НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

B. Разкаянията на прикования Ангел

Вергилий Кръстев ТОМ 32
Алтернативен линк

В. РАЗКАЯНИЯТА НА ПРИКОВАНИЯ АНГЕЛ22. Аз реших повече с този материал да не се разправям. Бях ограбен отвътре и отвън. За мен бяха крадци и разбойници! И сега са такива. А той материала го беше предал на свои верни хора. Онзи „майстор Борис”, който му беше превзел тялото, правеше поразия след поразия! А тези младите, които се явяваха и бяха на моята възраст, не знаеха изобщо нищо. И да искаха да направят нещо - не можеха, защото не знаеха. Но се явиха да пречат. И сега ми пречат. Е, какво могат да направят сега през 2006 г., когато задвижвам този материал? Абсолютно нищо! И да го издадат - този материал не интересува никого, защото нищо не може да се разбере. А за да се разбере, трябва да премине през етапите от точка 6 до точка 12. Този материал, трябва да влезне в една концепция, която е създадена отпреди 35 години и сега дойде време да се изпълни. Но от мене, но не и от някой друг.

23. Ще ви разкажа как ме крадяха. При срещите си с Борис и Мария, аз повдигам и разглеждам някой теми. Те ме слушат внимателно. Минава време и Борис включва моите идеи в неговите послания, които той правеше и изпращаше във връзка с Нова година, 22 март, 19-22 август, 22 септември и 27 декември. И когато аз ги зачетох, направо стоях като вцепенен! Там бяха моите идеи от моя план, които той ги беше написал от свое име и приложени в съвсем друга концепция. Направо пощурях! Споделям това с Галилей Величков. Той не ми вярва. Казах му, че ще му докажа. Разказах му каква ще бъде следващата ми идея, която ще изнеса пред Борис. Накарах го да си я запише, за да не я забрави. В следващото послание на Борис имаше идея с включения въпрос. Нося посланието на Галилей, тоя я чете. Гледа ме. После прочита какво съм му казал преди 1-2 месеца. Извиква: „Безобразие!” - Не, това е кражба! Кражба на идеи и опорочаване на идеи! И после спрях да споделям и всичко започва да заглъхва и замлъква. И накрая секна!

24. Мария често ми бе споделяла следното: „Борис щяха да го провалят жените още през 1948 г., но аз се намесих и отстранявах всяка една, която се доближаваше до него. Но като си замина, всички ще видят какво представлява Борис!”

През 1976 г. Мария си замина. И това се сбъдна. Той беше на 76 години, но се завъртяха млади жени на около 18, 20, 25 години. Завъртяха се около него и му завъртяха ума, и се дойде до срамни сцени, на които мнозина бяха свидетели. Пример: Ето го в „Изгревът”, том VIII, с. 64-65, № 77, с. 65-66, № 78. Ясно и категорично. Свидетел на тези времена беше и Цанка Екимова. Виж „Изгревът”, том VI, с. 296-298, с.№ 45. Всичко се завърза в една верига. И нямаше отвързване от нея.

25. И така, материалите на „Окованият ангел” изобщо не дойдоха при мене. А къде отидоха? Отидоха там, където трябваше да се укрият от мене, за да не мога да си свърша работата. Минаха години. Понеже търсех материали от разни места, започнаха да излизат едно след друго различни разпечатки на ксерокс от „Окованият ангел”. Аз само ги прибирах. Изобщо не ги и поглеждах. Бях преживял толкова неща с тях, че нямах сили да ги разглеждам! Дойде време, дойдоха и някои магнетофонни касетки. Тези записи не бях ги правел аз, но бяха ги правили други. Онези другите, които се явиха да ми откраднат идеята, да ме изместят от мястото и да ме отстранят! Та това бяха направени записи от други. Но те не знаеха нищо за идеята, нито за концепцията ми. И не можеха да направят нищо с тези магнетофонни записи! За тях бяха записи и толкоз. А за мен беше нещо съвсем друго и различно. И накрая аз трябваше да ги откупувам с моите си пари. Да, откупих ги, и сега са при мен.

Разбирате ли, че съм ги откупил? Платих за тях!

26. И понеже от 2002 г. бях задвижил моя план да се прехвърлят всички записи, които съм правил с Борис Николов, то дойде времето да задвижа и за „Окованият ангел”. По някаква случайност имам една малка част запазени стенограми от тези, които са били под капачката на бурканчето, която Мария Тодорова е изнасяла от затвора. Имам ги за спомен от Мария.

27. Материалът на Борис Николов, който се въвежда сега, не е подреден хронологически, по дати. А защо? Защото в онзи плик, който му предадох, те не бяха подредени по дати и нямаше кой да ги подрежда. Посъветвах Борис „да бърка в торбата”, и каквото листче докопа, да го разчита и да го записва на пишещата си машина. И така стана. Сега наблюдавам, че те не са подредени по дати, по местопребиваване. Това няма значение. Нали ги има! Като се наберат, при разпечатване на материала и корекцията му и подреждането му - тогава ще се решава дали ще бъдат подредени по дати, или така ще останат както са разчетени в разбъркано положение.

28. Какво представлява неговия материал?

1. Това са негови мисли, които са преминали през ума му, доловил ги е и ги е записал.

2. Това са негови разсъждения за лица и събития.

3. Това са молитви и съзерцания.

4. Писма до Мария Тодорова, които ги започва с „Обична моя Мария”.

5. Писма до Боян Боев.

6. Много въпроси и отговори във връзка с процеса срещу него.

7. Отговори за пътя на т.н. Братство след Учителя и по времето на процеса.

8. Много откровения за многото човешки заблуди за Школата на Учителя.

29. Борис много често ми разказваше, че мисълта се движи на пояси около Земята, разположени един зад други. И че е необходимо ума на човека да се насочи към тези пояси, да се включи в тях и мисълта на Невидимия свят протече в човешкия мозък. Така както днес едно радио хваща дадена станция, след като радиото е включено и скалата е прикована на някаква вълна. И трябва да има кой да слуша всичко това, и да има онзи, който да записва.

И този, който е записвал, е Борис Николов.

30. Този материал е важен за моята концепция, защото аз го задвижих. И дано мога да го реализирам. Другите и да се опитат да го публикуват, нищо не могат да направят. А защо? Защото това е кражба от мен. А където има кражба, няма Чистота. А където няма Чистота, то не присъства Духът. А Духът е Този, Който дава живот на всичко. Само в поредицата „Изгревът” този материал може да получи Дух и Сила и да бъде разбран и осмислен. Само тук. На друго място е изключено! Това нещо е вече много отдавна проверено и доказано.

31. Когато през 1972-1975 г. записвах на магнетофон спомените на Борис Николов „Пътят на ученика”, той започна някой от тях да ги включва в своите послания и ги правеше достояние на мнозина. Аз протестирах пред него, че ми се крадат спомените, за да си ги включва в посланията, та да се показва пред другите, че не се е изчерпил на идеи. А той бе изчерпан. Това бяха мои идеи! Аз беснеех! Освен това той беше болен през това време и трябваше да си замине от този свят. Аз го лекувах, дори му дадох жизнен кредит от моя. Той го взе, съвзе се, оздравя и започна да го разпилява моя кредит насам-натам. И да работи срещу мен. Представяте ли си? Работеше с мои идеи, работеше с мой жизнен кредит и трябваше да работи за моята концепция. А се оказа, че ме краде и ме предаваше на враговете ми.

Ето през този път съм минал, та да дойда до днес, когато му задвижвам материала му за печат.

Тези бележки бяха написани на 16 януари 2006 г. от 9.00 до 12.30 часа.

Вергилий Кръстев


32. Преминах през невероятни предателства спрямо мен и програмата на „Изгревът”! И те се редяха едно след друго. Всеки, който се доближаваше до мен, бе изпращан да краде, обсебва, да опорочава и да ми пречи. И успяваха. Бяха мнозина, безчет, а аз бях сам-самичък! И досега 15.04.2015 съм сам самичък.

Искам да направя една декларация тук! Това много често съм го споделял и онези, които са го чували от мен са оставали потресени от него.

А ето какво е то:

Всичко, което съм преживявал от момента, когато започнах да работя по програмата на „Изгревът”, та до сега, бе мъчение и каторга за мен! За тези хора аз не бих си помръднал пръста и крака на един милиметър, за една секунда! Те не ме заслужават! Но това го правя за Школата на Учителя Дънов!

А баща ми казваше така: „За Дънов - Да. Но за дъновисти - Не!” Аз също сега на тези мои години заставам зад тези думи. Всичко това правя за Всемировият Учител на Вселената и за Неговото дело, за което бе слезнал на Земята между българите. Аз заради това бях изпратен на Земята.

И аз бях този, който пръв им казах, че това е Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно, и го написах в „Изгревът”, том I - в „Космогонията”.

33. И накрая ще обясня какво представлява „Окованият ангел”.


Първо: Ще си прочетете отново в „Изгревът”, том III, с. 283-284 моите бележки.

Второ: Ще проучите добре изказванията на Учителя как се държи изпит от ученик.

Трето: Ще проучите изказванията на Учителя за мисията на комунистите и какво следва да се случи след това.

Четвърто: Ученикът, който държи своя изпит е Борис Николов. Той го държи от 3 септември 1958 г., когато е задържан в следствието на затвора, до 1 януари 1963 г., когато е освободен.

Пето: Онзи, който пише тези малки листчета на стенограма с молив, е ученикът Борис Николов.

Шесто: А кой е Окования ангел? Това е онзи, който е идвал, влизал е в тялото на Борис и му е диктувал. Това е НЕБЕСНИЯ УЧЕНИК НА СЛОВОТО. За да дойде и влезе в човешкото тяло на Борис - този процес е процесът на Окованият ангел. Той доброволно се приковава в тялото му, за да може да се изяви Небесния ученик и истинския ученик.

Седмо: Чий е авторът на написаното от „Прикованият ангел”? Това са трима автори: На Небесния ученик, на Прикования ангел и на ученика Борис Николов.

Осмо: А каква е ролята на „майстор Борис”? Той също е имал задача. Той е бил през деня онзи, който е организирал мозайкаджийската бригада в затвора, и който е вървял с обект след обект. Той е работил през деня. И след това си е заминавал. На негово място е идвал истинския ученик, влизал е в тялото на Борис, взимал е моливчето и е писал на малките листчета своите откровения.

Девето: Ето това е истината за тримата автори на „Прикованият ангел”. А написаното от тях, аз го открих още в самото начало и организирах дешифрирането на целия този материал. И накрая той бе откраднат от мене. Този материал може да се отпечата само в „Изгревът”.

Десето: Имали разлика между „Окованиятангел” и „Прикованият ангел”? Има! Окованият ангел е вечно окован. А прикованият ангел е временно, докато дойде Ангелът Освободител да го освободи.

И заради този Ангел Освободител, аз написах тези мои бележки.

И заради този Ангел Освободител, аз задвижвам този материал да влезне в „Изгревът”.

А кой е този Ангел Освободител? Това е Духът Господен на силите земни и небесни! Амин!

В „Изгревът” том 3 е представен по следния начин:

Ч. 1, с. 182-237 - на с. 220 се показва как се оковава ангел във верига и кой го оковава и защо го оковават!

Ч. 2, с. 238-270 - 1) Окованият ангел е Борис Николов! 2) Ангелът Господен влиза в затвора, влиза в началниците, надзирателите, стражите и той променя техните решения (с. 247). 3) Ангелът Господен влиза в Никита Хрущов, който ръководи СССР и чрез него се нарежда на българските управници до 31 декември 1962 г. да освободят 5000 затворници (виж с. 246). И това са политическите затворници. 4) Окованият ангел е в 13 кръг на Ада (с. 249-250). 5) Присъдата на окования ангел (с. 262-263). 6) Как действа Ангелът Освободител? Това е Духът Господен! (с. 267-268).

Ч. 3, с. 271-183 - Мисли за ученика на окования Ангел.

Ч. 4. -1) Окованият Ангел е онзи, който е влизал в тялото на Борис Николов, доброволно се приковава в тялото му, за да се прояви Небесният ученик на Словото. Той е авторът на Мислите на ученика от окования ангел (с. 271-283). 2) Небесният ученик на Словото е в Слово, в Сила, в Дух и в светлина небесна, като влиза в ума му, отваря ума му чрез светлината, която носи и му го издиктува за да го запише. И ние сме го публикували. Небесният ученик на Словото е неръкотворен, той е в светлина и в Дух, и осенява онзи, който има отворен център в мозъка си за да го приеме. Той е свободен и се движи по време и пространство. 3) А ученикът Борис Николов го записва с малко моливче и на къс малка хартийка вложена под капачката на едно от бурканчетата за храна, носени на Борис. 4) Окованият ангел е вечно окован в плът. В чия плът? В тялото на Борис Николов. Той върви с него. 5) Прикованият ангел е временно окован. Той има сложени „пранги” на краката да не избяга, такива каквито се слагат на конете да пасат трева, но да не бягат. Това е описано в „Изгревът” том 3, с. 241-270, където затворника Борис Николов работи със затворниците по строежите, за да му намалят присъдата от 15 г. на 4 г. затвор. Но ома „пранги” на краката за да не избяга като кон. 6) Окованият ангел е Един. Небесният ученик на Словото е Един. Ученикът Борис Николов е Един. Прикованият Ангел е същи Един. 7) Накрая идва Ангелът Освободител и освобождава Прикования Ангел за да си довърши работата, за която е дошъл на Земята. И той я довършва, но чрез мен. 8) Окованият ангел е вечно окован, за да се изяви Небесният ученик, Прикования ангел и ученика Борис Николов. Окованият ангел е в плът и кръв, в тялло и в Дух. 9) Ангелът Освободител е Духът Господен.


Амин

Написано на 26 април 2016 г. за уточнение на т. 33., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ