НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.3.1. Концерт-рециталите за евангелистите-методисти през 2010 г.

8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV ТОМ 26
Алтернативен линк

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛИТЕ

ЗА ЕВАНГЕЛИСТИТЕ-МЕТОДИСТИ ПРЕЗ 2010 Г.


1. През месец януари 2009 г. излезе от печат „Изгревът", том XXIV, който бе за евангелистите-методисти. Как беше дадена идеята за този том, е описано много добре. Беше работено около 3 години.

2. А защо можа да се подготви и отпечати, то отговора може да намерите на с. 401, точка 38 и с. 476-477 в „Изгревът", том XXIV.

3. Онзи, Който ръководеше програмата на „Изгревът" ми нареди да подготвя концерт-рецитали по темите от издадения том XXIV. И тогава изобщо не знаех как това ще стане. Постепенно навлезнах в материала и започнах да подготвям сценария за всеки един концерт. Вие да не смятате, че това е много лесно? Напротив, не само е трудно, но дори е невъзможно. Направете опит да прочетете за 1 месец „Изгревът", том XXIV. Направете го. После се запитайте какво сте запомнили. Ще ви посоча пример. За да направя един сценарий за даден концерт-рецитал, е необходимо най-малко един месец. И то за мен, който познава материала, защото е преминал през мене. И трябва някой да стои над тебе и да ръководи всичко, за да завържа отделните случаи в концепция, и накрая да пусна космическия ток да премине през тях, за да се осветят и да светнат, за да се отвори ума на онзи, който чете материала и за онези, които ще го слушат. Много е трудно. Никога не знам как ще тръгне един сценарий и как ще завърши. Друг е Този, Който го движи и пресъздава. Но става чрез мен.

4. За всеки концерт на евангелистите-методисти имаше подходяща фотоизложба. Взети бяха определените от мен снимки, публикувани в „Изгревът", том XXIV и извадени на голям формат A3 - 30/40 см и залепени на подготвени, пак от мен, картони, облепени с бяла хартия - 70/30 см. И 4 снимки, A3 формат, се побираха на един картон, независимо дали бяха вертикално или хоризонтално поставени. За тези 5 концерта на 1-та стълба бяха окачени класическите снимки на евангелистите - от снимка № 1 до №10, от „Изгревът", том XXIV.

На ll-та стълба бяха сложени снимките на Петър Дънов със съучениците му в Свищовското евангелско училище от 1886-1887 г. Това са снимки от № 36 до № 44. Тези картони със залепените снимки стояха по време на всичките 5 концерта. А на другите две стълби поставихме още картони с подходящи снимки към дадения сценарий.

5. По време на антракта, от 30 минути, преди започването на И-та част, се раздаваха листове, на които от едната страна бяха отпечатани Скрижали на Учителя, а от другата страна - нотен текст на песентс, с която се завършваше концерта. Тогава всички ставаха, държаха листа, четяха го и пееха. Беше величествена гледка да видиш как 300 човека станали прави, с листове с нотен запис, пеят. От 300 човека около 30 са тези, които могат да пеят песните на Учителя без да гледат нотите. Не ги знаят. Този метод бе много сполучлив. Всеки си занасяше листа у дома.

6. А идеята за 5-те концерта през 2010 г. дойде от един младеж, който се доближи до мен, и каза: „Защо не ги правиш концертите всеки месец?" Ето как изпълнихме част от молбата му - 5 концерта за 2010 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ