НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.2.8. Архивните записи на д-р Филип Стоицев - запазени, обработени и записани на компактдиск

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване ТОМ 26
Алтернативен линк

Архивните записи на д-р Филип Стоицев -

запазени, обработени и записани на компактдиск


1. Това е единствения човек, който последователно бе работил и правил аранжименти за квартет по песните на Учителя Дънов от 1945 до 1992 г.

2. По времето на социализма 1945-1990 г. тази музика беше забранена да се изпълнява. Филип Стоицев търсеше непрекъснато начини да му се изсвирят песните. Отначало бе привлякъл няколко студенти от Музикалната академия, но по-късно ползуваше музикантите, които свиреха в „Дома на юриста". Болшинството бяха пенсионери и той им плащаше по някой лев.

3. По-късно, когато излезнаха магнетофоните, той търсеше начини да ги записва, да ги прави на касетки и да ги разпространява. Не ги продаваше с цел печалба. А тези, които му съдействуваха, бяха онези, които му бяха чули изпълненията и разбрали, че това са стойностни неща.

4. При различни години той беше правил записи и ги бе разпространявал на касетки. Тогава се записваха на магнетофонни ленти, които ги нямаше в страната, а се внасяха от чужбина скришом. После ги продаваха много скъпо. Но ги купувахме. Така една ролка от 540 метра на немската фирма BASF, струваше 30 лв. Това беше 1/3 от моята лекарска заплата. Гладувах, но си купувах тези ролки. И с тях работех и записвах спомените за Школата.

5. Изминаха много години. Аз на един от концерт-рециталите за Паневритмията използувах негов запис, пуснахме го в салона. Всички слушаха и пяха вкупом. А пред тях на сцената имаше изложба от 40 снимки от Паневритмията на Изгрева, във формат A3 - 30/40 см.

6. По време на антракта се приближава един младеж и ми казва: „Защо не ги извадиш на компактдискове и после ние ще си ги купим?" Замълчах си, но го запомних. След концерта настроението в залата бе неописуемо и възторжено. Всички плачеха. Бяха се свързали с вътрешната Школа на Учителя и с времето, когато е бил Учителя и са играели Паневритмия на Изгрева. Запомних всичко това.

7. На един от следващите концерти пуснах архивни записи на Филип Стоицев и две певици с 2 микрофона. Те седяха отстрани, но пееха и водеха с изпълненията си целия салон, който също пееше. Опитът бе сполучлив. Запомних и този опит.

8. В мен се оформи план да се издадат тези негови записи, които са записани преди 30-40 години на магнетофонни ленти и прехвърлени след това на касети. Започнахме да ги издирваме месеци наред. И започна най-трудния етап - да се прослушат, да се отделят сполучливите записи, да се подредят, съберат. За няколко месеца тази непосилна работа бе извършена от Ангелия Вихрова, която тогава беше III курс тонрежисура в Музикалната академия.

9. Накрая ги издадохме на компактдискове, които включихме към раздав аните 9 концерт-рецитали от ll-ия комплект. Раздавахме ги безплатно. Имахме и малко повече бройки и понякога ги раздавам на някои нуждаещи се.

10. Ето прилагам списъка към архивните записи, които издадохме на 2 компактдиска с по 21 песни.


Архивните записи са съхранени от д-р Вергилий Кръстев и Благовест Жеков.


Подбор, подредил и звукова обработка Ангелия Вихрова.


Разпространяват се безплатно!


За Филип Стоицев виж „Изгревът" том VIII, с. 641-690


Забележка


1. Всички концерт-рецитали:


от 23.10.2004 г. до 28.09.2007 г. (издадени и разпространени безплатно през март 2008 г.) и настоящите -


от 22.12.2007 г. до 28.11.2009 г. (също разпространявани безплатно на компактдискове) могат да се слушат и свалят от интернет страницата на „Изгревът..." http://www.izqrevat.com


2. На интернет страницата на ..Изгревът..." http://www. izqrevat.com са публикувани 4 филма за „Входовете на Агарта при Седемте Рилски езера".

3. Към 30 декември 2010 г. са осъществени 58 концерт- рецитали, като за 2010 г. са 5 концерт-рецитали.

4. Архивните записи на Филип Стоицев са на 2 компактдиска:

Публикувано изображение.Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ