НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4.3. Писмо на Боян Боев до Олга Славчева (12.03.1942 година, София-Изгрев)

4. ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИЗГРЕВА ТОМ 26
Алтернативен линк

ПИСМО НА БОЯН БОЕВ ДО ОЛГА СЛАВЧЕВА


12 март 1942 година, София - Изгрев


Пощенски плик: лице


До Госпожица

ОЛГА СЛАВЧЕВА,

учителка,


село МИСЛОВЩИЦА,

/ТРЪНСКА ОКОЛИЯ/


До с. Олга Славчева.


Изгрев, 12.III.1942 година.


Любезна сестро,


Учителят получи писмото ви и ми поръча да ви пиша следното: „Продължавайте това, което пишете!" От тия думи се разбира, че Учителят е доволен от вашата работа и ви казва да продължавате да работите в това направление!


И аз ви желая успех и плодове във вашите усилия. По случай празника на пролетта приемете моите благопожелания. Нека вечната пролет да царува във вашата душа! Пожелавам ви да бъдете винаги бодра, жизнерадостна и с изобилно творчество, което да послужи за повдигането на човечеството.


Изпращам ви наряда за 22 март.


НАРОЧЕН ПОЗДРАВ ОТ УЧИТЕЛЯ!


С братски поздрав: Б. Боев


Поздравява ви брат Бертоли и ви пожелава всичко добро. До скоро виждане на Великден! Поздрав и от с. Лучия.


Приложение:


Наряд за 22 март


ОБИЧНИ БРАТЯ,


Отпразнуването празника на пролетта - 22 март т.г. - ще стане по следния начин:


Сутринта на 22 март излизане преди изгрев слънце на определеното до сега място.


Молитвата ще започне точно в 5.30 часа, както следва:


Добрата молитва.


Евангелие от Матея, 15. гл., 1-10 ст.
Евангелие от Лука, 10. гл., 10-20 ст.
Евангелие от Йоана, 1. гл., 1 - 15 ст.
Духът Божи.
Молитва на Царството.
Отче наш.
„Блажени чистите по сърце. Те ще видят Бога" (три пъти).
Гимнастически упражнения.


Вечерта в 7.30 часа братска вечеря от плодове, жито и ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.


Умоляват се братята-ръководители да съобщят настоящето на всички братя и сестри в града и околията.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.


Поздрав на всички братя и сестри.


12 март 1942 год.

Изгрев - София.


С братски поздрав:

П. ЕПИТРОПОВ., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ