Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов


Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утринни Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематичен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цитати от Библията, използвани в беседите

Завета на Цветните лъчи на Светлината
Библия 1914г.
Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Анализ на най-често срещани думи в заглавията на беседите
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Младежкия окултен клас
Анализ на най-често срещани думи в теми давани за писане в Общия окултен клас
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 01 Юни
10 беседи

Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Първичната динамика,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1934г. (Петък) (непечатана)
Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 01 Юни - 5 събития
Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София (1.06.1916)
Учителя с група ученици - първи планински лагер - „Куш-бунар", Сливен, 1 юни (1.06.1920)
Снимки сливенското Братството на екскурзия до „Куш-бунар", Сливен, 1 юни (1.06.1920)
Снимка на Стефка Стойчева, учителка в с. Армени, Габровско (1.06.1926)
Група от Братството, без Учителя - екскурзия на Витоша. Свети Дух, 1 юни (1.06.1931)