НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11.2. Исторически и политически личности, свързани с опитите за въвеждане на Паневритмията в българските училища 1938-1943 г.

Вергилий Кръстев ТОМ 31
Алтернативен линк

11.2. ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ, СВЪРЗАНИ

С ОПИТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯТА

В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА 1938-1943 г.


„Изгревът", том XXIII, с. 878-891.


11.2.1. „Нарушение на окултните закони върху които е изградена Паневритмията", с. 886.

11.2.2. „Заключителни слова", с. 891.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ