НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО

/автор и съставител Вергилий Кръстев/ ТОМ 26
Алтернативен линк

8. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА
В СЛОВОТО НА
ВСЕМИРОВИЯ УЧИТЕЛ
БЕИНСА ДУНО
И
ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
В ДЕЯНИЯТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИ


„Ние сме от Бога,
Който познава Бога, нас слуша,
Който не е от Бога, не ни слуша.
От това познаваме Духът на Истината
и Духът на Заблуждението.”
(I Йоаново послание 4:6)8.1. Евангелистите и “Изгревът...” том 24  

8.2. Историята на книгата „Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее” от т. I до т. XXIV и проявата й в концерт-рециталите
автор и съставител
Вергилий Кръстев, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ