НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVIII. ПАНЕВРИТМИЯТА - ХАРМОНИЯ НА ДУХЪТ ЧРЕЗ МЕЛОДИЯ, ТЕКСТ И ДВИЖЕНИЯ

ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ТОМ 15
Алтернативен линк
Намерени са 31531 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

XVIII. ПАНЕВРИТМИЯТА - ХАРМОНИЯ НА ДУХЪТ ЧРЕЗ


МЕЛОДИЯ, ТЕКСТ И ДВИЖЕНИЯ


1. На 30 март 2002 г. в 11 часа събота в салона на община „Изгрев", ул. „Чехов" N 16-а се състоя редовния концерт-рецитал по спомени на Мария Тодорова, Галилей Величков, Борис Николов и Мария Златева от „Изгревът" том I, II, III - на тема „Паневритмия на Небето и Паневритмия на Изгрева". Беше изпълнено концертно изпълнение на Паневритмията по музика на Учителя Беинса Дуно. УчасТвуваше струнен състав с ръководител Петър Ганев, със солистка - Ина Дойнова сопран, с аранжимент на Паневритмията - Петър Ганев. Залата имаше 220 седящи места, които бяха запълнени плюс правостоящи.

За пръв път от 1945 г. до 2002 г. се изпълняваше концертно изпълнение на Паневритмията със солистка. Ина Дойнова беше направила преди години един сполучлив запис на Паневритмията с акомпанимент на китара от Петю Цанов от гр. Шумен.

Спомените се четяха от Асен Илиев от онези текстове, които аз бях приготвил. Аз бях дал историята на Паневритмията и понеже не искаха да четат „Изгревът", то поне за пръв път слушаха нейната история. Аз заварих, когато старите приятели-братя и сестри играеха Паневритмия на Изгрева. Жените бяха облечени се бели дълги рокли, с широки ръкави, а мъжете с бели панталони и бели ризи. Кръгът се движеше, в средата свиреха музикантите, а от страни колелото се движеше, играеха и пееха думите на Паневритмията, написана от Олга Славчева и одобрена от Учителя, и публикувана по негово време. Това бе идеална Паневритмия. В бъдеще бих искал четирима души да я изпеят - сопран, алт, тенор и бас. Дано дочакам това време да го реализират. През сезона 2001/2002 всеки месец изнасях и организирах ежемесечно концерт-рецитал по спомени на „Изгрева" и музика от Учителя, като се редуваха различни изпълнители - квартет, инструменталисти - цигулка, електрически орган, певци - мъже и жени.

2. Още след заминаването на Учителя след 1945 г. се правят опити от амбициозни поети и поетеси да напишат друг текст на Паневритмията. Аз лично заварих такива и съм ги слушал. Те искаха да се изявят като поети, а Черната Ложа използу ваше тази тяхна амбиция, за да разруши Паневритмията чрез тях създадена от Учителя Дънов с текст, музика и движение. И в разстояние на следващите 45 години до 1990 г., а и след това успяха да намерят свои представители да подменят текста - думите, да изменят, движенията, че дори и мелодията. Успяха!

3. Вижте „Изгревът" том I, стр. 204-206; 206-209; 210-213; 213-220; в спомените на Мария Тодорова. В том I, стр. 25-26; 42-43; в том IV, стр. 225-233 - в спомените на Галилей Величков. В том I, стр. 398-404, в спомените на Борис Николов. В том I, стр. 352-354 в спомените на Мария Златева.

Това са местата, където ще намерите историята на Паневритмията, създадена от Духът на Истината. Аз съм този, който за пръв път изнасям тази история. И това можеше да стане само с „Изгревът"

Това са местата, където ще намеритие как действува Духа на Заблуждението, за да изопачи Паневритмията. Опити е имало и по времето на Учителя и след него. В „Изгревът" том I, стр. 167-168 е даден един от първите опити за промяна на Паневритмията от Ангел Янушевв, на който Учителя се противопоставя чрез Мария Тодорова.

Друг един сполучлив опит за промяна на думите на Паневритмията одобрена от Учителя и отпечатана по негово време, е опита на Григор Кьосев /назван Гришата/ . Това е описано в „Изгревът" том I, стр. 217-219. Той написва нов текст, който слага под нотите на Паневритмията и го разпространява. Създава своя група от младежи, които вчера и днес като играят Паневритмия пеят думите на Гришата. Паневритмията е на Учителя. Той е приел думите на Асавита чрез Олга Славчева и така се е играла и пеела. А сега се явява Гришата, краде Паневритмията, изопачава я и онези, които пеят неговия текст създават дисхармония в последователите на Учителя Дънов. И ето и сега 2002 г. няма кой да им се противопостави. Понеже отхвърлят „Изгревът" и не го четат и се явява Гришата и ги отклонява. Гришата може да си създаде друга музка, с други упражнения, с друг текст и да си свири и играе пред своите хора. Но негови хора. А не да върви от град на град по страната да посещава последователите на Учителя Дънов, да ги заблуждава, да ги краде за своята си кауза и да ги приобщава към себе си. Носи касетки записани с неговия глас, носи книжнина записана по медиумичен начин и говори, че това е дадено от Учителя Дънов чрез него. А той не знае, че Бог не се проявява чрез нечисти проводници. Вижте това в „Изгревът" том IV, стр. 639-641 под N20.

И сега той ходи ежегодно на Рила на 7-те езера, заобиколен със своите привърженици и отиват да играят Паневритмия там където всички я играят. И пеят текста на Гришата. Е защо той не си направи своя Паневритмия със своя текст, да си напише музика и със своите хора да я играе някъде отделно. Но не иска. Идва да разрушава и да отклонява последователите на Учителя Дънов, защото това му е работата. И си я изпълнява много добре. Дори отлично. Образец за подражание.

4. Опит за промяна на Паневритмията е правена и във Франция от Михаил Иванов. Виж „Изгревът" том I, стр. 219-220. Те промениха песните на Учителя и дойдоха в София и ги изпяха в зала „България" и превариха българите. Показаха как те ги изпълняват и как не трябва да се изпълняват. Но всички им ръкопляскаха възторжено и викаха „Браво!" „Бис!" Виж „Изгревът" том IV, стр. 618-621 - „Първородство за паница леща".

5. Спомням си когато се отпечата „Изгревът" том V на Мария Тодорова. Вихър Пенков изнесе 20 книги на гръб в раница до 7-те рилски езера на поляната пред „Харамията" при „Езерото на чистотата", където около 800 човека са играели Паневритмия. След Паневритмията всички са минали покрай книгата и са се подигравали с нея. Нито един от тези 800 човека не е купил нито една книга. А това е вътрешната Школа - нейното описание. На следващия ден 20август 1996 г. края на м. август е имало само гъста мъгла и дъжд. И повече нито музикантите са свирили, нито се е играла Паневритмия. Така небето им затвори външните условия. Виж „Изгревът" том XIII, стр. 864-865; том X, стр. 772 т. 12. А сега небето им затвори вътрешните условия. Виж „Изгревът" том XIII, стр. 802-805 „Железните врати".

6. Защо не се играе Истинската Паневритмия - виж „Изгревът" том IX, стр. 781-782. Оригиналите, които предадох на Ина Дойнова и Павлина Даскалова - те ги предадоха на враговете и издадоха променена Паневритмия с индуски чакри. За това виж и „Изгревът" том Х, стр. 772 т. 14. След това Ина Дойнова си счупи крака, а пък Павлина си счупи друго. Трябваше да се плати. А Мария Митовска днес е вече така зле с пръстите на ръцете си, те са деформирани от полиартрита, не може да се движи с краката си, че не може и да се мие. Сега я обслужват, и сестри отиват да и мият главата. А тя също промени и издаде своя Паневритмия. И открадна и издадоха променени „Свещените думи на Учителя" от свое име. А сега проверява как действуват окултните закони. Не само тя, но и останалите. Посетете я за да се уверите в това.

7. В следващият етап се задвижи Черната ложа присъствуваща в гр. Стара Загора. Виж „Изгревът" том IX, стр. 834-837. Като главен тартор там се явява Симеон Симеонов. Виж „Изгревът" том IX, стр. 838-841 в заглавието „Кой е свинепастирът", Той се противопостави на „Изгревът" и на отпечатването на оригиналното Слово на Учителя и провали тамошния екип, който беше задействуван според програмата, която ръководех за отпечатването на оригиналното неиздавано до сега Слово на Учителя Дънов.

8. Симеон Симеонов успя да вкара в борбата срещу мен Зорница Попова - студентка, която бе качена от мен на сцената като водеща при концерт-рециталите, които ръководех от 1990-1999 г. на брой 20 и дори финансирах. Виж „Изгревът" том X, стр. 767-775 - „Измислицата и истината". И тази студентка изгоря.

9. И същият този Симеон Симеонов като верен изпълнител на своя Господар започва да променя Паневритмията. През лятото на 2000 г. на 7-те рилски езера, той там организира хор и започват да изучават два допълнителни куплета, които са дадени от Учителя на оперната певица Лиляна Табакова за концертно изпълнение, понеже един куплет според нея е било малко. Това ще прочетете след време в спомените на Лиляна Табакова, когато дойде време да ги отпечатам. Така свирят и пеят три пъти от „Слънчеви лъчи" от мястото на „Ти си ме мамо красив родила". А досега, това никой не знае, че това е мястото откъдето Учителя разчу пва затворения кръг на българската песен. Виж „Изгревът" том I, стр. 208 от 2 ред отгоре до 27 ред. За това подробно говори Пеню Ганев в своите спомени, които предстоят да се публикуват. И точно тук добавят, добавят още два куплета, които са дадени за концертно изпълнение, а не за Паневритмията. Тя не трябва да се променя, защото тук българската песен, която е затворена като кръг от векове чрез „Ти си ме мамо красив родила" Учителя я отваря за новите поколения българи. А с допълнителните два куплета, която пеят и играят те отново я запълват и затварят кръга. Това е целта и задачата на онзи Дух на Заблуждението, който ръководи вече Симеон Симеонов. Да затворят отново кръга и сполучиха на Рила през 2000 г. Никой от музикантите не му се противопостави. Защо ли? Бяха с него защото са от една и съща верига.

10. Единственият човек, който се противопостави е Величка Няголова от Франция дошла на Рила през 2000 г. Тя ходи, обяснява, протестира, но никой не я слуша. Всички вървят след Духа на Заблуждението. Накрая тя взима един камък и започва да чука в друг камък и така протестира. Всички я смятат, че е луда, че чука с два камъка, за да им пречи да играят. От всички музиканти там никой не се противопоставя на Симеон Симеонов. Като научих това питах Ина Дойнова, защо не са защитили Паневритмията. Тя ми отговори, че им е казала, че това не е така, което правят. Питах Йоана Стратева защо не се противопоставиха. Отговори ми, че тя тогава не е присъствувала нарочно и не е свирила с цигулката си. Стояла е в палатката си. Не се явила там при другите. Питах Петър Ганев защо не се е противопоставил и защитил Паневритмията, отговори ми, че не си спомня какво е било. Ето това е. Предателство към Паневритмията отначало до края. Предатели!

11. След като се завърна от Рила Величка Няголова ми разказа всичко. Накарах я да го напише и да го остави за да го публикувам. Разпитвах и другите. Казаха ми, че Величка много се изложила понеже чукала с два камъка протестирайки срещу Паневритмията. А те са си я играли, така както им са им наредили онези, които са променили Паневритмията. Играли са променена Паневритмия и застават на страната на Разрушението - цели 800 човека. Браво!

12. Разпитах и Светозар Няголов. Казах му да ми напише на един лист хартия какво горе са променили. Написа го. За мен бе недостатъчно. На 10.07.2002 г. го помолих да го напише по-подробно. Написа го. Предаде ми го точно на 12.07.2000 г. на мястото наУчителя. Прочетох го. Всичко, което бе написал бе вярно. Но така не може да се публикува, защото ще ме упрекнат, че е клевета. Затова, за да се докаже, че е истината аз му препоръчах да го преработи отново и да се извадят на ксерокс първо оригинала и после да се покаже чрез нотен текст къде точно се променя. Същото се отнася и за песните на Учителя, които се променени в последното издание. Трябва да се покаже оригиналния текст и грешния текст. Трябва точно и ясно да се покаже, за да се знае, че това е Истина, а другото е лъжа. И тогава ще се публикува. Ако не той аз ще го включа в „Изгревът".

13. Промяната на Паневритмията през 2000 г. според писмото на Светозар Няголов се състои в следното:

а) променят ритъма, играят я дори движейки се два пъти по-бързо, защото са подведени от французите. А на песнопойката пише как трябва да се изпълняват и песните, и Паневритмията. Освен това в „Изгревът" том IV, стр. 231 са дадени стойностите с каква бързина да се свири и пее. Всеки може да си извади на ксерокопие от тази страница 231 и с хронометър, и с часовник да провери колко бързо се играят сега отделните упражнения. Много е просто и достъпно за всеки. Проверете.

б)  след изсвирването на „Евера" един път, музиката се повтаря от знака за повторение. Обаче днес музикантите не я повтарят от турените от музикантите на Учителя по негово време знак, а се връщат още по-назад 4 такта и се изменя мелодията, и се удължава упражнението с 4 такта. А защо се прави това? Нали има публикувана Паневритмия още от времето на Учителя Дънов. Какъв е изводът? Защо отхвърлят оригинала и онова, което е създал лично Учителя? Случайно ли е?

в)  на 19 август изсвирват и изпяват с голям хор три пъти мелодията от „Слънчеви лъчи" на Паневритмията, мелодията „Ти си ме мамо човек красив родила", като изпяват куплетите с текст на Лиляна Табакова, като твърдят, че така трябвало да бъде. Но това е дадено за концертно изпълнение от Учителя на Лиляна Табакова и има друго предназначение, което те няма откъде да знаят.

Ето това бяха бележките, които ми бяха дадени от Светозар Няголов на 17.10.2000 г. и на 10.07.2002 г.

14. Промяната на Паневритмията е задача на Черната ложа, която присъствува на Изгрева, вчера и днес, днес и утре:

а)  още по времето на Учителя Черната ложа се опитва да вмъкне вътре друга класическа музика. Учителят се противопоставя на Ангел Янушев и изпраща Мария Тодорова да му говори, и го завежда при Учителя.

б)  опитват се да променят текста на Олга Славчева. Учителят се противопоставя на това. Това е описано вече в „Изгревът".

в)  опитват се да променят темпото. Учителят заедно с Михаил Арнаудов, Кирил Икономов измерват с хронометър колко е времетраенето на всяко едно упражнение. И това е публикувано в „Изгревът" том IV, стр. 321.

г)  опитват се да разкъсат кръга на Паневритмията, като „отварят врати и порти" според думите на Учителя. Това става като се увеличава разстоянието между двоиките в кръга вместо да е една ръка растояние от двойка, то я правят по 2 и 3 метра, че и повече. Така се явяват „порти, врати" и през тях влизат онези от Черната ложа за да смучат и вземат от енергията на Паневритмията. Същото става сега с удължението на упражнението на „Евера" с 4 такта. Прави се нарочно и умишлено, за да влезе чрез тази „порта, врата" Черната ложа. А какъв е смисъла на упражнението „Евера"? Тук тялото се обръща в ляво и на дясно, заедно с ръцете и действуват двата принципа -женския и мъжкия, активния и пасивния. А движението напред означава, че пътят е един със Словото и музиката на Учителя. И като отворят „порти и врати" тук, то навлизат Черната ложа и отклонява както едните, така и другите, които работят с активния и пасивния принцип. Много просто, и много гениално измислено и още по-гениално е приложено. Нарочно, за да ги отклонят.

Същото се постига, като свирят три пъти от „Слънчеви лъчи" мелодията „Ти си ме мамо красив родила" за да отворят едни големи „порти" и „врати", да разбият кръга на Паневритмията, за да може да влиза вътре кои откъдето дойде за да краде, обсебва и накрая да отклонява. А онези, които направиха това знаеха защо го правят. Но никой на Рила 2000 г. не защити Паневритмията, освен Величка, която биеше два камъка един в друг. А всички играещи 800 човека я смятаха, че била луда! Луда ли е сега, когато прочетете това и си го проверите сами дали е вярно.

А ще защитим ли Паневритмията сега? Сега ви е времето да се определите. Друг път и друго време няма да имате. С лъжата ли сте? Или с истината?

И още нещо много важно. Няколко пъти казахме, че именно на това място Учителя Дънов, отваря затворения кръг на българската песен и внася нови идеи и дава на отворения кръг, който се явява като отворена линия с едно ново направление във възходяща посока. А те с новите двата куплета още повече отварят кръга, навлизат други сили и отклоняват българския народ в съвсем друга посока - посоката на Отклонението. И накрая с тези два куплета отново затварят и запушват кръга на българската песен, затварят я в затворен кръг. Идеално измислено, нали?

А защо Учителя дава нови два куплета на Лиляна Табакова за концертно изпълнение? Там няма кръга на Паневритмията. А там се отваря българската песен от затвореният кръг и там трябва да се вложат нови идеи с нова възходяща линия на посоката, по която да върви пробуждането на българската душа. Чрез Словото на Учителя е да се пробуди българската душа, да се отвори българското съзнание за Словото Му. А песните му са за пробудилата се вече българска душа. Само за нея. А не за този или онзи.

Е разбрахте ли, че служителите на Черната ложа боравят с висша интелигентност и с висше знание, и са гениални в своите действия. Това са те и представляват 75% от Изгревът, които са на Черната ложа. А другите 25% от Бялата ложа стоят и гледат. Не гледат а „лапат мухи". И размишляват. Да размишляват и да „лапат мухи". Вместо да скочат и дадат генерално сражение на тези 75%. Те не могат сега да сторят това, защото са отклонени и заблудени.

д) защо променят ритъма на Паневритмията и я играят дори два пъти по- бързо? Много е ясно и много просто за обяснение. Вие виждалили сте колело от велосипед? Нали може да преброите спиците на колелото? Завъртате колелото и спиците се сливат и изчезват от погледа ви. Явява се движение от друг порядък. Ето там е целта да се яви движение на кръга от друг порядък. А защо ли? Всяко упражнение си има своя история, свое физическо обяснение, после духовното му разяснение и неговото изпълнение трябва да бъде хармония от музика, движение и думите от Паневритмията, за да може чрез това упражнение играещия да вземе от кръга на Паневритмията онова, което това упражнение дава. Всяко едно упражнение е ключ за отваряне на една физическа, една духовна и Божествена врата към Живия кръг на Паневритмията, която представлява движещата се Природа в човека и извън човека. А когато увеличите скоростта на кръга, вие не може да пъхнете своя ключ в онова упражнение, което си има своя скорост и което е така изчислено, че човек може ходом да извади ключа си, да намери ключалката и да отключи истинската врата на упражнението и да влезе в неговата физическа, духовна, Божествена същност. Завъртате колелото на велосипеда и вие не можете да преброите спиците на колелото. Това е механизмът - прост и гениален. А като не можете да влезете във всяко едно упражнение вие не ползвате нищо, а ползва оня, който ви върти два пъти по-бързо. Той краде, той се храни от това, което създава като електрично и магнитно поле от Паневритмия, която се движи два пъти по-бързо. Това отлично са го постигнали французите на Михаил Иванов. Разбрахте ли сега? Висша интелигентност са.

15. На 12 юли 2002 г. бях на мястото наУчителя. Имаше събрани към 300 човека. Гледах ги, наблюдавах ги. Аз който бях съставителя на „Изгревът" не видях онези, за които съм го отпечатал. Минах през гората и отидох на поляната, където играеха Паневритмията. Спрях се. Те я играеха и свиреха много бързо. Движеха се между дърветата. Казах си, че аз нямам нищо общо с тази играеща се Паневритмия и с мястото където се играе сега. А аз бях този, който описа историята на Паневритмията в „Изгревът" и онзи, който я разреши по време на комунистическата власт, когато бе забранена. Аз бях, а не някой друг.

16. Спомням си, че аз взех това решение в присъствието на Георги Томалевски, който тогава 1970-1972 г. бе поставен да бъде посредник между Братството и Кючуков, който бе председател на Комитета на вероизповеданията. Накарах Георги Томалевски, той вдигна слушалка свързава се с Кючуков и в мое присъствие му каза: „Др. Кючуков, моля ви разрешете ни да играем Паневритмия на една поляна в гората. Днес всички играем гимнастика задължително по предприятия и учреждения. Защо да не играем и ние. Ние точно това имаме." Държавният служител каза: „Щом е за гимнастика и упражнения - разрешавам. Елате утре да получите разрешението." Георги Томалевски стоеше пред мен със слушалката в ръка и не вярваше. Беше станало чудо на чудесата. Кама ми: „Доживях да видя чудо." Не беше ли виждал чудеса по времето на Учителя?

17. Но чудото, истинското чудо дойде по-късно. Паневритмията трябваше да се играе на чиста поляна. А си избраха да я играят между дърветата в гората. Ако бяха отишли на чиста поляна, каквито имаше тогава до Изгрева, никой нямаше да ги спре. После започнаха да се карат кой да ръководи Паневритмията, правиха си бележки и се караха по време на Паневритмия, че така не се е играело, а иначе. А това бяха онези, които бяха целували ръка на Учителя. И какви ли не скандали ставаха преди, по време и след Паневритмията. Аз отидох веднъж и наблюдавах отстрани всичко това, което описах. Много съжалявах, че тя се разреши чрез мене.

18. И стана така, че по времето на комунистическата власт се разреши да се играе Паневритмия в София, разрешиха да се лагерува на Рила след 1970 г. Но представителите на Черната ложа, които бяха 75% от състава се намесиха и опорочиха всичко. Аз бях свидетел на всичко това. И затова го описвам за да се знае. И да не се заблудят онези, които търсят Истината.

19. Паневритмия се играе на чиста, ясна, просторна поляна с отворено небе над главите ви. Изнесете, преместете мястото, където от 1972 се играе в гората между дърветата. Това място го избра Черната ложа. Отидете над Симеоново или над Бистрица и там играите. Извадете мястото на Паневритмията, която я завряха в гората между дърветата слугите на Черната ложа. Аз я разреших да се играе на голяма открита поляна, а не завряна между дървета поляна. Билета за автобуса до гората при кв. „Изгрев" е същия по стойност до Бистрица или до Симеоново. Ама било далеко. Вие искате ли да играете Чиста Паневритмия на чисто място и чиста поляна и да влизате в общение с цялата Природа чрез Паневритмията? Искате ли? Или не искате. Помислете си. Днес, кой ви завря там в гората между дърветата. Кой бе този и кои е днес, които ви ръководи?Тои е един и същ - Духът на Заблуждението. Щом искате - следвайте го.

20. Паневритмията се играе на поляна, чиста, хубава, равна, огряна от слънцето вън от града. Кръгът от играещите двойки трябва да бъде правилен. За да бъде правилен кръга има подготовка от онзи, който организира играенето на Паневритмията. В центъра на кръга се забива колче, завързва се дълга връв, канап, тънко въже и и отива с него до наи-близката двойка, взима с въжето колко ще бъде дължината на радиуса на кръга и започва да се движи по кръга и подрежда всички двойки чрез въженцето да бъдат на равно растояние от центъра. Само по този начин, защото при всяка нова Паневритмия, ако участниците са повече, то кръга ще бъде по-голям, както това ще покаже дължината на радиуса измерен чрез въжето. Така ще се подравнява Паневритмията в правилен кръг, чрез въженце.

И още най-важното. Разстоянието от двойка до двойка трябва да бъде една ръка растояние. Това го напомня онзи, който с въжето измерва и прокарва радиуса на кръга. Така се започва да се играе. Това е от Вергилий от онзи, който разреши Паневритмията да се играе по комунистическо време. Сега вече трябва да знаете как се подрежда Паневритмията да се играе.Паневритмията да се играе в идеален кръг.

21. Сега се играе на поляна в гората до бившия „Изгрев". Първо поляната не е чиста и равна. Второ не се вижда Небето. Трето не е огряна от слънцето. Четвърто двоиките вървят между дърветата и единия от двойката играе и минава от едната страна на дърветата, а другия от другата. Така се разсича връзката между двойката, а дърветата между които се играе разсичат и разчупват кръга на Паневритмията. А кой ги вкара в гората? Този, които се старае да измени, промени и подмени Паневритмията с чужди думи, музика и движения. Този е. Вече го знаете. Затова изнесете, изведете и прехвърлете мястото на Паневритмията на чиста поляна. Поляни около София и Витоша колкто щеш. Или на Бистрица, или над Симеоново, или другаде. Изберете и намерете си чиста поляна, огряна от слънцето и с небе открито над главите ви.

22. Кога и къде се играе Паневритмията? Паневритмията се играе от 22 март до 22 септември. В кои дни? Играе се всеки ден. По времето на Учителя не винаги се я играели всеки ден на Изгрева. Не са се събирали хора. Обикновено в сряда, петък и неделя, когато е имало класове, са играели задължително Паневритмия. Но в сряда и петък някои от изгревяни са работили в града и са напускали кръга на Паневритмията. Ето защо Учителят е дал следното решение. На първия етап да се играят само онези 28 упражнения - за да могат да отидат навреме на работа. Но после Учителят е дал друга разрешение, да се свирят първите три упражнения: „Първият ден на пролетта", „Евера" и „Скачане" и после ще прескачат през едно упражнение. Единият ден ще свирят чифт, а другия ден тек номера. Затова говори Мария Златева в „Изгревът" том I, стр. 353. Говореше го и след 1990 г., но никои не я слушаше. Смятаха я за изкуфяла стара баба. Да тя беше стара баба, но свиреше още на цигулката си и си беше с ума си до края на земните си дни. Аз свидетелствувам затова. Но други бяха онези с изкуфялите глави.

Обикновено в ден четвъртък са правели екскурзии на Витоша. Там не винаги са играели Паневритмия. Има запазени снимки от Пеню Ганев, където се вижда, че на Бивака „Ел Шадай" са играели упражнения показани от Учителя или пък понякога и Паневритмия се е играело, в зависимост от времето и обстановката.

Опитът да се играе Паневритмия всеки ден в училищата пропада. Виж „Изгревът" том I, стр. 494-507 за този опит.

На Рила, 7-те рилски езера по времето на лагерите се е играело Паневритмия всеки ден. Когато времето не е позволявало те са играели на II езеро до палатките между големите камъни. Тогава кръга на Паневритмията не е бил правилен - такива са били условията. Има запазени снимки от тази Паневритмия. Ще ги публикуваме когато дойде времето за това.

Но когато е било хубаво времето са излизали на III езеро или на Езерото на чистотата пред Харамията. Тогава кръговете са били големи и правилни. Има запазени снимки от тази Паневритмия. (Виж „Изгревът" том III, стр. 178-180).

Но когато е имало мъгла, дъжд са си стояли в палатките или са прихождали до кухнята за топла вода и не са играели Паневритмия.

23. По времето на Учителя екскурзиите са се правили в ден четвъртък. А в неделя, когато е бил почивен ден на всички българи в София, то Учителя в 5 ч. сутринта държи „Утринни слова", а в 10 ч. Беседа. А в 9 ч. се е играела Паневритмия на Изгрева. След заминаването на Учителя това се е запазило до 1957 г. когато в салона на Изгрева са чели беседи от „Утринни слова" в 5 ч. и от 10 ч. Беседи. Но хората са били малко, защото след като се е пукнала пролетта мозаикаджииската бригада с майстор Борис е тръгвала по обектите в провинцията и със себе си завличат наи-активните последователи на Учителя. Онези, които остават на Изгрева са вече малцина и само в неделя правят Паневритмия в 9 часа. Това е факт.

Но когато се затваря салона и се заключва с катинар, когато на поляната на Изгрева се забранява да се играе Паневритмия от властите, то изгревяни хукват по Витоша и то в неделя. А защо в неделя? По времето на социализма всички работеха 7 дни, а неделята бе свободна. Обикновено възрастните приятели предвождани от Влад Пашов, отиват към Резньовете при едни бели брези палят огън и четат беседа. Там не се играе Паневритмия. Другите отиват на Бивака. Но идва времето, когато се забранява там да се събират. По-късно и събота и неделя стават почивни дни. Тогава хукват на екскурзий до Рила. И така се явяват групи и водачи по групи и всеки води своята си група. Крум Въжаров води към 10-15 младежи. Влад Пашов -10-15 старци. Петър Филипов 10-15 негови привърженици. Така се създават групите, които по-късно се разтурват след като си заминават тарторите. И накрая какво остана. Остана това, че в неделя никой не се събира в София да чете в 5 часа сутринта „Утринни Слова" и в 10 ч. Беседа. Бягат по Витоша, бягат по следите на онези тартори, които ги отклоняваха. Затова говори и Йотка Младенова - виж „Изгревът" том VII, стр. 484 под N 7. Говори тя, но няма кой да чете „Изгревът" и затова сега всички са отклонени по друг път - пътят на отклонението.

Идват нови поколения, но нищо не знаят. И няма откъде нещо да понаучат. А това го има в „Изгревът". Но не го четат. След 1990 г. до 1997 г. се събираха в едно клубче на Изгрева в ден петък вечерта след 17 ч. но си четяха беседи. А това е ден за окултния младежки клас. И объркваха всичко. Дойде време и се разтури това място. Виж „Изгревът" том XI стр.828 в т. N 8.

После започнаха да се събират в салон на Славянска беседа в събота след обед. Но когато видяха, че на концерт-рециталите, които аз орга+низирвам ежемесечно всяка последна събота на месеца от 11 ч. сутринта и се събираха около 220-300 човека, решиха, че трябва да използват аурата на този салон на ул. „Чехов" 16-а при община Изгрев. Дойдоха и поискаха да се събират всяка събота от 14 часа. Разрешиха им от общината. Но служителят, който отговаряше за салона не се съгласни да работи всяка събота, макар че му се заплаща за това. Казва ми: „За концертите за една събота в месеца - може да отворя салона." Но за всеки ден не пожела. Така ги накара да идват в петък. Значи чужд човек ги вкара в пътя - да бъде петък. Отивам веднъж там по работа в уречения час да се срещна с един човек. Беше 17.30 ч. От едната страна по столовете имаше 20 човека, от другата страна 19 човека. Една възрастна жена четеше. Всичко беше замряло. Нямаше никакъв дух. Е как ще го има Духът, когато на него му трябват условия за да присъствува. Гледам няма я аурата от концертите, които организирам. Та аурата си идва с хората, които Духът ги ръководи. Единственото което видях, че четяха от една жълта книжка, а това бе корицата от Общия окултен клас, който аз бях издал от неотпечатаното Слово на Учителя по оригинал. Дори не ме зарадва. Нямаше никаква духовна атмосфера. Свършиха и си заминаха бърже, бърже. Нямаше какво да ги задържи. Плачевна работа. Нямаше никаква аура и духовна атмосфера.

Искаха да се прикачат на моят локомотив, който движи програмата, която ръководех. Аз нямах нищо против да се прикачи допълнително и някой друг вагон. Но те слагаха спирачки и целия влак спираше. Затова аз откачвах въпросните вагони и моя локомотив се движеше напред по разписанието на моя ръководител. А те оставаха в глуха линия.

Хора, които не знаят, не могат да ръководят. Това трябва да се разбере. Не можете да направите нито една крачка без „Изгревът", защото там е Школата на Учителя. Чрез „Изгревът" ще влезнете в тази Школа. Друг път няма!

Но, ако четем само Словото на Учителя? Словото за вас е затворено с девет катинара за вашето съзнание. Изключено е да се доберете до него. Трябва да минете през „Изгревът". Друг път нямате, както сега така и утре. Така че трябва да коленичите пред онзи, който ръководи „Изгревът". А той не е човек, а Духът на „Изгревът". А той се ръководи от Духа Беинса Дуно., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ