НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4.1. Писмо на Олга Славчева до Борис Николов

4. ПРИЯТЕЛИТЕ НА ИЗГРЕВА ТОМ 26
Алтернативен линк

ПИСМО НА ОЛГА СЛАВЧЕВА ДО БОРИС НИКОЛОВ


Любезний брат Борисе,


Ден не минава да не мислим за тебе. Ти си нашето страдание, а ти си и нашата радост и наша Надежда.


Въпреки всичко, ние те виждаме смело изправил глава над противоречията и светиш на тия, които нямат нашето упование.


На 26 февруари тази година завърших близо 40-годишния си труд по моята книга. Като пчеличка съм събирала факти, внушения, вдъхновения и когато реших най-после да ги включа в по-раншните ми опити, изпитах небивало напрежение, мъка, а даже и непроницаем мрак. Десет пъти най- малко до сега съм правила основна преработка, но все рисуваното клонче с креда по стената не ме окуражаваше... Но, Този, който даде основната идея, настоява: „Работи! Напред върви!"


Много ми послужиха твоите „Астрономически вечера", Джийнс, Дж. Спенсер, Харгрийв, Беляев, Воронцев и др., но разбира се, Учителят най- много в своите Беседи, където в четириизмерния свят казаното от Него се сумира, координира и дава ясна представа за един друг, реален свят, който все пак си съществува, макар и ние да не можем съвсем ясно да си го представим, но го усещаме, макар и да не можем никому да го докажем.


На 26 февруари тази година аз рекох: „Конец! На житие ново аз турих венец!"


Понякога нямаше никаква светлина и аз напредвах пипнешком, в пълна неизвестност, докато внезапна пролука - пълен проблясък и - далече очертан път!


Рекох да ти съобщя тази радост, която изпитах през тези 52 дена, когато кашляйки люто от грип, зъзнейки от студ в моя ,дворец" „летях" из пътищата на нашата земна съседка.


Желая ти здраве и БЛИЗКО СВИЖДАНЕ!


Изпращам ти няколко стихотворения, някои от които вече съм изпратила за 22 март на нашите приятели из провинцията.


С привет: Олга Славчева


БЕЛЕЖКА НА СЪСТАВИТЕЛЯ:

Писмото е без дата, но Борис Николов е в затвора от 1958 г. до декември 1962 г. Книгата, за която пише е в ръкопис., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ