е в Учението на Учителя.

Вярата е виждане, безверието е слепота. Един ден човек ще дойде до великите двигатели на живота - Любовта, Мъдростта и Истината. Тогава за него ще се отворят вратите на Космоса, и той ща пътува до другите Планети и Слънца на Вселената. Ще има достъп до висшите светове. Учителят ни е говорил за това. Той ни показа пътя. И Христос казва на учениците си: „Пътят знаете.” В простичките и съвършени думи на Евангелието са скрити тайните на Царството Божие, неговите закони и сили.”

„Малкото семенце, което Учителят пося в този народ расте в Мир. При тази обстановка днес, нашата работа е повече вътрешна, отколкото външна. Учениците са връзката, пътищата по които това благословение идва. Затова учениците на Учителя работят с Мир и обич. Те вършат работата си при всички условия. „Не бой се малко стадо.” Учителят е с нас и днес, и ние сме с Него, и всички заедно. Той пак казва: „Аз в тях и Ти в мене Отче, да бъдем едно.”

„Ние трябва да вършим нашата работа при всички условия. Божият план се изпълнява днес. Бог е, Който устройва пътя ни. Трябва да работим с Мир, да бъдем търпеливи, разумни като ученици. Хубави дни са тези, макар и дни на страдания - наши дни. Благодаря за всичко!”

„Великият Невидим свят ни огражда. Той е неудолим, мощен и силен. Той се изявява във видимия живот, всичко е в ръцете му. Един Божествен импулс е като житното зърно. Той трябва да се посее. Такава е Божията воля. В него е скрито едно благо за теб сега и за в бъдеще. Този закон проверяваме.”

„Ако не виждаш Господа, какво виждаш тогава? В утеснението си, намерих Господа. Божия живот изпълня любящите сърца, Бог се изявява чрез тях. Учителят обичаше песента: „Духът Божий, Духът Вечний, Духът Святий, кой пълни сърцата ни с Любов.” Промените в живота стават по музикални закони. В тях има ритъм, мелодия и хармония. Това е закон на пророческата наука. Бог не е всякога с човека, но когато е с него, той го учи, разкрива му красотата, силата и смисъла на живота. Дава му подтик да твори. Това са най-хубавите мигове.”

„Човекът е човек поради Бога в него. За Бога, трябва да се говори на хората, за Бога, Който е Любов. Бога познаваме първо в нас, после и вън от нас. Бога трябва да покажем на хората, да Го опитат, да Го видят.”

„Ето човека.” Божият Дух е работил върху човека през Вечността. Божият Дух почива върху него днес. Истината преди всичко. Във всяка мисъл, във всяко дело, във всяко движение Истината трябва да присъства. Това е Учението на Бялото Братство, това е пътя, това е нашата работа.”

„Когато семенцето покълва, по чие повеление, по чия заповед то забива коренчето си в земята, и насочва кълнчето си към Слънцето. То встъпва в своето призвание, в изпълнението на своята мисия. По Божие повеление то почва да расте. Дошло е Неговото време. Тържествени моменти, святи моменти са тези, тях преживяваме и ние сега.”

„Мисля за Великото Братство на човеците, които обичат Истината и й служат.”

„Ще мине дългата нощ, ще дойдат добрите условия. Като ги очакваме, ние работим, за да дойдат те. Ние сме тук, зад нас е Великото Бяло Братство. Това е Сила Божия.”

„В целия Всемир, във всички светове се простира Царството Божие. То ще дойде и тук на Земята. Учениците на Божествената Школа работят за това. В Господнята молитва е казано: „Да дойде Твоето Царство на Земята както е горе на небето.”

„Дълго трябва да се работи, докато се подготвят условията да се пробуди една човешка душа. Учителят призова душите. Върху тях е работено през вековете. Сега виждам колко е ценна всяка душа, която Учителят е привлякъл, и как трябва ние да ги пазим и подкрепяме.”

„Ние отправяме нашата молитва към Бога да ни подкрепи и ръководи във всичко за Делото Си. Това е нашия непрестанен зов - да ни даде условия да довършим работата си. Тъй казва Учителят: „Аз в тях и ти в мене Отче - да бъдем едно.” Във великия Божествен живот ние сме едно и винаги наедно. В Молитвата е казано: „Благословен е Учителят ни, Който ни води в този свят път.”

„Евангелието е благовестие за Вечния Живот. Ние проповядваме Евангелието. Учението на Духа, Учението за Вечния Живот, Учението на Учителя.”

„Трепти звездица в небето. Тя ни носи поздрав от Всемира, тя казва: „Всяко страдание има край.”

„Животът, който Учителят ни предаде - Живият огън, трябва да го предадем по-нататък. Съществува в Бялото Братство веригата на Любовта. Онези, които са призвани в нея са посветили живот, здраве, сила, имот, всичко в служение на Бога, на Неговото дело, на Делото на Учителя. Това е закон на Бялото Братство.”

„Явлението Антихрист се повтаря в историята многократно, периодически - лично или колективно. Това е течение на злото, което се противопоставя на Божествения ред и порядък, иска да създаде свой такъв. То може да се разпростре само до известен предел. В живота действат закони и сили, които да неутрализират. В самия него се развиват сили, които го разрушават. Такава е съдбата му. В древността неговия поетичен образ е Вавилонската кула. В притчата за плевелите - също. „Оставете ги до деня на жътвата.”

„Човек е тъй чудно устроен, и тъй сложно, както Космоса. И рече Христос на учениците Си: „Съберете всичките трохи. Нищо да се не изгуби.” От трапезата на Любовта не трябва да се изгуби нищо, най-малкото чувство, най-малкия подтик на Любовта принася плод, никога не се губи.”

„Моето излизане от затвора не е личен въпрос. Той е въпрос на Братството. Той ще се разреши, когато се разреши въпроса на Братството. Трябва да имаме търпение.”

„Едно любящо сърце е изворче. То върши Божията воля. Някои се възхищава от съвършенството. Казват - съвършен човек. В личното съвършенство има гордост. Съвършенство подразбира Бога в човека.”

„Човек има такива чувствителни органи с които може да знае какво става в Природата, в глъбините и ширините на Вселената, кога има благоприятни условия за дадена работа и кога не.

„Есенна розичка пред мене - хубав дъх! Изявление на любовта. Тя е връзка със света на Любовта. Чрез нея можем да извикаме една любима душа - да разговаряме с нея. Цветята служат за връзка с духовния свят. Чудни са Божиите пътища!”

„В Учението на Учителя е спасението на човечеството. Мисля вече за списанието „Житно зърно”. То ще бъде списание за духовен живот на човечеството, списание на духовната култура. То трябва да отразява новото в духовния живот на човечеството по цялата Земя. В него ще бъдат застъпени духовните науки, изкуство, и най-важно новото разбиране на човека за Бога. Истинското отношение на човека към Бога, свободно от старите религиозни предразсъдъци и суеверието. Така „Житното зърно” ще отговаря на една насъщна нужда на днешното човечество.

С която Учителя ни освободи, от какви ограничения, форми, предразсъдъци, време, пространство, и ни приобщи към Цялото - към Великия живот на Любовта. Мисля за чистото служение в дух и Истина. Нека света създава своите партии, черкви, всевъзможни общества и организации, които се борят. Човешки работи! В Божествения живот е единството и пълнотата.”

„Всевъзможните ограничения, които света може да постави на пътя ни, не са пречка за нашата работа. Ние работим като Слънцето. Не отричам постиженията на света. Божият Дух ръководи всяко творчество. Ние не се отделяме и противопоставяме. Изкуството е област на творчеството, науката, обществения живот - също.”

„Учениците на Божествената Школа, трябва да влезат във всички области, да внесат обществените идеи, живот и знание, които носят, за да дадат възходяща насока на творчеството. Тъй ще изпълнят своята мисия, и ще помогнат на всички. Не е в множеството. Малкото квас подквасва всичкото тесто. Ние носим идеята за Братството, единството, Мира, а не за разделението и борбите.”

„Учителят създаде веригата на Любовта, и онези, които са призвани в нея, са посветили живот, здраве, сили и имот - всичко на Делото на Учителя. Ние изпълнихме закона: „Съберете всички трохи, да се не изгуби нищо.” От трапезата на Любовта нищо не е загубено. Словото на живота пазим. Нито най-малката жертва и усилие в името на Любовта, не се губят. Те принасят плод много.”

„Живеем в апокалиптични времена. Ние принадлежим на Великото Братство. Любовта към Бога ни обединява. Един Дух живее в нас - Духа на Учителя. Където и да бъдем - в този или в онзи свят, от какво има да се боим тогава?”

„Сега привидно сме пръснати на разни места, а в Школата сме наедно и в този и в онзи свят. Може би човек трябва да премине буден през смъртта, за да се увери, че условията не са в състояние да ни разделят, нито да попречат на живота на душите ни. Условията се менят, това е движение, а живота приидва все нов и нов, разширява се, задълбочава се, изявява се във все по-голямо разнообразие, богатство, сила и красота. Ние го приемаме с благодарност, учим и работим. Сега чувам тихия глас на Учителя: „Да се не смущава сърцето ви, нито да се устрашава. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.” И ето, при всички условия ние следваме нашия път с Мир и радост и за всичко благодарим!”

„Учениците на Божествената Школа следват своя път при всички условия. Школата всякога е съществувала. Тя е път, през всички времена душите са отивали към Бога. Светлина и простор има в нашия живот, благодат и мир. За всичко благодарим! Страданията, които ни причиниха, не се ожесточихме, останахме верни на нашия закон. Превърнахме злото в добро. Това е разрешението на големите противоречия в които се намира човека. Ще приеме ли той този път, или ще го отхвърли, от това зависи неговото бъдеще.”

„Случва се понякога тук, че ни забравят в килиите, и ние пак заставаме лице в лице с времето. Часовете и дните отминават бавно край нас. Тогава обличам дрехата от бял и чист визон, тръгвам по свещената пътека по която Учителят ни води, извиквам живота от дните ни с Него, картините, образите, мислите, чувствата оживяват наново. Неговото Слово изпълня душата ми. Сега искам да го преживея дълбоко, да го почувствувам, живия път. Както го възлюбихме ние, тъй ще го възлюбят и онези, които ще последват нашия път. Ето думите на Учителя: „Ако Аз съм дошъл между този народ, дошъл Съм заради учениците. Те ме интересуват. За старозаветните, новозаветните и праведните има кой да се интересува.” Ние имаме задачата да опазим Словото, да издирим учениците и да им помогнем. И трябва да свършим добре работата си. Школата е Вечния път на душите ни. Словото на живота е небесния хляб. Аз всякога мисля за нашата работа, за нашия път. В него ние всякога сме едно.”

„Обичам да приемам светлината с всичките й цветове и оттенъци направо от пространството, да чувствувам безкрая и Вечността. Нашият свят присъства в мислите и чувствата ни. Мира изпълня душите ни, доброто разположение се излъчва както уханието на босилека. Обичам от някой висок връх да гледам как се раждат облаците в пространството, и дето е ясно. А ето, че се появява облачето. Отначало леко, като дим. То расте пред очите ми, оформява се, възникват и други, и скоро цялата сребриста украса плува в небесния простор.”

„Нашият свят, нашият свят! И тук като съм, между тези студени зидове, живея там, сред нашите борове и ели, усещам техния дъх, когато Слънцето ги затопли. Вдъхвам с пълни гърди здравия въздух. Виждам янтърните капчици, които се стичат по стеблата. Обичам да разтрия капчицата между пръстите си, да усетя силния боров дъх. Откъде ли го е влез бора? На какъв свят е вестител той? И това е говор, който иде от далече, и който душата ни разчита. Колко ли е хубав този свят, който ни говори чрез него, и който ни се изявява!”

„Всяка сутрин, когато Слънцето изгрява, ние отправяме мисълта си към Бога, приемаме Неговото благословение. Ние се чувстваме като деца, които майка им е събудила за училище. Ние сме щастливи хора! Сега Господ ни приготовлява за работата, която ни предстои.”

„И тук като съм, всякога мисля за святата наша работа. Никакви идоли, никакви кумири, никакви мъртви форми и догми. Здрав, чист, светъл, слънчев живот - в Дух и Истина. Да се учим със смирение, да се приобщаваме към Великия живот с благоговение - това е нашия път.”

„Чака ни голяма творческа работа. За това мисля винаги. Виждам, аз не съм тука между зидовете и зад решетките, аз живея в Елисейските полета. Срещам се и разговарям с моите братя по дух, онази велика фамилия на Духа, която живее във Вечността.”

„Ние проповядваме Бога, Вечния и Святия. Този път, който сега минаваме е осветен и благословен от Учителя. Тежките условия сломяват онези, които нямат живот вътрешен, и връзка. Който е свързан с Бога, той се пречиства и обновява в страданията.”

„В Евангелието на Йоана, гл. 1, 31 ст. се казва: „Аз затова дойдох да кръщавам с вода, за да бъде той изявен на Израил.” Ние вършим работата за която Господ ни е проводил сред този народ. В този свят ние трябва да присъстваме, и в това време, за да се извърши Божията воля. Вяра, упование, търпение. Ние присъстваме в този свят, за да се извършат някои процеси, и да не се извършат други. Ние сме сили на Божествения живот, нема от какво да се смущаваме.”

„В света, в шумния външен живот, трябва да се поддържа малкия Божествен живот. Той е като зародиша в семенцето. Той е важния. Заради него е всичко друго. Важна е Божествената искра, в нея е бъдещето. Бог внимава на нея.”

„Какви характери са събрани тука, каква галерия от типове! Пък и условията са подходящи.”

„Природата приготовлява дълго време човека, докато му открие една Истина. Тя го прекарва през радости и скърби, всичко прави, за да го просвети и повдигне. Какъв велик педагог е Невидимия свят! Хората и не подозират даже в какви сигурни ръце се намират.”

„Вяра трябва, жива вяра. Само тя може да излекува човека, да му даде подтик да расте. Без нея всичко е в застой. Гледаш хора богато одарени, способни, интелигентни, а като вода в равнината - застой, блато. Вярата е като планински поток - буен и силен. В нея има радост, движение, песен, свежест, здраве. Тя носи поздрава на високите върхове и на изгряващото Слънце. Господ и сега ни води за ръка из Райската градина, и ни учи: „Винаги се радвайте, за всичко благодарете, Духа не угасвайте, непрестанно се молете.”

„Ако и да сме външно в ограничение, пътищата на ума и сърцето остават открити, свободни. Светлият път на Мъдростта е отворен пред нас. Сега оценявам освобождението с което Учителят ни освободи, света в който ни въведе. И като носим униженията с които хората искат да ни унижат, и всичко от което ни лишават, ние сме пак свободни - имаме всичко. Само пътят на ученика, само той остава на човека - пътя на спасение. Сега само той стои пред човека - Святия път.”

„Великите Учения за живота са дадени да повдигнат човека. В никое от тях човек не е поставян тъй високо както в Христовото Учение. Само Божественото Учение издига човека до положението Син Божий, и го освобождава.”

„Ние трябва да опазим лампадата, която Учителят запали. Когато дойде времето му, малкия пламък ще се разгори и ще озари душите на хората. Всички народи обичат нашата страна, харесват я, привлича ги. Те търсят светлината, която Учителят запали. Те чувстват, че тук е небесния хляб. Светлината е скрита още за тях, но един ден ще стане явна. Всъщност Учителят търсят те, макар и да не осъзнават това. Нашата задача е да опазим светлината, и нека Той да ни ръководи във всичко. И ние да работим за добрите условия за Делото Му. Присъствието на Учителя се изявява във всяко вдъхновено творчество.”

„Страданията приближават човека до света на Любовта. Затова ученикът казва: „Да бъдат благословени страданията!” Бог е допуснал страданията. Да унижиш един човек, значи да огорчиш Божия Дух в него. Да живееш в доброто, значи да живееш в Царството Божие. Страданието е лично, но то е и общо - общ процес в живота, който повдига всички същества. „Кои са тези с белите дрехи?” - Казва се в Откровението. Те идат от голямата скръб.”

„При всички условия ще продължаваме работата си. Условията ни са дадени от Бялото Братство. Те са добри условия, а ние сме Негови служители. Важна е връзката, дълбоката, вътрешна връзка. Не е до външната действителност, до външния шум, движение, блясък, парадност. Не е до множеството, връзката е важна, защото Небето е, което работи, а от нас се иска да поддържаме връзката с него. Учителят казва: „Защото е твое

Царството и Силата и Славата завинаги.” И тъй, никакъв страх, никакво безпокойство. Гледайте напред с мъдри и спокойни очи. Не сме ли ние предвестниците на новия ден?”

Обични брат Боян, Сега опитвам какво нещо е връзката, която Учителят създаде между нас! Тя не е от сега. Тя е от началото на времената. Не се е прекъснала, и няма да се прекъсне никога. Ще расте, ще се задълбочава и обогатява. Всичко ще премине, само Божия живот остава - Вечния извор. Някой мислят, че трябва да управляват Братството. Заблуждение е това. Какво Братство ще управляват? Това не е човешко учение, това не е човешка организация, това е Великото Божествено Учение. То не се нуждае от човешки институти, то не може да бъде ограничено и управлявано от хора. То иде сега на Земята в тази епоха по нов, неповторим начин! Кой ще спре това, или кой може да тури пречка на това? Господ държи условията в ръката Си.

Ако със Силата не е Правдата, тежко на Силата.

Живота на Братството е в нашите мисли, чувства и постъпки. В отношенията ни към човека, към живата природа, живота на Братството е реалност. Това е нашия живот. Ние говорим за него, и с думите си и с делата си.

Намерих малко мащерика тука в скалите. Тя е като рилската, същия аромат, искрица от нашия живот.

Като си помисля сега, че Слънцето горе грее в нашето Царство, и небесния мир е над него, чувствам се щастлив! Лошите условия тук почти не ги виждам. Всичко, което не е в съгласие с нашия свят минава и отминава край мене като сенките на облаците.

Тука в Школата на другото Братство има какво да се учи - най-малко какво не трябва да допущаме в нашата работа. Това е много важно. Условията тука понякога са твърде тежки, но тогава се чувства помощта на Учителя, силата на Любовта, и Неговия Дух, Който е с нас, и Който ни крепи.

Положението тука много прилича както, когато човек си замине за другия свят. Напусне всичко, което е обичал, по място е отдалечен, а сърцето му е при онези, които обича, и мисълта му е винаги с тях. Хората казват, че тука е Ада. Зависи къде живее човек, къде е неговата мисъл и сърцето му. Това е неговия свят, неговата среда в която живее. Привидно условията са лоши, но за вътрешната работа на ученика, не са пречка.

Гледам спокойно как времето тече край мене, както реката край която живея - Марица. Сега зная, че времето се оправдава от Любовта. Това е важно. Заради Любовта е дадено времето. Този завет ни остави Учителят. Хубавият наш живот нито е отминал, нито е недостижим. Сега ние сме в него, както сме били всякога. Ние винаги живеем в нашия свят, където и да се намираме.

Трябваше да прочета няколко антирелигиозни статии в съветските списания, за да разбера защо е туй ожесточение срещу нас. Старият религиозенживотевупадък. Религиозните представи ипонятияса надживени. С тях не е нужно да се води борба, но възраждането на вярата в Бога, новото отношение на човека към Бога - ето от какво се боят материалистите най-много. Срещу това те се борят с фанатическа непримиримост. Това са все същите стари реакционни сили, които в миналото издигаха кладите, и днес те са се предрешили. Сега те пак искат да оковат човечеството в догмите на една религия, макар да я противопоставят на религиите, като я наричат атеизъм - диалектически материализъм. Днес тя е декорирана с науката, и една нова схоластика се създава, за да я насажда и пази.

В молитвата е казано: „Приемаме страданията, които ни изпращаш с радост на нашето сърце.” Ние вече извървяхме големия път, и в малкия, който ни остава ще бъдем все така верни и истинни.

Без страх в Любовта безгранична!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ