НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3.3.6. Думи на Олга Славчева от отвъдното. Малката буболечка

3.3. Спомени и размисли ТОМ 26
Алтернативен линк

3.3.6. ДУМИ НА ОЛГА СЛАВЧЕВА ОТ ОТВЪДНОТО.

МАЛКАТА БУБУЛЕЧКА


СЛОВО НА С. ОЛГА СЛАВЧЕВА

- произнесено на 14 февруари 1968 г., 21 ч. и 17 м.


Тя изпя песента на Учителя - „Малката буболечка".


Аз съм малката буболечица. Приятно ли ще ви бъде моето изявление? Ще бъда кратка този път. Радвам се, че ме удостоихте с присъствието си. Не се съмнявам и не мисля, че моето присъствие ще ви бъде отегчително. Радвам се, че се събрахте в мое име и в името на бр. Георги. Аз винаги бързам - такъв ми е темперамента. Искам да споделя с вас разбирането, което всеки един от вас трябва да има като ученик.


Вие разисквахте по доста въпроси. Четохте 17 глава от Йоанна, разказахте ценни опитности с Учителя. Всичко това е хубаво, но едно ще ви кажа: всеки един от вас да намери време, сили, начин, да се проникне от тези мисли на Учителя и да се върне до онзи момент, когато е дал обещание пред Господа горе, преди да е слязъл на земята. Ако вие направите онова, което ви казах, всичко ще си припомните. По този начин ще дойдете до съзнателна връзка с Учителя и ръководителя си и ще знаете програмата си за всеки ден. Това е същественото за ученика, защото той изгражда един нов живот, нов образ. Той е образа на светящите, на хората от шестата раса. Той се изгражда във вас вътре и в нас. Ние имаме една обща работа. В тази работа вземаме и ние участие. При взаимна хармония се осъществява нашата работа.


Учениците от специалния клас вървят по специален път. Учениците на специалния клас вървят по специален закон. Те са избраните души от Бога и в техните души ще се извае онзи нов образ на новия човек, който идва на земята. След като минат скърбите, теготите, кармите, след като мине една буря, ще допълня - електрически ток, след като се пречистите, ще кацнат възвишените души само там, където има един нов образ, нов тип човек, в който Духът работи. Всички онези възвишени същества, които искат да слязат на земята, от хиляди години приготвят слизането на една душа. Подготвят нейната утроба, подготвят съчетанието на планетите, за да могат да се изявят в съвършена пълнота нейните определени качества.


Новият образ се изработва от учениците на специалния клас. Те са първите цветя, първите предвестници на пролетта, те са първите предвестници на новата епоха. В техните души Учителя - най-Великият е посял най-хубавите семена. В техните души ще се разцъфтят най- светлите цветове. Чрез техните духове ще се изрази най-голямата сила на Божествения Дух. Дръжте се да устоите, защото който устои до край, той спасен ще бъде.


И вие, както сте събрани виждам, че един изработва един уд, друг - друг. Зад вас седят вашите ръководители, които оформят този нов образ, онези отношения, онези действия на силите във вашите души, за да може да изкристализира една нова душа с нови качества, с нови дарби и способности, която да бъде чиста и свята, да бъде проводник на Божията Любов, Мъдрост, Истина, проводник на Божията Правда, на Божията Добродетел. Това е пентограма на новият живот. Новият живот е очертан там в този пентограм.


Всички ние, като преминахме отвъд, видяхме, че сме правили много грешки. Помнете: Вие сте в света, но не сте от света. Не само вие, но и ние, които сме отсам, заедно със съществата бдим за изпълнение Волята Божия. Знаете ли колко пъти и аз искам да внуша на вас нещо. Като гледам как всекидневния живот ви отвлича и поглъща, уподобявам го на крадец, който краде свещените мисли и чувства. Този крадец живее на вашият гръб. Така, че вашите обикновени мисли и чувства живеят на гърбът на божествените мисли и чувства. Освободете се от обикновените мисли и чувства. Престанете да действувате както досега сте действували. Премахнете образите на човешкия свят в съзнанието ви. Дълго време ще трябва да триете с гумата докато изтриете направената погрешка.


Свещен е пътя на специалния клас. Вие знаете, че за първи път, Учителя установи специалният клас със задачата да изработи новият тип човек, който ще се яви в шестата раса. Онези, които се омъжиха и ожениха, ще вървят със старата биволска кола. Учениците от специалният клас небето ги поставя на специални места. В тях са вложени други сили, с които те се отличават от обикновените хора. Те ще носят такива сили и възможности, с които ще преобразят целият облик на сегашният свят.


Огромни сили, гигантски възможности има ученика на специалният клас, защото Бог седи зад него, когато го праща на земята. Той ще проектира, чрез него всичките свещени мисли и чувства. Божията мисъл е мощна. Ученикът на специалният клас ще бъде мощен по дух, свободен по душа, светъл по ум и чист по сърце. Той ще развие всичките си добродетели. След като развие всичките дарби и способности за петата раса, ще развие новите необходими качества за шестата раса.


Може ли, собикновените разбирания, с ограничена душа, с ограничен дух, с ограничен ум, с ограничено сърце да влезеш между ангелите? Това е невъзможно. Ще бъде както на небето, така и на земята. Каквито са образите на съществата на небето, такива образи ще дойдат и на земята. Ще бъде както казва Учителя:


- Един е Бог на небето, един е Бог на земята, да бъде Името Му благословено.


От Хермеса знаете правилото: каквото е горе на небето, такова е долу на земята. Хиляди години минават, но този закон ще се изпълни. Небето няма да допусне нито едно опущение.


Виждам известен страх у вас. Знайте, че Бог бди над вас и ще ви избави от всякоя беда. Ученикът на новото учение, ученикът на специалния клас съзнателно знае, че в него Бог живее. Чрез неговата душа и чрез неговият дух работи Божията Дух. Следователно, след като Духът във вас работи, какво има да се безпокоите. Станете на крака, молете се, работете, защото иде новата епоха. Чувате ли как пристъпват ангелите? Те ще внесат голям духовен глад в този свят. Божият Дух работи в тях. Сега е епохата, когато се ликвидират кармите. За това земята е пренаселена с много души. Ще останат само чистите по сърце и ще им се даде възможност да работят за Бога. Ако в тази епоха съумеете да се организирате, да изработите този образ на новия човек, вие ще свършите една много важна работа. Вие именно изцяло ще изпълните програмата си - обещанието, което сте дали пред Бога. Когато дойде времето да се срещнем тук ще видите, че всичко е така, както аз ви казвам. Всеки един, който изработи себе си ще бъде поставен като един диамант на някое възвишено същество и там ще свети. Но докато светнете ще преминете през голям огън.


Мощен е Божият Дух, мощна е Божията мисъл, мощно е Божието Слово.


Пожелавам да се всели Божият Дух във вас, да работите в хармония с Него и Божият Мир и Божието благословение да се излеят над вас. Амин.


Това, което ви пожелах, желая да се изпълни. Това, което ви казах, желая да освети вашите умовете, вашите души и духове. Желая да бъдете във връзка с всички същества, разбирам онези, които са определени от синархическата верига. Желая да ликвидирате със своите стари мисли, желания и чувства, да се намерите в един друг свят, от където да започнете един нов живот, осиян от Божията Любов и Божията Истина. И тъй да възсияе лицето на Господа Бога Отца в нашите души. Амин.


МАЛКАТА БУБОЛЕЧКА

Мене роди Бог със любов и озари със живота нов.
Едвам, едвам расте и зрее ми душата,
но ето веч вървя на горе, слънцето где блести.
Ще видя туй, душата ми що люби и копней., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ