Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение

Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утринни Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Михаил Иванов - Омраам
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Емануел Сведенборг
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематичен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цитати от Библията, използвани в беседите

Завета на Цветните лъчи на Светлината
Библия 1914г.
Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Анализ на най-често срещани думи в заглавията на беседите
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Младежкия окултен клас
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Общия окултен клас
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 23 Януари
10 беседи

Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Закон за късите и дългите линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Справяне с мъчнотиите,  МОК - 19:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Личност, общество и свят, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Новият опит, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1935г. (Сряда)
Няма нищо ново под слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Радостни и весели,  УС - 5:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Сто двадесет и три,  МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1942г. (Петък)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 23 Януари - 5 събития
Учителя Петър Дънов - завръщане от Америка (23.01.1895)
Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Бургас (23.01.1912)
Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Бургас (23.01.1915)
Бележки на Минчо Сотиров от проведен разговор с Учителя, 23 януари 1915 г., Бургас (23.01.1915)
Упражнение за свързване с Невидимия свят, дадено от Учителя в 'Закон за късите и дългите линии', 23 януари 1924 (23.01.1924)


ОНЛАЙН РАДИО С БЕСЕДИ - RADIOBEINSA.COM

В момента слушате:

Слушатели:

- Списък с 3900 аудио беседи

Аудио беседи на Учителя Петър Дънов - YOUTUBE LIVE