НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.1.10. Заключение за патилата на един човек

8.2.1. Книгата “Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее”. ТОМ 26
Алтернативен линк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПАТИЛАТА НА ЕДИН ЧОВЕК


1. Защо написах тези бележки? При подготовката на всеки том и отпечатването му, имаше много преживявания, които достигнаха до изстъпление на Духа. Знаете ли какво това означава? Излизаш от тялото си, етерният двойник не може да издържи онова, което се случва в тялото ти, и той излиза оттам, за да се съхрани. Остава ти едно празно тяло, което трябва да посрещне всички удари. И не всеки човек може да издържи. Трябва подготовка на нервната му система, за да издържи на това напрежение. Все едно по обикновените жици да пуснат електрически ток от хиляди волта напрежение - всичко ще изгори и ще се запали.

2. Аз пропуснах навремето да опиша какво ми се случваше при издаването на всеки том. И щеше да излезне цял том от „Изгревът". Тук не е важно личността на един човек, а тук са важни процесите, които протичаха при осъществяването на програмата „Изгревът".

3. Много от първоначалните сътрудници отпаднаха. Като се закачиха за веригата на „Изгревът", Космическия ток, който вървеше по нея влезна в тях и ги наду като балони. Нали знаете как децата надуват балоните, докато се спукат. Надуят се като балони и стават велики, започват да взимат решения и накрая воюват срещу мен, като се опитват да ме отстранят. Но балона се спуква. И след време от тях нищо не остава. Остава предателството. На някои места съм ги описал. Най-добре се виждат в „Изгревът", том XVI, с. 839-883.

4. Изтърпял съм много хули срещу мен. Но, когато се запознах с какви хули са замервали Учителя Дънов, десетки години от българите, то аз само клатя глава, че трябва да издържа.

5. До този момент 27 януари 2011 г., аз нямам нито едно интервю във вестник, нито една минута интервю по радио, както и по телевизия. Мен ме няма. Не искат да ме има. Никой не ме е потърсил. Има такова нареждане, да си мълчат все едно, че мен ме няма. Да, няма ме за тях! Но ме има за онова, което съм направил. Досега аз съм автора с 25 тома. Друг такъв случай в България няма. Направени са досега 48 концерт- рецитали от 2001 г. с пълни зали, по 300-350 човека. И все пак за тях ме няма!

6. Учителят Дънов каза, че друг път няма да дойде между българите дори да Му запалят един милион свещи. Аз също ще кажа, че за тези хора не бих си помръднал пръста на 1 милиметър разстояние и не бих изразходвал дори 1 секунда време за това. Но това го правя за Школата на Учителя Дънов. Аз затова съм изпратен, да свърша моята работа - а тя е да се даде историята на тази Школа и да се запазят оригиналите на Словото Му, Паневритмията Му и музиката Му, както и снимките от Школата.

7. Аз имам програма на "Изгревът" за 100 човека за 10 години. Но ги няма тези 100 човека. Имам и друга програма за 10 човека, която ще я реализират за.100 години. Но трябва да се подчинят на програмата на „Изгревът", така, както аз се подчинявам и изпълнявам безпрекословно. Амин!

8. А за веруюто на Учителя Дънов, вижте в „Изгревът", том XII, с. 2, том XIV, с. 697-699, 768-772.

А за веруюто на съставителя на „Изгревът", виж в том XII, с. 3.


Амин, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ