НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

19 август 1927, 7 часа сутринта

Страници из духовната биография на Българите- Том 1
Алтернативен линк

19 август 1927

7,00 часа сутринта


Необходима ви е хармонична среда. Събирайте се с хора, които не само говорят за Бога, но и живеят в Бога! Събирайте се с хора, които не само говорят за Любовта, но и проявяват Любовта! Събирайте се с хора, които не само говорят Истината, но на които Истината е постоянна мярка в живота!


Когато се проповядва един велик морал, той не се отнася само до досегашния живот; той се отнася и за миналото, и за бъдещето. Вие трябва да оправите работата и на дядо си, и на прадядо си на всички четири поколения преди вас. Вие трябва да премахнете лъжата, която е съществувала във всички четири поколения преди вас, докато дойдете до самите вас. Направите ли това, само тогава ще се свържете с Бога, ще възстановите хармонията си, и работите ви ще се оправят. Ако искате вашата вяра да се усили, направете първия опит. Когато говорим за Божественото Учение, ние подразбираме коренно реформиране на целокупния живот. Затова трябва да се научим да мислим правилно, да чувствуваме правилно и да действуваме правилно. Следователно, ние няма да се отричаме от живота, но ще го използуваме в нашето минало, настояще и бъдеще. Ние няма да изхвърляме нечистата вода, а ще я прецедим, за да отстраним примесените към нея вещества, после ще я преварим, за да я освободим от бацилите.


Днес никакви дарби, никакви таланти не могат да се развият в човека, докато той не оправи работите на четири поколения преди него. Вие сте последните от четвъртото поколение. На вас предстои да изправите грешките на вашите прадеди и прабаби. Ще кажете: „Как ще узнаем, че това е действително така?" Отворете Книгата на живота и там ще намерите всичко написано.


Някои питат, как се предава животът? Божественият Живот не се предава направо, чрез мислите, чрез идеите. Как се предава тогава? Божественият Живот, Божествените идеи се предават най-напред чрез контакт, чрез допиране не физическо, а духовно, вътрешно допиране. При това допиране се образува Божественият пламък и Божественият Живот започва да тече у човека. Както при горенето във физическия свят е необходимо вещество, способно да гори, за да поддържа постоянно огъня, така и в Божествения Живот трябва да има постоянен приток на Божествени енергии. Не считайте, че ние тук сме се събрали само за да ни минава времето. Не, нашето време е запълнено с Божествения Дух, и ако сега не го възприемете, втори път той няма да се върне. Ако сега запълните това време, ако го посадите с новите идеи, които слушате, един ден то ще дойде при вас и ще ви донесе узрелите, благословените плодове на вашия труд. Ако, обаче, още сега не запълните това време, един ден то ще ви донесе най-голямото нещастие такова нещастие, каквото още не сте видели по света. Това е един старозаветен закон, с който сега нямам време да се занимавам. Вие, като ученици, сами ще го научите. Задачата на ученика е да научи всички закони...


Еврейският народ не можа да създаде по-добра, по-целомъдрена жена от Мария Майката Господня. Христос можа да се роди само чрез нея. Същият закон се отнася и до мислите. Само най-целомъдрената душа може да роди правилни, прекрасни, красиви мисли. Същият закон се отнася и до постъпките, до действията. Само най-целомъдреният дух може да роди прекрасни, красиви постъпки. Целомъдрието може да служи за основа в живота на всекиго.


Да допуснем, че мъжът и жената в един дом се карат и бият, и наричат това „живот". Не, това не може да се нарече живот. Такъв спор, такъв бой става и вътре във вас; вие сте раздвоени и в резултат на това се явява тъмнина, мрак. По домовете някъде мъжът бие жената, а някъде жената бие мъжа. Понякога мъжът е лош и казва: Моят ум е много лош. Друг път жената е лоша и казва: Моето сърце е много лошо. Как ще поправите ума и сърцето си? Турете в ума си целомъдрието, турете и в сърцето си целомъдрието. Тогава вашият ум, и вашето сърце ще се поправят. Това са принципи, с които може да работите. Ще кажете: „Как ще работим с тези принципи?" Това са специфични методи и правила. Ако не можете да намерите правилния начин за работа, т.е. ако не знаете как да отваряте запушените шишета, елате при мен, аз ще ви кажа как се отварят. За да отворите едно запушено шише, вие взимате един тирбушон, прекарвате го през запушалката и шишето се отваря. Ако влезете в една къща, където кепенците на прозорците са затворени, как ще вкарате светлината в нея? Нужно ли е да я каните да влезе в тази къща? Не. Ще отворите кепенците, после ще махнете куките на прозорците и ще ги отворите...


Аз бих ви обяснил в широк смисъл, какво представляват Любовта, Светлина, Мирът и Радостта, но това ще остане за друг път. То е цяла наука! Да се говори за Любовта това е обширна, необятна област. Вие ще се очаровате и от Светлината, ако я разгледате във всички форми, които тя създава. Вие ще се очаровате и от Мира, който повдига човешката душа, и от Радостта, която внася веселие, доволство в света. Това са области за преминаване, това са теми за изучаване, с които ученикът трябва да се занимава през целия път, докато достигне крайния предел на своя живот и започне да изучава пътя на своя Учител. Тогава той ще бъде по-близо до дълбокото разбиране на живота, до великата любов, която действува в света; до причините и възможностите, чрез които хората се сближават, до причините и възможностите, които заставят Великите Учители да идват в света и да работят. Тогава ще разберете, какъв е смисълът на това да се любите един друг, какъв е смисълът да любите Бога. Засега вие не разбирате още това. В сегашното ви разбиране има вътрешен страх. Казвате: „Човек може да обича, но тази любов трябва да има граници". Значи Любовта трябва да има граници, предел. Да, вярно е, Любовта има граници, както и храненето. Стомахът има граници, затова и Любовта има граници. Любовта има граници, защото и сърцето има граници. Човек трябва да пази свято границите на Любовта.


И тъй, в сегашното състояние, в което се намирате, вие нямате право да докосвате онзи, когото обичате. Това е първото условие, което трябва да спазвате в Любовта. И действително, ние не даваме прах да падне върху този, когото обичаме. По това именно се отличава Любовта във физическия свят. Ако оставите всичкия прах да падне върху онзи, когото обичате, а говорите за любов, това не е никаква любов. Такава е Истината...


Казвам: Ученикът трябва да се подложи на вътрешен самоанализ. Онези от вас, които са готови за това, нека вече започнат, но тук се иска искреност. Някой казва: Аз ще се трудя колкото мога, колкото сили Бог ми е дал. Това не е езикът на ученика. Ученикът казва: Аз мога да направя всичко, което, което Учителят ми поръча. Учителят не може да ви даде задача, която не можете да разрешите. Бог не ще поиска от вас невъзможното. Ако Бог ни подлага на известни изпитания, те ще бъдат само такива, които ще имат добри резултати, от които ще извлечем добри уроци. Следователно всяко изпитание съответствува на моята сила. Това изпитание ми е дадено, като задача в живота, като един умствен акт, от който, след като го реша, ще стана по-силен.


Христос казва: Животът не е във външните блага. Външните блага са относителни неща. Че имате много или малко, причините се крият другаде. Ако спазвате този велик закон да четете и изучавате свещената книга на живота, да изучавате живота на великите хора, които са я писали, тя ще ви даде ценни упътвания. Новата наука започва да чертае великите методи и пътища на бъдещето. Само човек с просветен ум, който се е решил да служи на Бога, може да види бъдещето. На вас предстои велико бъдеще! По-хубави времена за учениците от сегашните не е имало досега, но ако те не използуват условията, ще настъпят за тях времена, по-лоши от които също не е имало.


Христос казва. "Иде ден и сега е, когато онези, които чуят Гласа Ми, ще излязат от гробовете си и ще възкръснат". Кои ще чуят този глас? Само учениците. Само те ще се обновят, само те ще възкръснат. Новият живот, Възкресението, е само за тях. Възкресението не е за старозаветните, не е за новозаветните, не е и за праведните. То е само за учениците, за хората на бъдещето, за хората на новата култура. Те са работници в Царството Божие, те са хората на новата раса. Тя няма да бъде многобройна, но всички хора от тази раса ще бъдат могъщи по ум, по сърце, по воля, по душа и по дух. Тези хора ще възстановят Царството Божие на земята и ще кажат: Възможно е всички да живеем в Любовта, възможно е всички да живеем в Светлината, възможно е всички да живеем в Мира, възможно е всички да живеем във Вечната Радост, която Бог ни е дал., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ