НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4.8. Катя Манолова Зяпкова (по мъж) за Олга Славчева: спомени

4. ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИЗГРЕВА ТОМ 26
Алтернативен линк

КАТЯ МАНОЛОВА ЗЯПКОВА (по мъж)

ЗА ОЛГА СЛАВЧЕВА


спомен


Обични сестри и братя,


Исках да се съберете в памет на с. Олга Славчева, и по този случай ще ви разкажа 2-3 случки из нейния живот:


[1.] Беше срещу една Нова година. Минавах през тежки изпитания. Отивах да дам вечерята на брат Боян Боев. Гледам с. Олга Славчева се разхожда по пътеката за бр. Боев. Когато ме видя, забърза се и дойде до мене: „От половин час те чакам, тази вечер ще дойдеш у мене на вечеря!" Аз я погледнах с изненада, казах й, че след като се навечеря брат Боев, ще дойда.


Тя ми поднесе за вечеря сърми от кисело зеле, но направени с червен и черен пипер и други подправки, и с оливия, всичко което аз отдавна не употребявам.


Аз седнах с дълбоко благоговейно чувство пред сложената трапеза, и си мислех: Тази вечеря ми е поднесена, не от с. Олга, а от милостта на Бога към мене, ще ям, каквото и да ми стане, ще го приема. И за моя голяма изненада, отдаван стомаха ми не беше приемал така добре харната, която му поднасях.


Тя през всичкото време ме наблюдаваше, и най-после ми каза: „Исках тази вечер да споделя вечерята си с някого, нали е срещу Нова година. Мислих да поканя бр. Цочо - не! Мислих да поканя брат Димо - не! И изведнъж застана пред мене твоя образ скръбен - самотен. Ха, тя ще е, и дойдох да те взема."


Аз само я погледнах и тихо й казах: Бог ме е поканил на твойта трапеза.


Тя обичаше баница, хапнете си за нейна памет и за това Божествено проявление към мене.


2. Веднъж ми дойде на гости и ми разправи следната случка в живота си:


„Като отивах в салона, живеех в града, дразнеше ме присъствието на една начервена, накъдрена мома, идеше ми да й кажа, тя пък, какво търси тука.


Но какво стана: оказа се, че тя живее близо до нас, през 2-3 улици, та из пътя един ден сама ме заговори. Постепенно се сближи с мене и ми разправи за страданията в своя живот.


Известно време не бях я виждала. Една вечер, към 3 часа, лягам си да спа, нещо ми дума: „Недей ляга, иди при Надка непременно." Позамислих се, и си думам: Това са духове, ще ходя, не, няма да ида! Лягам си, и се завивам презглава, гласът пак настойчиво ме подканя: „Иди при Надка!" Станах, облякох се, хванах дръжката на вратата, гледам 10 часа минава, и си думам: Няма да ида по нощя! Не, духове ще ме разиграват! И си легнах, тогаз, съвсем категорично гласът ми казва: „Тръгвай!" Облякох се, вървя и си мърморя. Гледам етажа, където тя живее, целия е тъмен, но се качих по стълбите. Звъня, един път, два пъти, три пъти - никой не се обажда. Най-после натиснах звънеца и не го пускам, звъня като за пожар. По едно време дочувам стъпки, които едва се влачат. Вратата се отвори. Тя стоеше пред мене с червени плачещи очи, объркани коси и едва чуто ме пита:


- Кой те изпрати??


Тогава аз влязох и й казвам:


- Господ, Господ ме изпрати!


- Господ ли, значи има един, който ме обича.


Двете се прегърнахме плачейки. Влязохме в стаята й, на масата стоеше приготвената за изпиване от нея отрова. Дълго беседвахме и с тиха радост в душата аз поех пътя си към дома, като отнесох в сърцето си пълния й с надежда поглед."


[3.] Една случка, която е била в комуната. Там тя е перяла братята и помагала. По едно време се появила риза със следи от гнойни рани и кръв. Тя я оставила настрана, не искала да я пере. Когато свършила прането, погледнала я, пък турила един бакър вода и почнала да я пере, като си казвала: „Както Господ мене чисти и изпира дрехата ми, така и аз ще изпера дрехата на брата си."


Когато веднъж го разказвала пред група сестри на Рила, един мил глас се обадил: „Тя е била, батювата риза, батю се си спомня с благодарност."


А още колко много такива свети прояви има в нейния живот. Мир и Светлина на душата й; да служи предано на Нашия небесен Баща. В молитвите си, спомняйте си и за брат Боев, за с. Савка, Паша и толкова предани наши служители, бр. Крум Илиев, бр. Георги Куртев, бр. Пеню от Бургас, брат Божил от Айтос и др.


БЕЛЕЖКА НА СЪСТАВИТЕЛЯ:


Катя Манолова е представена в „Изгревът" на снимки в: том IV (снимка „Учителят на Рила"); том VI, снимка № 20; том VII, снимка № 18; том VIII, снимки № 6, 16, 21, 25; том IX, снимка № 38; том X, снимка № 55., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ