НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6.4. Бъдещето на България и българите

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА СВЕТА, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ТОМ 26
Алтернативен линк

БЪДАЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ


Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Господ казва: „България ще бъде благословена. Всички ще бъдат носители на Новото учение по света." Така е решил Бог, а какво Той решава, не се разваля.


Какво ще стане с България? За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмени решението си. (,Дали може", с. 120)


Помнете: Няма зло за Бога. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото и е необходима, даже и повече, отколкото очаква. България ще се превърне в райска градина. (Дали може", с. 255)


Какво ще стане с българския народ? Велико бъдаще го очаква. Той трябва да повярва в Живия Господ и да каже: „Щом Бог е с нас, никой не може да е против нас." Живият Господ ще ни ръководи. Той ще внесе и хармония между всички народи. Всичко, което проповядвам ще се сбъдне. Голямо благо иде за всички. Бог носи това благо от Небето. Едно се иска, да бъдем истински българи - честни, интелигентни, благородни и добри. Не мислете зло и прилагайте Новото учение. Бог ще бъде с вас. Той е всесилен, всемъдър и всеблаг. Не се плашете от страданията, защото пропастта под вас в само 15 см. (Да възлюбим Господа", 1916, с. 30)


Страданията показват, че хората трябва да изменят живота си и да приложат Божественото учение, (с. 180)


Аз ви уча как да изпълнявате Волята на Живия Господ, в когото се крие вашата свобода. Той ще ви накара да се почувствувате братя помежду си, да се приготвите за Велия живот, който сега иде. (с. 162)


Живият Господ е достъпен за всички. Неговата мисъл осветява ума на всички хора, облагородява сърцето им и повдига техния дух. (с. 185)


Казвам: Ако България приеме моето учение, ще стане Велика държава. Това е Божественото учение. („Новият Човек", с. 21)


Аз проповядвам едно: Всички хора да се обичат; любовта съгражда дома, семейството, обществото, държавата, (с. 21)


Моята задача е да предам Божественото учение на вас. Вашата задача е да предадете Божественото учение на Българския народ, а задачата на Българския народ е да предаде Божественото учение на всички народи.


ПРИЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СЛАВЯНСТВОТО


ОТ 1898 г.


Първата публична беседа, държана през месец октомври 1898 г. в градското читалище във Варна от УЧИТЕЛЯ Петър Дънов.


Той като посредник слуша гласа от Невидимия свят и всичко [което] предава, се е записало. Между многото говорено, красиви и силни са мислите:


„Семейство Славянско! Послушайте думите на Небето. Братя и сестри от дома Славянски, послушайте ме, да сте ми свидетели, че съм Ви говорил. ПАЗЕТЕ ДУМИТЕ МИ! В тоя залог, който съм ви поверил, почва бъдащето ви. Той е скрижала и дава надежда и живот на рода Ви. Пазете това, което градя, да го не съборите."


Преписано от Олга Славчева: 19 март 1962 г.


ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ

препис


Онзи и този живот е все едно, когато съзнанието не е прекъснато. Сега са последните дни на света. Всичко старо си заминава. Няма да мине много време и този век ще завлече всичко. Всички философии, науки ще се видоизменят. Бог е решил това; вече е турен план. Човечеството не може да живее в тези дрипели. Кармата на европейските народи е вече назряла. Този катаклизъм, който ще дойде, ще бъде социален и народен. Всички религиозни форми ще изгубят смисъл. Въпросът е решен, има си програма. И като се натисне бутончето, всичко е свършено.


В бъдаще ще дойдат души, които са горе в пространството, в рая. Вас защо ви извиках: Вие ще имате дял в бъдащата култура.


В Невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали; те ще дойдат на Земята и ще турят ред и порядък. Те ще ви кажат: „Ето, това е живота!" Всеки човек, който не иска да служи, ще бъде задигнат.


Ще видим - хората, които са в управлението, съвсем са се изменили - станала ПРОМЯНА в тях - вселяване.


Апостол Павел казва: „Аз не живея, а Христос живее в мене." Това ще стане скоро, в този век ще стане - големи промени. Целият век ще бъде век на преобразование. Това е близо - 20-ти век е век на приготовление.


Които си заминат до 1975 г. ще се родят отново, защото ще имате важна работа. Всички заминали ваши Братя и Сестри са вече между вас - аз ги виждам в събранието. Те по-добре разбират беседите от вас - 10 пъти повече. Те са хубавото събрание, а вие сте слушателите.Преписано на 12 април 1962 г.


Ако турците не приемат славянството, ще бъдат изличени от картата."Тополица, 27 октомври 1964 г. - Кинчо, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ