НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсене


< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

072 ЛЮБОВТА ЩЕ ОРГАНИЗИРА НОВАТА КУЛТУРА

  Изворът на доброто - Боян Боев (1883 – 1963)
Алтернативен линк

[[Книги със спомени за Учителя]]

[[Изворът на доброто]]

ЛЮБОВТА ЩЕ ОРГАНИЗИРА НОВАТА КУЛТУРА


Учителят спазваше един закон на Живота: където и да се намираше, той подобряваше условията не изведнъж, по някакъв голям предварителен план, но постепенно, естествено, като че случайно, а всъщност всичко имаше отношение към вътрешния Живот. При това Той използваше общата работа, за да предаде някой урок на учениците. Едва ли има по-хубав метод за опознаване, сближаване и хармонизиране на хората от работата. Всяка хубава инициатива Учителят насърчаваше и всички я подкрепяха. Беше му приятно, когато учениците проявяваха съобразителност, досетливост и внимание.
Постепенно дворът и малкото стопанство бяха почистени и подредени. Пооправени бяха пътеките. На стръмния склон, където пътечката слизаше до къщата, беше направена една подпорна стена. Камъните бяха наредени така, че се очертаваше изгряващото Слънце. Това беше идея на учениците. Учителят направи превод:

-Това изгряващо Слънце е символ на Слънцето, което ще изгрее в пробудените българи и пробуденото човечество.

Направени бяха и каменни стъпала - привидно обикновена работа, каквато навсякъде се извършва, а в присъствието на Учителя добиваше дълбоко значение и смисъл. Като привършихме всички тези работи в стопанството Учителят каза:

-В Живота има едно вечно подобряване.

Тогава някой запита:

-Как ще се организира Новата Култура.

Учителят отговори:

-Сега в света съществува човешки порядък. Той ще се разруши. По този начин, както досега са работили хората в миналото и както днес работят, светът не може да се поправи.
Някой казва, че Бог е създал едни хора господари, а други - слуги, едни - богаташи, други - бедни. Това е заблуждение. Този свят, този строй, в който едни гладуват, а други ядат изобилно, не е създаден от Бога. Друг казва: "Защо Господ е допуснал тези злини в света, тези социални неправди?" Всичко това хората го направиха, а го приписват на Бога.
Стихът: "Всичко чрез Него стана" се отнася за вечните, великите работи в света, а временните, преходните неща не са от Бога. Всичко, което човек върши на своя глава, не е от Бога.
Цитират ни стиха, че всяка власт е от Бога дадена. Но има нещо пропуснато в този стих. Трябва да се каже: всяка праведна власт е от Бога дадена. А във всяка праведна власт влиза законът на Любовта.

Днешната култура е сложена на изпитание. Култура, която е построена на пясък, не може да бъде устойчива. Хората не знаят да живеят, не знаят как да се хранят, не знаят да си строят жилища и пр. Какво искате от такъв свят?. Но всичко ще се преобрази.
Новото Учение дава правилни методи как да се устрои бъдещото общество.

Културите, които се основаваха на силата, загинаха.

Учението, което ви проповядвам, е опитано. То крие в себе си онези основни методи, които показват на хората как да живеят. Аз ви проповядвам сега едно Божествено Учение, върху което ще се основава бъдещия строй. Това Учение се крепи върху разумните закони на Природата.
Като дойде време гъсеницата казва: "Толкова време ядох и пих, нищо повече не ми трябва. Оставям листата за другите." Тя се завива в пашкул. От пашкула изхвръква пеперуда в широкия свят и започва да се храни със сладкия сок на цветята. Кога ще се оправи светът? Когато гъсениците се превърнат на пеперуди.

Социалните въпроси могат да се разрешат по един много лесен начин. Те ще се разрешават, когато у хората дойде новото съзнание.

Ще кажете, че всички искат нов строй. Добре е това, съгласен съм с вас. Но какво ще стане ако имате нов строй,а запазите характера си, недъзите си? Лесно се руши старото, но какво ще постигнете със своя лош характер? Какво печелите ако разрушите старата къща, а не можете да съградите нова? Природата не позволява това. Тя едновременно руши и съгражда.
В момента, в който грешиш, ти си в нощта. И трагедията на хората е там, че искат да направят нещата в нощта.

Не външните условия създават трудности в живота на хората, но вътрешните. Бог е създал тия светове, където хората имат всички условия да живеят. Всичко, каквото искат те, е предвидено. Значи, външни условия има най-благоприятни, а вътрешните условия липсват. Т.е. липсва новото съзнание.

В духовния свят се крият причините на нещата. Умът и сърцето ви трябва да преминат от едно състояние в друго.

Някои искат да организират хората. Светът е организиран. Всеки човек, чието съзнание е пробудено, принадлежи към този организиран свят. Този свят, чието съзнание не е пробудено, тепърва ще се приготвя да влезе в този организиран свят.

Съвременните хора искат да създадат, да преорганизират най-напред човечеството, после обществото, след това дома и най-после човека. Този път обаче не е правилен. Ще ви приведа следното разяснение. Вземете най-видните музиканти, които са завършили своето музикално образование. Те владеят това изкуство и от тях можете да образувате какъвто искате оркестър. Ще видите, че в 10-15 минути или половин час ще имате най-добър оркестър, с най-хубаво изпълнение. Защо? Защото всеки от тях знае отлично своята партитура. Съберете хора, които не разбират нищо от музика, и се опитайте да образувате от тях оркестър. И десет най-видни диригенти да дойдат да ги дирижират, нищо няма да излезе.

Хората искат едно физическо подобрение на строя. Но трябва да стане и едно духовно подобрение.

Някой казва:
"За да се поправи светът, трябва физическо подобрение." Направете опит и ще видите.
За какво съзнание говоря? Хората трябва да турят Любовта като основа на Живота и чрез нея да създадат новото съзнание.

Страданията на сегашните хора са по-тежки, отколкото през времето на Христа. Разрешението на трудните въпроси е в Любовта. Тя ще дойде в реална, жива форма н ще помете всичко старо.
Сегашните европейски страни се намират във фазата на разрушаването. Те не прилагат Христовото учение, а учението на далечното минало. Войната е остатък от най-старите вярвания. Това е старата култура, която се явява в нови форми.

Основната ми идея е следната: социалният въпрос се разрешава с Любовта. Как да разрешим социалния въпрос? Заместете безлюбието с Любовта. Любовта разрешава всички въпроси - умствени, сърдечни и социални.


  Изворът на доброто - Боян Боев (1883 – 1963)
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ

V1-ON