НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.5. Учителят.

VII. СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ ТОМ 30
Алтернативен линк

1.5. УЧИТЕЛЯТ


Когато говорим за учението на Всемирното Бяло Братство, това, естествено, подразбира съществуването на Учителя, чрез който това учение идва до нас, хората.

Учителят се роди в България, в град Варна, на 12 юли 1864 г. и напусна земното си тяло на 27 декември 1944 г. Неговото земно име в това му въплощение на земята бе Петър Константинов Дънов. Като младеж е учил във Варна и Свищов и следвал в Бостонския университет, Съединените щати, дето е изучавал медицина и богословие, като е престоял там около седем години. Връщайки се в България, след кратък период на вътрешно съсредоточение, на духовна подготовка, Той се е отдал на своята мисия, за която е слязъл на земята. Обиколил е цялата страна със своите сказки, свързвайки се навсякъде с духовно пробудени хора и така е положил основите на обществото „Бяло Братство" в България.

Започнал дейността си от Варна, Бургас и Търново, по-късно, в края на Първата световна война той пренася центъра на движението в София.

Живее първоначално в дома на Петко Гумнеров, на ул. „Опълченска" № 66. Впоследствие, по негово напътствие се създава център на Братството на „Изгрева", място разположено над днешния „Парк на свободата". Тук се настаняват да живеят много от неговите ученици, построява се салон за събрания, а така също и Учителят установява своето жилище тук.

Беседите и лекциите стават редовно. В неделя 5 часа сутринта утринно слово, в 10.30 ч. общодостъпна публична беседа, в сряда, в 5 часа сутринта лекция на Общия окултен клас, в петък, в 5 ч. сутринта лекця на Специалния или Младежкия окултен клас. Създава се трапезария и кухня за общо хранене.

След като вече е дал, главно през време на своите лекции, редица духовни песни с дълбоко окултно съдържание и мощна духовна динамика, тук Той създава и апотеоза на своето музикално и художествено творчество - Паневритмията. Това е система от инструментална музика, песен и движения, дълбоко осмислени, в пълна хармония с космичните сили и закони, която няма равна на себе си по своето мощно положително въздействие върху физическото и духовното състояние на участвуващите. Общо е убеждението сред неговите ученици, че с Паневритмията Учителят е снел на земята частица от това, което съществува само на небето - в света на възвишените същества.

Творчеството на Учителя е събрано в няколко стотици тома, съдържащи хиляди негови беседи. Всяка една от тези беседи и лекции е неизчерпаем източник на мъдрост и любов, на светлина и красота .каквито напразно бихме търсили, където и да било другаде в съвременността.

Учителят обаче направо, категорично заявява: „Аз не проповядвам мое учение. Аз проповядвам учението на Бога, на Христа."

И действително, всяка беседа, както и всяка лекция, започват с прочитането на една глава от Библията или Евангелието. Учителят се спира на един определен текст от тази глава и говори върху него, като го развива в най-неочаквани, изумителни дълбочини и подробности. Тук неговото Слово е несравнимо с нищо земно. Тук чрез Учителя се проявява Божественото. Това е безкрайно велика, всеобгръщаща наука за човека и

света, за човешкия земен, физически живот и за неговия духовен живот и духовно развитие. Наука, която, както казахме е много трудно, всъщност невъзможно да се усвои в своята пълнота в един земен живот дори и от много напреднали духовно хора, и която, по същество и предназначение, е определена да бъде духовната основа, върху която ще се изгради живота, културата и идващата шеста раса - расата на Светещите, расата на Синовете и Дъщерите Божии, които ще осъществят Царството Божие на земята, ще възвърнат на човечеството изгубения Рай.

Затова Учителят с пълно право казва: „Ако вие приложите само една стотна от това учение, вие ще бъдеще щастливи."

И така, кой е Учителят? - Може би е още рано да се отговори на този въпрос. Между другото защото днес мнозинството от хората не са още способни да разберат, не са готови и да приемат този отговор. А преди всичко затуй, защото Учителят е една духовна величина, една духовна сила. която непрестанно расте в съзнанието на своите ученици и последователи, нещо което, разбира се, предстои и на всички, които в близко или далечно бъдеще ще се докоснат до живото огнище на неговото велико Учение. Това е напълно естествено - когато ти си вкусил само една капка от Божествения елексир на живота, какъвто представя от себе си Учението на Учителя, ти имаш една определена представа за него, за това Учение и за неговия Източник. И тази представа, по необходимост, е ограничена. Но пред тебе е бездна, пред тебе е океан, пред тебе е безкрайност от тази жива вода, от този жив небесен Хляб на живота. Следователно, колкото повече навлизаш в океана, в безкрайността на Божественото Слово, колкото повече възприемаш от него - а то, ще повторим - е неизчерпаемо, толкова повече ти самият растеш, толкова повече твоето съзнание се разширява, и толкова повече Словото за тебе расте, толкова повече расте в твоето съзнание и Учителят, чрез който идва това Слово. Следователно, ние нямаме мярка, нямаме определена човешка мярка, с която да измерим неизмеримото - да измерим духовния ръст, духовната сила и същност на Учителя. За това, с пълна сила и авторитет, ще си каже думата само бъдещето. И така, Учителят винаги ще расте и расте за нас, за всички хора, за цялото човечество, колкото по-добре и по-пълно Го познаваме, колкото по-дълбоко проникваме в Неговото Слово...Безкраен процес....

Първоначално, за своите близки и за своите първи ученици Учителят беше само „господин Дънов" - един учен, начетен и мъдър човек. Едва по-късно те откриха в него Учителят - Учителят на Любовта и Мъдростта, от чието Слово бликат изворите на Божествената Светлина. Днес, Той, за своите най-будни ученици, е Мировият Учител, един единствен на земята, един единствен във времето на човешкото паломничество, на човешкото развите на земята. Като оставим настрана предисторическата епоха -времето на Атлантида, на Лемурия и на другите отдавна отминали култури и раси, за които имаме само смътни и откъслечни сведения, Той е все същият, един и същ: Ману, в първата древноиндуска култура на бялата, на петата коренна раса; Зороастър - във втората, халдейската култура на същата пета раса; Хермес - в третата, древноегипетска култура на същата раса; Орфей - основателя на четвъртата култура, тази на древните траки, продължена в гръкоримската цивилизация; Той е Исус от Назарет, чрез който се прояви временно на земята великия Дух на Христос, в началото на сегашната пета западно-европейска и световна култура; Той е Боян Магът, който основа и разпространи по целия тогавашен свят богомилството. И сега пак Той се яви - в началото на шестата култура - културата на славянството, за да даде необходимия духовен импулс за нейното изграждане, а същевременно и да подготви условията за идването на шестата коренна раса, която ще се породи и разцъфти върху новия континент, който ще изникне из недрата на Тихия океан.

Погледнато така, цялото необозримо духовно творчество на Учителя, съдържащо се в неговото Слово, може да бъде наречено Ръководство за живота и развитието на идващата шеста раса или: „Книга на Шестата раса".

Фактически, това е Третият Завет, това е Новата Библия, която Бог дава чрез Учителя на днешното и бъдещото човечество.

Които могат, които имат отворени духовни очи, ще приемат. Останалите ще чакат. Има време. Ще дойде денят за всички, за всеки поотделно. Но - колкото по-рано, толкова по-добре.

Накрай - защо Мировият Учител избра България за център, за начало на своята дейност? - Една от причините е тази, че България е славянска страна, а на славянството предстои да изгради новата шеста култура на петата коренна раса и същевременно да подготви условията за идването на Шестата коренна раса. За тази си мисия, казва Учителят, българският народ е подготвян от Провидението от 5400 години насам.

Ще завършим с думите на Учителя:

„Който живее в шестата раса, той забравя своите лични интереси и се стреми към едно: да приложи любовта в своя живот."

„И в миналото е бил реализиран идеала на Царството Божие на земята, само че в по-малък размер. Сега се очаква това да обхване цялата земя. Пред вас стои едно велико бъдеще."

„Идеите на шестата раса са като въздуха, като светлината. Те сега проникват навсякъде. В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат право на свобода като него."

„Няма друго разрешение на човечеството освен да приеме новото - да се премахнат границите и да дойде Федерацията. И това ще стане. Тогава всички народи ще бъдат свободни."

„Иде новата култура! Иде шестата раса! Иде Божественото в света!"

За трети път България става източник на Божествена Светлина за цялото човечество:

По времето на Орфея, който бе разкъсан от вакханките, оръдия на тъмните сили.

По времето на Боян Магът, синът на Симеон Велики, когато богомилството бе разгромено с огън и меч.

Сега, за трети път, Божествената Светлина не ще бъде загасена. Учителят каза: „Този път ще победим!"

И още: „Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза. Ако българският народ приеме това учение, ще стане велик народ. Ако не го приеме, ще пропадне. Богомилите са сегашните ученици на Бялото Братство."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ