НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.2.6. Как се създаваха песните на Учителя Дънов и братските песни? Сканирани документи

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване ТОМ 26
Алтернативен линк

КАК СЕ СЪЗДАВАХА ПЕСНИТЕ

НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ И БРАТСКИТЕ ПЕСНИ?


1. Това бе един концерт-рецитал, който бе записан отдавна. Работих няколко месеца, прехвърлих четейки спомените на музикантите, които лично съм записал и издал в „Изгревът". Извадих всички истории за това как са сътворени песните на Учителя.

2. Когато събрах материала, се оказа, че той е обемист и разбрах, че това ще бъдат за два концерт-рецитали. Единият бе на 31 май 2008 г., като част I бе озаглавена „Странник съм в този свят", а част II - „Вечният Дух на Вселената". Съдържаше историята на 7 песни в част I и 7 песни в част II - всичко 14 песни.

3. Освен мен и водещият Петър Вангелов никой не знаеше какъв е сценария, кои са песните, и за какво са дадени никой не знаеше. Освен в „Изгревът", на друго място те не можеха да ги открият. А лично на мен ми отне 20 дни да подготвя този сценарий, при положение, че този материал е минал през мене и аз съм го записвал и издал в „Изгревът". Но докато го издиря и подредя голям зор видях.

4. Като се прочетеше една история, тя бе главозамайваща за слушателите, а певицата за пръв път чуваше тези неща. Тя стоеше замръзнала. Ставаше от стола и за 10-15 секунди трябваше да се съсредоточи, и под въздействието на чутото тя трябваше да пее. И тя ги изпълняваше по съвсем друг начин. Тя виждаше, че има присъствие „свише" - духовно, зримо, а залата бе ахнала от почуда и изненада. Това, което изпяваше беше нещо различно от всички професионално направени записи. А защо? В тях имаше Невидимо присъствие, то се виждаше от тембъра на гласа й, имаше Дух, имаше Сила.

5. По време на антракта се раздадоха 300 броя от текста и нотите на песента „Писмото".

Аз на концертите виждам само сенки и понякога не познавам лицето и питам: „Ти кой беше?" И ми отговарят. Аз съм ту в тялото си, ту съм горе на небето и следя за хода на концерта. Отгоре виждам как тия в залата са си отворили душите и се хранят и пият от небесната „манна", за която е закачен „Изгревът". А долу виждам прехласнатите лица. По време на антракта гледката бе невероятна! Стават от столовете си замаяни и не могат да се движат. Само ръкомахат с ръце и благославят.


Ето поканата и бележките за този концерт.


Публикувано изображение


* * *


ПОЯСНЕНИЯ

и бележки по темата на концерт-рецитала


1. Сценарият на този концерт-рецитал е написан по спомени на музикантите от времето на Школата на Учителя Дънов (1922-1944).

2. Спомените са записани през 1970 г. със съдействието на останалите живи музиканти от това време на възраст 65-75 години.

3. Разказите им са публикувани в поредицата „Изгревът", том I - XXIII.

4. Записахме и тяхното изпълнение на песните на Учителя, които в бъдеще на концерт-рецитали ще бъдат изслушани.

5. Сега ви представяме 14 песни.

6. Настоящият концерт ще изнесе историята на песните на Учителят Дънов, която не е позната досега. А защо? Защото мнозина не четат „Изгревът", а други го отхвърлят.

7. По програмата на поредицата „Изгревът" от 1990-1998 г. са изнесени 20 концерт-рецитали, а от 2001-2008 г. - 36 концерта.

8. Съставител на поредицата „Изгревът" е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на „Изгревът" тел. (02) 944-79-53; E-mail: ziten [email protected]


* * *


6. И което е най-важното, в салона не присъствуваше нито един музикант, освен солистката сопран Спаска Панайотова. Е, кажете ми как те ще изпълняват дадена песен на Учителя, когато те не знаят историята по нейното сътворяване? Няма да могат, и ето защо няма никакви полезни последици от техните певчески изпълнения. И да искат, те не могат да се свържат с Духа на песните на Учителя. Той е свързан с душите на онези приятели, които са били съвременници на Школата на Учителя Дънов.

По време на антракта на концерт-рецитала на 31 май 2008 г. се раздаде лист с нотния текст на песента „Писмото", а от другата страна бешв копиран текста на песента, написан с почерка на Учителя.


Ние ще го приложим, като го извадиме на скенер.


7. Другият концерт бе изнесен на 27 септември 2008 г. Първата част бе озаглавена „Любовта е извор" и се изпяха 7 песни, предхождащи с историите на песните. Втората част носеше заглавието „Как някои песни бяха вградени в емблеми и символи на Изгрева?" По време на антракта бяха раздадени бели листове, като от едната страна беше дадено скицата на релефа на чешмата, наречена „Сърничката", с обяснения, а вградената песен е „Химн на Великата душа".


А от другата страна бе сложена емблемата с котвата и триъгълника с наслова „Бог е любов", следвано от трите ноти - до, ми, сол. А вградената песен е „Бог е любов". Това бе изненада за всички. Раздадени бяха 300 листа на присъстващите в залата. Убедиха се нагледно как са вградени в символите тези две песни.

8. Певицата беше Мария Иванова - сопран от Бургас, а на пианото бе Тонка Петрова. Тя ми благодари предварително, че на нея се пада тази чест да изпее тези песни. И тя ги изпя и друг път тя нямаше да може да ги изпее по същия начин, защото времето за тези песни бе точно определено.

9. Тези 2 концерта са записани на компактдискове, раздадени безплатно и качени на интернет страницата на „Изгревът". Който иска да слуша - нека слуша. А който не иска и отхвърля - няма да слуша. Друго решение засега няма.


Публикувано изображениеСканирани документи


Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ