НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.1.2. Космогония и Слово на Всемировият Учител Беинса Дуно

8.2.1. Книгата “Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее”. ТОМ 26
Алтернативен линк

КОСМОГОНИЯ И СЛОВО НА

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО


В разстояние на дълги години - цели 22 години аз бях работил върху Словото на Учителя Дънов и съм изваждал различни бележки. Но те бяха разхвърляни и в „насипно" състояние, т.е. бяха събрани в няколко папки. Знаех само, че ще потрябват някога.


Получих някакъв вътрешен подтик да ги подредя и да напиша нещо за тях. И нищо повече. Един ден чувам, че някой ми говори и казва: „Седни и започни да подреждаш материала." Нищо не схващах. Но накрая, следобед, седнах и започнах да го подреждам. Изведнъж съзнанието ми се проясни и започнах да виждам, че тези материали са свързани с една невидима жица.


И започнах да пиша. Но друг бе в мене и над мене, Който управляваше целия процес. Аз бях влезнал в един друг свят, сътворен от Слово, Дух и Сила. Писах цяла нощ. По едно време се изморих и реших да изгася лампата, да загася крушката, която осветяваше стаята, за да мога да заспя! Отивам към ключа, поглеждам към крушката и какво виждам? Крушката не свети. А цялата стая е осветена с бяла светлина, идваща отгоре. Стоя и не вярвам на очите си, че през цялото време съм писал на светлина бяла, дошла от друг свят, а не от електрическата крушка. Не можех да проумея как е станало това. Та под въздействието на тази светлина, под влиянието на Духа, който я беше сътворил, аз написах Космогонията. Беше ми още по-трудно, докато я подготвя да се отпечата в „Изгревът", том I. Представена е от с. 632-672.


Тогава за пръв път се яви, че това е Космогония на Божествения Дух, на Христовия Дух и на Господния Дух. И че това е Свещената троица от Слово, Дух и Сила. Това може да се приеме само от посветените ученици от Школата.


За пръв път се даде, че Петър Дънов е Учител на Бялото Братство, че е Миров Учител на Великото Бяло Братство, и че е Всемиров Учител на Всемирното Велико Бяло Братство. Това са три различни величини.


И аз съм този, който за пръв път на Земята оповести кой е Всемировият Учител на Вселената. А това е Духът Беинса Дуно.


Всички ахнаха. Някои по дух го приеха, а други го отхвърлиха, та чак и до 2011 п, при положение, че съм отпечатал 25 тома на „Изгревът". И съм публикувал доказателства за това.


Трябва българите да знаят и да помнят, че на 7/19 март 1897 г. е слизането на Божествения Дух върху Петър Дънов. Той става Учител.


На 15 август 1912 г. в Арбанаси до Велико Търново става вселяването на Христовия Дух в Петър Дънов. Той става Миров Учител.


На 16 юли 1922 г. в Чамкория - Боровец в сградата на Горския дом се вселява Господния Дух в Петър Дънов. Той става Всемиров Учител на Вселената.


Това е Свещената Троица на Бог Емануил.


Българите трябва да приемат това. А останалия свят още не е готов за това., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ