НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5.4. Цветана (Лилиана) Табакова ни очаква цели 24 години!. Вергилий Кръстев за работата си с Цветана (Лилиана) Табакова

Вергилий Кръстев ТОМ 31
Алтернативен линк

5.4. ЦВЕТАНА (ЛИЛИАНА) ТАБАКОВА

НИ ОЧАКВА ЦЕЛИ 24 ГОДИНИ!


ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА РАБОТАТА СИ С ЦВЕТАНА (ЛИЛИАНА)

ТАБАКОВА. СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ


5.4.1. След срещата ми с Лиляна Табакова в дома й, придружен от Марийка Марашлиева, тя се съгласява за всеобща работа, като написахме съответен протокол.

5.4.2. На 7.1.1991 г. тя ми изпраща писмо, с което ме уведомява, че е съгласна за работа с мен.

5.4.3. След 6 месечна работа с Лиляна Табакова, тя още на 15.1.1991 г. уведомява, че ми предава своите разговори с Учителя, като обещава да ми предаде и нотните записи с песните на Учителя.

5.4.4. Под влияние на своето обкръжение, които ми се противопоставяха и пречеха, тя ми пише едно писмо на пишеща машина, с което иска да й се върнат материалите. По онова време тя не можеше да пише на пишеща машина. Това го бе написала една от онези, които я заобикаляха. Писмото бе от 1 юни 1991 г. Аз го прилагам.

5.4.5. Всички материали бяха върнати по опис на 14 юни 1991 г., където тя собственоръчно ги описваше. Направи се Протокол на 2 листа - голям формат и удостовери, че всичко съм върнал, и не дължа нищо. Разреши ми да ползвам магнетофонните записи. А те са 40 часа.

5.4.6. Написа на отделен лист декларация от 3.XII.1991 г., че разрешава да публикувам нейните магнетофонни записи. Знаете ли колко трудно се обработиха?

Ролките със записите се прехвърлят на касетки. И Марийка Марашлиева 6 месеца ги прехвърляше, и пишеше на пишеща машина. Това бе цело мъчение!

5.4.7. Днес е 14.XII.2013 г. Колко години са изминали от тогава? Точно 22 години. Браво!


ДОКУМЕНТИ


1) Писмо с плик от Лиляна Табалова до Вергилий Кръстев -7.01.1991

Получател:

гр. София
ул. „Васил Друмев" № 1
Вергилий Кръстев


Подател:

гр. София
ж-к „Червена звезда", бл. 56, ап. 92, ет. 14.
1172-София

С. Б. Л. Н. И.и П. Ж.

Брат Вергилий, Желая да участвам в братски музикален сборник и приемам Вашето предложение.


Привети: с. Цветана (Лилиана)

7.I.1991 г.

София


2) Пълномощно -15.01.1991

Аз, Цветана (Лилиана) Табакова предавам на доктор Вергилий -Кръстев моите разговори, срещи с Учителя от 6.VI.1940 г. до 17.XII.1944 г., наброяващи 141 стр., за да ги предаде за печат, като той лично ще финансира напечатването. Ще предам и нотните записи в оригинал „Битието", 12 песни, и останалите три песни от Учителя ги пазя до сега. 15.01.1991 г„

София

Подпис: Цв. (Лилиана) Табакова.

Свидетел: Фаустина
Иванова /подпис/

3) Писмо от Лиляна Табалова до Вергилий Кръстев - 1.06.1991

1 юний, 1991 г. София

Уважаемий брат Вергилий Кръстев,

На 20 декемврий 1990 г. ме посетихте със сестра Марийка Марашлиева и ми написахте едно Условие за съвместна Духовна работа с подписа и датата и адреса ви. В това условие Вие пишете, че ще съдействате и финансирате печатането на мои материали, написани на пишеща машина /при неблагоприятни условия, лентата не работи и др./ И когато се продадат книгите, ще си вземете каквото сте похарчили. Аз ви се доверих и ви предадох 12 от моите материали, също с двата ни подписа.

Вие сега отлагате това печатане да стане след неопределено време, а аз искам сега докато работя на Земята за Учителя да бъдат издадени. Затова моля Ви, върнете ми тези материали, защото поради повдигането на цените аз съм затруднена за издръжката си. Досега плащах 15 лв. наем на месец, а сега ми искат 120 лв. наем от м. март. Досега за три месеца - 360 лв. По-рано плащах за парно 10,12 лв., а сега ми искат

110 лв. По-рано плащах 5-6 лв. за електричество, а сега платих 26 лв. Учителят ме предупреди, че те ще ме освободят заради моите убеждения и те ми казаха да се откажа чрез Държавен вестник от убежденията си, защото оперната сцена ми сервира голяма слава с изпяването на всяка моя роля, а това не е прието за тях поради моите убеждения.

Ето списъка на материалите, които получихте от мене:

1. Срещи с Учителя;
2. Учителя за Орфей;
3. Последната ми среща с Учителя;
4. Писмо на Брат Христо до Мориц Басан в Париж;
5. Учителят за пеенето;
6. Учителят за музиката;
7. Учителят за щастието;
8. Учителят за женитбата;
9. Учителят за живота;
10. Списък на материалите ми;
11. Учителят какво говори за Себе Си - първи и втори том;
12. Дните на седмицата.

Аз продадох пералня, прахосмукачка, за да платя една част от това, което ми искат и ще продам и други неща. В чужбина на ръце ме носеха!

Моля върнете ми материал ите ми. Сега пакпиша други преживявания с Учителя във връзка с моята творческа работа на сцената.

Аз не изменям доверието си във Вашата честност и почтеност, защото безкористието е знак, че каквото прави човек, е направено с Любов, а не със сметка и интерес. Аз Ви благодаря за усилията, които Вий проявихте в нашата съвместна работа! „Господ и в Ангелите Си намира недостатък, колко повече в нас", казва Учителя в Словото Си.


Привети!

Сестра

Цветана - Лилиана Табакова.


4) Приемно-предавателен протокол - 14.06.1991

Днес, 14 юний 1991 г. аз, Цветана - Лилиана Табакова получих от Вергилий Кръстев обратно материалите, които бях му дала за печат, по мое искане, както следва:

1. Срещи и разговори с Учителя;
2. Орфей;
3. Учителя за живота;
4. Учителя за Себе Си
5. Дати и събития през земното пребивание на Учителя;
6. Писмо на Бр. Хр. [Брат Христо] до Мориц Басан;
7. Въведение към писмата на Бр. Хр. [Брат Христо] до мене;
8. Последната ми среща с Учителя;
9. Учителя за пеенето;
10. Учителя за музиката;
11. Прибавка към Школата по пеене;
12. Прибавка към окултно-мистичната Школа по пеене;
13. Учителя за дните на седмицата;
14. Учителя за Изгрева като център на Новото Учение;
15. Списък на материалите;
16. Радио - интервю.

Колоратурен репертоар на Цветана-Лилиана Табакова. Всички материали ми бяха представени в папки. Вергилий не ми дължи нищо.

Магнетофонните записи, които направи с мен за творческия ми път и срещите ми с Учителя остават за него, с които той ще работи както намира за добре.

С това нашия договор с него приключва, за издаване на нашите материали.


Подпис: Цветана-Лилиана Табакова

Съгласен с това: /Вергилий Кръстев/


5) Декларация - 3.12.1991

Аз, Цветана-Лилиана Табакова разрешавам да публикува мои спомени в Сборника на Изгрева на Светлото Бяло Братство от Вергилий Кръстев.

Да използва магнетофонните записи - и да редактира текста.


Подпис: Цв. Л. Табакова

03.XII.1991 г. София


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ