Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Категория:

Търсене до 3 думи в абзац от 7 изречения
Категория:

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.) Хронологичен списък Азбучен списък
СБ - Съборни беседи (1906-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
КД - Клас на Добродетелите (1920-1926) Хронологичен списък Азбучен списък
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
УС - Утрини Слова (1930-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932) Хронологичен списък Азбучен списък
БР - Беседи пред ръководителите (1921-1930) Хронологичен списък Азбучен списък
ПС - Последното Слово (1943-1944) Хронологичен списък Азбучен списък
Хронология на Братството

Беседи и събития в хронологична подредба
Събития в хронологична подредба

Слово
Хронологична подредба
Азбучна подредба
Беседи по месеци
Беседи по дни
Беседи по часове
Беседи по градове

Книги
Текстове и документи от Учителя
Последователи на Учителя
Списания и вестници
Писма от Учителя
Изгревът на Бялото Братство пее и свири учи и живее
Тематични извадки от словото на Учителя
Окултни упражнения
Томчета с беседи
Примерни понятия

Азбучен списък
Тематичен списък

Библия

Цялата Библия с отбелязани в нея цитатите, използвани в беседите.
Списък на всички беседи, които започват с цитати от Библията
Списък на всички цитати от Библията, използвани в беседите

Домашни

Теми, давани за писане в Общия окултен клас
Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
Календар

Обобщен списък - беседи и събития, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за целия период.
Беседи, подредени в календар за една година.
Събития, подредени в календар за целия период от време.
Събития, подредени в календар за една година.

Други

Беседи в стар правопис
Непечатани беседи
Дати стар - нов стил
Беседи в два варианта
Беседи в два варианта за сравнение
Преводи
Преводи - Неделни беседи
Добродетели
Абонамент за събития

Обобщена хронология беседи и събития 1895г. - 1944г. 

БЕСЕДИ ИЗНЕСЕНИ НА 21 Август
22 беседи

Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Определяне работата на четирите съвета, СБ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Четирите съвета, СБ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Обич към знанието, СБ - 20:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Ще се превърне в радост, СБ - 7:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Абсолютна чистота, ООК, СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Божествена връзка, СБ, РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)
На живите, СБ,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Дигни одъра си!, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1934г. (Вторик)
Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
Външна и вътрешна любов , СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Степени на съзнанието, СБ, РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Малката молитва, СБ, РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Трите Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 21.8.1940г. (Сряда)

ХРОНОЛОГИЯ ОТ 21 Август - 29 събития
Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август (21.08.1938)
Снимки на Учителя с последователи на Рила, езерата (21.08.1938)
Снимка на Учителят пред палатката си - 21 август 1938, Рила (21.08.1938)
Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август (21.08.1939)
Снимка на Учителя с приятели над петото езеро - Бъбрека (Махабур), 21 август 1939 г. (21.08.1939)
Снимка на Учителя с приятели, Езерния връх, при седмото езеро, Рила - 21 август 1939 г. (21.08.1939)
Снимка на Учителя с група от Братството при езерото „Близнаците", Рила, 21 август (21.08.1939)
Родена Елена Андреева, ученичка и стенографка на Учителя, 21 август 1899 год (21.08.1899)
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар (21.08.1900)
Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нова Загора (21.08.1901)
Учителя посещава Нова Загора (21.08.1901)
Учителя присъства на събора, 1912 - Търново (Годишна среща на Веригата). Протокол - 21 август (21.08.1912)
Писмо на Учителя поздрав до приятели, Варна (21.08.1917)
Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1920 - Велико Търново (21.08.1920)
Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1921 - Велико Търново (21.08.1921)
Беседи изнесени от Учителя на събора, 21 август 1922 - Велико Търново (21.08.1922)
Учителя дава песента Фир-фюр-фен - Събора в Търново (21.08.1922)
Учителя присъства на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август (21.08.1927)
Беседи изнесени от Учителя на събора, 1927 - София. Трети ден - 21 август (21.08.1927)
Учителя дава песента "Весел бъди" - Рила (21.08.1929)
Учителя на седемте рилски езера с учениците - 21 август (21.08.1929)
Учителя изнася лекция пред ООК на езерата - Рила. 21 август (21.08.1929)
Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август (21.08.1930)
Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа, 21 август (21.08.1930)
Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август (21.08.1932)
Беседа изнесена от Учителя на събора, 1934 г. - София. 21 август (21.08.1934)
Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 21 август (21.08.1935)
Беседа, изнесена от Учителя на Рила - езерата, лятната духовна школа. 21 август (21.08.1935)
Беседа изнесена от Учителя на събора, 1936 г. 21 август (21.08.1936)

ОНЛАЙН РАДИО С БЕСЕДИ

Заглавие на беседата:

Зарежда ...

Зарежда ...

Директен Линк към радиото - Тук

Онлайн слушатели:


Новости в сайта | Контакти | Дарение
placeholder