НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4.3. Заключение.

VII. СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ ТОМ 30
Алтернативен линк

4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Своя дял от Великото Благо
ще намериш ти!
Своя дял от Божието Благо
ще откриеш, ще използуваш:
във него, с него вечно ще живееш ти.
Своя дял, своето призвание,
своето участие във Великото Дело
с радост и готовност ще приемеш ти.


На Божествената трапеза всички са поканени.
На Божествената трапеза
твоето място те чака:
носител на Светлината и Мира,
носител на Братството и Любовта,
носител на Божествената Хармония и Красота,
- Божий воин на земята ще да станеш ти!


Раят е там, дето е Любовта!
Във Рая вечно ще живееш,
винаги и навсякъде в Рая ще живееш,
когато в душата ти е Любовта.
Бог те призовава в Рая!
Бог те призовава в Любовта!
Обичай! И ще бъдеш в Рая.
Обичай! И ще бъдеш обичан!
Обичай! Защото си обичан!
Научи се да обичаш както Бог обича:
научи се да обичаш всичко.
Научи се да се радваш на живота.
Научи се да се радваш на всичко.


Научи се да благодариш!
Научи се винаги да благодариш на Бога.
Научи се да благодариш за всичко:
за хляба и водата,
за въздуха и светлината,
за цветята и за плодовете,
за усмивката на лицата,
за любовта във сърцата!
Научи се да благодариш за синьото небе,
за безграничната Вселена,
за всичко, което Бог ти дава,
за всичко, което Бог те е научил,
за всичко, което ти се случва!


Пей!
Щом отвориш очите си, пей!
Нека душата ти да пее!
Нека душата ти с песен слави Бога!
В песен изливай безспирно душата си,
любовта си, благодарността си!
Бъди разумен!
Не искай повече от това,
което Бог в момента ти дава.
Той знае по-добре от тебе
кога какво ти е нужно.
Той знае по-добре от тебе
кога какво да ти даде!


Той ти е приготвил несметни богатства.
Милиардите векове на бъдещето,
милиардите хилядолетия на Вечността
не ще бъдат достатъчни,
за да обходиш всички безкрайни богатства:
безграничните владения,
които Господ ти е запазил,
които Бог е приготвил за тебе,
за твоята душа.


С безсмъртие Той те е надарил.
Безкрайността за теб е сътворил:
Вечността, Безкрайността, са Божият подарък,
са Божието наследство за теб.
За тебе Той създаде Вселената.
За теб е Божието Царство:
за Божия Син!
Невръстно дете си ти днес още.
Но ще възрастнеш...
Ще влезеш в своята сила.
Ще влезеш в своята зрялост.
Ще влезеш в своите владения.
Дух слънчев да станеш:
милиони души да стопляш, озаряваш,
живот безспирно да раздаваш,
да създаваш,
- това е твоето бъдеще!
Това е твоето Божествено наследство!
Това те чака във Вечността!
Това е твоя Дял в Безкрайността!
Затуй - чети Беседите!
Чети, слушай, изучавай, прилагай
Словото на Бога!
Възприемай Божествената Светлина!
Изграждай с нея силата на Духа си,
красотата на душата си,
необятността на сърцето си,
всеобхватността на ума си!


Чети Беседите!
Изграждай с тях великото, вечното в себе си!
Пий от Божествения Извор!
Затуй:
Учете български, о вий, будни души,
по цялата земя!
Научете български!
Езикът, на който се изля над света
Божественото Слово,
езикът, на който говори Учителят,
езикът, на който се изказаха Беседите,
ще просветне като мощно Божествено оръжие
над света.
Ще засияе със слънчев блясък.
Ще стане път към Бога,
път към Неговото Царство,
- път към Любовта!


Учете Български!
Учете български, братя славяни,
по всички братски земи,
навред в света.
Думите на Учителя се сбъдват:
славянството навлиза,
славянството поема вече Божествената Мисия,
която Небето му е отредило:
да стане носител на новата култура.
Да стане носител на Братството и Любовта,
на Мира и Всечовечността,
на Истината и Правдата.
Да стане строител на новия красив свят,
в който ще има блага за всички,
условия за всички,
простор, свобода, радост,
и възможност за щастие
- за всички!


Тоя Ден наближава!
Той е пред вратите!
Славянското, истински славянското,
ще изпъкне, ще преодолее назадничавите,
насилнически, сковаващи, отрицателни тенденции
ще вземе надмощие,
ще се изпълни с Божествена сила,
ще се озари с Божествена светлина,
ще поеме своята Мисия, своята ръководна роля
всред всички славянски народи,
всред великия Руски народ.


Новото, което Славянството ще даде на света,
е вече родено, расте, крепне,
и ще озари целия свят с Божествена светлина.
Ще издигне и възвеличи славянските народи,
ще ги направи Водач на човечеството,
средище на нова култура,
Култура на Братството и Любовта!
Ще отпадне всичко отрицателно.
Ще отпадне всичко назадничаво.
Ще отпадне всичко, което спира устрема
към светлината, свободата, красотата:
ще отпаднат насилието, ограничението,
лъжата, тъпостта.
Ще отпаднат всички човешки глупости,
всички човешки предразсъдъци и заблуди.
Ще отпаднат всички фалшификации
на идеала за свободата.
Ще остане само чистото, светлото,
разумното, доброто - Божественото.
Ще остане славянското, истински славянското!


Славянството наистина ще стане Носител
на чистата идея за Братството и Любовта,
за Свободата и Мира.
Славянството ще изпълни своята мисия в света!
Така е казал Учителят!
Така е наредил Бог!
Раждат се вече чистите души!
Раждат се вече светлите души!
Раждат се вече носителите
на Божествената светлина,
на Божествената красота,
на Божественото знание и мъдрост!
Раждат се Божиите работници!
Те идват в света.
Те идват и ще идват засега
предимно в славянството.
Огромна, велика задача им е възложена тук.
Те растат, крепнат и възмъжават.
И пред техните победни стъпки,
пред Божествената светлина и сила,
носител, проводник на които са те,
ще отстъпят, ще се разпилеят,
ще изчезнат всички тъмни сенки:
всяко насилие, всяко ограничение,
всяко заблуждение, всяко зло.

Божественото ще вземе надмощие
в душата на Славянството.
Божественото ще възвеличи славянството.
Ще го направи носител на новото.
Не за себе си - а за всички.
Не за доброто, за издигането на един народ,
а за доброто на всички народи,
за издигането на цялото човечество.
За пръв път в историята
силният ще се пожертвува,
ще вложи усилията си, любовта си,
знанията си, възможностите си,
- за подигане на слабия.
Това засега може, това сега ще направи
само душата на славянството.
Благословената от Бога,
надарената с Божествени сили,
удостоената със свещена Божествена мисия
славянска душа.
Да се пожертвува за другите,
да подаде братска ръка на слабите,
да даде истинска помощ на изостаналите,
и така да изпълни Божията воля на земята,
това, днес, може да направи
само славянството.


„Камъкът, който зидарите отхвърлиха,
той стана глава на ъгъла".
Последните ще станат първи.
Според Божия закон,
този, който се жертвува,
той ще бъде пръв.
Той ще получи Божието благословение!


Не проповядваме криворазбрани расови теории.
Не изтъкваме расови тенденции
- проповеди за насилствено надмощие,
за възвеличаване на една раса, на една нация,
за сметка и върху гърба на другите,
за потъпкване на другите народи и раси.
Това не е разумно, не е Божествено.
Но Божествената Мъдрост,
Божественото ръководство на човечеството,
възлага, периодично, специални задачи,
на различни раси и народи,
дава им специална мисия:
дава им ръководна роля в света
- за идващата нова ера
в даден момент на световното развитие.

Ключът към Новото,
Божествения ключ към новия живот,
е даден днес в ръцете на славянството.
Нищо чудно в това. Нищо неестествено.
На световната сцена,
в течение на столетия и хилядолетия,
преминаха със своята мисия,
дадоха своя принос на света:
Индия, Египет, Халдея, Елада, Рим,
Западна Европа.


По същия ред, по същия начин,
дошло е ред да каже своето слово,
да изиграе своята роля,
да даде своя принос и Славянството,
като цяло, начело с великия Руски народ,
озарено от светлината на Божественото слово.
Това време, този ден, този час
е пред вратите.
Близко е времето!
Удря часът на славянството!
Часът за духовното обединение на славянството.
За изява на неговото безкрайно
вътрешно богатство.
Славянството, в духовно единение,
озарено от Божествената светлина,
навлиза вече в изпълнение на своята
от Бога поверена му мисия:
да стане носител на Братството и Любовта,
на Мира и Свободата,
на Светлината и Красотата,
Не егоистично, за себе си,
а за всички хора, за всички народи.


Славянството ще изпълни поверената му задача.
Ще изпълни Божията воля на земята
материалното и духовното,
земното и небесното,
човешкото и Божественото,
стремежа към социална правда,
към общото благо,
и стремежа към духовна чистота и красота,
към духовно издигане на индивида,
ще съгласуват своята дейност.
Ще бъде изграден, посочен за пример,
за ръководство на света,
на цялото човечество,
истински, чист, свободен, човечен,
ненасилнически, нематериалистически
Духовен комунизъм,
изграден върху незиблемите основи
на Божественото разбиране на живота,
основан върху Божествените идеи-сили,
както те са изразени в Беседите,
- последното, най-новото Слово на Бога,
дошло да изгради Новата култура на земята,
която днес се заражда
в недрата на славянството.


Култура, която ще бъде предшественик,
ще проправи пътя,
ще създаде условия за идването
на Шестата Раса:
расата на светящите същества,
на просветлените в Любовта, в Мъдростта,
в Красотата и Истината люде.
Раса, която ще се яви като резултат,
като върховен Синтез на най-хубавото,
най-мощното, най-чистото, най-красивото,
взето от славянската и англосаксонската раси,
върху просторите на Новия континент,
който ще съедини Сибир със Северна Америка.
Така е казал Учителят.
Това са видели малцината Прозорливци.
Така е наредил Бог!


Дълги години, столетия, хилядолетия,
ни делят от това велико Бъдеще:
от Шестата Раса на светящите,
на просветналите същества,
на достигналите съвършенство люде.
И, с поглед към нея,
имайки я в перспектива,
подготвяйки се отдалеч за нея,
/след редица земни животи ще дочакаме и нея/,
нека сега се спрем на настоящата задача:
на това, което непосредствено ни предстои.


Безброй заблуждения, безброй предразсъдъци,
и съзнателни, коварни лъжи, са оплели,
оковали са със страшни вериги човешката душа.
Омразата, завистта, жестокостта,
насилието и алчността,
са овладели съзнанието на мнозина,
навсякъде по света.
Егоизмът човешки - личен, семеен,
национален, расов, класов,
е почти навсякъде, с редки изключения,
мерило за добро и зло, за истина и лъжа,
за полезно и вредно.
Злото на егоизма, на себичността,
е истинското, най-голямо и най-страшно зло,
оплело, оковало по всички възможни начини,
човека, човечеството, човешката душа.

Това най-голямо зло, да победим, лично,
вътре в себе си,
а след това в обществен, национален,
расов, класов и идеологичен мащаб,
- това е най-важната, належаща,
неотложна повеля на времето.


То е, което ни предстои.
То е, без което няма крачка напред,
няма движение, няма достигане на идеала.
Без него няма ново общество,
няма общо благоденствие,
няма разрешаване на трудните проблеми,
няма това, към което се стремим:
свобода, равенство, братство,
живот за всички, светлина за всички,
условия за всички.


Погледнато повърхностно на света,
изглежда, че съвременния човек е забравил Бога.
Човешкият ум отрича Бога.
Съзнанието на човека е хипнотизирано
от теориите за механичното,
лишено от съзнателно ръководство,
без цел и без план, развитие на живота.
Великата Мъдрост, великата Любов,
проявяващи се навред в живота, в света,
безкрайното величие на безграничната Вселена,
като че ли не правят впечатление на бедния,
скован от предразсъдъци,
в робско безсилие човешки ум.
Той не лети, а пълзи.
Пълзи, като смята, че живее, че знае,
че разбира, че познава живота, света.


Но това е временно, това е повърхностно,
то е нереално:
човешкият ум отрича Бога,
но душата на човека познава Бога.
Тя живее в Него, чрез Него, със Него.
Нищо не е в сила да разкъса
връзката на човешката душа с Бога,
Нищо не е в сила да помрачи светлината.
Нищо не може да вземе надмощие
над Любовта и Мъдростта.


Животът на лъжата е краткотраен.
Такова е нейното естество.
Истината ще излезе наяве, пред всички.
Затуй, защото е истина.
Защото не може завинаги да бъде скрита.
Защото другояче не може.

Великата Истина на живота,
Истината за Божественото ръководство на живота,
на човека из света, ще бъде изявена,
ще стане достояние на всички,
ще изпъкне сама по себе си в живота,
ще се изрази във фактите на живота,
ще бъде научно констатирана,
ще бъде видена, опитана, доказана за всички.


Безсмъртието на човешката душа,
запазването на човешкото съзнание
след смъртта на физическото тяло,
повторното идване на човека на земята,
Божествените закони за прераждане и карма,
ще озарят съзнанието на всички будни хора.
Ще станат светлина в живота им.


Душата на човека знае Истината.
И истината ще просветне във всяко съзнание.
Защото е истина.
Защото не може да бъде скрита.
Защото животът, развитието, науката,
будния човешки ум, будната човешка душа,
ни водят към нея.
И защото без истината няма здрав строеж,
няма нищо истински ново.
Егоизъм и материализъм!
Това са двете главни препятствия,
това са две мощни сили,
застанали по пътя към новото,
Те са едно!
Те се преливат една в друга.
Те изхождат една от друга.
Егоизмът се крепи върху материалистичното
схващане, че „няма друг свят, друг живот".
Каквото използуваме тук, днес, това е.
„Идеалите са за залъгване на тълпите".
Материализмът се крепи върху дълбоко скритото,
неосъзнато влечение, желание,
на обвзетото от егоизма същество
- да няма отговорност за делата,
да няма Висша Справедливост,
да няма Върховен Съдия,
стоящ над всичко и над всички.


Егоизъм и материализъм,
- дяволски бръмки около шията,
около ръцете и нозете на окованото
във вериги човешко съзнание.
В борбата със тях е пътя към Новото.
Тяхното постепенно преодоляване
е същевременно разкриване на новия свят.

В това е днес неотложната задача
на всички будни души по света.
За успешното разрешаване на тази велика,
свята, Божествена задача,
без което няма движение напред,
Бог изпрати Учителят на земята.
Затова се дадоха Беседите,
Затова се изля всред българския народ
Божественото Слово!
Затова прозвуча, на български език,
великия химн на Братството и Любовта,
на Божествената мъдрост,
на Божественото знание.


Затуй - четете Беседите!
Изучавайте ги! Прилагайте ги!
Вложете ги в живота си
- турете в движение мощните сили,
които представляват истините,
всестранните знания, великата Божествена
Мъдрост, съдържащи се в тях!


Четете Беседите!
Изучавайте български език, вий, будни души,
по всички страни,
от всички народи на земята!
Изучавайте свещения занапред,
класическия занапред,
за бъдните столетия и хилядолетия,
български език!
Не за друго!
Не за задоволяване на някаква суетня,
необоснована национална гордост,
което е недостойно за будното съзнание,
но - за да станете носители,
проводници на великото Божествено Слово,
сред своя народ, сред своите близки,
сред тия, с които сте непосредствено свързани;
за да изпълните свещената задача на живота си
- да приемете своя дял от Великото Дело
за просветляване на човешкото съзнание;
за да се удостоите с върховната привилегия:
- да станете Божии работници,
носители на светлината,
носители на върховното Божие Благо,
там, където живеете,
дотолкова, доколкото силите ви позволяват.


Защото Божието Слово дойде за всички:
за всички хора,
за всички народи,
за всички раси и цветове.
Божието Слово назад се не връща!
Божието Слово ще обходи, завладее
и заживее по цялата земя.
Божието Слово ще стане Път към Новото!
Будни души по всички страни на земята,
от всички народи, от всички земи,
Божието Слово ви зове!
Сам Бог ви зове:
Учете български!
Учете български, за да изпълните достойно
свещената мисия на живота си:
да разнесете сред своите народи
светлината на Божественото Слово!


Учете български!
За да преведете на езиците на своите народи
великото Божие Благо - Беседите на Учителя.
Бъдете достойни за Божието призвание!
Бъдете послушни на Бога!


За да има правда, мир, любов, истина,
красота, щастие и благоденствие
за всички хора на земята;
за да излезем от хаоса на противоречията,
в който се намира днес човечеството,
както и отделния човек;
за да се отвори широк, светъл път нагоре,
към нов, радостен, разумен, хармоничен живот;
за да разрешим тайната, загадката на сфинкса
- да разсечем гордиевия възел
на егоизма и материализма;
за да засияят душите в светлина и красота,
- четете, изучавайте и прилагайте,
превеждайте и разпространявайте
Беседите на Учителя
по всички кътища на земята,
всред всички народи,
на всички човешки езици!


Четете Беседите!
Учете български!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ