Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение

Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утринни Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематичен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цитати от Библията, използвани в беседите

Завета на Цветните лъчи на Светлината
Библия 1914г.
Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Анализ на най-често срещани думи в заглавията на беседите
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Младежкия окултен клас
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Общия окултен клас
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 15 Април
11 беседи

Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Закон на съотношения, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Живите числа / Живи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 15.4.1932г. (Петък)
Божествен и човешки порядък, УС - 5:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Мекота, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1936г. (Сряда)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 15 Април - 8 събития
Снимка на Кинчето Мариус и Веска Панайотова пред чешмата на Изгрева (15.04.1939)
Учителя дава песента "Песента на ангелите" (15.04.1943)
Учителя дава песента "Правда" (15.04.1943)
Учителя Петър Дънов защитава научната теза „Миграция и християнизиране на германските племена“, Бостън (15.04.1893)
Д-р Миркович започва издаването на списание 'Здравословие' (15.04.1893)
Писмо от Пеню Киров до Учителя, №106 (15.04.1917)
Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София (15.04.1924)
Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София (15.04.1925)

placeholder
V1-ON