НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ІІІ.118. ОТКЪДЕ ИДВАШЕ УЧИТЕЛЯТ?

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 4
Алтернативен линк

118. ОТКЪДЕ ИДВАШЕ УЧИТЕЛЯТ?

Веднъж отивах при Учителя със специално подготвен въпрос. А Той ме чака, облечен с бежов костюм. Облечен официално.

„Учителю, от известно време ме занимава един въпрос. Откъде идвате, Учителю?"

Той ме погледна сериозно. „Идвам от Слънцето."

„Аз, Учителю, съм слушал, че Вие говорите понякога за физическото слънце, друг път говорите за духовното слънце, а трети път за Божественото слънце. Затова искам да разбера - от кое по-точно слънце идвате?"

Учителят ме оглежда. Мълчи известно време.

"Учителят на Бялото Братство идва от физическото слънце.

Мировият Учител на Великото Бяло Братство идва от духовното слънце.

Всемировият Учител на Всемирното Велико Бяло Братство идва от Божественото слънце.

Всемировият Учител на Всемира и Вселената и Великият Учител слезнаха в тия времена на земята между българите, за да донесат Учението на Живия Бог. Това е третият, последен завет на човечеството."

Учителят е изправен пред мен. Строг и величествен. Аз бях само един от представителите на човешкия род. Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ