НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3.1. Поезия

ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ОЛГА СЛАВЧЕВА ТОМ 26
Алтернативен линк

3.1. Поезия3.1.1. Асинета. Паневритмия. София, 1935. 14 с.  

Сканиран документ

3.1.2. Хелмира. Асавита - Божествена песен. София, 1935. 47 с.: с цв. ил. Сканиран документ  

3.1.3. Стихотворения, отпечатани в списание „ВСЕМИРНА ЛЕТОПИС” (1919-1920) 1919 г.

3.1.3.1. Молитва  
3.1.3.2. Закрилата
3.1.3.3. Елегия  
3.1.3.4. Скитник 1920 г.
3.1.3.5. Признание
3.1.3.6. Просяци
3.1.3.7. Към Новата година
3.1.3.8. Нощен час
3.1.3.9. Оазис  
3.1.3.10. Двете топлини  
3.1.3.11. Напред  
3.1.3.12. Молитва  
3.1.3.13. Сърдцето  
3.1.3.14. Грешният херувим.  

3.1.4. Стихотворения, отпечатани в списание „ЖИТНО ЗЪРНО” (1925-1940) 1925 г.

3.1.4.1. Кандила  
3.1.4.2. Ти  
3.1.4.3. Дете  
3.1.4.4. Светлина 1931 г.
3.1.4.5. Тревица  
3.1.4.6. Звездица  
3.1.4.7. Будният
3.1.4.8. Вик
3.1.4.9. Игла
3.1.4.10. Младежът 1933 г.
3.1.4.11. Под белия покров 1935 г.
3.1.4.12. Несгодите 1937 г.
3.1.4.13. Тъче 1938 г.
3.1.4.14. Бен Ами
3.1.4.15. Ще вие ден, два
3.1.4.16. “Птичка пей ...” 1939 з
3.1.4.17. Дарове
3.1.4.18. Сама 1940 г.
3.1.4.19. Учителката
3.1.4.20. Духът
3.1.4.21. Последна и първа  
3.1.4.22. Духът  

3.1.5. Стихотворения, отпечатани във вестник „БРАТСТВО” (1934-1943) 1934 г.

3.1.5.1. Съновидение 1935 г.
3.1.5.2. Учителят  
3.1.5.3. Напред!  
3.1.5.4. Радост  
3.1.5.5. Вечно слово  
3.1.5.6. Хваление
3.1.5.7. Любов  
3.1.5.8. Създател  
3.1.5.9. На българският еделвайс  
3.1.5.10. Води ме Ти!
3.1.5.11. Извикай силно!  
3.1.5.12. Честит!  
3.1.5.13. Ти трябва да надмогнеш!
3.1.5.14. Не се обръщай веч!  
3.1.5.15. Ще победим! 1936 г.
3.1.5.16. Бог  
3.1.5.17. Дордето слънце грей  
3.1.5.18. Оръжие  
3.1.5.19. Ураган  
3.1.5.20. Стълбище
3.1.5.21. Орел
3.1.5.22. Прошка
3.1.5.23. На Божията нива 1937 г.
3.1.5.24. Учителят
3.1.5.25. Учителю!
3.1.5.26. Беседи
3.1.5.27. И в бурята  
3.1.5.28. Бран 1938 г.
3.1.5.29. Къде отиват  
3.1.5.30. Без страх 1940 г.
3.1.5.31. Той  
3.1.5.32. С избраните  
3.1.5.33. Непоклатима 1943 г.
3.1.5.34. Душа ми литва  
3.1.5.35. Паневритмия
3.1.5.36. Любимец
3.1.5.37. Обетована земя
3.1.5.38. О, мисъл моя!
3.1.5.39. Напред, нагоре...  
3.1.5.40. Гражданка  
3.1.5.41. Пази Той...  
3.1.5.42. Но ти познай
3.1.5.43. Промисъл благ  
3.1.5.44. Не си ли Ти
3.1.5.45. Отново пак

3.1.6. Други стихотворения и поеми. Ръкописи  

3.1.6.1. Вечното слово
3.1.6.2. Работници безстрашни
3.1.6.3. Завет от “Изгрева”  
3.1.6.4. На сестра Пенка [Кънева]  
3.1.6.5. Дъбът  
3.1.6.6. Станете всички  
3.1.6.7. Светлият капитан  
3.1.6.8. Двадесети век  
3.1.6.9. Сто години
3.1.6.10. Беинса Дуно
3.1.6.11. Рила разказва  
3.1.6.12. Поезия в ръкопис. Сканирани документи.  
3.1.6.12.1. На сестра Пенка [Кънева] (2 с.)  
3.1.6.12.2. Рила разказва (9, 14, 18.08.1951 г.)(с. 1,15)
3.1.6.12.3. Двадесети век (12.12.1961 г.) (2 с.)  

3.1.7. Сценично представени стихотворения на Олга Славчева


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ