НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Б. ШКОЛАТА НА ЛЮБОВТА. ИЗГРЕВЪТ И ШКОЛАТА

Буча Бехар ТОМ 28
Алтернативен линк

Б.

ШКОЛАТА НА ЛЮБОВТА.

ИЗГРЕВЪТ И ШКОЛАТАНа Изгрева имаше школа -
На Изгрева живееше и работеше Учителя -
На Изгрева имаше ученици -


Нека спрем погледа за кратък миг –
На школата, на Учителя и на ученицитеГлава 1. Откриване на Школата

1. Храм и училище: въведение
2. Окултизмът и човека  
3. Пред прага на Школата
4. Школата на Христа
5. Необходимият ценз
6. Школата на любовта  
7. Задачата на Школата
8. Законът и Школата
9. Школа и метод
10. Школата и човекът
11. Животът - школа
12. Двете школи
13. Най-голямата височина на земята - Специалният клас
14. Божествената градина


Глава 2. Ученикът - път и живот

1. Пролетта на един живот
2. Новораждането като идея
3. Трите фази
4. Горящата къпина
5. Ученикът и изпитите
6. Неуязвим за злото
7. Слушане, разбиране и приложение
8. Нива, а не кутия
9. Призиви на времето
10. Законът на процентите - единството
11. Господар или ученик
12. “Вода газите, жадни ходите"
13. Прашката на Давида
14. Кладата
15. Учени - ученици
16. Ученикът и новите методи
17. Листчетата
18. Цялото
19. Положително
20. Изпитвайте духовете
21. Път и светлина - категории учители
22. Четирите зрънца - приказка задача


Глава 3. Разговор с ученика

1. Ученичество
2. Отношение - необикновената песен  
3. Достоен за срещата с него
4. Свещеният елей


Глава 4. Идеалът на ученика

1. Идеал
2. Твоето име
3. Проблясъците на любовта
4. Зад горчивата чаша
5. Обичай
6. Като два ручея
7. Светлината
8. Петте разумни
9. Мирът
10. Радостта
11. Ученикът е винаги млад
12. Младостта го посрещна достойно


Сканирани документи

1. На Изгрева имаше школа  (с. 1)
2. Пред прага на Школата (с. 1)
3. Необходимият ценз (с. 1)
4. Школата и човекът (с. 1)
5. Двете школи (с. 1)
6. Законът на процентите - единството (с. 1)
7. Кладата (с. 1)
8. Листчетата (с. 1)
9. Път и светлина - категории учители (с. 1)
10. Идеал (с. 1)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ